Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Lakimi. Show all posts
Showing posts with label Lakimi. Show all posts

Lakimi i mbiemrit - gjinia mashkullore-numri njëjës

Lakimi i mbiemrit - gjinia mashkullore-numri njëjës  

Trajta e pashquar
Trajta e shquar
Emërore: (një) djalë i mirë
Emërore: djali i mirë
Gjinore: i,e (një) djali të mirë
Gjinore: i,e djalit të mirë
Dhanore: (një) djali mirë
Dhanore: djalit të mirë
Kallëzore: (një) djalë të mirë
Kallëzore: djalin e mirë
Rrjedhore: prej (një) djali të mirë
Rrjedhore: prej djalit të mirë
lakimi i mbiemrit shqip,lakimet e mbiemrave,gjinia mashkullore mbiemri gramatike,numri njejes
Lakimi i mbiemrit - gjinia mashkullore-numri njëjës  

Trajta e pashquar
Trajta e shquar
Emërore: (një) djalë i mirë
Emërore: djali i mirë
Gjinore: i,e (një) djali të mirë
Gjinore: i,e djalit të mirë
Dhanore: (një) djali mirë
Dhanore: djalit të mirë
Kallëzore: (një) djalë të mirë
Kallëzore: djalin e mirë
Rrjedhore: prej (një) djali të mirë
Rrjedhore: prej djalit të mirë
lakimi i mbiemrit shqip,lakimet e mbiemrave,gjinia mashkullore mbiemri gramatike,numri njejes

Lakimi i dytë i emrit- numri njëjës


 Lakimi i dytë i emrit- numri njëjës

Trajta e pashquar
Trajta e shquar
Emërore: (një) zog
Emërore: zogu
Gjinore: i,e (një) zogu
Gjinore: i,e zogut
Dhanore: (një) zogu
Dhanore: zogut
Kallëzore: (një) zog
Kallëzore: zogun
Rrjedhore: prej (një)
zogu
Rrjedhore: prejt zogut
Lakimi i dytë i emrit- numri njëjës,emri lakimi i dyte i emrit,numri njejes,numri njejes,njejes emri,numri njejes lakimi i dyte

 Lakimi i dytë i emrit- numri njëjës

Trajta e pashquar
Trajta e shquar
Emërore: (një) zog
Emërore: zogu
Gjinore: i,e (një) zogu
Gjinore: i,e zogut
Dhanore: (një) zogu
Dhanore: zogut
Kallëzore: (një) zog
Kallëzore: zogun
Rrjedhore: prej (një)
zogu
Rrjedhore: prejt zogut
Lakimi i dytë i emrit- numri njëjës,emri lakimi i dyte i emrit,numri njejes,numri njejes,njejes emri,numri njejes lakimi i dyte

Namazi

Syzat