Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Gjuha italiane. Show all posts
Showing posts with label Gjuha italiane. Show all posts

Italisht-shqip Gramatika


Trajta e shquar- determinativo
    Numri njëjës   Singolare
Numri shumës  Plurale
           burri - l’ uomo
         burrat - gli  uomini
          shteti - lo stato
        shtetet - gli stati
     makina - la macchina
        makinat - le macchine
       shkolla -la scuola
        shkollat - le scuole
infermierja - l’ infermiera
 infermieret - le infermiere


Numri njëjës - Singolare
Numri shumës - Plurale
Emrore, kush? cili? cila?
Nominativo, chi? che cosa?
(M)  libri - il libro
(F) vajza - la ragazza
librat - i libri
vajzat - le ragazze
Gjinore, i,e kujt? i cilit?
Genitivo, di chi? di che cosa
i/e librit - (di+il) del libro
i/e vajzës - (di+la)della ragazza
i/e librave -(di+i) dei libri
i/e vajzave- (di+le) delle ragazze
Dhanore, kujt/cilit (i dhe/i bëre)?
Dativo,a chi/a che cosa ?
librit - al libro
vajzës - alla ragazza
librave - ai libri
vajzave - alle ragazze
Kallzore, kë? cilin? cilën?
Accusativo quale? su che cosa?
librin - al/il/ libro
vajzën - la/alla ragazza
librat - i libri
vajzat - le ragazze
Rrjedhore, prej kujt? prej cilit?
Ablativo da chi? da che cosa?
prej  librit - dal’ libro
prej  vajzës - dalla ragazza
prej librave - (da+i)dai libri
prej vajzave -(da+le)dalle ragazze
                                             
                                                           Trajta e pashquar- indeterminativo
    Numri njëjës   Singolare
Numri shumës  Plurale
          një burrë - un uomo
         disa burra - alcunuomini
          një shtet - uno stato
        disa shtete - alcuni stati
      një makinë - una macchina
       disa makina - alcune macchine
       një shkollë -una scuola
        disa shkolla - alcune scuole
një infermiere - un’ infermiera
 disa infermiere - alcune infermiere
                       

Numri njëjës - Singolare
Numri shumës - Plurale
Emrore, kush? cili? cila?
Nominativo,  chi? che cosa?
(M) një libër - un libro
(F) një vajzë - una ragazza
disa libra - alcuni/certi libri
disa vajza - alcune/certe ragazze
Gjinore, i,e kujt? i cilit?
Genitivo, di chi? di che cosa
i një libri - di un libro
e një vajze - di una ragazza
të librave -di alcuni/certi libri
të vajzave- di alcune ragazze
Dhanore, kujt/cilit (i dhe/i bëre)?
Dativo,a chi/a che cosa ?
një libri - a un libro
një vajze - a una ragazza
librave - alcuni libri
vajzave - ragazze
Kallzore, kë? cilin? cilën?
Accusativo quale? su che cosa hai agito?
një libër - un libro
një vajzë - una ragazza
libra - libri
vajza- ragazze
Rrjedhore, prej kujt? prej cilit?
Ablativo  da chi? da che cosa?
prej një libri - da un libro
prej një vajze - da una ragazza
prej librave - da alcuni lbri
prej vajzave - da alcune ragazze

Folja ndihmëse Jam (mënyra dëftore)

Shqip  dëftore
Italisht indicativo
Anglisht
Greqisht

 e tashme
presente
Anglisht
Greqisht

unë jam
io sono


ti je
tu sei


ai (ajo) është
egli è


ne jemi
noi siamo


ju jeni
voi siete


ata (ato) janë
loro sonoFoljet ndihmëse Kam dhe Jam
.
Folja ndihmëse Kam (mënyra dëftore)

Shqip  dëftore
Italisht indicativo
Anglisht
Greqisht

 e tashme
presente
Anglisht
Greqisht

unë kam
io hoti ke
tu haiai (ajo) ka
egli hane kemi
noi abbiamoju keni
voi aveteata (ato) kanë
loro hanno
e pakryer
imperfetto
unë kisha
io avevo


ti kishe
tu avevi


ai,ajo kishte
egli aveva


ne kishim
noi avevamo


ju kishit
voi avevate


ata,ato kishin
loro avevanoe kryer e thjeshtë
passato remotounë pata
io ebbi


ti pate
tu avesti


ai (ajo) pati
egli ebbe


ne patëm
noi avemmo


ju patët
voi aveste


ata(ato) patën
essi ebberoe kryer
unë kam pasur
io ho avuto


ti ke pasur
tu hai avuto


ai(ajo)ka pasur
egli ha avuto


ne kemi pasur
abbiamo avuto


ju keni pasur
avete avuto


ata kanë pasur
hanno avutokoha e ardhme
futuro sempliceunë do të kem
io avrò


ti do të kesh
tu avrai


ai do të ketë
egli avrà


ne do të kemi
noi avremo


ju do të keni
voi avrete


ata do të kenë
essi avrano


.
e ardhme
e përparëme
futuro sempliceunë do të kem pasur
io avrò avuto


ti do të kesh pasur
tu avrai avuto


ai do të ketë pasur
egli avrà avuto


ne do të kemi pasur
noi avremo avuto


ju do të keni pasur
voi avrete avuto


ata do të kenë pasur
essi avranno avutoe kryer
e plotë
trapassato prossimounë kisha pasur
io avevo avuto


ti kishe pasur
tu avevi avuto


ai kishte pasur
egli aveva avuto


ne kishim pasur
noi avevamo avuto


ju kishit pasur
voi avevate avuto


ata kishin pasur
essi aveano avutomë se e kryer
futuro sempliceunë pata pasur
io ebbi avuto

d
ti pate pasur
tu avresti avuto


ai pati pasur
egli ebbe avuto


ne patëm pasur
noi avemmo avuto


ju patët pasur
voi avreste avuto


ata patën pasur
essi ebbero avuto


 Gramatika Italisht shqip, meso italisht, fjalor italisht shqip, meso gjuhen italiane, gjuha italisht, mesoni italisht, gramatike italisht, gjuha italisht gramatika, mesoni gramatiken italisht, fjale italisht, perkthim italisht shqip, kohet italisht, kohet gramatika italisht

Trajta e shquar- determinativo
    Numri njëjës   Singolare
Numri shumës  Plurale
           burri - l’ uomo
         burrat - gli  uomini
          shteti - lo stato
        shtetet - gli stati
     makina - la macchina
        makinat - le macchine
       shkolla -la scuola
        shkollat - le scuole
infermierja - l’ infermiera
 infermieret - le infermiere


Numri njëjës - Singolare
Numri shumës - Plurale
Emrore, kush? cili? cila?
Nominativo, chi? che cosa?
(M)  libri - il libro
(F) vajza - la ragazza
librat - i libri
vajzat - le ragazze
Gjinore, i,e kujt? i cilit?
Genitivo, di chi? di che cosa
i/e librit - (di+il) del libro
i/e vajzës - (di+la)della ragazza
i/e librave -(di+i) dei libri
i/e vajzave- (di+le) delle ragazze
Dhanore, kujt/cilit (i dhe/i bëre)?
Dativo,a chi/a che cosa ?
librit - al libro
vajzës - alla ragazza
librave - ai libri
vajzave - alle ragazze
Kallzore, kë? cilin? cilën?
Accusativo quale? su che cosa?
librin - al/il/ libro
vajzën - la/alla ragazza
librat - i libri
vajzat - le ragazze
Rrjedhore, prej kujt? prej cilit?
Ablativo da chi? da che cosa?
prej  librit - dal’ libro
prej  vajzës - dalla ragazza
prej librave - (da+i)dai libri
prej vajzave -(da+le)dalle ragazze
                                             
                                                           Trajta e pashquar- indeterminativo
    Numri njëjës   Singolare
Numri shumës  Plurale
          një burrë - un uomo
         disa burra - alcunuomini
          një shtet - uno stato
        disa shtete - alcuni stati
      një makinë - una macchina
       disa makina - alcune macchine
       një shkollë -una scuola
        disa shkolla - alcune scuole
një infermiere - un’ infermiera
 disa infermiere - alcune infermiere
                       

Numri njëjës - Singolare
Numri shumës - Plurale
Emrore, kush? cili? cila?
Nominativo,  chi? che cosa?
(M) një libër - un libro
(F) një vajzë - una ragazza
disa libra - alcuni/certi libri
disa vajza - alcune/certe ragazze
Gjinore, i,e kujt? i cilit?
Genitivo, di chi? di che cosa
i një libri - di un libro
e një vajze - di una ragazza
të librave -di alcuni/certi libri
të vajzave- di alcune ragazze
Dhanore, kujt/cilit (i dhe/i bëre)?
Dativo,a chi/a che cosa ?
një libri - a un libro
një vajze - a una ragazza
librave - alcuni libri
vajzave - ragazze
Kallzore, kë? cilin? cilën?
Accusativo quale? su che cosa hai agito?
një libër - un libro
një vajzë - una ragazza
libra - libri
vajza- ragazze
Rrjedhore, prej kujt? prej cilit?
Ablativo  da chi? da che cosa?
prej një libri - da un libro
prej një vajze - da una ragazza
prej librave - da alcuni lbri
prej vajzave - da alcune ragazze

Folja ndihmëse Jam (mënyra dëftore)

Shqip  dëftore
Italisht indicativo
Anglisht
Greqisht

 e tashme
presente
Anglisht
Greqisht

unë jam
io sono


ti je
tu sei


ai (ajo) është
egli è


ne jemi
noi siamo


ju jeni
voi siete


ata (ato) janë
loro sonoFoljet ndihmëse Kam dhe Jam
.
Folja ndihmëse Kam (mënyra dëftore)

Shqip  dëftore
Italisht indicativo
Anglisht
Greqisht

 e tashme
presente
Anglisht
Greqisht

unë kam
io hoti ke
tu haiai (ajo) ka
egli hane kemi
noi abbiamoju keni
voi aveteata (ato) kanë
loro hanno
e pakryer
imperfetto
unë kisha
io avevo


ti kishe
tu avevi


ai,ajo kishte
egli aveva


ne kishim
noi avevamo


ju kishit
voi avevate


ata,ato kishin
loro avevanoe kryer e thjeshtë
passato remotounë pata
io ebbi


ti pate
tu avesti


ai (ajo) pati
egli ebbe


ne patëm
noi avemmo


ju patët
voi aveste


ata(ato) patën
essi ebberoe kryer
unë kam pasur
io ho avuto


ti ke pasur
tu hai avuto


ai(ajo)ka pasur
egli ha avuto


ne kemi pasur
abbiamo avuto


ju keni pasur
avete avuto


ata kanë pasur
hanno avutokoha e ardhme
futuro sempliceunë do të kem
io avrò


ti do të kesh
tu avrai


ai do të ketë
egli avrà


ne do të kemi
noi avremo


ju do të keni
voi avrete


ata do të kenë
essi avrano


.
e ardhme
e përparëme
futuro sempliceunë do të kem pasur
io avrò avuto


ti do të kesh pasur
tu avrai avuto


ai do të ketë pasur
egli avrà avuto


ne do të kemi pasur
noi avremo avuto


ju do të keni pasur
voi avrete avuto


ata do të kenë pasur
essi avranno avutoe kryer
e plotë
trapassato prossimounë kisha pasur
io avevo avuto


ti kishe pasur
tu avevi avuto


ai kishte pasur
egli aveva avuto


ne kishim pasur
noi avevamo avuto


ju kishit pasur
voi avevate avuto


ata kishin pasur
essi aveano avutomë se e kryer
futuro sempliceunë pata pasur
io ebbi avuto

d
ti pate pasur
tu avresti avuto


ai pati pasur
egli ebbe avuto


ne patëm pasur
noi avemmo avuto


ju patët pasur
voi avreste avuto


ata patën pasur
essi ebbero avuto


 Gramatika Italisht shqip, meso italisht, fjalor italisht shqip, meso gjuhen italiane, gjuha italisht, mesoni italisht, gramatike italisht, gjuha italisht gramatika, mesoni gramatiken italisht, fjale italisht, perkthim italisht shqip, kohet italisht, kohet gramatika italisht

Namazi

Syzat