Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2012

Çka është adenoide ?

Çka është adenoide ?
Adenoide është hipertrofi e indit adenoid që është normalisht në nazofaring. Sin.Vegetationes adenoidea.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenoide,adenoid

Çka është adenohipofiza ?

Çka është adenohipofiza ?
Adenohipofiza është pjesa e përparme e hipofizës(për dallim nga neurohipofiza).
Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, adenohipofiza,adenohipofize,adenohipofizat

Çka është adenohiperstenia ?

Çka është adenohiperstenia ? 
Adenohiperstenia është funksion i shtuar i gjëndrave psh. i gjëndrave të stomakut (adenohyperstenia gastrica).

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenohiperstenia,adenohiperstenite,adenohipersteni

Çka është adenofibroma ?

Çka është adenofibroma ?
Adenofibroma është tumor i përbërë nga indi lidhor që përmban formacione gjëndrore.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenofibroma,adenofibrome,adenofibromat

Çka është adenokarcinoma ?

Çka është adenokarcinoma ?
Adenokarcinoma është karcinomë në të cilat qelizat bëhen si gjëndra;adenomë malinje.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenokarcinomat,adenokarcinome,adenocarcinoma

Çka është adeniti ?

Çka është adeniti ?
Adeniti është pezmatim i gjëndrave limfatike.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenit,adeniti,adenitet


Çka është adenia ?

Çka është adenia ?
Adenia është sëmundje kronike e gjëndrave limfatike që karakterizohet me zmadhimin e tyre.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenia,adeni,adenite

Çka është adenektomia ?

Çka është adenektomia ?
Adenectomia është heçje e gjëndrrave.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenectomia,adenectomite,adenectomia,adenektomia

Çka është adamantinoma ?

Çka është adamantinoma ? 
Adamantinoma është tumor epitelial i nofullave.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adamantinoma

Çka është adaktilia(adaktylia) ?

Çka është adaktilia(adaktylia) ?
Adaktilia(adaktylia) është mungesë e gishtave të duarve dhe të këmbëve(si anomali zhvillimi).

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adaktilia,adaktili,adaktilite

Çka është acitemia ?

 Çka është acitemia ?
Acitemia është pakësim i numrit të rruazave të gjakut.Sin.aglobulia.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,acitemia,acitemite,acitemi

Çka është acistia (acystia) ?

Çka është acistia (acystia) ?
Acistia(acystia) është mungesë e fshikëzës urinare, e bashkëlindur.
Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,acistia,acysti,acistia,acistet,

Çka është acianoblepsia ?

 Çka është acianoblepsia ?
Acianoblepsia është paaftësia për të dalluar ngjyrën blu.
Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,acianoblepsia,acianoblepsi,acianoblepsite

Çka është akut ?

Çka është akut ?
Akut është :1.i mprehtë, i fortë; 2.që ka rrjedhje të shpejtë e shpeshherë të rëndë(për sëmundjet).
Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi, cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,akut,akute,gjendje akute,akut,akut,gjendja akute,akut shqip,gjendjet akute

Sëmundjet malinje përkufizohen si ?

Sëmundjet malinje përkufizohen si ?
Sëmundjet malinje përkufizohen si: rritje e pa kontrolluar,te pa kordinuara dhe te paorientuara te qelizave te transformuara me pare ne ato malinje.
Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,semundja malinje,semundjet malinje,semundjet,malinj,malinjiteti

Sa i përket moshës është karakteristike ?

Sa i përket moshës është karakteristike ?
Sa i përket moshës është karakteristike që si morbiditeti ashtu edhe mortaliteti me rritjen e moshesngritetedhe morbiditeti dhe mortaliteti te të gjitha llojet e sëmundjeve malinje.
mosha dhe semundjet,semundja dhe mosha

Manifestimi i pjesërishëm i hiperplazionit qelizor siç është rasti te gjiri apo endometriumi,korespondon me ?

Manifestimi i pjesërishëm i hiperplazionit qelizor siç është rasti te gjiri apo endometriumi, korespondon me ?

Manifestimi i pjesërishëm i hiperplazionit qelizor siç është rasti te gjiri apo endometriumi,korespondon me stimulimin e tepruar hormonal i cili manifestohet me te ashtuqujturin qelizat e fokusuara.

Qeliza tumorale ?

Qeliza tumorale ?

Qeliza tumorale: hargjon më pak oksigjhen nga ajo normale. 

qeliza tumorale dhe oksigjeni,qelizat tumorale kanceroze,oksigjeni, a hargjojne oksigjen

Manifestimi i pjesërishëm i hiperplazionit qelizor siç është rasti te gjiri apo endometriumi,korespondon me ?

Manifestimi i pjesërishëm i hiperplazionit qelizor siç është rasti te gjiri apo endometriumi,korespondon me ?

Manifestimi i pjesërishëm i hiperplazionit qelizor siç është rasti te gjiri apo endometriumi,korespondon me stimulimin e tepruar hormonal, i cili manifestohet me të ashtuquajturat qelizat e fokusuara

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more