Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Një vit Toke është një rrotullim i Tokës rreth ?

loading...
Një vit Toke është një rrotullim i Tokës rreth ?

Një vit Toke është një rrotullim i Tokës rreth boshtit të vet.

Biografia nga greqishtja do të thotë ?

loading...
Biografia nga greqishtja do të thotë ?

Biografia nga greqishtja do të thotë përshkrim i jetës.

cka don te thote biografia,cka eshte biografia

Ku gjendet lumi Erzen ?

loading...
Ku gjendet lumi Erzen ?

Lumi Erzen gjendet në Shijak.

ku ndodhet lumi Erzen,lumi Erzen ndodhja,ku gjendet

Kur u fundos anija Titanik ?

loading...
Kur u fundos anija Titanik ?

Anija Titanik u fundos në vitin 1912.

anija titanik ne cilin vit u fundos,anija titanik viti i fundosjes

Letra prodhohet nga ?

loading...
Letra prodhohet nga ?


Letra prodhohet nga druri.

prej kujt prodhohet letra,letra prodhimi,

Çka është adenoide ?

loading...


Çka është adenoide ?

Adenoide është hipertrofi e indit adenoid që është normalisht në nazofaring. Sin.Vegetationes adenoidea.


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenoide,adenoid
 

Çka është adenohipofiza ?

loading...

Çka është adenohipofiza ?

Adenohipofiza është pjesa e përparme e hipofizës(për dallim nga neurohipofiza).

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, adenohipofiza,adenohipofize,adenohipofizat
 

Çka është adenohiperstenia ?

loading...


Çka është adenohiperstenia ? 

Adenohiperstenia është funksion i shtuar i gjëndrave psh. i gjëndrave të stomakut (adenohyperstenia gastrica).


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenohiperstenia,adenohiperstenite,adenohipersteni
 

Çka është adenofibroma ?

loading...


Çka është adenofibroma ?

Adenofibroma është tumor i përbërë nga indi lidhor që përmban formacione gjëndrore.


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenofibroma,adenofibrome,adenofibromat
 

Çka është adenokarcinoma ?

loading...


Çka është adenokarcinoma ?

Adenokarcinoma është karcinomë në të cilat qelizat bëhen si gjëndra;adenomë malinje.


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenokarcinomat,adenokarcinome,adenocarcinoma
 

Çka është adeniti ?

loading...


Çka është adeniti ?

Adeniti është pezmatim i gjëndrave limfatike.


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenit,adeniti,adenitet
 


Çka është adenia ?

loading...


Çka është adenia ?

Adenia është sëmundje kronike e gjëndrave limfatike që karakterizohet me zmadhimin e tyre.


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenia,adeni,adenite
 

Çka është adenektomia ?

loading...


Çka është adenektomia ?

Adenectomia është heçje e gjëndrrave.


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenectomia,adenectomite,adenectomia,adenektomia
 

Çka është adamantinoma ?

loading...


Çka është adamantinoma ? 

Adamantinoma është tumor epitelial i nofullave.


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adamantinoma
 

Çka është adaktilia(adaktylia) ?

loading...


Çka është adaktilia(adaktylia) ?

Adaktilia(adaktylia) është mungesë e gishtave të duarve dhe të këmbëve(si anomali zhvillimi).


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adaktilia,adaktili,adaktilite
 

Çka është acitemia ?

loading...


 Çka është acitemia ?

Acitemia është pakësim i numrit të rruazave të gjakut.Sin.aglobulia.


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,acitemia,acitemite,acitemi
 

Çka është acistia (acystia) ?

loading...
Çka është acistia (acystia) ?

Acistia(acystia) është mungesë e fshikëzës urinare, e bashkëlindur.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,acistia,acysti,acistia,acistet,

Çka është acianoblepsia ?

loading...
 Çka është acianoblepsia ?

Acianoblepsia është paaftësia për të dalluar ngjyrën blu.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,acianoblepsia,acianoblepsi,acianoblepsite

Çka është akut ?

loading...
Çka është akut ?

Akut është :1.i mprehtë, i fortë; 2.që ka rrjedhje të shpejtë e shpeshherë të rëndë(për sëmundjet).

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi, cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,akut,akute,gjendje akute,akut,akut,gjendja akute,akut shqip,gjendjet akute

Sipas TNM klasifikimit, kanceri i buzës në stadin T3N2Mo nënkupton ?

loading...
Sipas TNM klasifikimit, kanceri i buzës në stadin T3N2Mo nënkupton ?

Sipas TNM klasifikimit, kanceri i buzës në stadin T3N2Mo nënkupton: madhësia e tumorit me shume se 4 cm me perfshirje te nyjeve limfatike ipsilaterale dhe kontralaterale.Mortaliteti i sëmundjeve malinje tregon tendencë ?

loading...
Mortaliteti i  sëmundjeve malinje tregon tendencë ?

Mortaliteti i  sëmundjeve malinje tregon tendencë : të rritjes së përhershme

Sëmundjet malinje përkufizohen si ?

loading...
Sëmundjet malinje përkufizohen si ?

Sëmundjet malinje përkufizohen si:  rritje e pa kontrolluar,te pa kordinuara dhe te paorientuara te qelizave te transformuara me pare ne ato malinje.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,semundja malinje,semundjet malinje,semundjet,malinj,malinjiteti

Sa i përket moshës është karakteristike ?

loading...
Sa i përket moshës është karakteristike ?

Sa i përket moshës është karakteristike që si morbiditeti ashtu edhe mortaliteti me rritjen e moshes ngritet   edhe morbiditeti dhe mortaliteti te të gjitha llojet e sëmundjeve malinje.

mosha dhe semundjet,semundja dhe mosha

Sëmundjet malinje të qafës së mitrës janë ?

loading...
Sëmundjet malinje të qafës së mitrës janë ?

Sëmundjet malinje të qafës së mitrës janë 4-6 here më pak të shprehura në rajonet dhe popujt ku aplikohet cirkumcisioni(berja synet).

Lokalizimi më i rrallë i kancerit ne zorrën e trashë është ?

loading...
Lokalizimi më i rrallë i kancerit ne zorrën e trashë është ?

Lokalizimi më i rrallë i kancerit ne zorrën e trashë është në colon descendent.

Sa përqind të rasteve tek tumorët malinjë janë me etiologji të panjohur ?

loading...
Sa përqind të rasteve tek tumorët malinjë janë me etiologji të panjohur ?

Tumorët malinjë, në 85-90 % të rasteve janë me etiologji të panjohur.

Kloropreni , gjithashtu është substancë kancerogjene që ka ndikim në paraqitjen ?

loading...
Kloropreni , gjithashtu është substancë kancerogjene që ka ndikim në paraqitjen ?

Kloropreni , gjithashtu është substancë kancerogjene që ka ndikim në paraqitjen e kancerit te mushkrive.

kloropeni dhe kanceri,kanceri i mushkerive dhe kloropeni

Tumore beninje me prejardhje nga indi kërrcor njihen si ?

loading...
Tumore beninje me prejardhje nga indi kërrcor njihen si ?

Tumore beninje me prejardhje nga indi kërrcor njihen si Chondroma.

Tumore malinje me prejardhje nga enët e gjakut njihen si ?

loading...

 Tumore malinje me prejardhje nga enët e gjakut njihen si ?

Tumore malinje me prejardhje nga enët e gjakut njihen si angiosarcoma.

Qeliza tumorale

loading...
Qeliza tumorale ?

Qeliza tumorale hargjon më shumë glukozë

qeliza tumorale dhe glukoza,qelizat tumorale dhe glukozat,sheqeri,hargjimi

Kanceri i buzës së poshtme është shumë më i shprehur në ?

loading...
Kanceri i buzës së poshtme është shumë më i shprehur në  ?

Kanceri i buzës së poshtme është shumë më i shprehur në mosha të shtyra.

Nga aspekti mikroskopik kanceri i buzës më shpeshti mund te jetë ?

loading...
Nga aspekti mikroskopik kanceri i buzës më shpeshti mund te jetë ?

Nga aspekti mikroskopik kanceri i buzës më shpeshti mund te jetë ekzofitik

Doza tolerante për boshtin e kurrizit gjatë rrezatimit të Cancerit të mushkërive është ?

loading...
Doza tolerante për boshtin e kurrizit gjatë rrezatimit të Cancerit të mushkërive është ?

Doza tolerante për boshtin e kurrizit gjatë rrezatimit të Cancerit të mushkërive është 45 Gy.

Dozat në radioterapinë palliative te kanceri i mushkërisë sillen rreth ?

loading...

Dozat në radioterapinë palliative te kanceri i mushkërisë sillen rreth ?

Dozat në radioterapinë palliative te kanceri i mushkërisë sillen rreth 20-30 Gy ne 8-10 seanca (fraksione)

Trajtimi paliativ te carcinoma e fshikës urinare qoftë në vet tumor ose në metastaza aplikohet me dozë prej ?

loading...
Trajtimi paliativ te carcinoma e fshikës urinare qoftë në vet tumor ose në metastaza aplikohet me dozë prej  ?

Trajtimi paliativ te carcinoma e fshikës urinare qoftë në vet tumor ose në metastaza aplikohet me dozë prej 20-30 Gy ne kohe te shkurter maksimale.

Forma më e shpeshtë e sarkomës së gjirit është ?

loading...
Forma më e shpeshtë e sarkomës së gjirit është ?

Forma më e shpeshtë e sarkomës së gjirit është cystosarcoma phyloide.

cila eshte forma me e shpeshte e sarkomes se gjirit,sarkoma e gjirit

Radioterapia pasoperative apliokohet në të gjitha format e sëmundjeve malinje të gjirit përveq te ?

loading...
Radioterapia pasoperative apliokohet në të gjitha format e sëmundjeve malinje të gjirit përveq te ?

Radioterapia pasoperative apliokohet në të gjitha format e sëmundjeve malinje të gjirit përveq te kanceri intraductal.

Melanoma acral lentiginoza, paraqitet në ?

loading...
Melanoma acral lentiginoza, paraqitet në ?

Melanoma acral lentiginoza, paraqitet në 10% të rasteve, zakonisht ne shuplakat e duarve dhe shputat e kembve.

Manifestimi i pjesërishëm i hiperplazionit qelizor siç është rasti te gjiri apo endometriumi,korespondon me ?

loading...
Manifestimi i pjesërishëm i hiperplazionit qelizor siç është rasti te gjiri apo endometriumi, korespondon me ?

Manifestimi i pjesërishëm i hiperplazionit qelizor siç është rasti te gjiri apo endometriumi,korespondon me stimulimin e tepruar hormonal i cili manifestohet me te ashtuqujturin qelizat e fokusuara.

Qeliza tumorale ?

loading...
Qeliza tumorale ?

Qeliza tumorale: hargjon më pak oksigjhen nga ajo normale. 

qeliza tumorale dhe oksigjeni,qelizat tumorale kanceroze,oksigjeni, a hargjojne oksigjen

Karcinomat e kokës dhe qafës më diferencim të mire i takojnë ?

loading...
Karcinomat e kokës dhe qafës më diferencim të mire i takojnë ?

Karcinomat e kokës dhe qafës më diferencim të mire i takojnë kavitetit te gojes,pallatumit durum,pallatum mollae,bazes se gjuhes dhe laringut.

Ata qe nuk pijnë duhan mund të pësojnë kancer të mushkërisë ?

loading...
Ata qe nuk pijnë duhan mund të pësojnë kancer të mushkërisë ?

Ata qe nuk pijnë duhan mund të pësojnë kancer të mushkërisë, por kjo është zakonisht e një tipi të veçantë  dhe quhet adenokarcinoma. 

duhanpiresit pasiv,duhanpirja pasive dhe kanceri,ata qe nuk pijne duhan a rrezikohen nga kanceri

Sa përqind të rasteve me kancer të mushkërive janë operabile ?

loading...
Sa përqind të rasteve me kancer të mushkërive janë operabile ?

Operabile janë vetëm 20% të rasteve nga të gjithë të sëmuarët nga kanceri i mushkërive.

Stadi klinik i kancerit të gjirit nënkupton ?

loading...
Stadi klinik i kancerit të gjirit nënkupton ?

Stadi klinik i kancerit të gjirit nënkupton: neoplazma ma e madhe se 1 cm vrehet edhe pa metoda diagnostike. 

cka eshte stadi klinik i kancerit te gjirit,kanceri i gjinit,kanceri i gjirit

Brahiterapia intersticiale te kanceri i fshikës së urinës indikohet për tumorët ?

loading...
Brahiterapia intersticiale te kanceri i fshikës së urinës indikohet për tumorët ?

Brahiterapia intersticiale te kanceri i fshikës së urinës indikohet për tumorët: epithelial të diferencuar mirë, më të vogel se 4 cm.

Terapia intravezikale në rastet më të shpeshta aplikohet me ?

loading...
Terapia intravezikale në rastet më të shpeshta aplikohet me ?

Terapia intravezikale në rastet më të shpeshta aplikohet me:Doxorubicin ose Mitomicin C.

Faktori kryesor prognostik te kanceri i fshikës së urinës është ?

loading...
Faktori kryesor prognostik te kanceri i fshikës së urinës është ?

Faktori kryesor prognostik te kanceri i fshikës së urinës është invasioni muskulor prezent ose jo.

Qelizat tumorale për stimulimin e rritjes së enëve të gjakut në tumor ?

loading...
Qelizat tumorale për stimulimin e rritjes së enëve të gjakut në tumor  ?

Qelizat tumorale për stimulimin e rritjes së enëve të gjakut në tumor tajojnë substancen që njifet si TAF (tumor angiogenesi factor).

Tumoret in situ (TIS) zakonisht lajmrohen ?

loading...
Tumoret in situ (TIS) zakonisht lajmrohen në epitel dhe janë të imtë.

Manifestimi i pjesërishëm i hiperplazionit qelizor siç është rasti te gjiri apo endometriumi,korespondon me ?

loading...
Manifestimi i pjesërishëm i hiperplazionit qelizor siç është rasti te gjiri apo endometriumi,korespondon me ?

Manifestimi i pjesërishëm i hiperplazionit qelizor siç është rasti te gjiri apo endometriumi,korespondon me stimulimin e tepruar hormonal, i cili manifestohet me të ashtuquajturat qelizat e fokusuara

Diabetes melitus, ndikon dukshëm në rritjen e incidencës ?

loading...
Diabetes melitus, ndikon dukshëm në rritjen e incidencës ?

Diabetes melitus, ndikon dukshëm në rritjen e incidencës së kancerit të pankreasit tek femrat. 

diabeti,llojet e diabetit,smuja e sheqeri dhe kanceri

Punëtorët në përpunimin e lëkurës, më së shpeshti lëngojnë nga ?

loading...
Punëtorët   në  përpunimin e lëkurës, më së shpeshti lëngojnë nga ?

Punëtorët   në  përpunimin e lëkurës, më së shpeshti lëngojnë nga kanceri i hundës - i tipit adeno-carcinom.

lekura dhe kanceri,puntoret e lekures dhe kanceri,rreziku

Vajrat minerale , janë substanca kancerogjene që ndihmojnë në ?

loading...
Vajrat minerale , janë substanca kancerogjene që ndihmojnë në ?

Vajrat minerale , janë substanca kancerogjene që ndihmojnë në rritjen e incidencës nga kanceri i scrotumit.


vajrat minerale cka shkaktojne, 

Benzoli, është një nga shkaktarët e mundshëm ?

loading...
 Benzoli, është një nga shkaktarët e mundshëm ?

Benzoli, është një nga shkaktarët e mundshëm i leukemisë dhe aplazioneve.

cka shkakton benzoli,kanceri dhe benzoli

Hekuri , është ndër faktorët e mundëshëm kancerogjen që ndikon në paraqitjen ?

loading...
Hekuri , është ndër faktorët e mundëshëm kancerogjen që ndikon në paraqitjen ?


Hekuri , është ndër faktorët e mundëshëm kancerogjen që ndikon në paraqitjen e osteosarcomës

Terapia e parë me rreze X-rentgen, aplikohet në vitin ?

loading...
Terapia e parë me rreze X-rentgen, aplikohet në vitin ?

Terapia e parë me rreze X-rentgen, aplikohet në vitin 1900.

ne cilin vit aplikohet terapia me rreze rentgen,historia e rrezeve rentgen

Sipas TNM klasifikimit, kanceri i buzës në stadin T2N2Mo nënkupton ?

loading...
Sipas TNM klasifikimit, kanceri i buzës në stadin T2N2Mo nënkupton ?

Sipas TNM klasifikimit, kanceri i buzës në stadin T2N2Mo nënkupton: Tumori me diameter 2-4cm, nyjet limfatike te perfshira ne ted y anet port e levishme, nuk ka metastaza te largeta

Rrezet gama dhe rrezet X me energji më madhe se 1 MeV quhen ?

loading...
Rrezet gama dhe rrezet X me energji më madhe se 1 MeV quhen ?

Rrezet gama dhe rrezet X me energji më madhe se 1 MeV quhen rrezatime të energjisë së lartë

Brakiterapia e Ca te qafes se mitres behet me ?

loading...
Brakiterapia e Ca te qafes se mitres behet me ?

Brakiterapia e Ca te qafes se mitres behet me aplikimin e katetereve të ceziumit 137 dhe iridiumit-192 në Dozë totale prej 50-70 Gy.

Kanceri i qafës së mitrës zakonisht paraqitet në dekaden e ?

loading...
Kanceri i qafës së mitrës zakonisht paraqitet në dekaden e ?

Kanceri i qafës së mitrës zakonisht paraqitet në dekaden e 5 dhe të 6 të jetës

Trajtim bazë i melanoma malignum është ?

loading...
Trajtim bazë i melanoma malignum është ?

Trajtim bazë i melanoma malignum është:.kirurgjik.

Forma më e shpeshtë e melanoma malignum është ?

loading...
Forma më e shpeshtë e melanoma malignum është ?

Forma më e shpeshtë e melanoma malignum është forma sipërfaqesore me 70% .

Trajtimi paliativ, i Ca cutis, te përsonat e moshuar aplik. doza prej ?

loading...
Trajtimi paliativ, i Ca cutis, te përsonat e moshuar aplik. doza prej ?

Trajtimi paliativ, i Ca cutis, te përsonat e moshuar aplik. doza prej: 18 -30Gy.

Kancerit të gjirit i duhen ?

loading...
Kancerit të gjirit i duhen ? 

Kancerit të gjirit i duhen 4 deri 6 vjet të arrinë madhësinë prej 1 cm-3 (përafërsisht 10-9 qeliza)

Te Ca e Mushkërive, DT palliative sillen rreth ?

loading...
Te Ca e Mushkërive, DT palliative sillen rreth ?

Te Ca e Mushkërive, DT palliative sillen rreth: 20-30 Gy.

DT, te Ca mammae, sillet nga ?

loading...
DT, te Ca mammae, sillet nga ?

DT, te Ca mammae, sillet nga: 50–60.

Brahiterapia, te Ca cutis, dozat e aplikuara sillen nga ?

loading...
Brahiterapia, te Ca cutis, dozat e aplikuara sillen nga ?

Brahiterapia, te Ca cutis, dozat e aplikuara sillen nga 60-70 Gy.

Karcinomat e nazofaringsit në 85% të rasteve kanë natyrë ?

loading...
Karcinomat e nazofaringsit në 85% të rasteve kanë natyrë ?

Karcinomat e nazofaringsit në 85% të rasteve kanë natyrë: planocelulare.

Çdo factor më vete mund të përbëjë një risk në rritje ?

loading...
Çdo faktor më vete mund të përbëjë një risk në rritje 2-3 herë; (psh alkooli dhe duhani) Kur kombinohen ato mund të përbëjnë një risk në rritje deri me shumë se 15 herë për zhvillimin e kancerit.

Cila është forma më e shpeshtë e kancerit të lëkurës ?

loading...
Cila është forma më e shpeshtë e kancerit të lëkurës ?

Forma më e shpeshtë e kancerit të lëkurës është Ca bazocelualare dhe bënë pjesë me 80% të rasteve.

kanceri i lekures forma me e shpeshte,forma me e shpeshte e kancerit te lekures,

Vendi predilektues për paraqitjen e kancerit të buzës së poshtme është ?

loading...
 Vendi predilektues për paraqitjen e kancerit të buzës së poshtme është ?

 Vendi predilektues për paraqitjen e kancerit të buzës së poshtme është një e treta e pjesës së jashtme të buzës.

Si faktorët më të shpeshtë të kancerit të kavitetit të gojës llogariten ?

loading...
Si faktorët më të shpeshtë të kancerit të kavitetit të gojës llogariten ?

Si faktorët më të shpeshtë të kancerit të kavitetit të gojës llogariten: duhani dhe alkooli

kanceri i gojes shkaktaret

Për diagnostikimin e sëmundjeve malinje zakonisht përdoren radionuklidet të cilat zbërthehen duke emituar ?

loading...
Për diagnostikimin e sëmundjeve malinje zakonisht përdoren radionuklidet të cilat zbërthehen duke emituar rrezet gama.

Tumoret malinje të kokës dhe të qafës, në rastet më të shpeshta janë me invasion ?

loading...
Tumoret malinje të kokës dhe të qafës, në rastet më të shpeshta janë me invasion ?

Tumoret malinje të kokës dhe të qafës, në rastet më të shpeshta janë me invasion: Lokal

Sipas TNM klasifikimit, kanceri i buzës në stadin T4 nënkupton ?

loading...
Sipas TNM klasifikimit, kanceri i buzës në stadin T4 nënkupton ?

Sipas TNM klasifikimit, kanceri i buzës në stadin T4 nënkupton: tumori infiltron strukturat e tjera.

Te kanceri i mushkrive kryesisht ne kimioterapi aplikohen këta citostatikë ?

loading...
Te kanceri i mushkrive kryesisht ne kimioterapi aplikohen këta citostatikë ?

Te kanceri i mushkrive kryesisht ne kimioterapi aplikohen këta citostatikë: Doxorubicina; Vinkristini;Etopozidi dhe Cisplatini.

kanceri i mushkerise trajtimi,medikamentet,sherimi,citostatiket

Karcinomet e kokës dhe qafës më pakë të diferencuara vijnë nga ?

loading...
Karcinomet e kokës dhe qafës më pakë të diferencuara vijnë nga ?

Karcinomet e kokës dhe qafës më pakë të diferencuara vijnë nga: nga sinusët paranazalë dhe baza e kavumit oral.

Te onikomikoza thonjtë kanë ngjyrë ?

loading...

Te onikomikoza thonjtë kanë ngjyrë ?

Te onikomikoza thonjtë kanë ngjyrë të verdhë.

onikomikoza dhe ngjyra e thonjeve

Te Epidermoliza thonjtë ?

loading...
Te Epidermoliza thonjtë ?

Te Epidermoliza thonjtë mungojnë ose janë të imtë.

epidermoliza dhe thonjte

Te pemfigusi vulgar sa i përket thonjëve

loading...

Te pemfigusi vulgar sa i përket thonjëve ?


Te pemfigusi vulgar ka humbje të thonjëve.

Te lupusi eritematoz sistemik thonjtë kanë ?

loading...

Te lupusi eritematoz sistemik thonjtë kanë ?

Te lupusi eritematoz sistemik thonjtë kanë eritem dhe telangjiektazi në pjesën proksimale.

Te sëmundjet kronike të mushkërive thonjëve ?

loading...

Te sëmundjet kronike të mushkërive thonjëve ?

Te sëmundjet kronike të mushkërive thonjëve ju mungon lunula.


Tjerat postime

1 Prilli (1) 1 qershori (2) 10 (1) 17 shkurti (7) 28 nentori (7) 28 Nëntori (2) 5 (1) 7 (6) 7 marsi (7) 8 (1) 8 marsi (5) 9 (1) Abanozi (1) Abasidët (1) Abazoni (1) Abdesi (1) Abdylazis Islami (1) Abetarja (3) Ablacioni (1) Abrazioni (1) Abscesi (1) Absent radial pulse (1) Abshisa (1) Absolventi (1) Absorbentët (1) Absorbimi (2) Acari (1) ACE inhibitors (2) Acetoni (1) Acidet (1) Acidet biliare (1) Acidet yndyrore (2) Acidi askorbik (1) Acidi borik (1) Acidi folik (6) Acidi laktik (1) Acidi nikotinik (1) Acidi nitrik (2) Acidi parinarik (1) Acidi piruvik (1) Acidofil (1) Acute mitral regurgitation (1) Acute pericarditis (2) Adaptimi (1) Adelina Mamaqi (4) Adem Gajtani (2) Adem Jashari (3) Adem Ramadani (2) Adenohipofiza (1) Adeti (1) Adoleshenca (1) Adolf Hitler (1) Adoptimi (1) Adrenalina (1) Adresa (32) Adsense (3) Aerob (1) Aeroplani (1) Afarizmi (1) Afazia (2) Afazia motorike (1) Afazia përçuese (1) Afazia senzorike (1) Afekti (1) Afërdita (2) Afonia (1) Aforizma (3) Afrika (2) Afta (1) Afёrdita (1) Ag Apolloni (3) AgBiMed (1) Agjentët ekonomik (1) Agjentët infektivë (1) Agjerimi (6) Agjërimi (2) Agnesa Mahalla (6) Agnozioni (1) Agon Bislimi (7) Agrafia (1) Ahireti (1) Ahmedizmi (1) AIDS (11) Ajri (3) Akarcidet (1) AKI (3) Akilia (1) Akiloza (1) Aknemia (1) Aknet (2) Akomia (1) Akondroplazia (1) Akor (1) Akorea (1) Akoria (1) Akralis (1) Akranestezia (1) Akrastezia (1) Akrepi (1) Akromatizmi (1) Akromatociti (1) Akromatopsia (1) Akromatoza (1) Aksidentet e trafikut (3) Aksidenti (1) Aktinidet (1) Aktori (1) Aktrimi (1) Akulli (1) Akullorja (1) Akupunktura (1) Albatros Rexhaj (1) Albatrosi (3) Alber Kamy (1) Albin Kurti (1) Albumina (1) Aldosteroni (1) Alegoria (2) Alergjeni (1) Alergjia (2) Alergologjia (1) Alfabeti (1) Alfentanili (1) Algat (1) Algat blu te gjelbra (2) Algoritmi (1) Ali Asllani (2) Ali Pasha (1) Ali Podrimja (4) Aliazhet e hekurit (3) Aliazhi (1) Alibia (1) Alienët (2) Aliteracioni (1) Alkoolet (1) Allahu (2) Almedin Ejupi (2) Alpet Shqiptare (1) Alpha-blockers (1) Alternatori (1) Altin Cekodhima (1) Altruizmi (3) Alveolet (1) Ambasada (2) Ambulatory blood pressure recording (1) Amerika Jugore (2) Amerika Veriore (2) Amilaza (1) Amiloidoza (2) Amin (1) Aminat biogjene (1) Aminoacidet (2) Amoniaku (1) Amplituda (1) Amputacioni (1) Anafaza (1) Anafillaksa (1) Anafora (1) Analiza (11) Analiza dhe komenti i poezisë ''Albatrosi'' të Sharl Bodlerit (1) Analiza e dramës ''Cuca e maleve'' (1) Analiza e dramës ''Emira'' (2) Analiza e dramës ''Gof'' (1) Analiza e dramës ''Varri i qyqes'' (1) Analiza e komedisë ''Bretkosat'' (1) Analiza e komedisë ''Shumë zhurmë për asgjë'' (1) Analiza e komedisë ''Zogjtë'' (1) Analiza e novelës ''Plaku dhe deti'' (1) Analiza e poemës '' Çajld Haroldi'' (1) Analiza e poemës '' Erveheja'' (1) Analiza e poemës '' Liria'' (1) Analiza e poemës '' Scodra'' (1) Analiza e poemës '' Serafina Topia'' (1) Analiza e poemës ''Andrra e jetës Zoga'' (1) Analiza e poemës ''Bukuria'' (1) Analiza e poemës ''Eneida'' (1) Analiza e poemës ''Garda Krutane'' (1) Analiza e poemës ''I tretuni'' (1) Analiza e poemës ''Iliada'' (1) Analiza e poemës ''Kënga e Sprasme e Balës'' (1) Analiza e poemës ''Lissus'' (1) Analiza e poemës ''Odisea'' (1) Analiza e poemës ''Te dheu i huaj'' (1) Analiza e poemës ''Vaji i bylbylit'' (1) Analiza e poemës Bagëti e Bujqësi'' (1) Analiza e poezisë ''Paraja'' të Hasan Zyko Kamberit (1) Analiza e poezisë së Ali Podrimjes (1) Analiza e poezisë së Azem Shkrelit (1) Analiza e poezisë së Din Mehmetit (1) Analiza e poezisë së Pablo Nerudës (1) Analiza e romanit '' Bardha e Temalit'' (1) Analiza e romanit '' Dikush më buzëqeshte'' (1) Analiza e romanit '' I huaji'' (1) Analiza e romanit '' Lufta dhe paqja'' (1) Analiza e romanit '' Xha Gorio'' (1) Analiza e romanit ''Don Kishoti'' - Miguel Servantes (1) Analiza e romanit ''Era dhe Lisi'' (1) Analiza e romanit ''Gjenerali i ushtrisë së vdekur'' (1) Analiza e romanit ''Karvani i bardhë'' (1) Analiza e romanit ''Kështjella'' (1) Analiza e romanit ''Kronikë në gur'' (2) Analiza e romanit ''Lumi i vdekur'' (1) Analiza e romanit ''Njeriu me top'' (1) Analiza e romanit ''Oh'' (1) Analiza e romanit ''Para Agimit'' (1) Analiza e romanit ''Përsëri në këmbë'' (1) Analiza e romanit ''Piramida'' (1) Analiza e romanit ''Rruga e shtëpisë sime'' (1) Analiza e romanit ''Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo'' (1) Analiza e romanit ''Viti i mbrapshtë'' (1) Analiza e tragjedisë ''Hamleti'' - William Shakespeare (1) Analiza e tragjedisë ''Mbreti Lir'' (1) Analiza e tragjedisë ''Persët'' (1) Analiza e tregimit ''Kukulla të ngrira'' (1) Analiza e veprave të Ali Podrimjes (1) Analiza e veprave të Anton Pashkut (1) Analiza e veprave të Sharl Bodlerit (1) Analiza e veprës '' Prometeu i mbërthyer'' (2) Analiza e veprës ''Epi i Gilgameshit'' (1) Analiza e veprës ''Komedia Hyjnore'' (1) Analiza e veprës ''Shqipëria Çka qenë (1) Analiza e veprës ''Vdekja më vjen prej syve të tillë'' (1) Analiza e veprës ''Zani i zemrës'' (1) Analiza letrare (155) Analizatoret (1) Anamorava (1) Anasarka (1) Anatoksina (1) Anatomia (128) Anatomia patologjike (5) Anatria (1) Andon Zako Çajupi (7) Androgjenet (1) Andromeda (1) Andrra e jetës Zoga (1) Anekdota (2) Anekdotat (2) Anemia (1) Anemia mikrocitare hipokrome (1) Anemia pernicioze (1) Anesteziologjia (19) Aneurizma (1) Angina pectoris (10) Angina pektoris (1) Angiografia cerebrale (1) Angioplasty (1) Anijet (1) Anijet kozmike (1) Animacione (1) Animizmi (1) Anionet (2) Anketa (1) Ankthi (1) Anomalia (1) Anomalite e refraktimit (4) Anomaloskopi (1) Antarktida (2) Antibiotikët (1) Antibioza (1) Anticoagulants (1) Antidiabetiket oral (2) Antidiaroikët (1) Antidot (1) Antiemetikët (1) Antigjenet (3) Antioksidant (1) Antisepsa (1) Antisteriliteti (1) Antiteza (2) Antitrupat (2) Anton Pashku (6) Anton Santori (1) Antonimet (1) Antraksi (1) Antropometria (1) Antroponoza (1) Antropozoonoza (1) Anuria (1) Anza e Henleut (2) Aortic and mitral valve disease (1) Aortic coarctation (2) Aortic regurgitation (2) Aortic sclerosis (1) Aortic stenosis (6) Aparatet e anijeve kozmike (1) Aparatet elektrotermike (1) Aparati jukstaglomerular (1) Apele per ndihme (1) Apex beat (1) Apnea (1) Apoptoza (1) Apostrofa (1) Apraksia (4) Arabët (2) Argëtimi (1) Ari (1) Aristoteli (1) Aristrokracia (1) Ariu (2) Arkiva (30) Aroma (1) Arseniku (1) Arshi (1) Arsimi (2) Arsimimi shëndetësor (1) Arteria (1) Arterioskleroza (3) Artikulacioni (1) Artiola (1) Asdreni (5) Asepsa (1) Ashensori (1) Asidenti (2) Asonaca (1) Aspergilloza (1) Astenosfera (1) Asteroidi (1) Astigmatizmi (1) Astrit Lulushi (1) Atdheu (3) Ateizmi (1) Atelektaza (2) Ateromatoza (1) Ateroskleroza (4) Atmosfera (2) Atomet (4) Atomi (3) Atrial fibrillation (7) Atrial septal defect (7) Atrofia (3) Atrofia e bulbusit (1) Australia (2) Austria (1) Autizmi (7) Autobiografia (1) Autobusi (1) Autochthonous (1) Autoimuniteti (1) Autokracia (1) Automobili (1) Autopsia (2) Autosaldues (1) Autoshkolla (21) Autovaksina (1) Avaz (1) Avirulenca (1) Avni Tafili (17) Avulli (1) Azia (2) Baba (3) Bacterial endocarditis (3) Bagëti e bujqësi (4) Bajram Curri (1) Bajrami (1) Bakri (11) Bakteremia (1) Bakteret (7) Balanitis (1) Balena (1) Baleti (1) Balistika (2) Balistika e jashtme (1) Balistika kriminalistike (1) Ballkani (1) Balloon valvuloplasty (1) Bankat (1) Banori dhe shpresa e tij (1) Barcoleta (6) Bari (1) Barnat (7) Barnat antikanceroze (1) Barnat ekpektorante (1) Barnat kundër motilitetit (1) Barnat kunder ulqeres peptike (1) Barnat kunder vjelljes (1) Bashkëtingëlloret (1) Bashkëtinglloret (1) Bashkia (1) Bebeza (2) Bedri Dedja (1) Beduinët (1) Behgjet Pacolli (1) Bekir Halimi (24) Bërrylat (1) Bërthama (2) Besa - Besë (1) Besa e Konstandinit (1) Besim Muhadri (1) Besimet monoteiste (1) Besimi (1) Beta-blockers (1) Biandria (2) Bibliografia (1) Bicikleta (1) Bifurkacioni (1) Big Bangu (1) Bigamia (2) Bilal Golemi (1) Bilal Xhaferri (1) Bimet (1) Bimët e gjelbra (1) Biocenoza (1) Biocenozat (1) Biofizika (1) Biografia (82) Biokimia (45) Biokimia klinike (1) Biologji test (192) Biologjia (46) Biologjia molekulare (2) Bioprosthetic valve (1) Biosfera (1) Biosistematika (1) Biotopet (2) Biznesi (1) Bjeshkët e Nemuna (1) Blalock-Taussig shunt (1) Blej (3) Bleta (2) Bllokatoret e receptoreve H2 histaminike (1) Bodrumi (1) Bomba atomike (1) Bomba me hidrogjen (1) Bora (4) Borgjezi fisnik (1) Borgjezia (1) Borxhi (1) Bradikardia (1) Bregdeti (1) Brenga (1) Breshka (1) Bretkosa (2) Brikenë Meha (1) Bronkiolet (1) Bronkopneumonia (1) Brucelloza (2) Budizmi (1) Bufi (1) Bujku (1) Bukuria (1) Bukuroshja e Fjetur (1) Buqja (1) Burimi i infeksionit (1) c (1) Ç’u Mbush Mali (1) Çajld Haroldi (1) Calcium channel blockers (1) Calor (1) Çamëria (1) Cardiac defibrillators (1) Cardiology (74) Çarls Dikens (1) Carotid artery pulsations (1) CEFTA (1) Çeliku (2) Celuliti i orbites (1) Celuloza (3) Centralet elektrike (2) Çështë dhe Çdo të bëhet'' (1) CGI animation (1) Chest pain (1) Choki (1) Choroidal neovascularization (1) Chronic mitral regurgitation (1) Chronotropic incompetence (1) Ciankobalamina (1) Cigarja (1) Cikli kardiak (1) Cikli pentozik (1) Cikloni (1) Ciklopegjiket (1) Cilësia (1) Cirroza (6) Ciruset (1) Citati (1) Citoliza (1) Citoplazma (3) Çka është Seuli? (1) Coarctation of aorta (2) Collapsing pulse (1) Complications of infective endocarditis (1) Complications of prosthetic valves (1) Congenital heart diseases (1) Constrictive pericarditis (4) Continuous murmurs (1) Copat e huaja (2) Copat e huaja intrabulbare (4) Copat e huaja metalike ne korne (1) Copat e huaja ne korne (2) Cor bovinum (1) Corpus callosum (3) Corpus uteri (1) Cuca e maleve (2) Cunami (1) Cyanosis (1) Daja (1) Dakriocistiti (4) Dakriocistiti akut flegmonoz (2) Daktiloskopia (3) Dallendyshet (2) Daltonizmi (1) Daniel Defo (1) Dante Aligeri (3) Dante Aligieri (1) Dantroleni (6) Dardha (1) Dashuria (4) Daut Demaku (9) definicione (2) Degradimi (1) Dekameroni (1) Dekanati (1) Dekarboksilimi (1) Dekarboksilimi i aminoacideve (1) Deluzioni (1) Demografia (3) Demokracia (2) Demonet (1) Dendesia (1) Depedikulimi (1) Depresioni (1) Deratizimi (1) Derdhja (1) Dermatologjia (27) Dermatophyta inguinalis (1) Dëshirë e vërtetë e shqiptarëve (1) Dëshmorët (1) Determinantat antigjenike (1) Deti (2) Dextrocardia (1) Dezaminimi (1) Dezinfektimi (1) Dhelpra (1) Dhembet (1) Dhëmbët (1) Dhimitër Xhuvani (1) Diabeti (22) Diagnoza (9) Dialektet (1) Dialektet e gjuhës shqipe (1) Dialekti (1) Dialektizmat (1) Dialog (2) Dialogu (1) Diastolic dysfunction (1) Diateza (1) Dielli (5) Dieta (5) Diftongjet (1) Difuzioni (1) Digital Kosovo (5) Dijet e njerëzve të mëdhenj (1) Dijetaret (1) Diktatura (1) Dikush më buzëqeshte (1) Dimri (6) Din Mehmeti (1) Diseksioni (1) Dispraksia (1) Distilimi (1) Distribuimi (1) Distrofia yndyrore (2) Dita e Xhuma (1) Ditari (1) Dituria (1) Diuretics (1) Diureza (3) Divertikuloza e zorrës së trashë (1) Dizuria (1) Djali (1) Djali Shqiptar (1) Djalli (2) Doket (1) Doktrina e Krishtenë (1) Dokumentet (1) Dollari (1) Dolor (1) Don Kishoti (2) Don Zhuani (1) Dosjet (2) Dozat (1) Dozimi (2) Dr. Agon Bislimi (2) Dr. Driton Ferizi (1) Dr. Gëzim Galiqi (1) Dr. Imri Vishi (1) Drama (5) Dramatika (1) Drejtësia (1) Dreri (1) Dressler's syndrome (1) Drini i Bardhë (1) Drita në zemër (1) Dritëro Agolli (8) Drogat (4) Druri (27) Drusen (1) Dua (53) Duart (1) Ductus arteriosus (1) Duhani (20) Dukuria kimike (2) Durimi (1) Durimi dyfytyrësh (1) Dusk Drive (1) Dyshimi (2) E drejta civile (3) E-Biznesi (1) Earn Money (3) Ebu Hanife (1) Echinococcus granulosus (1) Edema (3) Edema angioneurotike (3) Edema e kornese (1) Edmond de Amiçis (2) Edukata (1) Edukimi sanitar (1) Edukimi shëndetsor (1) Efektet anesore (3) Efikasiteti diagnostik (1) Efikasiteti terapeutik (1) Egzogamia (2) Eideza (1) Eisenmenger complex (1) Eisenmenger syndrome (3) Ejection click (1) Ekologjia (2) Ekonomia (145) Ekonomiksi (3) Eksperimenti (1) Ekstraneti (1) Eksudati (2) Ekzaminimi (4) Ekzfotalmometri (1) Elegjia (2) Elektroencefalografia (1) Elektroforeza (2) Elektrolitët (2) Elektroliza (1) Elektromiografia (1) Elektromotori (1) Elektronegativiteti (1) Elektronet (1) Elementet e bllokut (1) Elementet kalimtare (2) Elementet kimike (1) Elementet Letrare (7) Eliminimi (1) Emancipimi (1) Emancipimi i femrës (1) Emanetu Feridetun (1) Embolia (4) Embolia e arteries qendrore te retines (3) Embolusi (1) Embrioni (2) Emfizema (1) Emfizema subkutane (1) Eminem (1) Emra Shqip (2) Emrat (1) Emrat abstraktë (2) Emrat e përgjithshëm (3) Emrat e përveçëm (3) Emrat konkretë (2) Emri (11) Emri i përgjithshëm (1) Emri i përveçëm (1) Ena e gjakut (1) Encefalopatia (1) Endemia (1) Enderr (2) Enderrat (14) Endocarditis (1) Endogamia (2) Endokrinologjia (1) Endometriumi (2) Endotendineum (1) Eneida (1) Energjia (4) Enët e gjakut (1) Enflurani (3) Enis Presheva (1) Enkelejd Lamaj (1) Entropia (1) Enukleacioni i syrit (2) Enumeracioni (1) Enver Gjergjqeku (1) Enver Robelli (1) Enzimet (2) Epanastrofea (1) Epi i Gilgameshit (2) Epidemia (1) Epidemiologjia (22) Epiderma (1) Epidermophytia inguinalis (1) Epiglotisi (1) Epika (1) Epilepsia (5) Epiteli (3) Epiteli shumeshtresor i sheshte (2) Epitendineum (1) Epiteti (1) Epithalamus (1) Epitopet (1) Epoka (1) Epshet. Uria (1) Epshi (1) Eqrem Çabej (1) Era (2) Eradikimi (1) Erb's point (1) Eritroblastoza fetale (3) Eritrocitet (5) Ernest Hemingway (1) Ernest Koliqi (1) Ernesto Sabato (1) Erozioni (1) Erozioni i kornese (3) Ersilja Çeli (4) Ervehaja (1) Esad Mekuli (2) Esat Stavileci (1) Ese (127) Ese per 17 shkurtin (1) Ese per 28 nentorin (2) Ese per 8 marsin (1) Ese per Arsimin (1) Ese per atdheun (2) Ese per dashuri (1) Ese për dashurinë (2) Ese per dimrin (1) Ese per durimin (1) Ese per familjen (2) Ese per femijet (2) Ese per leximin (2) Ese per librin (2) Ese për nënën (1) Ese per pranveren (5) Ese për pushimet verore (1) Ese per pushtetin (1) Ese per shkollen (1) Ese per shokun (1) Ese per veren (1) Eseja (1) Eshtrat (2) Eskili (2) Essay (8) Estrogjenet (1) Estrogjeni (3) Ethet (2) Ethet hemorragjike Krime-Kongo (7) Etika (1) Etika Islame (1) Etiologjia (25) Etja (1) Etleva Durmishi (1) Etnija (2) Etnografia (1) Eufemizmi (1) Euro (1) Evakuimi (1) Evropa (2) Ezani (3) Ezani më i mrekullueshëm i Bilalit (1) Fabula (10) Facebook (5) Fadil Maloku (3) Fagocitoza (2) Faik Konica (4) Fakte Historike (6) Fakte shkencore (15) Faktoret e rrezikut (2) Fakulteti (1) Falja (1) Falja e namazit (11) Fallot's tetralogy (5) Familja (5) Familja patriarkale (1) Fan Noli (3) Fantazmat (1) Faqe (284) Faqet e institucioneve të Kosovës (1) Faringu (1) Farkëtimi (1) Farmakodinamika (1) Farmakokinetika (1) Farmakologjia (69) Fatet (1) Faton Bislimi (2) Fatos Arapi (2) Fauna (1) Febris continua (1) Febris intermitens (1) Febris recurens (1) Febris remitens (1) Febris undulans (1) Federata Mikroneziane (1) Feja (7) Feja Islame (793) Fejesa (1) Fejzi Bojku (1) Fekonditeti (1) Fëmija (1) Femijet (2) Femra (4) Femrat (1) Fenilketonuria (2) Fenotipi (1) Feokromocitoma (1) Ferizaj (1) Fertiliteti (1) Festa e shkollës (1) Fetishizmi (1) Fetva (1) Figura e krahasimit (2) Figurat Letrare (41) Fijet asociative (1) Filip Shiroka (4) Filma (46) Filma me titra shqip (7) Filmi (10) Filmofil Group (1) Filtrimi (1) Filtrimi glomerular (1) Fimoza (1) Firma (2) Fisi (1) Fisnik Ismaili (1) Fistula (1) Fitim Uka (1) Fito leke (5) Fito Para (11) Fito trafik (1) Fizika (7) Fizika Kuantike (1) Fiziologjia (83) Fiziologjia Patologjike (73) Fjala (2) Fjale te urta (10) Fjalë të urta (1) Fjale te urta Islame (2) Fjale te urta per ambicjen (1) Fjale te urta per besimin (1) Fjale te urta per vellaun (1) Fjale te urta per vullnetin (1) Fjale te urta per zhgenjimin (1) Fjalët e parme (1) Fjalët e përbëra (1) Fjalët e qiririt (2) Fjalët e urta (3) Fjalët jo të parme (1) Fjali të përbëra me bashkërenditje veçuese (1) Fjalia (7) Fjalia dëftore (2) Fjalia dëshirore (2) Fjalia e përbërë (7) Fjalia e thjeshtë (1) Fjalia nxitëse (2) Fjalia pyetëse (2) Fjalia thirrmore (1) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje (5) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje kundërshtuese (1) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmbyllëse (1) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese (1) Fjalitë e përbëra me nënrenditje (1) Fjalor (3) Fjalor Anglisht Shqip (2) Fjalor shqip arabisht (1) Fjalori (96) Fjalori frengjisht shqip (1) Flagranca (1) Flamuri (3) Flavoproteinat (1) Flebiti (1) Flegmona (2) Flegmona e kapakeve (1) Flegmona e orbites (4) Flora (1) Flora Brovina (4) Fluoresceina (1) Fluori (1) Flutura (1) Fluturaket (1) Fluturimet ne hapesire (1) Fobia (3) Folja (6) Folklori (1) Folkodina (1) Fonema (1) Fonemat (1) Fonetika (1) Fonologjia (1) Forca e frenimit ne rrota (1) Forma (1) Format farmaceutike (2) Formatizimi i kompjuterit (1) Formula strukturore (1) Forumi i Te Rinjve Muslimane (3) Fosfori (1) Fosilet (2) Foto (63) Fotokoagulimi me laser (1) Fragment (1) Fragmente (1) Franca (1) Françesko Petrarka (1) Frekuenca (1) Frekuenca e punes se zemres (1) Frenat me disk (1) Fridrih Niçe (1) Fridrih Shiler (1) Friedreich's ataxia (1) Frutat (1) Frymëmarrja indore (2) Fshatari (1) Fumigacioni (1) Fun (4) Functio laesa (1) Fundusi i syrit (1) Funksioni (10) Fuqia (1) Fusha kortikale motorike e të folurit (1) Fusha leksikore (1) Fusha magnetike (1) Fusha primare motorike (1) Fusha vizive (2) Fusnota (1) Futbolli (1) Fyell' i Bariut (1) Gabriel Garsia Markez (1) Galaktika (1) Gallavardin phenomenon (1) Gallbladder (1) Gamaglobulinat (1) Gangrena (2) Gaqo Bushaka (1) Garda Krutane (1) Gaspër Pali (1) Gastriti (2) Gastrulimi (1) Gavril Dara (1) Gavril Dara i Riu (1) Gazeta (1) Gazetari (2) Gazrat (1) Gezim Kelmendi (7) Gëzim Kelmendi (1) Gihti (1) Gingivostomatiti herpetik (1) Giza (2) Gjahu (1) Gjakderdhja (5) Gjaku (19) Gjarpëri (1) Gjedhi (1) Gjëegjëzat (1) Gjendja flagrante (1) Gjendja urgjente (1) Gjenerale (45) Gjenerali i ushtrise se vdekur (2) Gjenet (8) Gjenetika (1) Gjeni (1) Gjenotipi (1) Gjeografi (82) Gjeografi test (161) Gjeravica (2) Gjergj Fishta (2) Gjinekologjia (15) Gjinia (1) Gjinia asjanëse e emrit (1) Gjinia dramatike (1) Gjinia e emrit (1) Gjinia epike (1) Gjinia lirike (1) Gjirafa (1) Gjitaret (1) Gjitarët (1) Gjithësia (2) Gjon Buzuku (1) Gjuha (4) Gjuha angleze (1) Gjuha arabe (1) Gjuha artistike (1) Gjuha dhe Letersia (2) Gjuha e folur (1) Gjuha e shkruar (1) Gjuha gjermane (48) Gjuha italiane (1) Gjuha jonë (2) Gjuha Shqipe (253) Gjuhë dhe letërsi (4) Gjuhë shqipe dhe Letërsi (60) Gjumi (3) Gjykata (1) Gjykimi (1) Gjyshja (2) Glaukoma (19) Glaukoma kongjenitale (1) Glaukoma neovaskulare (4) Glicerina (1) Glomeruli renal (2) Glomerulonefriti (1) Glukoza (3) Goca e detit (1) Goja (1) Gomari (1) Gostia (1) Gradacioni (1) Gramatika (27) Granulocitet (1) Granulomes sifilitike (1) Gripi (6) Grupe (2) Grupet e zanoreve (1) Grupet shoqërore (1) Grupi i gjakut (1) Guljelmo Markoni (1) Gunga (1) Gurët e Kilit (1) Guri i Bardhë (1) Gus (1) Gusha endemike (1) HAARP (1) Hadithe (120) Hadithe per diten e Xhuma (1) Hadithe per vdekjen (1) Hajla (1) Hakeri (1) Haki Stërmilli (1) Halazioni (1) Halid El-Beker (1) Halil Xani (1) Halucinacionet (2) Hamleti (2) Haptenet (1) Haqif Ibrahimi (2) Hartim per librin (1) Hartim per pranveren (2) Hartim per shokun (1) Hartime (54) Hartime Ese per pavaresine (2) Hartime per leximin (1) Hasan El-Basriu (3) Hasan Prishtina (1) Hasan Zyko Kamberi (1) Havarixhet (1) Head lice (2)