Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Hutbeja lamtumirëse e Pejgamberit a.s

Hutbeja lamtumirëse e Pejgamberit a.s

O ju njerëz ! Dëgjoni çka do t'ju them, sepse nuk e di se a do t'ju takoj juve në këtë vënd pas këtij viti.

O ju njerëz ! Frikësohuni Allahut dhe respektone atë. Bëhuni të njerëzishëm e të drejtë ndaj vetës e ndaj të tjerëve. Kjo është dita e flijimeve në emër të Allahut. Me të vërtetë gjaku juaj, pasuria juaj janë të shënjta për ju, derisa të takoheni me Krijuesin tuaj, ashtu siç është e shënjtë kjo ditë në këtë muaj dhe në këtë vënd.


- Ruani, respektoni dhe nderoni vlerën e personalitetit njerëzor.


- Njeriu është vepër madhështore e Allahut dhe vaj për atë kush e përçmon nderin dhe dinjitetin e veprësAllahut.
- Ju o njerëz, pashmangshëm dhe pakthyeshëm do t'i ktheheni AllahutAmshueshëm dhe Ai do tju thërrasë në përgjegjësi për veprat dhe punën tuaj.
- O besimdrejtë ! Ta dini, ta mbani në mënd, dhe të jeni të bindur, se ka përfunduar koha e mosdijës dhe e traditave të këqia, të cilat aq fatkeqësi i kanë sjellë gjinis njerëzore. Unë ju kam treguar rrugën e …

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more