Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Allahu

Çka është Allah ?

 Çka është Allahu ?
Allah(arab.): Emri i përveçëm i Zotit në islam. 
Këtë emër e përdorin edhe arabët e feve të tjera monoteiste. 
Ky emër ka qenë i njohur edhe para isla­m­it. 
Nuk dihet se nga rrjedh eti­m­ologjia e tij. 
Allahu është Një dhe i Vetmi, Krijues dhe Sun­d­ues i Ditës së Gjykimit. 
Ky em­ër nuk ka gjini femërore e as shumës. Emri “Allah” ka qenë i njohur edhe para Kur’a­nit, por me kuptime jo të qa­rta. 
Kur’ani flet në shumë ajete për perceptimin e drejtë të All­ahut. 
Po përmendim ajetet: “Thu­aj: Ai, Allahu është Një! Allahu është Ai të cilit i drejtohet çdo krijesë për çdo nevojë. Ai s’ka lindur kë, as nuk është ilindur. Dhe askush nuk është i bara­bartë me Të”. (El-Ihlas: 1-4).
ceshte Allahu,cfare eshte Allahu,cka eshte Allahu, Allahu shqip, kuptimi i fjales Allah,Allah ne shqip, fjala Allah, Allahu ne shqip, cka eshte Allahu, cfare eshte Allahu

Shikimi i Allahut subhanehu ve teala në ëndërr(Komentimi i ëndrrave)

 Shikimi i Allahut subhanehu ve teala në ëndërr (Komentimi i ëndrrave)


Shikimi i Allahut subhanehu ve teala në ëndërr, por jo në ndonjë formë (pa e përngjarë Atë me askënd), komentohet në shtatë forma të ndryshme, si: arritja e ndonjë dhuntie në këtë botë dhe pushim në botën e amshuar, siguri, pushim, dritë, udhëzim, fuqi në fe, falje dhe futje në xhenet me bujarinë e Tij, përhapje e drejtësisë dhe mposhtje e zullumit në atë vend, Allahu subhanehu ve teala e bën krenar njeriun që ka parë ëndrrën, e nderon dhe e mëshiron. E, ai që e ka parë në ndonjë formë, atëherë ajo komentohet si ëndërr e keqe.

komentimi i endrrave, endrrat, komentimi i ondrrave, endrrat dhe komentimi i tyre, komentimi endrrat, Allahu subhanehu ve teala

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more