Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Çka është Allah ?


 Çka është Allahu ?

Allah (arab.): Emri i përveçëm i Zotit në islam. 

Këtë emër e përdorin edhe arabët e feve të tjera monoteiste. 

Ky emër ka qenë i njohur edhe para isla­m­it. 

Nuk dihet se nga rrjedh eti­m­ologjia e tij. 

Allahu është Një dhe i Vetmi, Krijues dhe Sun­d­ues i Ditës së Gjykimit. 

Ky em­ër nuk ka gjini femërore e as shumës. Emri “Allah” ka qenë i njohur edhe para Kur’a­nit, por me kuptime jo të qa­rta. 

Kur’ani flet në shumë ajete për perceptimin e drejtë të All­ahut. 

Po përmendim ajetet: “Thu­aj: Ai, Allahu është Një! Allahu është Ai të cilit i drejtohet çdo krijesë për çdo nevojë. Ai s’ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe askush nuk është i bara­bartë me Të”. (El-Ihlas: 1-4).

ceshte Allahu,cfare eshte Allahu,cka eshte Allahu, Allahu shqip, kuptimi i fjales Allah,Allah ne shqip, fjala Allah, Allahu ne shqip, cka eshte Allahu, cfare eshte Allahu

 Çka është Allahu ?

Allah (arab.): Emri i përveçëm i Zotit në islam. 

Këtë emër e përdorin edhe arabët e feve të tjera monoteiste. 

Ky emër ka qenë i njohur edhe para isla­m­it. 

Nuk dihet se nga rrjedh eti­m­ologjia e tij. 

Allahu është Një dhe i Vetmi, Krijues dhe Sun­d­ues i Ditës së Gjykimit. 

Ky em­ër nuk ka gjini femërore e as shumës. Emri “Allah” ka qenë i njohur edhe para Kur’a­nit, por me kuptime jo të qa­rta. 

Kur’ani flet në shumë ajete për perceptimin e drejtë të All­ahut. 

Po përmendim ajetet: “Thu­aj: Ai, Allahu është Një! Allahu është Ai të cilit i drejtohet çdo krijesë për çdo nevojë. Ai s’ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe askush nuk është i bara­bartë me Të”. (El-Ihlas: 1-4).

ceshte Allahu,cfare eshte Allahu,cka eshte Allahu, Allahu shqip, kuptimi i fjales Allah,Allah ne shqip, fjala Allah, Allahu ne shqip, cka eshte Allahu, cfare eshte Allahu
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat