Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Popullësia

Teoria e Marksit per popullsine

Teoria e Marksit per popullsine Qdo periudhë e veqantë historike ka prodhimin dhe ligjet e veta të veqanta mbi popullsinë, vlera e të cilave është historia. Shoqëria në funksionin e saj prodhues është fuqi puntore dhe si material i njerzve për eksploati, dhe nuk e shikon popullsinë si kategori primare demografike, por sipas logjikës kapitaliste.  Rritje e prodhimit është kusht për rritjen e numrit të popullsisë.

Teoria e Sir Josian Child per popullsine

Teoria e Sir Josian Child per popullsine Child ëstë ithtar i rritjes së popullsisë sepse në të e sheh rritjen e pasurisë, shpopullimi i vendit sipas tij shkakton varfëri.  Shumim i popullsisë bëhet ne progres gjeometrik por ajo vet e shkakton kufizimin e saj, me anë të luftrave dhe konflikteve dhe sëmundjeve të ndryshme.

Lidhmeria ne mes te demografise dhe ekonomise

Lidhmeria ne mes te demografise dhe ekonomise Ka lidhje në shumë fusha, në problematikën e fuqisë puntore, kërkimit dhe konsumit, krijimin e politika tatimore dhe investuese si dhe formulimin e politikave të zhvillimit ekonomik dhe social në përgjithësi.

Çka quajm popullsi ?

Çka quajm popullsi ? Bashkësia specifike e personave në të cilën qdo individ mer pjesë me veqoritë (tiparet) e veta të veqanta. cka quajme popullsi,popullsia shqip,cfare quajme popullsi,popullsia shqip,popullsia ne gjuhen shqipe,cka paraqet popullsia,cfare paraqet popullsia

Pikepamja e Maltusit per popullsine

Sipas Maltusit popullsia rritet në progress gjeometrik, ndërsa mjete e ushqimit në progres aritmetik.  Si pasojë e kësaj popullsia rritet më shumë se prodhimi i ushqimit.  Në këtë mënyrë vëllimi i popullsisë do të ndikohet nga vëllimi I ushqimit të prodhuar. Maltusi per popullsine,popullsia,maltusi

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more