Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Sociologjia. Show all posts
Showing posts with label Sociologjia. Show all posts

Me çka përputhet shoqëria qytetare sipas Gramshit?

Me çka përputhet shoqëria qytetare sipas Gramshit?
A. Me mbistrukturën
B. Me bazën materiale
C. Me religjionin
D. Me klasat
Me çka përputhet shoqëria qytetare sipas Gramshit?
A. Me mbistrukturën
B. Me bazën materiale
C. Me religjionin
D. Me klasat

Test nga Sociologjia


Test nga Sociologjia

Cilat jane karakteristikat e vlerave ne pune
Çka eshte perceptimi selektiv
Çfare jane qendrimet
Si mund te rrisim vetefikasitetin ne organizate
Çka eshte kushtezimi operant
Çfare eshte perceptimi
Çka është Judaizmi
Çka është morali
Çka është intervista
Çka janë partitë politike
Çka është edukata
Çka janë vlerat shoqerore
Çka është nacionalizmi klasik
Çka është sociodrama
Çka është metoda komparative
Çka është krishterimi
Çka është etnija
Çka është metoda statistikore ne sociologji
Çka është nacionalizmi nënkulturor
Çfare eshte personaliteti
Çka është familja nukleare
Çka është totemizmi dhe animizmi
Çka është kultura
Çfare është familja
Cilat janë Sociologjite e veqanta
Çka është metoda historike në Sociologji
Çka është eksperimenti në Sociologji
Çka është shoqeria
Çfare eshte vetefikasiteti
Çka është religjioni
Çka eshte ligji i efektit
Çka janë rendet
Cilat jane dallimet midis 2 kushtezimeve
Cilat janë besimet monoteiste
Çka eshte Efekti “Halo”
Cilat janë funksionet e qendrimeve sipas Katz
Çka eshte teoria e atribuimit
Çka janë doket
Çka është psikodrama
Çka është kasta
Cilat janë metodat e sociologjisë
Çka është kombi
Cilat janë llojet e martesave
Çka është argëtimi dhe koha e lirë
Çka është familja patriarkale
Cka eshte meta-analiza
Çka është shmangia


teste nga sociologjia,sociologji pytje dhe pergjigje,teste online nga sociologjia,teste per sociologji

Çka është autokracia ?

Çka është autokracia ?

Autokracia është formë e qeverisjes në të cilën pushteti apo sundimi i shtetit është në duart e një njeriu të vetëm.



Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,autokraci,autokracia,autokracite,autokracija
 
Çka është autokracia ?

Autokracia është formë e qeverisjes në të cilën pushteti apo sundimi i shtetit është në duart e një njeriu të vetëm.



Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,autokraci,autokracia,autokracite,autokracija
 

Modeli

Me model kuptojme paraqitjen e thjeshtezuar te nje fenomeni te botes reale dhe si i tille,eshte nje abstraksion i realitetit.
Me model kuptojme paraqitjen e thjeshtezuar te nje fenomeni te botes reale dhe si i tille,eshte nje abstraksion i realitetit.

Variablat e pavarur

a.Aftesite dhe Mjeshterite:tregojne se cfare eshte ne gjendje te bej punonjesi dhe qe cdo individi u duhen aftesite dhe shkathtesite minimale.

b.Perceptimi i rolit:ka te bej me perceptimin nga ana e individit e llojit te sjelljes qe ai e beson si te pershtatshme me qellim qe sjellja ne pune te konsiderohet e kenaqshme.Roli ne vetvete eshte nje grup sjelljesh qe priten te shfaqen nga nje individ qe ka nje pozicion te caktuar ne nje njesi sociale.

c.Motivimit: Pasqyron vendimet qe merr individi per ate qe duhet te bej,intensiteti se si do ta bej dhe per sa kohe do ta beje.
a.Aftesite dhe Mjeshterite:tregojne se cfare eshte ne gjendje te bej punonjesi dhe qe cdo individi u duhen aftesite dhe shkathtesite minimale.

b.Perceptimi i rolit:ka te bej me perceptimin nga ana e individit e llojit te sjelljes qe ai e beson si te pershtatshme me qellim qe sjellja ne pune te konsiderohet e kenaqshme.Roli ne vetvete eshte nje grup sjelljesh qe priten te shfaqen nga nje individ qe ka nje pozicion te caktuar ne nje njesi sociale.

c.Motivimit: Pasqyron vendimet qe merr individi per ate qe duhet te bej,intensiteti se si do ta bej dhe per sa kohe do ta beje.

Tregoni se cilet jane variablat e varur

a.Produktiviteti;nje organizate eshte produktive neqoftese ajo i arrin objektivat e veta dhe e ben me nje kosto te ulet,duke nenkuptuar eficenc(kosto-perfitim) dhe efikasitet(arritje objektivash).

b.Mungesa ne pune: mban vare te gjithe punen ne organizat dhe pengon ne realizimin e objektivave.

c.Qarkullimi:- kuptohet largimi i vazhdueshem,i vullnetshem ose jo,rritja e qarkullimit eshte ne disfavor per organizaten per shkak te kostove per marrjen ne pune dhe trainimit.

d.Kenaqesia ne pune:- diferenc e asaj qe merr dhe asaj qe individi pret qe duhet te marri,ndikon negativisht ne qarkullimin apo mungesat ne pune,organizata duhet te arrije te perfitoj kenaqesine ne pune te punetorit dhe ti lejoj pse jo edhe ngritje ne detyre.

Variablat afrohen me njeri tjetrin vetem ne marrjen individuale te vendimeve.

a.Produktiviteti;nje organizate eshte produktive neqoftese ajo i arrin objektivat e veta dhe e ben me nje kosto te ulet,duke nenkuptuar eficenc(kosto-perfitim) dhe efikasitet(arritje objektivash).

b.Mungesa ne pune: mban vare te gjithe punen ne organizat dhe pengon ne realizimin e objektivave.

c.Qarkullimi:- kuptohet largimi i vazhdueshem,i vullnetshem ose jo,rritja e qarkullimit eshte ne disfavor per organizaten per shkak te kostove per marrjen ne pune dhe trainimit.

d.Kenaqesia ne pune:- diferenc e asaj qe merr dhe asaj qe individi pret qe duhet te marri,ndikon negativisht ne qarkullimin apo mungesat ne pune,organizata duhet te arrije te perfitoj kenaqesine ne pune te punetorit dhe ti lejoj pse jo edhe ngritje ne detyre.

Variablat afrohen me njeri tjetrin vetem ne marrjen individuale te vendimeve.

Karakteristikat biografike

Luajne rol ne sjelljen ne pune dhe mund te jene mosha gjinia,gjendja civile,numri i personave ne ngarkim,vjetersia ne pune eshte variabel e varur.

a.Qarkullimi-mosha:-sa me shume njeriu moshohet aq me pak ka prirje te lere punen,dhe nuk kane prirje per qarkullim.

b.Mungesat-mosha:-mungesa te shmangshme do te quhen ato qe mund te shmangen nga vullneti i individit dhe qe nuk kane faktore te jashtem;punonjesit e vjeter vijne ne pune dhe nuk mungojne ne krahasim me ate qe jane ne moshe te re,kjo per arsyje se i moshuari don me teper kohe te rimarr veten pas ndonje semundjeje etj.

c.Produktiviteti-mosha:- jane te palidhura me njera tjeteren persa i takon punes dhe kjo vlen si per pune profesionale dhe per ato joprofesionale.

d.Gjinia:- Ka tema,mendime,opinione qe shprehin se kush ben me mire punen meshkujt apo femrat,por qe studimet kane provuar qe nuk ka dallime.
e.Statusi civil:- punonjesit e martuar kane me pak mungesa ne pune ne krahasim me beqaret dhe jane me te kenaqur ne pune se sa beqaret,pasi martesa imponon me teper pergjegjesi qe e ben nje qendrimi ne pune me te rendesishem.

f.Numri i personave ne ngarkim:- numri i madh i femijeve eshte tregues i mungesave ne pune dhe sidomos per punonjeset femra.

g.Vjetersia ne pune:- duke i mbajtur kushtet e tjera ne pune te pandryshueshme eshte ven re se punonjesit me te vjeter jane me produktiv se ato qe jane me te rinje ne pune

Luajne rol ne sjelljen ne pune dhe mund te jene mosha gjinia,gjendja civile,numri i personave ne ngarkim,vjetersia ne pune eshte variabel e varur.

a.Qarkullimi-mosha:-sa me shume njeriu moshohet aq me pak ka prirje te lere punen,dhe nuk kane prirje per qarkullim.

b.Mungesat-mosha:-mungesa te shmangshme do te quhen ato qe mund te shmangen nga vullneti i individit dhe qe nuk kane faktore te jashtem;punonjesit e vjeter vijne ne pune dhe nuk mungojne ne krahasim me ate qe jane ne moshe te re,kjo per arsyje se i moshuari don me teper kohe te rimarr veten pas ndonje semundjeje etj.

c.Produktiviteti-mosha:- jane te palidhura me njera tjeteren persa i takon punes dhe kjo vlen si per pune profesionale dhe per ato joprofesionale.

d.Gjinia:- Ka tema,mendime,opinione qe shprehin se kush ben me mire punen meshkujt apo femrat,por qe studimet kane provuar qe nuk ka dallime.
e.Statusi civil:- punonjesit e martuar kane me pak mungesa ne pune ne krahasim me beqaret dhe jane me te kenaqur ne pune se sa beqaret,pasi martesa imponon me teper pergjegjesi qe e ben nje qendrimi ne pune me te rendesishem.

f.Numri i personave ne ngarkim:- numri i madh i femijeve eshte tregues i mungesave ne pune dhe sidomos per punonjeset femra.

g.Vjetersia ne pune:- duke i mbajtur kushtet e tjera ne pune te pandryshueshme eshte ven re se punonjesit me te vjeter jane me produktiv se ato qe jane me te rinje ne pune

Çfare jane vlerat instrumentale dhe terminale?

a.Vlerat jane paraqitja e pergjithshme e nje menyre te caktuar te sjelluri ose drejtimi nga disa parime ne jete eshte me e pelqyeshme se drejtimi nga parime te tjera.

b.Vlerat instrumentale jane sjellje alternative ose mjete nepermjet te cilave arrijme objektivat e deshiruara dhe jane ato se si  mendojme qe duhet bere veprimet.

c.Vlerat terminale jane ato te cilat jane objektivat tona ne jete(objektivat e deshiruara)
a.Vlerat jane paraqitja e pergjithshme e nje menyre te caktuar te sjelluri ose drejtimi nga disa parime ne jete eshte me e pelqyeshme se drejtimi nga parime te tjera.

b.Vlerat instrumentale jane sjellje alternative ose mjete nepermjet te cilave arrijme objektivat e deshiruara dhe jane ato se si  mendojme qe duhet bere veprimet.

c.Vlerat terminale jane ato te cilat jane objektivat tona ne jete(objektivat e deshiruara)

Hierarkia ne pune sipas Clare Graves

a.Reaktiv:jane individe te papergjegjshem per veten dhe te tjeret dhe veprojne ne baze te nevojave fiziologjike.

b.Fisnor:kane varesi te larte,ndikohen nga tradita dhe pushteti qe ushtrojne mbi ta persona me autoritet.

c.Egocentrik:jane agresive,egoiste,i pergjigjen pushtetit.

d.Konformist:kane tolerance te ulet si individe.

e.Manipulues:per te arritur objektivat manipulojne gjera dhe njerezit,jane materialista dhe kerkojne me cdo kusht nje status te larte te njohur nga te tjeret.

f.Sociocentrik:kerkojne pranimin dhe pelqimin,shkuarjen mire me te tjeret me shume se sa ecjen perpara ne jete,nuk kane materializem,manipulim apo konformitet.

g.Ekzistencial:jane tolerante per situata te dykuptimta dhe per personat me vlera te ndryshme nga te tyret,protestojne ndaj sistemit jofleksibel,politikave shtrenguese,simbleve te abitraritetit dhe autoritetit.
a.Reaktiv:jane individe te papergjegjshem per veten dhe te tjeret dhe veprojne ne baze te nevojave fiziologjike.

b.Fisnor:kane varesi te larte,ndikohen nga tradita dhe pushteti qe ushtrojne mbi ta persona me autoritet.

c.Egocentrik:jane agresive,egoiste,i pergjigjen pushtetit.

d.Konformist:kane tolerance te ulet si individe.

e.Manipulues:per te arritur objektivat manipulojne gjera dhe njerezit,jane materialista dhe kerkojne me cdo kusht nje status te larte te njohur nga te tjeret.

f.Sociocentrik:kerkojne pranimin dhe pelqimin,shkuarjen mire me te tjeret me shume se sa ecjen perpara ne jete,nuk kane materializem,manipulim apo konformitet.

g.Ekzistencial:jane tolerante per situata te dykuptimta dhe per personat me vlera te ndryshme nga te tyret,protestojne ndaj sistemit jofleksibel,politikave shtrenguese,simbleve te abitraritetit dhe autoritetit.

Karakteristikat e vlerave ne pune


Vlerat e nje individi jane relativisht te qendrueshme dhe zgjasin ne kohe,kjo eshte paraqitur qe femije si dicka bardhe e zi duke siguruar qendrueshmerine dhe koherencen e vlerave.

Vlerat e nje individi jane relativisht te qendrueshme dhe zgjasin ne kohe,kjo eshte paraqitur qe femije si dicka bardhe e zi duke siguruar qendrueshmerine dhe koherencen e vlerave.

Çfare jane qendrimet ?


Jane predispozicione te mesuara per t’u pergjigjur ne menyre te qendrueshme ne favor ose disfavor ndaj objekteve,njerezve ose ngjarjeve,jane procese njohese komplekse.

cka jane perqendrimet,cjane perqendrimet,cfare jane qendrimet, qendrimet shqip

Jane predispozicione te mesuara per t’u pergjigjur ne menyre te qendrueshme ne favor ose disfavor ndaj objekteve,njerezve ose ngjarjeve,jane procese njohese komplekse.

cka jane perqendrimet,cjane perqendrimet,cfare jane qendrimet, qendrimet shqip

Karakteristikat e qendrimeve


a.ato jane te qendrueshme perderisa nuk eshte bere asgje per t’i ndryshuar.

b.mund te konceptohen si te vendosura ne nje segment me 2 pole te kunderta dhe qe me kohe ato levizin brenda ketij segmenti.

c.drejtohen ndaj nje objekti qe individi ka ndjenja dhe besim.

a.ato jane te qendrueshme perderisa nuk eshte bere asgje per t’i ndryshuar.

b.mund te konceptohen si te vendosura ne nje segment me 2 pole te kunderta dhe qe me kohe ato levizin brenda ketij segmenti.

c.drejtohen ndaj nje objekti qe individi ka ndjenja dhe besim.

Shkaqet e qendrimeve ne pune

a.perfshirja ne pune;identifikimi me punen e tij dhe merr pjese aktive ne kryerjen e saj.

b.perkushtimi ndaj organizates:besinikeri dhe identifikimi me organizaten.

c.kenaqesia ne pune:eshte vlersimi pozitiv-negativ qe ka punonjesi per punen ne vetvete.
a.perfshirja ne pune;identifikimi me punen e tij dhe merr pjese aktive ne kryerjen e saj.

b.perkushtimi ndaj organizates:besinikeri dhe identifikimi me organizaten.

c.kenaqesia ne pune:eshte vlersimi pozitiv-negativ qe ka punonjesi per punen ne vetvete.

Funksionet e qendrimeve sipas Katz

a.qendrimet i ndihmojne njerezit qe te pershtaten me mjedisin e punes.

b.gjithashtu qendrimet i ndihmojne punonjesit qe te ruajne imazhin per veten.

c.qendrimet jane nje menyre nepermjet te cilave shprehin vlerat e individit.

d.qendrimet ndihmojne per te krijuar disa standarde referimi.
a.qendrimet i ndihmojne njerezit qe te pershtaten me mjedisin e punes.

b.gjithashtu qendrimet i ndihmojne punonjesit qe te ruajne imazhin per veten.

c.qendrimet jane nje menyre nepermjet te cilave shprehin vlerat e individit.

d.qendrimet ndihmojne per te krijuar disa standarde referimi.

Kenaqesia ne pune

Kenaqesia ne pune

Eshte vlersimi pozitiv apo negativ qe ka punonjesi per punen ne vetvete dhe me ceshtjet e ndryshme qe kane te bejne me detyrat ne pune.
Kenaqesia ne pune

Eshte vlersimi pozitiv apo negativ qe ka punonjesi per punen ne vetvete dhe me ceshtjet e ndryshme qe kane te bejne me detyrat ne pune.

Efektet e kenaqesise ne pune

a.plotesimi i nevojave:percaktohet nga masa ne te cilen tiparet e nje pune lejojne plotesimin e nevojave individuale.

b.mosperputhjet:midis asaj qe punonjesi pret te marre si paga e mire,rritja ne detyre por qe nuk i merr faktikisht.

c.ruajtja e vlerave:masa ne te cilen nje pune i lejon individit ruajtjen e disa vlerave qe ai i percepton te lidhura me punen

d.drejtesia:-eshte efekt i kenaqesise sepse sa me drejte dhe me paanesi trajtohet individi ne pune.

e.elementet gjentike/predispozicioni individual:-disa njerez jan vazhdimisht te kenaqur dhe disa jo panvarsisht punes qe bejne.
a.plotesimi i nevojave:percaktohet nga masa ne te cilen tiparet e nje pune lejojne plotesimin e nevojave individuale.

b.mosperputhjet:midis asaj qe punonjesi pret te marre si paga e mire,rritja ne detyre por qe nuk i merr faktikisht.

c.ruajtja e vlerave:masa ne te cilen nje pune i lejon individit ruajtjen e disa vlerave qe ai i percepton te lidhura me punen

d.drejtesia:-eshte efekt i kenaqesise sepse sa me drejte dhe me paanesi trajtohet individi ne pune.

e.elementet gjentike/predispozicioni individual:-disa njerez jan vazhdimisht te kenaqur dhe disa jo panvarsisht punes qe bejne.

Efektet e kenaqesise

a.kenaqesia-mungesa:-jane ne raport te zhdrejte me njera-tjetren.

b.kenaqesia-qarkullimi:kenaqesia e larte qarkullimi ne pune eshte i ulte dhe anasjelltasi.

c.kenaqesia dhe produktiviteti:-sa me i lumtur punonjesi aq me produktiv eshte.

d.efekte te tjera:si ato psikologjike apo fizike mund te ndikojne ne kenaqesine ne pune.

e.perkushtimi ndaj organizates;identifikimi me te kur ato jane komod dhe te vleresuar nga drejtuesit e organizates.
a.kenaqesia-mungesa:-jane ne raport te zhdrejte me njera-tjetren.

b.kenaqesia-qarkullimi:kenaqesia e larte qarkullimi ne pune eshte i ulte dhe anasjelltasi.

c.kenaqesia dhe produktiviteti:-sa me i lumtur punonjesi aq me produktiv eshte.

d.efekte te tjera:si ato psikologjike apo fizike mund te ndikojne ne kenaqesine ne pune.

e.perkushtimi ndaj organizates;identifikimi me te kur ato jane komod dhe te vleresuar nga drejtuesit e organizates.

Çfare eshte personaliteti ?


Eshte kombinim i tipareve psikologjike,mendore dhe fizike  qe ne perdorim zakonisht per te klasifikuar ate si te zhurmshem,agresiv,ambicioz,besnik duke krijuar identitetin e nje identiteti.

cka eshte personaliteti,personaliteti shqip,ceshte personaliteti,cfare eshte personaliteti,cka quajme personaliteti,personaliteti eshte, personaliteti definicion

Eshte kombinim i tipareve psikologjike,mendore dhe fizike  qe ne perdorim zakonisht per te klasifikuar ate si te zhurmshem,agresiv,ambicioz,besnik duke krijuar identitetin e nje identiteti.

cka eshte personaliteti,personaliteti shqip,ceshte personaliteti,cfare eshte personaliteti,cka quajme personaliteti,personaliteti eshte, personaliteti definicion

Cilesite e personalitetit qe i interesojne organizates(1 cilesi e sqaruar)

a.pika e kontrollit(e brendshme dhe  e jashtme)

b.te qenurit autoritar ose jo-diferenc statusesh,i ngurte ne gjykim,mosbesues,rezistent ndaj ndryshimeve.

c.makiavelizmi:qellimi justifikon mjetin

d.prirja ndaj rrezikut:te marresh parasysh riskun(njerezit ne burse)

e.nevoja per t’u perpjekur vazhdimisht:luftojne per te qene rezultativ dhe produktiv ne pune.

f.vetvlersimi:shkalla e pelqim mospelqimit per veten,rezultat i vlersimit qe i bejme vetes(vlersim pozitiv e perballon me mire deshtimin se ato me vlersim negativ)

g.kujdesi per te paraqitur ate ane te vetes qe”duhet”


a.pika e kontrollit(e brendshme dhe  e jashtme)

b.te qenurit autoritar ose jo-diferenc statusesh,i ngurte ne gjykim,mosbesues,rezistent ndaj ndryshimeve.

c.makiavelizmi:qellimi justifikon mjetin

d.prirja ndaj rrezikut:te marresh parasysh riskun(njerezit ne burse)

e.nevoja per t’u perpjekur vazhdimisht:luftojne per te qene rezultativ dhe produktiv ne pune.

f.vetvlersimi:shkalla e pelqim mospelqimit per veten,rezultat i vlersimit qe i bejme vetes(vlersim pozitiv e perballon me mire deshtimin se ato me vlersim negativ)

g.kujdesi per te paraqitur ate ane te vetes qe”duhet”


Si mund te rrisim vetefikasitetin ne organizate

a.duke i mbeshtetur dhe perkrahur punonjesit duke treguar vemendje ndaj problemeve te tyre personale,interesave,statusit dhe kontributeve te tyre

b.duke i perfshire njerezit ne pune,duke i dhene pavaresi

c.duke krijuar besim,duke forcuar lidhjen epror-vartes

d.duke shperblyer suksesin

f.duke patur besim ne aftesite vetmenaxhuese te secilit punonjes
a.duke i mbeshtetur dhe perkrahur punonjesit duke treguar vemendje ndaj problemeve te tyre personale,interesave,statusit dhe kontributeve te tyre

b.duke i perfshire njerezit ne pune,duke i dhene pavaresi

c.duke krijuar besim,duke forcuar lidhjen epror-vartes

d.duke shperblyer suksesin

f.duke patur besim ne aftesite vetmenaxhuese te secilit punonjes

Namazi

Syzat