Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Sociologjia

Test nga Sociologjia

Test nga Sociologjia Cilat jane karakteristikat e vlerave ne pune Çka eshte perceptimi selektiv Çfare jane qendrimet Si mund te rrisim vetefikasitetin ne organizate Çka eshte kushtezimi operant Çfare eshte perceptimi Çka është Judaizmi Çka është morali Çka është intervista Çka janë partitë politike Çka është edukata Çka janë vlerat shoqerore Çka është nacionalizmi klasik Çka është sociodrama Çka është metoda komparative Çka është krishterimi Çka është etnija Çka është metoda statistikore ne sociologji Çka është nacionalizmi nënkulturor Çfare eshte personaliteti Çka është familja nukleare Çka është totemizmi dhe animizmi Çka është kultura Çfare është familja Cilat janë Sociologjite e veqanta Çka është metoda historike në Sociologji Çka është eksperimenti në Sociologji Çka është shoqeria Çfare eshte vetefikasiteti Çka është religjioni Çka eshte ligji i efektit Çka janë rendet Cilat jane dallimet midis 2 kushtezimeve Cilat janë besimet monoteiste Çka eshte Efekti “Halo” Cilat janë funk

Çka është autokracia ?

Çka është autokracia ? Autokracia është formë e qeverisjes në të cilën pushteti apo sundimi i shtetit është në duart e një njeriu të vetëm. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,autokraci,autokracia,autokracite,autokracija  

Modeli

Me model kuptojme paraqitjen e thjeshtezuar te nje fenomeni te botes reale dhe si i tille,eshte nje abstraksion i realitetit.

Variablat e pavarur

a. Aftesite dhe Mjeshterite :tregojne se cfare eshte ne gjendje te bej punonjesi dhe qe cdo individi u duhen aftesite dhe shkathtesite minimale. b. Perceptimi i rolit :ka te bej me perceptimin nga ana e individit e llojit te sjelljes qe ai e beson si te pershtatshme me qellim qe sjellja ne pune te konsiderohet e kenaqshme.Roli ne vetvete eshte nje grup sjelljesh qe priten te shfaqen nga nje individ qe ka nje pozicion te caktuar ne nje njesi sociale. c. Motivimit: Pasqyron vendimet qe merr individi per ate qe duhet te bej,intensiteti se si do ta bej dhe per sa kohe do ta beje.

Tregoni se cilet jane variablat e varur

a. Produktiviteti; nje organizate eshte produktive neqoftese ajo i arrin objektivat e veta dhe e ben me nje kosto te ulet,duke nenkuptuar eficenc(kosto-perfitim) dhe efikasitet(arritje objektivash). b. Mungesa ne pune: mban vare te gjithe punen ne organizat dhe pengon ne realizimin e objektivave. c. Qarkullimi:- kuptohet largimi i vazhdueshem,i vullnetshem ose jo,rritja e qarkullimit eshte ne disfavor per organizaten per shkak te kostove per marrjen ne pune dhe trainimit. d. Kenaqesia ne pune:- diferenc e asaj qe merr dhe asaj qe individi pret qe duhet te marri,ndikon negativisht ne qarkullimin apo mungesat ne pune,organizata duhet te arrije te perfitoj kenaqesine ne pune te punetorit dhe ti lejoj pse jo edhe ngritje ne detyre. Variablat afrohen me njeri tjetrin vetem ne marrjen individuale te vendimeve.

Karakteristikat biografike

Luajne rol ne sjelljen ne pune dhe mund te jene mosha gjinia,gjendja civile,numri i personave ne ngarkim,vjetersia ne pune eshte variabel e varur. a.Qarkullimi-mosha:- sa me shume njeriu moshohet aq me pak ka prirje te lere punen,dhe nuk kane prirje per qarkullim. b.Mungesat-mosha:- mungesa te shmangshme do te quhen ato qe mund te shmangen nga vullneti i individit dhe qe nuk kane faktore te jashtem;punonjesit e vjeter vijne ne pune dhe nuk mungojne ne krahasim me ate qe jane ne moshe te re,kjo per arsyje se i moshuari don me teper kohe te rimarr veten pas ndonje semundjeje etj. c.Produktiviteti-mosha:- jane te palidhura me njera tjeteren persa i takon punes dhe kjo vlen si per pune profesionale dhe per ato joprofesionale. d.Gjinia:- Ka tema,mendime,opinione qe shprehin se kush ben me mire punen meshkujt apo femrat,por qe studimet kane provuar qe nuk ka dallime. e.Statusi civil:- punonjesit e martuar kane me pak mungesa ne pune ne krahasim me beqaret dhe jane me te kenaqur ne pune

Çfare jane vlerat instrumentale dhe terminale?

a.Vlerat jane paraqitja e pergjithshme e nje menyre te caktuar te sjelluri ose drejtimi nga disa parime ne jete eshte me e pelqyeshme se drejtimi nga parime te tjera. b.Vlerat instrumentale jane sjellje alternative ose mjete nepermjet te cilave arrijme objektivat e deshiruara dhe jane ato se si   mendojme qe duhet bere veprimet. c.Vlerat terminale jane ato te cilat jane objektivat tona ne jete(objektivat e deshiruara)

Hierarkia ne pune sipas Clare Graves

a.Reaktiv: jane individe te papergjegjshem per veten dhe te tjeret dhe veprojne ne baze te nevojave fiziologjike. b.Fisnor: kane varesi te larte,ndikohen nga tradita dhe pushteti qe ushtrojne mbi ta persona me autoritet. c.Egocentrik: jane agresive,egoiste,i pergjigjen pushtetit. d.Konformist: kane tolerance te ulet si individe. e.Manipulues: per te arritur objektivat manipulojne gjera dhe njerezit,jane materialista dhe kerkojne me cdo kusht nje status te larte te njohur nga te tjeret. f.Sociocentrik: kerkojne pranimin dhe pelqimin,shkuarjen mire me te tjeret me shume se sa ecjen perpara ne jete,nuk kane materializem,manipulim apo konformitet. g.Ekzistencial: jane tolerante per situata te dykuptimta dhe per personat me vlera te ndryshme nga te tyret,protestojne ndaj sistemit jofleksibel,politikave shtrenguese,simbleve te abitraritetit dhe autoritetit.

Çfare jane qendrimet ?

J ane predispozicione te mesuara per t’u pergjigjur ne menyre te qendrueshme ne favor ose disfavor ndaj objekteve,njerezve ose ngjarjeve,jane procese njohese komplekse. cka jane perqendrimet,cjane perqendrimet,cfare jane qendrimet, qendrimet shqip

Karakteristikat e qendrimeve

a. ato jane te qendrueshme perderisa nuk eshte bere asgje per t’i ndryshuar. b. mund te konceptohen si te vendosura ne nje segment me 2 pole te kunderta dhe qe me kohe ato levizin brenda ketij segmenti. c. drejtohen ndaj nje objekti qe individi ka ndjenja dhe besim.

Shkaqet e qendrimeve ne pune

a.perfshirja ne pune; identifikimi me punen e tij dhe merr pjese aktive ne kryerjen e saj. b.perkushtimi ndaj organizates :besinikeri dhe identifikimi me organizaten. c.kenaqesia ne pune: eshte vlersimi pozitiv-negativ qe ka punonjesi per punen ne vetvete.

Funksionet e qendrimeve sipas Katz

a. qendrimet i ndihmojne njerezit qe te pershtaten me mjedisin e punes. b. gjithashtu qendrimet i ndihmojne punonjesit qe te ruajne imazhin per veten. c. qendrimet jane nje menyre nepermjet te cilave shprehin vlerat e individit. d. qendrimet ndihmojne per te krijuar disa standarde referimi.

Kenaqesia ne pune

Kenaqesia ne pune Eshte vlersimi pozitiv apo negativ qe ka punonjesi per punen ne vetvete dhe me ceshtjet e ndryshme qe kane te bejne me detyrat ne pune.

Efektet e kenaqesise ne pune

a.plotesimi i nevojave: percaktohet nga masa ne te cilen tiparet e nje pune lejojne plotesimin e nevojave individuale. b.mosperputhjet: midis asaj qe punonjesi pret te marre si paga e mire,rritja ne detyre por qe nuk i merr faktikisht. c.ruajtja e vlerave: masa ne te cilen nje pune i lejon individit ruajtjen e disa vlerave qe ai i percepton te lidhura me punen d.drejtesia:- eshte efekt i kenaqesise sepse sa me drejte dhe me paanesi trajtohet individi ne pune. e.elementet gjentike/predispozicioni individual:- disa njerez jan vazhdimisht te kenaqur dhe disa jo panvarsisht punes qe bejne.

Efektet e kenaqesise

a.kenaqesia-mungesa:- jane ne raport te zhdrejte me njera-tjetren. b.kenaqesia-qarkullimi: kenaqesia e larte qarkullimi ne pune eshte i ulte dhe anasjelltasi. c.kenaqesia dhe produktiviteti:- sa me i lumtur punonjesi aq me produktiv eshte. d.efekte te tjera: si ato psikologjike apo fizike mund te ndikojne ne kenaqesine ne pune. e.perkushtimi ndaj organizates; identifikimi me te kur ato jane komod dhe te vleresuar nga drejtuesit e organizates.

Çfare eshte personaliteti ?

E shte kombinim i tipareve psikologjike,mendore dhe fizike   qe ne perdorim zakonisht per te klasifikuar ate si te zhurmshem,agresiv,ambicioz,besnik duke krijuar identitetin e nje identiteti. cka eshte personaliteti,personaliteti shqip,ceshte personaliteti,cfare eshte personaliteti,cka quajme personaliteti,personaliteti eshte, personaliteti definicion

Cilesite e personalitetit qe i interesojne organizates(1 cilesi e sqaruar)

a.pika e kontrollit (e brendshme dhe   e jashtme) b.te qenurit autoritar ose jo- diferenc statusesh,i ngurte ne gjykim,mosbesues,rezistent ndaj ndryshimeve. c.makiavelizmi: qellimi justifikon mjetin d.prirja ndaj rrezikut: te marresh parasysh riskun(njerezit ne burse) e.nevoja per t’u perpjekur vazhdimisht: luftojne per te qene rezultativ dhe produktiv ne pune. f.vetvlersimi: shkalla e pelqim mospelqimit per veten,rezultat i vlersimit qe i bejme vetes(vlersim pozitiv e perballon me mire deshtimin se ato me vlersim negativ) g.kujdesi per te paraqitur ate ane te vetes qe”duhet”

Si mund te rrisim vetefikasitetin ne organizate

a. duke i mbeshtetur dhe perkrahur punonjesit duke treguar vemendje ndaj problemeve te tyre personale,interesave,statusit dhe kontributeve te tyre b. duke i perfshire njerezit ne pune,duke i dhene pavaresi c. duke krijuar besim,duke forcuar lidhjen epror-vartes d. duke shperblyer suksesin f. duke patur besim ne aftesite vetmenaxhuese te secilit punonjes

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more