Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Metalet. Show all posts
Showing posts with label Metalet. Show all posts

Kush përdoret si lëndë djegëse në shkrirjen e gizës në furrëlart dhe cilat funksione i kryen ?

Kush përdoret si lëndë djegëse në shkrirjen e gizës në furrëlart dhe cilat funksione i kryen ?

 Si lëndë e djegshme neë shkrirjen e gizës në furrënaltë përdoret kryesisht koksi i cili kryen 3 funksione. a)Me djegien e tij arrihet temperaturat e larta te nevojshme per zhvillimin e proceseve dhe per shkrirjen e produkteve ne furrnaltë b) Eshte mjet reduktues kryes ne form të CO ,që formohet në furrnaltë nga djegia e koksit c)Jep karbonin e nevojshëm pr formimin e aliazhit metalik hekur –karbon përkatësisht të gizës.
Kush përdoret si lëndë djegëse në shkrirjen e gizës në furrëlart dhe cilat funksione i kryen ?

 Si lëndë e djegshme neë shkrirjen e gizës në furrënaltë përdoret kryesisht koksi i cili kryen 3 funksione. a)Me djegien e tij arrihet temperaturat e larta te nevojshme per zhvillimin e proceseve dhe per shkrirjen e produkteve ne furrnaltë b) Eshte mjet reduktues kryes ne form të CO ,që formohet në furrnaltë nga djegia e koksit c)Jep karbonin e nevojshëm pr formimin e aliazhit metalik hekur –karbon përkatësisht të gizës.

Cilat janë xehet kryesore të hekurit ( shëno emrat dhe formulat)?

Cilat janë xehet kryesore të hekurit ( shëno emrat dhe formulat)?

Xehet kryesore të tij janë magnetiti (Fe3O4) , hematiti Fe2O3, limoniti (Fe2O3 X XH2O) ,sideriti (FeCO3) dhe piriti (FeS2).
Cilat janë xehet kryesore të hekurit ( shëno emrat dhe formulat)?

Xehet kryesore të tij janë magnetiti (Fe3O4) , hematiti Fe2O3, limoniti (Fe2O3 X XH2O) ,sideriti (FeCO3) dhe piriti (FeS2).

Cilat janë aliazhet e hekurit dhe çfarë është sasia e karbonit në këto aliazhe ?

Cilat janë aliazhet e hekurit dhe çfarë është sasia e karbonit në këto aliazhe ?

Giza është aliazh i hekurit i cili përmban më tepër se 1,7%karbon. Çeliku është aliazh i hekurit i cili përmban me pak se 1,7% karbon.
Cilat janë aliazhet e hekurit dhe çfarë është sasia e karbonit në këto aliazhe ?

Giza është aliazh i hekurit i cili përmban më tepër se 1,7%karbon. Çeliku është aliazh i hekurit i cili përmban me pak se 1,7% karbon.

Në cilin grup të metaleve bën pjesë hekuri si është i përhapur në natyrë dhe si ndodhet më së shpeshti ?

Në cilin grup të metaleve bën pjesë hekuri si është i përhapur në natyrë dhe si ndodhet më së shpeshti ?

Hekuri është metal që bën pjesë në grupin e metaleve kalimtare. Ai është metali më i përhapur nga të gjitha metalet që gjenden në tokë. Më se shpeshti ndodhet ne formë te xeheve okside ,karbonate dhe sulfure.
Në cilin grup të metaleve bën pjesë hekuri si është i përhapur në natyrë dhe si ndodhet më së shpeshti ?

Hekuri është metal që bën pjesë në grupin e metaleve kalimtare. Ai është metali më i përhapur nga të gjitha metalet që gjenden në tokë. Më se shpeshti ndodhet ne formë te xeheve okside ,karbonate dhe sulfure.

Si ndahen Metalet sipas ngjyrës dhe peshës specifike ?

Si ndahen Metalet sipas ngjyrës dhe peshës specifike ? 

 Sipas ngjyrës dhe peshës specifike metalet ndahen në: 

 • Metalurgji të zezë ku bëjnë pjesë hekuri dhe legurat e tij 

 • Metalurgji të metaleve me ngjyrë ku bëjnë pjesë metalet e rënda si (bakri, zinku, plumbi, kallaji, ari, platina etj.) dhe 

• Metale të lehta si (alumini dhe legurat e tij).
Si ndahen Metalet sipas ngjyrës dhe peshës specifike ? 

 Sipas ngjyrës dhe peshës specifike metalet ndahen në: 

 • Metalurgji të zezë ku bëjnë pjesë hekuri dhe legurat e tij 

 • Metalurgji të metaleve me ngjyrë ku bëjnë pjesë metalet e rënda si (bakri, zinku, plumbi, kallaji, ari, platina etj.) dhe 

• Metale të lehta si (alumini dhe legurat e tij).

Namazi

Syzat