WordPress.com Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Sprovat nuk i dojmë por prej tyre shumë përfitojmë

loading...


Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem thotë:
«لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه، في جسده وأهله وماله، حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة» [صححه الألباني]
"Vazhdon sprova ti vijë besimtarit dhe besimtares në trupin, familjen dhe pasurinë e tij gjersa të takojë Allahun pa asnjë mëkat".
(Shejh Albani e vlerëson të saktë).
 

Kush e mori me vete dunjanë e që neve të ngelemi pa të?

loading...


Dunjaja - mundësi për të fituar Xhenetin ose për t'u ndëshkuar me Xhehenem!

O Allah, mos na bëj rob të dunjasë!

Amin
 
Burimi:Valdet Kamberi

Kur e do dikë për hirë të Allahut, ngriti duart drejt qiellit dhe thuaj:

loading...


O Zot! Unë e kam dashur një rob prej robërve të tu, atëherë:

- lehtësoja atij nënshtrimin ndaj teje.
- mbroje atë nga të bërit mëkat.
- bëje prej banorëve të Xhenetit.
- largoje nga zjarri i Xhehenemit.
- dhuroji atij të gjitha të mirat.
- fali atij gabimet e kaluara dhe të ardhshme.
O Allah! Vërtetë ti je që falë shumë.

Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Tri gjëra e shpëtojnë njeriun, kurse tri të tjera e shkatërrojnë atë

loading...
3 + 3

“Tri gjëra e shpëtojnë njeriun, kurse tri të tjera e shkatërrojnë atë.

Ato që e shpëtojnë janë:
1 - devotshmëria në vetmi dhe hapur,
2 - thënia e së vërtetës kur njeriu e dëshiron atë dhe kur nuk e dëshiron,
3 - dhe përmbajtja kur njeriu është i pasur dhe i varfër.

Ato që e shkatërrojnë njeriun janë:
1 - ndjekja e pasioneve,
2 - koprracia nga e cila vuan
3 - dhe mahnitja nga vetvetja, e kjo është më e rënda.”

Transmeton Bezari.

Burimi: Shejh Muhamed Nasirudin el-Albani “Silsiletu-l-hadith-essahiha” , nr 80.
Burimi i postimit:Të përfitojmë nga H. Irfan Salihu

Motër muslimane …

loading...

Ti je një lule në botën ku ujqit janë të shumtë.
Ke kujdes nga ata, në të kundërtën do të jetosh gjithë jetën në detin e brengave.
Jeto krenare dhe mos të mashtrojë lulja e rinisë.
Bëhu e shkëlqyer dhe e bukur me hixhab-shami.
Sado që të mbyllen dyert përreth teje, dije që nënshtrimi ndaj Allahut të hapë çdo derë.

Përktheu: Hoxhë Valdet Kamberi
 
 

Një thënie për miqësinë nga Irfan Jahiu

loading...
 
Një thënie për miqësinë nga  Irfan Jahiu 
Miqësia është si shkëmbi.. nuk e prish atë vetëm se çekiçi i tradhtisë!!

Pershtati: Irfan Jahiu
Thenie, Thenie per miqesine, 
 

Pak fjalë por kuptime shumë të mëdha

loading...


Dhikër përmbledhës
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ
SubhanAll-llahi ve bihamdihi ّadede halkihi ve rida nefsihi ve zinete ّarshihi ve midade kelimatihi (tri herë në mëngjes).

I Madhëruar qoftë All-llahu, aq sa është numri i krijesave të Tij dhe aq sa dëshiron Ai vet. Po aq sa është i bukur Arshi i Tij dhe sa ngjyra e pasosur (pafund) për t`i shkruar fjalët e Tij.

Muslimi 4/2090.
Burimi:Bekir Halimi
 

Vëllezëria për Allah i ngjan dorës dhe syrit

loading...

Vëllezëria për Allah i ngjan dorës dhe syrit.

Nëse lotin syri e fshin dora lotin e nëse i dhemb dora i loton syri nga kjo dhimbje".

Ibën Tejmije

Burimi:Bekir Halimi

O Allah na jep shëndet!

loading...
O Allah na jep shëndet!

Prej lutjeve që i bëjmë në mëngjes:

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَالْفَقْرِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

All-llahume ّafini fi bedeni, All-llahume ّafini fi semْi, All-llahume ّafini fi besari, la ilahe il-la ente, All-llahume inni eّudhu bike minel-kufri vel-fakri, ve eّudhu bike min adhabil-kabr, la ilahe il-la ente (tri herë në mëngjes dhe tri herë në mbrëmje).

O Zoti im, më jep shëndet në trupin tim, O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti im, më jep shëndet në të pamurit tim. S'ka të adhuruar tjetër përveç Teje. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga kufri (mosbesimi) e varfëria dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit. S'ka të adhuruar tjetër përveç Teje.

Ebu Davudi 4/324, Ahmedi 5/42 dhe Nesaiu në "Amelul-jevmi vel-lejleh" nr:22, Ibën Sunnijj nr: 69 dhe Buhariu në "El-Edeb-El-Mufred", senedin e këtij hadithi dijetari Ibën Bazi në librin e tij "Tuhfetul-Ahjar" fq.26 e ka bërë të mirë (hasen).
 
Burimi : Bekir Halimi

Mendjemadhësia është perde mbi zemër

loading...
"Mendjemadhësia është perde mbi zemër. Mendjemadhi nuk do të mund të kuptojë të vërtetën deri sa ta largojë atë. Aq sa ka mendjemadhësi aq ka mangësi në perceptimin e të vërtetës".
"Kështu Allahu vulos çdo zemër të njeriut mendjemadh e tiran".
Shejh Abdul-Aziz Tarifi
Burimi:Bekir Halimi

Jeta kalon me shpejtësi dhe pa e vërejtur

loading...
Toka nuk harron fytyrat e atyre që kanë bërë sexhde.
Nata nuk harron të qajturën e adhuruesve.
Fytyra nuk harron lotët e të penduarve.
Allahu e din se ne jemi besimtarë edhe pse mëkatojmë.
Jeta kalon me shpejtësi dhe pa e vërejtur.
Kujdes nga shpresa e gjatë.
Ruaj gjuhën tënde nga lëshimet dhe të metat e saj.
Çdo kush që lind edhe vdes.
Allahu është i gjallë dhe nuk vdes.

Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Xhehenemi

loading...


A ke dëgjuar se çka është ferri
Ai, është më i keq se sa terri
Është një vënd, që e urrejnë të gjithë
Nga ai s'ruhen pak e hiq

Në gjuhën e fesë i thonë Xhehenem
Kush hyn në të, shumë i dhëm
Zjarr i nxehtë, sa shumë flakëron
Çdo gjë n'trup t'a copton

Nuk krahasohet me asnjë zjarr
Zjarrit Tij, s'mundësh mi ba ballë
Nëntëdhjetë e nëntë herë djeg më shumë
Ruana Zot, se bëhesh shkrum

Në Xhehenem, s'ka bukë as ujë me pi
Sa shumë kukama, ti k'i mi ni
Xhehenemi nuk është trillim
Ai është i vërtetë dhe pa dyshim

Aty njerëzit, djegën dhe përvlohen
Lekurat pa ndërpre, prap u ndrrohen
Nuk ka jetë, as nuk ka vdekje
Në ketë botë ti hiq s'u përpjeke

Njerëz të mjerë, dhe situata prekëse
Njerëzit dhe gurët janë lëndë djegse
Urinë dhe qelbësira, n'vend ushqimit
Hiq s'u tute prej dënimit

Duke qajtur, sytë pikojnë gjak
Kur t'thirrsha m'u falë, thojshe: jo se kam merak
Tani N'Xhehenem ti po dënohesh
Çka po pret, pse s'po pendohesh

Ibrahim Maxharri

Dhuntitë që ja jep Allahu njeriut pas imanit

loading...

Imam Ibën Hibban el-Busti, rahimehullah, (v. 354 h) në librin e tij "Reudetul-Ukala ve nuz'hetul-Fudala" mes tjerash thotë:
" Abdullah ibën Mubarekut, rahimehullah i kanë thënë: cila është gjëja më e mirë që ia ka dhënë Allahu njeriut?
Është përgjigjur duke thënë: mendjeprehtësia.
E nëse nuk e ka këtë, atëherë çka?
Tha: edukata e mirë.
E nëse nuk e ka edhe këtë?
Tha: një mik i mirë të cilin e konsulton.
E nëse nuk e ka edhe këtë? Heshtja e gjatë.
E nëse nuk e ka edhe këtë? Tha: vdekje sa ma shpejtë". Fq. 17.
Burimi:Bekir Halimi

Lutje që të këndjellë

loading...

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرحمَتِكَ أََسْتَغِيثُ أَصْلِحْ ليِ شَأْنيِ كُلَّهُ وَ لاَ تَكِلْنيِ إِلىَ نََفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ
Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she`ni kul-lehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin.

O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirëso tërë gjendjen time dhe mos më lë të mbështetem në veten time, as sa një lëvizje e syrit.

Sahih sipas Hakim, e ka pëlqyer edhe Dhehebiu 1/545. Shih "Sahihut-tergib vet-terhib" 1/273.
Burimi:Bekir Halimi

NGA KARVANI I ZBULUESVE MUSLIMANË

loading...


Dy inxhiniere nga Gaza Iman Shejh 22 vjeçe e diplomuar ne inxhinierinë kompjuterike dhe Xhihad ebu Shakreh 22 vjeçe e diplomuar ne inxhinierinë elektrike, i sjellin botës me zbulimin e tyre syze që flasin për të verbër. Aparati funksionon për t’ia tërheqë vërejtjen të verbërit nga pengesat e rrugës, udhëzimin e tij drejte anës së saktë, leximin e mesazheve të celularit automatikisht, njohjen e të hollave pa e ndihmuar askush, apo shoqërimin nga ndokush gjatë shetitjes. Ato janë që krenohemi para të tjerëve.

Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi
 

NDRYSHUESI I GJENDJEVE TONA, ALLAHU

loading...


Allahu na pastroftë dhe përmirësoftë zemrat tona.
Allahu na largoftë nga brengat tona.
Allahu na faltë mëkatet tona.
Allahu na shtoftë të dashurit tanë.
Allahu na dhashtë bereqet në jetën tonë.
Allahu na largoftë fatkeqësitë tona.
Allahu na përmirësoftë familjet tona.
Allahu na përmirësoftë mendimet tona.
Allahu na përgëzoftë me atë që na gëzon.
Allahu na forcoftë në rrugën e Tij.
Allahu na furnizoftë me pasuri hallall.
Allahu na shtoftë dijen e dobishme.
Amin

Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Në sistemin oftalmik Ocusert membranat polimerike janë të përbëra nga:

loading...
Në sistemin oftalmik Ocusert membranat polimerike janë të përbëra nga:

A) derivate vinilike
B) polivinipirrolidon
C) polivinilpirrolidon i retikuluar
D) polivinilalkol


Cila nga rrugët e mëposhtme të administrimit të barnave paraqet më shumë probleme nëse bari ka natyrë peptidike ?

loading...
Cila nga rrugët e mëposhtme të administrimit të barnave paraqet më shumë probleme nëse bari ka natyrë peptidike ?

A) parenterale
B) nazale
C) rektale
D) orale

Imam Ibën Hazëm Andaluziani, rahimehullah, thotë:

loading...
Imam Ibën Hazëm Andaluziani, rahimehullah, thotë:
 
Shiko mrekullinë e Allahut në rregullimin e botës.
Gjërat që më së shumti kanë nevojë për to njerëzit më lehtë i gjejnë, duke filluar që nga uji e përpjetë! Kurse gjërat që më së paku kanë nevojë njerëzit për to ma vështirë i gjejnë!
Burimi:Bekir Halimi

MOS VDIS DY HERË

loading...


Vdekja nuk është katastrofa më e madhe në jetë, por katastrofa më e madhe është të vdes në zemrën tënde frika ndaj Allahut, duke qenë ne ende në jetë.

Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Ah, lumturi... Me cilin tren të natës udhëton ?

loading...
" Ah, lumturi... Me cilin tren të natës udhëton ?
E di që do të kalosh, por si gjithmonë do të jesh më shpejtësi e nuk do të ndalesh kurrë!"

| Lucio Dalla |

Një thënie për butësinë nga Profeti Muhammed a.s

loading...
Një thënie për butësinë nga Profeti Muhammed a.s 
 Atij që i mungon butësia, atij i mungojnë gjitha të mirat. 
 Profeti Muhammed a.s.

Ndrysho botën

loading...
"Ndryshimi i sjelljeve varet nga ndryshimi i ndjenjave, kurse ndryshimi i ndjenjave varet nga ndryshimi i mendimeve. Andaj ndryshoi mendimet që të ndryshohet bota"!
Dr. Abdul-Kerim Bekar

Ndalu dhe medito

loading...


Imam Ibën Kajimi, rahimehullah, thotë:
"Çdo herë që shpirti është më i ndershëm dhe ambicia më e lartë, trupi lodhet më shumë dhe rehatia është më e vogël".
"Miftahu Darus-Seadeti", 2/15

Duhet kuptuar këtë fakt!
Burimi: Bekir Halimi

Çka është Folklori ?

loading...

Çka është Folklori ?

1.Folklori është tërësia e krijimeve artistike (gojore, muzikore, vallet etj.) të një populli.

Shembuj:Folklori shqiptar. Folklori gojor (muzikor). Folklor i pasur. Folklori i krahinës. Mbledhja e folklorit. Studimi i folklorit.

2.Folklori është tërësia e zakoneve, e riteve etj. të një populli që përcillen brez pas brezi.

3. Folkloristika.

4.Folklori është lëndë mësimore që jep njohuritë e nevojshme të shkencës së folkloristikës  në shkollë; bised. Teksti që përmban këto njohuri. Folklori për shkollën e  mesme. Programi i folklorit.


qka eshte Folklori ,Cka eshte Folklori ,ceshte Folklori,cfare eshte Folklori ,qeshte Folklori,definicioni Folklori, perkufizimi Folklori,shpjegimi Folklori,qka kuptojm me Folklori, qka nenkuptojm me Folklori,nenkuptimi Folklori,kuptimi i fjales Folklor

Çka është Flamuri ?

loading...
Flamur /i flamurë/t flamuj/t

1. Flamuri është simbol kombëtar, simbol i një shteti, simbol i një ushtrie, i një organizate…

2.Flamuri është pëlhurë e hollë dhe e lehtë me forma e me ngjyra të ndryshme, që vihet në një shtizë dhe është simboli i një shteti, i një kombi, i një organizate, i një ushtrie etj.; figura e këtij simboli, e qëndisur ose e vizatuar diku.

 qka eshte Flamuri ,Cka eshte Flamuri ,ceshte Flamuri,cfare eshte Flamuri ,qeshte Flamuri,definicioni Flamuri, perkufizimi Flamuri,shpjegimi Flamuri,qka kuptojm me Flamur, qka nenkuptojm me Flamuri,nenkuptimi Flamuri,kuptimi i fjales Flamuri

Në bazë të farmakopesë, në sa njësi kryhet testi i uniformitetit në përmbajtje i tabletave ?

loading...
Në bazë të farmakopesë, në sa njësi kryhet testi i uniformitetit në përmbajtje i tabletave ?

A) 5
B) 10
C) 20
D) 50

Cila nga lëndët e mëposhtme është lëndë holluese ?

loading...
Cila nga lëndët e mëposhtme është lëndë holluese ?

A) bioksidi i titaniumit

B) celuloza mikrokristalore

C) acidi algjinik

D) silici koloidal


Dashuro, dashuro çmendurisht, dashuro sa më shumë të mundesh

loading...
Dashuro, dashuro çmendurisht, dashuro sa më shumë të mundesh dhe nëse të thonë që është mëkat duaje mëkatin tënd e do jesh i pafajshëm.

| William Shakespeare |

Çfarë do të ishte njerëzimi, zotërinj, pa gruan?

loading...
“ Çfarë do të ishte njerëzimi, zotërinj, pa gruan?” “Do të ishte, zotëri, tmerrësisht i mangët!

| Mark Twain |

" Jeta nuk të jep kurrë siguri.. Të jep vetëm mundësi..! "

loading...
Jeta nuk të jep kurrë siguri.. 

Jemi krijuar edhe ne nga e njëjta lëndë

loading...
“Jemi krijuar edhe ne nga e njëjta lëndë me të cilën janë krijuar ëndrrat dhe në hapsirën e një ëndrre është e mbyllur jeta jonë”

| W.Shakespeare|

Po të them një mijë fjalë tani, por...

loading...
“ Po të them një mijë fjalë tani, por do të doja të thoja vetëm një dhe nuk mundem.”

|Giulia Carcesi|

Duaje të dashurin me masë dhe urreje të urryerin me masë

loading...
Duaje të dashurin me masë, se ndoshta një ditë të bëhet njeriu më i urryer dhe urreje të urryerin me masë, se ndoshta një ditë do të bëhet i dashuri yt!

| Muhammed a.s. |

Një thënie për lumturinë nga Virginia Woolf

loading...
Ai nuk i kishte thënë "Të dua", por i mbante duart e saj shtrënguar me të tijat.. Kjo është lumturia, mendoj, kjo është.. !
| Virginia Woolf |
 

Nuk është zgjidhje të ulërish ngado që më ke harruar...

loading...
Nuk është zgjidhje të ulërish ngado që më ke harruar... Në momentin kur ti nuk do të flasësh më për mua atëherë ka ndodhur në të vërtetë ...
| Ella Ramadani |
 

Kush mposht veten...

loading...
Kush mposht veten është fitues i çdo beteje."

| BUDDHA |

Mos prit pergjigje nga...

loading...
Mos prit pergjigje nga personi qe nuk arrin te kuptoje pyetjen.

| Alma Papamihali |

E ndjeja stomakun te me lekundej si nje varke ne det me dallge

loading...
"E ndjeja stomakun te me lekundej si nje varke ne det me dallge. Isha keq fare, ndjehesha i padobishëm, me i trishtuar. Isha dashuruar me ate."

| Charles Bukowski |

Duhet t'u lësh diçka te tjereve per...

loading...
"Duhet t'u lësh diçka te tjereve per te te kujtuar, per te kuptuar qe "te qendrosh me mua" nuk eshte si te qendrosh me cilindo."

|Gabriele D’orazio|

Një thënie për kërcimin nga Woody Allen

loading...
Një thënie për kërcimin nga Woody Allen 
Kërcimi është një manifestim vertikal i një dëshire horizontale.

| Woody Allen |
Thenie, Thenie per kercimin, 

Mos kërko ilaç tjetër për shpirtin tënd

loading...
 
Mos kërko ilaç tjetër për shpirtin tënd, atë e ke në Kuran, andaj ushqehu sa më shumë me të.
Burimi:Adem Ramadani
 

Besimtari i mençur

loading...
"Besimtari i mençur është ai i cili e kontrollon gjendjen e besimit të tij ".

(Ebu Derda radiAllahu anhu)

Të dua siç duhen...

loading...
Të dua siç duhen disa gjëra të errta, në fshehtësi, midis hijes dhe shpirtit.

|Pablo Neruda|

Ndonjëherë kam përshtypjen që jam vetëm në këtë botë...

loading...
"Ndonjëherë kam përshtypjen që jam vetëm në këtë botë...herët e tjera jam i sigurtë!”

| Charles Bukowski |

Disa humbasin... dhe bëhen...

loading...
"Disa humbasin të gjithë mendjen dhe bëhen më shpirtëror, çmenduri.
Disa humbasin të gjithë shpirtin dhe bëhen me mendje, intelektualë.
Disa humbasin të dyja dhe bëhen të pranuar "

| Charles Bukowski |

Një dashuri si ajo ishte një sëmundje serioze

loading...
"Një dashuri si ajo ishte një sëmundje serioze, një sëmundje nga e cila ju kurrë nuk mund të shëroheni plotësisht."

| Charles Bukowski |

Një thënie tjetër për leximin

loading...
Leximi nuk është qëllim. Nuk mund të thuash që qëllimi yt është leximi. Leximi është mjet. Mjet për të arritur te qëllimi.

Të jesh i mirë, do të thotë...

loading...
Të jesh i mirë, do të thotë jo vetëm të mos bësh padrejtësira, por edhe të mos i dëshirosh ato.

| Democritus |

Nese poshte qiellit ekziston diëka vertete speciale

loading...
Nese poshte qiellit ekziston diëka vertete speciale , do te kaloje dhe nga une , heret o vone.. .

|Ligabue|

Grate e bukura ne ndryshim nga bukuroshet

loading...
Grate e bukura ne ndryshim nga bukuroshet ishin teper te rralla. Ishin te tilla sepse ishin te ndryshme,ato mendonin ndryshe,dashuronin ndryshe,madje ndryshe, fare ndryshe, vuanin.

| Ismail Kadare| “Aksidenti

Një thënie për aventurën nga Paulo Coelho

loading...
Nëse e mendon se aventura është e rrezikshme, provo rutinën, është vdekjeprurëse..!!

|Paulo Coelho|
Thenie, Thenie per aventuren, Thenie per aventurat, 
 

Dy janë momentet më të bukura të ditëve të mia

loading...
Dy janë momentet më të bukura të ditëve të mia: mëngjesi, çasti kur sapo kam hapur sytë; darka, sepse kam jetuar edhe një ditë tjetër.

|Pasquale Pirone|

Kur ke ndërmend të bësh diçka

loading...
“Kur ke ndërmend të bësh diçka – mos pyet për pasojat, se përndryshe nuk do e bësh kurrë.”

'' Harku i triumfit''-Remar

Nëse do të mund ta jetoja edhe njëherë nga e para jetën time

loading...
''Nëse do të mund ta jetoja edhe njëherë nga e para jetën time, do të bëja sërisht të njëjtat gabime. Por, pak më përpara që të përfitoja më shumë prej tyre.''

|Marlene Dietrich|

Piva vetem nje gellenke jete

loading...
Piva vetem nje gellenke jete.
Po te them se sa pagova per te: Nje jete!
"Ky eshte çmimi normal i tregut" -me thane.

|Emily Dickinson|

Ai që ec para teje nuk të sheh

loading...
"Ai që ec para teje nuk të sheh, kurse ata që të shohin dhe angazhohen duke biseduar për ty dhe duke kritikuar ecjen tënde, ata kanë qenë dhe akoma vrapojnë pas teje".
(Përkthim)
Burimi:Bekir Halimi

Fakti që njerëzit kanë nevojë për ty është begati

loading...
"Fakti që njerëzit kanë nevojë për ty është begati, andaj mos u mërzit nga ky fakt që të mos shndërrohet në ndëshkim. Dije se ditët më të mira janë ditët kur njerëzit të synojnë me nevojat e tyre e jo kur ti synon dikë me nevojat tuaja. Andaj falëndero Allahun"!
Bekir Halimi
 

Mëso të mos e shkatërrosh me fjalë...

loading...
"Mëso të mos e shkatërrosh me fjalë atë çfarë ke ndërtuar me heshtje.”

| Charles Bukowski |

Ju duhet të vdisni disa herë...

loading...
"Ju duhet të vdisni disa herë para se ju mund vërtetë të jetoni. "

| Charles Bukowski |

Por si mund të jetoni dhe...

loading...
"Por si mund të jetoni dhe nuk keni asnjë histori për të treguar?"

| Fyodor Dostoyevsky |

Nëse doni të respektoheni nga të tjerët

loading...
"Nëse doni të respektoheni nga të tjerët, më e madhërishme është që të respektoni vetveten. Vetëm me anë të kësaj, vetëm nga vetë-respekti do t’i detyroni të tjerët të respektojnë ty. "

| Fyodor Dostoyevsky |
Thenie, Thenie per respektin, 
 

Një thënie për keqbërësin nga Fyodor Dostoyevsky

loading...
"Asgjë nuk është më e lehtë se sa ta denoncosh keqbërësin, e asgjë nuk është më e vështirë ta kuptosh atë."

| Fyodor Dostoyevsky |

Ekzistencializmi nuk është aq ateiste sa ajo e mban veten jashtë

loading...
"Ekzistencializmi nuk është aq ateiste sa ajo e mban veten jashtë, duke treguar se Zoti nuk ekziston. Përkundrazi, ajo deklaron se edhe nëse Zoti nuk ekziston, kjo nuk do të ndryshojë asgjë. "

| Fyodor Dostoyevsky |

Unë nuk mund të bëhem çdo gjë

loading...
"Unë nuk mund të bëhem çdo gjë, as i mirë as i keq, as një faqezi as një njeri i ndershëm, as hero, e as një insekt. Dhe tani unë jam i lodhur nga ditët e mia në qoshe, e përqeshi veten me një ngushëllim të hidhur dhe krejtësisht të padobishëm që një njeri inteligjent nuk mund seriozisht të bëhet çdo gjë, se vetëm një budalla mund të bëhet diçka. "

| Fyodor Dostoyevsky |

Duani të gjitha gjërat qëjanë krijuar nga Zoti

loading...
"Duani të gjitha gjërat qëjanë krijuar nga Zoti, të tërën njësoj si dhe çdo kokërr të rërës. Duaje çdo fletë dhe çdo rreze të dritës. Duaji kafshët dhe zogjtë, duaji bimët, dashuroni çdo fragment të veçantë. Nëse ju doni çdo fragment, ju do të kuptoni misterin e Zotit. "

| Fyodor Dostoyevsky |

Pirja e Hashashit (Marihuanës)

loading...


Shejhul Islam Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: ''Ai i cili thotë se është hallall (e lejuar) që të drogohet me hashash, ka bërë blasfemi.''1

Shejhul Islami, Allahu e mëshiroftë, gjithashtu ka thënë: ''Hashashi i cili bëhet nga Kanabisi, është i ndaluar.
Ai i cili e merr atë, dënohet si pirësi i alkoolit.''2

Përktheu: Jetmir Jakupi

1. El-Fetaua, 34/204.
2. El-Irakijah, 2/930.
 Burimi:Valdet Kamberi

Kuizi ''Enciklopedia'' 3.0

loading...


Luaj kuizin Enciklopedia 3.0 duke klikuar ketu ose kliko mbi foto.

Çka është Fisi ?

loading...
Çka është Fisi ?

1.Fisi është grup njerëzish, familjarë të një gjaku e të një gjuhe të përbashkët, bijtë dhe bijat e një stërgjyshi që printe me sjellje e punë që dallonin. Familja, farefisi mund të mburrej e krenohej me këtë trashigimi si : fisnike, bujare, zemërgjërë e ndershme me tipare të larta morale. Ky epitet në feudalizëm i 48 takonte sunduesit, aristokracisë feudale që ishte e privilegjuar, kishte pushtet dhe pasuri. Fisnikria feudale si shtresa më e lartë, paria. Fisnik është ai që rrjedhë nga një familje e mirënjohur dhe përfill veti të larta morale. Janë të njohura fiset ilire në histori, mbretëritë ilire, më parë ishin edhe fiset primitive që jetonin me një pris në krye, me punë e pronë të përbashkët. Grua fisnike, djalë fisnik, familje fisnike... 

 2.Fisi është grup njerëzish në shoqërinë primitive me lidhje të afërta gjaku, me gjuhë të përbashkët e me zakone të njëjta, që mbështetej në pronën e përbashkët dhe që ishte njësia bazë e organizimit të jetës së njerëzve e të prodhimit deri në lindjen e klasave


qka eshte Fisi ,Cka eshte Fisi ,ceshte Fisi,cfare eshte Fisi ,qeshte Fisi,definicioni Fisi, perkufizimi Fisi,shpjegimi Fisi,qka kuptojm me Fis, qka nenkuptojm me Fis,nenkuptimi Fisi,kuptimi i fjales Fis


Çka është Fejesa ?

loading...
Çka është Fejesa ?

1.Fejesa është Lidhje ndërmjet djalit e vajzës, që i premtojnë njëri-tjetrit se do të martohen e  që e shpallin këtë edhe në familjet e tyre e për të njohurit; ceremonia që bëhet kur shpallet kjo lidhje. Fejesë e lumtur. Dita e fejesës. Bëj (shpall) fejesën. E prishi fejesën.
 

2. Fejesa është koha që nga dhënia e fjalës për t’u martuar deri në ditën e martesës. Gjatë fejesës.
 

3.Fejesa është premtimi ose besa e dhënë midis djalit dhe vajzës se do të martohen, fejesa shpallet dhe urohet midis dy familjeve e më gjërë. Dorë ep (shtrin dorë) më pare sipas zakonit, uron familja e vajzës,meqë vajza së shpejti do të kalojë nga familja e vet në familjen e burrit. Fejesa lidh një qift të ri, trimin dhe vashën. Bëhen urime të ndërsjella nga dy palët si për fejesën ashtu edhe krijimin e miqësisë së re. Fejesa me shkuesi ( mësitëri ) thuaj se ka marrë fund. Femra ka dalë nga kthetrat patriarkale. Ajo zgjedh fatin e vet, shkollohet, punësohet, pavarësohet ekonomikisht, lufton dhe udhëheq krah për krah me mashkullin. Kjo është krenaria për qiftin e ri. Tani, qifti është më i përgatitur në krijimin e familjes së re. Koha nën unazë është koha nga dita e fejesës deri ditën e martesës. Më parë unaza dërgohej me pajë ( qeiz ) si shenjë fejese. Sot unazat ndërrohen ditën e gazmendit, ceremonisë së fejesës. Për ndryshim nga e djeshmja sot dy të rinjët , dy familjet janë prezent në gazmend dhe udhëheqin me doke zakone t ë s e n d ë r t u a r a , më  të  m i r a , më bashkëkohore. Festohet me këngë e valle popullore në lokale më të përshtatshme .vasha me trimjin u, fejuan pa shkuesi. 

qka eshte Fejesa ,Cka eshte Fejesa ,ceshte Fejesa,cfare eshte Fejesa ,qeshte Fejesa,definicioni Fejesa, perkufizimi Fejesa,shpjegimi Fejesa,qka kuptojm me Fejesë, qka nenkuptojm me Fejesë,nenkuptimi Fejesa,kuptimi i fjales Fejesë

 

Çka është Etnografia ?

loading...
Çka është Etnografia ?

1.Etnografia është kultura shpirtërore dhe materiale e popullit Zakonet mikpritja, ndihma e respekti ndaj pleqve dhe femrave; mjeshtritë, zejet e ndryshme, ar k i t e k tura popul lore , v e shj e t , kostumet... Etnografia zbulon dhe sendërton vlera të rea në doke e zakone, mënjanon ato konzervative, afirmon popujt dhe afron mirëkuptim të ndërsjelltë, bashkëpunim e studim më të thellë e krahasues ( komparativ ) kombëtar e ndërkombëtar. Kjo studion kulturën shpitërore (doke, zakone, fe, besime të kota si dhe fjalë të urta , të thëna…kjo studion edhe ekonominë familjare, mjekimin popullor, elemente që janë rrënjosur, përsëritur me shekuj në jetën e popullit. Kosova ka një thesar të begatshëm në kulturën kombëtare, etnografike. 

2. Etnografia është shkenca historike që merret me studimin e mënyrës së jetesës së popujve,  me kulturën e tyre materiale, shoqërore dhe artistike. Etnografia shqiptare. Etnografia përshkruese (historike, krahasuese). Të dhënat e etnografisë. Instituti (sektori) i etnografisë.
 

3. Etnografia është lëndë mësimore që jep njohuritë e kësaj shkence në shkollë; bised. teksti që përmban këto njohuri.qka eshte Etnografia ,Cka eshte Etnografia ,ceshte Etnografia,cfare eshte Etnografia ,qeshte Etnografia,definicioni Etnografia, perkufizimi Etnografia,shpjegimi Etnografia,qka kuptojm me Etnografi, qka nenkuptojm me Etnografia,nenkuptimi Etnografia,kuptimi i fjales Etnografi,me qka merret Etnografia,qka studion Etnografia

Dy tretësira ujore kanë vlera të ndryshme të temperaturës së ngrirjes. Nqs e para ngrin në një temperaturë më të lartë sesa e dyta, do të thotë se e para është ndaj të dytës

loading...
Dy tretësira ujore kanë vlera të ndryshme të temperaturës së ngrirjes. Nqs e para ngrin në një temperaturë më të lartë sesa e dyta, do të thotë se e para është ndaj të dytës


A) izoosmotike

B) izotonike

C) hipertonike

D) hipotonikeGlicerolati i amidonit është:

loading...
Glicerolati i amidonit është:

A) një hidroxhel

B) një pomadë

C) një krem

D) një pastë


Lëndët ndihmëse që i shtohen pluhurave gjatë përgatitjes së tabletave me qëllim parandalimin e ngjitjes në punsone dhe matrica quhen:

loading...
Lëndët ndihmëse që i shtohen pluhurave gjatë përgatitjes së tabletave me qëllim parandalimin e ngjitjes në punsone dhe matrica quhen:
 

A) lidhëse
 

B) zbërthyese
 

C) lyrësuese
 

D) glidante

Ligji i Kick-ut mat energjinë mekanike të nevojshme për proçesin e pluhurimit. Cilat lëndëve i përshtatet më mirë ky ligj ?

loading...
Ligji i Kick-ut mat energjinë mekanike të nevojshme për proçesin e pluhurimit. Cilat lëndëve i përshtatet më mirë ky ligj ?

A) lëndëve plastike
B) lëndëve elastike
C) lëndëve të thyeshme
D) lëndëve viskoze


Fenomeni i efloreshencës është i lidhur me:

loading...
Fenomeni i efloreshencës është i lidhur me:
 

A) sublimimin e ujit
B) avullimin e ujit
C) vlimin e ujit
D) formimin e përzierjeve eutektike
 


Në bazë të farmakopesë, në sa njësi kryhet testi i uniformitetit në peshë të tabletave ?

loading...
Në bazë të farmakopesë, në sa njësi kryhet testi i uniformitetit në peshë të tabletave ?

A) 5
B) 10
C) 20
D) 50

Cili nga konfirmimet e mëposhtme në lidhje me sapunet është i gabuar ?

loading...
Cili nga konfirmimet e mëposhtme në lidhje me sapunet është i gabuar ?
 

A) sapunet anionikë e kationikë janë të papajtueshëm me njëri-tjetrin
B) sapunet e kalciumit janë shumë të tretshme në ujë
C) sapunet e fortë janë sapune që përmbajnë magnezium
D) sapunet anionikë formojnë një precipitat në prani të sapuneve kationikë
 


Fenomeni i hidrolizës shfaqet nëse i vendosim rruazat e kuqe të gjakut në një tretësirë me NaCl me përqendrimin:

loading...
Fenomeni i hidrolizës shfaqet nëse i vendosim rruazat e kuqe të gjakut në një tretësirë me NaCl me përqendrimin:

A) 0.65 – 0.60 %
B) 0.59 – 0.54 %
C) 0.53 – 0.49 %
D) 0.48 – 0.44 %

Pema e vyshkur

loading...


Imam Hatib Bagdadi, rahimehullah, në librin e tij me pak faqe por me shumë kuptim, “Dituria rezulton punën” (اقتضاء العلم العمل), ka cituar një fjalë te Ibën Rexheb Hanbeliut, rahimehullah, ku ai thotë:
“Dituria është pemë kurse vepra fryt, andaj nuk llogaritet dijetar ai që nuk punon me diturinë e tij”. Fq. 14.
Burimi:Bekir Halimi
 

Prevenimi apo parandalimi i gripit

loading...

Për parandalimin e gjendjes gripoze adoptohen disa rregulla të thjeshta të higjienës së jetës.

Ushqim i ndryshëm dhe i ekuilibruar, me fruta dhe perime për shkak se janë të pasura me vitamina dhe minerale.

Pastaj gjumë të mjaftueshëm si dhe aktivitet të rregullt fizik.

Evitoni ngrohjen e tepruar të dhomave, pastaj praktikoni ajrosje të rregullt gjatë ditës të dhomës ku qëndroni.

si parandalohet gripi,gripi dhe parandalimi i tij

Trajtimi(mjekimi,tretmani,terapia) i gripit

loading...

Fillimisht personave me grip ju këshillohet: regjim shtrati (pushim), terapi simptomatike (paracetamol, brufen), vitaminë C, pika për hundë (tretje fi ziologjike 0.9 %), të pihen sa më shumë lëngje (sidomos çaj) dhe mjekimi i komplikimeve (nëse paraqiten).

Shih edhe: Parandalimi i gripit
Trajtimi i gripit,gripi dhe trajtimi,trajtimi medikamentoz i gripit,gripi dhe trajtimi i tij,mjekimi i gripit,tretmani i gripit

Komplikimet e gripit

loading...
Otit (Sëmundje e veshit), bronkit (Sëmundje e rrugëve të sipërme të frymëmarrjes), pneumoni (kallje e mushkërive), rhiniti (Infl amacioni i hundës), faringiti (infl amacioni i fytit), bronkiti (infl amacioni i bronkeve).

Shih edhe:Trajtimi i gripit

cilat jane komplikimet e  gripit,gripi dhe komplikimet tij

Shenjat klinike të gripit

loading...
Temperaturë e ngritur deri në 40 C me ethe, plogështi, kokëdhimbje, dhimbje muskujsh
(kontraktura), anoreksi (humbje apetit), kollë të thatë (që nuk të lenë të qetë).
 

Fillimi është i shpejtë me simptome të përnjëhershme.

Lexo edhe: Shenjat e përgjithshme të gripit

Shenjat e përgjithshme të gripit

loading...
Lodhje e përgjithshme dhimbje të trupit, temperaturë, ethe, kokëdhimbje, dhimbje fyti, kollitje, rrjedhje nga hundët. 

Këto simptoma janë ankesa të zakonshme që paraqiten gjatë dimrit dhe nuk duhet përzier gjithnjë me gripin i cili mund të shkaktoj komplikime në disa raste edhe dramatike tek personat e moshuar apo tek atë që veç janë të sëmur nga sëmundje tjera, pastaj tek të porsalindurit. Andaj në këto raste kjo gjendje nuk duhet të neglizhohet.

Lexo me shume: Gripi

cilat jane shenjat e gripit,gripi dhe shenjat e tij,gripi shenjat gripoze,gripi shenjat e gripit

Çka është gripi ?

loading...
Gripi është sëmundje infektive e shkaktuar nga virusi i gripit, i cili ndryshon nga viti në vit.

Virusi në fjalë shumzohet në rrugët e frymëmarrjes.

Në përgjithësi paraqitet në formë të epidemisë duke filluar nga Nëntori dhe zvogëlohet në shkurt-mars.

Gjendja gripoze paraqitet gjithmonë në momente të këqija! Në momente të ndërrimit të vendit të punës, ngarkesave në punë, obligimeve familjare etj.

Gjendja gripoze nuk zgjedh kohën, angazhimet profesionale dhe familjare. Pas një numri komplikimesh të lehta shëndetësoretësore mund të vjen radha e paraqitjes së gripit. 

Problemi i gripit është trajtuar si një nga problemet virale më të vjetra. Por shpesh në popull është një tendencë që me termin grip të përfshihet një numër sëmundjesh të cilat nuk kanë fare të bëjnë me gripin. 

Kohëzgjatja e inkubacionit (koha prej momentit të infektimit deri tek shfaqja e simptomave) me grip ndryshon prej 24-48 orë. 

I sëmuri mund të jetë infektues mesatarisht 6 ditë, duke llogaritur edhe kohën para shfaqjes së simptomave. 

Tek personat me imunitet jo të dobësuar rikthimi komplet në gjendje e mëparshme bëhet pas dy jave.

Lexo edhe: Shenjat e përgjithshme të gripit

qka eshte gripi ,Cka eshte gripi ,ceshte gripi,cfare eshte gripi ,qeshte gripi,definicioni gripi, perkufizimi gripi,shpjegimi gripi,qka kuptojm me gripi, qka nenkuptojm me gripi,nenkuptimi gripi,kuptimi i fjales grip,sa eshte inkubacioni tek gripi,

Luaj lojën Hashim Thaçi - Gjarpëri 1.0

loading...
Luaj lojën Hashim Thaçi - Gjarpëri 1.0Luaj lojën Hashim Thaçi - Gjarpëri 1.0 duke klikuar ketu ose mbi foto

Hashim Thaqi, Lojra shqip, Lojna ne shqip, Lojra shqiptare, Loje shqip, Loja shqip, Lojra me Hashim Thaqin, Hashim Thaqi shqip

Oj vajza e Islamit

loading...
Mantele të hapura, shami të parregulluara, rroba të ngushta, kërcëra të zbuluar, fytyra të makiazhuara, të qeshura të larta, parfume të këndshme. E nëse e pyet çka dëshiron? Përgjigjet: Xhenetin e Allahut. Mjeruese! Oj vajza e Islamit.
 Përshtati: Valdet Kamberi
 
 
 

Paramendojeni sikur gjithë këto personazhe vizatimore të kishin regjisor muslimanë!

loading...

Fëmijët tanë, kohën më të madhe e kalojnë para televizorit,
duke shikuar filma vizatimor, ndërsa fëmijërinë e tyre
e kalojnë duke e imagjinuar veten duke u ngjitur mureve,
duke fluturuar apo duke vrapuar me shpejtësi marramendëse.
Por a e keni menduar ndonjëherë që gjithë këto personazhe
të kishin mbrapa ndonjë regjisor muslimanë? Imagjinojeni sikur
Spiderman të merrte abdes, Supermani ta shtronte pelerinën e tij
për ta falur namazin, Son Goku duke e agjëruar Ramazanin,
Batmani të jepte sadaka fshehtazi të tjerëve, Naruto ta jepte zekatin,
Capiten America ta kryente haxhin, Oli dhe Benji duke i mësuar shkronjat e Kur'anit,
Tom and Jerry duke garuar për namaze vullnetare, Hulku duke u ndihmuar të varfërve, Borbardha e mbuluar etj.

Si do të ishte fëmijëria e fëmijëve tanë? A nuk do t'i imitonin lëvizjet e tyre?
A e ke menduar ndonjëherë që ne nesër të jemi ata regjisorë, ekonomistë, gazetarë, moderatorë, futbollistë, doktorë... që të jemi shembull për fëmijët tanë?

Muslimanë, zgjohuni!

-Fidan Zejnullahu.
 
 

Një thënie për vetminë nga Irfan Jahiu

loading...
Vetmia është e këndshme kur e zgjedhim vet, mirëpo ajo është e egër kur detyrohemi në të!

Burimi: Irfan Jahiu
Thenie, Thenie per vetmine, Vetmia, 
 

Të varfërin e kaplon kriza nga... Të pasurin e kaplon kriza

loading...
"Të varfërin e kaplon kriza nga shkaku i privimit nga shumë të mira dhe duke shikuar të pasurit, kurse të pasurin e kaplon kriza shkaku i boshllëkut dhe se nuk e ndjenë vlerën e gjërave".
(Perkthim)
Burimi:Bekir Halimi
 

Shikimi i thellë i Ibën Tejmiut

loading...


Besimtari duhet ti dijë të këqijat që ndodhin dhe gradën e tyre në Kuran dhe Sunnet, ashtu sikur duhet ti di të mirat që ndodhin dhe gradën e tyre në Kuran dhe Sunnet dhe të bëjë dallimin mes dispozitave të nxjerra nga Kurani dhe Sunneti në lidhje me çështjet që kanë ndodhur, të pranishmet dhe atyre që do të ndodhin.

Pse kjo?

Për ti dhënë përparësi të mirës më të madhe dhe për ti ikur të keqes më të madhe. Për të larguar të keqen më të madhe duke e duruar më të voglën dhe për ta arritur të mirën më të madhe edhe pse me këtë veprim lejojmë të na ikë e mira më e vogël.

Ai që nuk e di realitetin e krijesave dhe detyrën në fe, ai nuk i di dispozitat e Allahut mbi njerëzit.

Ai që nuk i di këto gjëra, flet dhe vepron me injorancë, kurse ai që adhuron Allahun pa dituri më shumë prishë se sa regullon".

Ibën Tejmiu

"Xhamiur-Resail", 1/305

Burimi:Bekir Halimi


Cilat janë format farmaceutike dhe dozat e Enfluranit ?

loading...
Cilat janë format farmaceutike dhe dozat e Enfluranit ?

Format farmaceutike dhe dozat e Enfluranit:

Vaporizues i kalibruar

Si bëhet dozimi i Enfluranit ?

loading...
Si bëhet dozimi i Enfluranit ?

Induktimi, duke rritur gradualisht nga 0.4% në ajër, oksigjen apo suboksid azoti-oksigjen, sipas rastit të pacientit, mbajtje, 0.5-3% në suboksid azoti- oksigjen

Cilat janë efektet anësore të Enfluranit ?

loading...
Cilat janë efektet anësore të Enfluranit ?

Efektet anësore të Enfluranit janë:depresioni kardiorespirator; hepatotoksicitet te të senzibilizuarit ndaj anestezikëve të halogjenuar.

Cilat janë indikacionet e Enfluranit ?

loading...
Cilat janë indikacionet e Enfluranit ?

Indikacionet e enfluranit: Anestezioni i përgjithshëm.


Shih edhe:Anestezioni i përgjithshëm

Çka është plagjiatura ?

loading...

Plagjiatura është paraqitja nga dikush e një vepre të një tjetri ose e një pjese të saj sikur të ishte e vetja; 

Plagjiatura është vjedhje letrare, muzikore etj. që bëhet duke marrë pjesë nga vepra e dikujt tjetër pa treguar burimin; vepra a pjesa e vjedhur nga një tjetër në këtë mënyrë. Bënte plagjiaturë. E kritikuan për plagjiaturë

qka eshte Plagjiatura ,Cka eshte Plagjiatura ,ceshte Plagjiatura ,cfare eshte Plagjiatura ,qeshte Plagjiatura ,definicioni Plagjiatura , perkufizimi Plagjiatura ,shpjegimi Plagjiatura ,qka kuptojm me Plagjiature , qka nenkuptojm me Plagjiatura ,nenkuptimi Plagjiatura ,kuptimi i fjales  Plagjiature

What do you understand by the term 'amaurosis' ?

loading...
What do you understand by the term 'amaurosis' ? 

Amaurosis means blindness from any cause.

What are the causes of retinal arterial occlusion ?

loading...
What are the causes of retinal arterial occlusion ?

The commonest cause is emboli arising from the major arteries supplying the head or'rom the left side of the heart. Embolic particles consist of platelet clumps, cholesterol crystals or Hollenhorst plaques and others (mixed thrombus, calcific or septic material from cardiac valves, fat, myxoma, talc in intravenous drug abusers or silicone in those who receive injections for cosmetic purposes).

Other causes include:
• Temporal arteritis.
• Collagen vascular diseases.
• Increased orbital pressure, e.g. retrobulbar haemorrhage, Graves' exophthalmos.
• Sickle cell disease.
• Acute arteriolar spasm due to intranasal cocaine.
• Syphilis.

What do you understand by the term 'amblyopia'?

loading...
What do you understand by the term 'amblyopia'? 

Amblyopia means that impaired vision is not due to refractive error or ocular disease.

What do you understand by the term ''amaurosis fugax'' ?

loading...
What do you understand by the term ''amaurosis fugax'' ? 

Amaurosis fugax is a retinal artery transient ischaemic attack (TIA) which mani-fests with a painless, unilateral loss of vision that usually lasts a few minutes.

What is the effect of cholesterol crystals ?

loading...
What is the effect of cholesterol crystals ? 

Cholesterol crystals rarly cause significant obstruction to the retinal arterioles.

What manoeuvre would you use to make the cholesterol crystals more apparent ?

loading...
What manoeuvre would you use to make the cholesterol crystals more apparent ?

Mild lateral pressure on the globe may make the presence of unobtrusive crystals clearly visible when the retinal arteries pulsate.

How would you manage an acute occlusion of the retinal artery ?

loading...
How would you manage an acute occlusion of the retinal artery ?

• Lie the patient in a supine position to ensure adequate circulation.

• Apply intermittent ocular massage for 15 minutes to dislodge the emboli, lower intraocular pressure and improve circulation.

• Intravenous acetazolamide to lower intraocular pressure.

• Inhalation of a mixture of 5% carbon dioxide and 95% oxygen.

• Anterior chamber paracentesis.

If the investigation of a patient with amaurosis fugax provides no evidence of carotid artery disease, embolism or other recognized causes of the disorder, then the diag-nosis by exclusion should be vasospasm. In such cases a calcium channel blocker should be tried.

What do you know about the 'purple toe syndrome' ?

loading...
What do you know about the 'purple toe syndrome' ? 

This was first described with warfarin therapy by Feder and Auerbach in 1961 and was shown to be caused by showers of atheroemboli (Ann Intern Med 1961: 55: 911-17). Now, with the increasing use of coronary angioplasty and thrombolytic therapy in the elderly, cholesterol emboli are increasingly reported. They result in 'purple toes' (Fig. 84), amaurosis fugax, and atheroembolic disease of kidneys, skin and gastrointestinal tract.

What is the prognosis in a patient with acute ischaemic stroke ?

loading...
What is the prognosis in a patient with acute ischaemic stroke ? 

About 10% of' these patients will die within a month from the onset of the stroke (J Neurol Neurosurg Psych 1990; 53: 824-9). Of those who survive the acute event, about half will experience some disability after 6 months (J Neurol Neurosurg Psych 1987; 50:
177-82).

What is the role of anticoagulants in the immediate treatment of acute ischaemic stroke ?

loading...
What is the role of anticoagulants in the immediate treatment of acute ischaemic stroke ? 

Anticoagulants (including unfractionated heparin, low molecular weight heparin or specific thrombin inhibitors) offer no short- or long-term benefits in the immediate treatment of acute ischaemic stroke. Although the risks of deep venous thrombosis or pulmonary embolus are significantly reduced, these benefits are offset by a dose-dependent increased risk of intracranial or extracranial bleeding.

What is the role of thrombolysis in acute stroke ?

loading...
What is the role of thrombolysis in acute stroke ? 

Treatment with intravenous tissue plasminogen activator (tPA) when administered within 3 hours after onset of the ischaemic event (and in the absence of any sign of brain injury on CT) improves clinical outcome at 3 months (N Engl J Med 1995; 333: 1581-7). The CT scan in these patients must be examined very carefully for evidence of hemispheric brain ischaemia, which may increase the risk of deterio-ration, with or without cerebral haemorrhage, after thrombolytic treatment. An over-view of previous trials found significant excesses of early and total deaths, and of symptomatic and fatal intracranial haemorrhages, after acute thrombolysis, but a significant reduction in death or dependency in patients randomized to treatment within 3 hours of stroke onset (Lancet 1997; 350: 607-14). It remains unclear which patients are most likely to benefit or be harmed.