Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Peremrat

Çka janë fjalët e ndryshueshme dhe të pandryshueshme ?

Fjalët që ndryshojnë formën gjatë përdorimit në fjali i quajmë pjesë të ndryshueshme  .  Fjalët që nuk e ndyshojnë formën kur i përdorim në fjali të tjera i quajmë fjalë të pandryshueshme .  Të ndryshueshme janë: emri , mbiemri , përemri , nyja, folja dhe numërori .  Të pandryshueshme janë: ndajfoljet , parafjalët , lidhëzat , pjesëzat dhe pasthirrmat . pjesë të ndryshueshme fjalë të pandryshueshme

Cilët janë përemrat e pacaktuar ?

Cilët janë përemrat e pacaktuar ? Përemrat e pacaktuar janë : dikush, ndokush, gjithkush, kushdo, askush,kurrkush; një, ndonjë, njëri, ndonjëri, asnjë,asnjëri; secili, gjithsecili, cilido; çfarëdo, gjithçka,diçka; ca, disa, të gjithë. cilet jane,kush jane,cilat jane peremrat,e pacaktuar,te pacaktuar,peremer i pacaktuar,

Cilët janë përemrat pronorë ?

Cilët janë përemrat pronorë ? Përemrat pronorë janë : im, ime, yt, jote, i tij, i saj, e tij, e saj,i tyre, e tyre, e mi, e mia, e tu, e tua, tuaj, tuaja. cilet jane,kush jane,cilat jane peremrat,pronor,pronorë,pronesise

Përemri i pacaktuar

Përemri i pacaktuar tregon njerëz ose sende në mënyrë të pacaktuar. Ata janë: dikush, ndokush, askush, të gjithë, gjtihsecili, kushdo, njëri etj.  cka eshte peremri i pacaktuar,peremer i pacaktuar shqip,cfare eshte peremri i pacaktuar,peremer i pacaktuar,ceshte peremri i pacaktuar,cilet jane peremrat e pacaktuar shqip,peremrat e pacaktuar shqip 

Çka janë përemrat lidhorë ?

Përemra lidhorë janë përemrat me të cilët i referohemi një fjale a një fjalie të tërë. Ata zënë vendin e një grupi emëror ose të një përemri dhe shërbejnë për të lidhur dy pjesë të një fjalie të përbërë: Poshtë urës dukeshin varkat që notonin.   Ata janë: që, i cili, e cila, të cilët etj.  cka jane peremrat lidhor,cka eshte peremri lidhor,ceshte peremri lidhor,per cfare sherben peremri lidhor,peremrat lidhor shqip,cka eshte peremri lidhor,ceshte peremer lidhor,cilet jane peremrat lidhor,peremrat lidhore shqip,peremrat lidhor,

Përemri lidhor

Përemra lidhorë janë përemrat me të cilët i referohemi një fjale a një fjalie të tërë.  Ata zënë vendin e një grupi emëror ose të një përemri dhe shërbejnë për të lidhur dy pjesë të një fjalie të përbërë : Poshtë urës dukeshin varkat që notonin.   Ata janë: që, i cili, e cila, të cilët etj.  peremri lidhor shqip,cka eshte peremri lidhor,cfare eshte peremri lidhor,peremer lidhor shqip,cka quajme peremer lidhor,cfare eshte peremri lidhor,cilet jane peremrat lidhor,cilat jane peremrat lidhor,peremri lidhor shembuj,peremri lidhor shqip,

Çka janë përemrat pyetës ?

 Çka janë përemrat pyetës  ? Përemrat pyetës përdoren pët të pyetur për frymorë, për sende ose për tipare të tyre. Në gjuhën shqipe si përemra pyetës përdoren fjalët: kush? cili?ç’? çfarë? sa? me se?   Përemri pyetë s kush përdoret për të pyetur për njerëz ose për sende p.sh.: Kush ishte? Kush mungon? Përemri pyetës cili përdoret si përcaktues i një emri, p.sh. Cili këngëtar këndoi? Cili erdhi dje? Përemri pyetës kush ndryshon sipas rasave, pra lakohet. Përemri cili ka trajta të veçanta të gjinisë, p.sh. Cili trokiti? Cila trokiti? gjuhe shqipe, cka jane peremrat pyetes, cfare jane peremrat pyetes, cka eshte peremri pyetes, ceshte peremri pyetes, qjane peremrat pyetes, qka eshte peremri pyetes, peremer pyetes, peremri pyetes gjuhe shqipe, gjuha shqipe peremri pyetes

Çka janë përemrat dëftorë ?

Çka janë përemrat dëftorë ? Përemrat dëftorë përcaktojnë një emër.  Ata tregojnë frymorin a sendin që ndodhet afër ose larg folësit.  Përemrat dëftorë përcaktojnë një emër dhe përshtaten me emrin në numër, gjini dhe rasë. Përemra dëftorë janë: a) ky, kjo, këta, këto -për afër b) ai, ajo, ata, ato - për larg cka jane peremrat deftore, cilat jane peremrat deftore, cilet jane peremrat deftore, cka eshte peremri deftore, ceshte peremri deftore, c'eshte peremri deftore, cka eshte peremer deftore, peremrat deftore per larg, peremrat deftore per afer.

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more