Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Peremrat. Show all posts
Showing posts with label Peremrat. Show all posts

Çka janë fjalët e ndryshueshme dhe të pandryshueshme ?


Fjalët që ndryshojnë formën gjatë përdorimit në fjali i quajmë pjesë të ndryshueshme . 

Fjalët që nuk e ndyshojnë formën kur i përdorim në fjali të tjera i quajmë fjalë të pandryshueshme

Të ndryshueshme janë: emri , mbiemri , përemri, nyja, folja dhe numërori

Të pandryshueshme janë: ndajfoljet, parafjalët , lidhëzat, pjesëzat dhe pasthirrmat. pjesë të ndryshueshme fjalë të pandryshueshme

Fjalët që ndryshojnë formën gjatë përdorimit në fjali i quajmë pjesë të ndryshueshme . 

Fjalët që nuk e ndyshojnë formën kur i përdorim në fjali të tjera i quajmë fjalë të pandryshueshme

Të ndryshueshme janë: emri , mbiemri , përemri, nyja, folja dhe numërori

Të pandryshueshme janë: ndajfoljet, parafjalët , lidhëzat, pjesëzat dhe pasthirrmat. pjesë të ndryshueshme fjalë të pandryshueshme

Çfarë roli kanë përemrat në fjali?


Çfarë roli kanë përemrat në fjali?

Përemrat në fjali zëvendësojnë një emër ose grup emëror që është përmendur më parë me qëllim që të shmanget përsërotja e tyre.

Çfarë roli kanë përemrat në fjali?

Përemrat në fjali zëvendësojnë një emër ose grup emëror që është përmendur më parë me qëllim që të shmanget përsërotja e tyre.

Cilët janë përemrat vetvetorë ?


Cilët janë përemrat vetvetorë ?

Përemrat vetvetorë janë : vete, vetvete, vetvetja.

cilet jane,kush jane,cilat jane peremrat,vetvetore,vetvetoret,peremrat vetvetore e vetvetes

Cilët janë përemrat vetvetorë ?

Përemrat vetvetorë janë : vete, vetvete, vetvetja.

cilet jane,kush jane,cilat jane peremrat,vetvetore,vetvetoret,peremrat vetvetore e vetvetes

Cilët janë përemrat e pacaktuar ?


Cilët janë përemrat e pacaktuar ?

Përemrat e pacaktuar janë : dikush, ndokush, gjithkush, kushdo, askush,kurrkush; një, ndonjë, njëri, ndonjëri, asnjë,asnjëri; secili, gjithsecili, cilido; çfarëdo, gjithçka,diçka; ca, disa, të gjithë.

cilet jane,kush jane,cilat jane peremrat,e pacaktuar,te pacaktuar,peremer i pacaktuar,

Cilët janë përemrat e pacaktuar ?

Përemrat e pacaktuar janë : dikush, ndokush, gjithkush, kushdo, askush,kurrkush; një, ndonjë, njëri, ndonjëri, asnjë,asnjëri; secili, gjithsecili, cilido; çfarëdo, gjithçka,diçka; ca, disa, të gjithë.

cilet jane,kush jane,cilat jane peremrat,e pacaktuar,te pacaktuar,peremer i pacaktuar,

Cilët janë përemrat pronorë ?


Cilët janë përemrat pronorë ?


Përemrat pronorë janë : im, ime, yt, jote, i tij, i saj, e tij, e saj,i tyre, e tyre, e mi, e mia, e tu, e tua, tuaj, tuaja.

cilet jane,kush jane,cilat jane peremrat,pronor,pronorë,pronesise

Cilët janë përemrat pronorë ?


Përemrat pronorë janë : im, ime, yt, jote, i tij, i saj, e tij, e saj,i tyre, e tyre, e mi, e mia, e tu, e tua, tuaj, tuaja.

cilet jane,kush jane,cilat jane peremrat,pronor,pronorë,pronesise

Përemrat që tregojnë kujt i përket diçka quhen ?


Përemrat që tregojnë kujt i përket diçka quhen ?

Përemrat që tregojnë kujt i përket diçka quhen përemra pronor.

Përemrat që tregojnë kujt i përket diçka quhen ?

Përemrat që tregojnë kujt i përket diçka quhen përemra pronor.

Përemri i pacaktuar

Përemri i pacaktuar tregon njerëz ose sende në mënyrë të pacaktuar.

Ata janë: dikush, ndokush, askush, të gjithë, gjtihsecili, kushdo, njëri etj. 


cka eshte peremri i pacaktuar,peremer i pacaktuar shqip,cfare eshte peremri i pacaktuar,peremer i pacaktuar,ceshte peremri i pacaktuar,cilet jane peremrat e pacaktuar shqip,peremrat e pacaktuar shqip 
Përemri i pacaktuar tregon njerëz ose sende në mënyrë të pacaktuar.

Ata janë: dikush, ndokush, askush, të gjithë, gjtihsecili, kushdo, njëri etj. 


cka eshte peremri i pacaktuar,peremer i pacaktuar shqip,cfare eshte peremri i pacaktuar,peremer i pacaktuar,ceshte peremri i pacaktuar,cilet jane peremrat e pacaktuar shqip,peremrat e pacaktuar shqip 

Çka janë përemrat lidhorë ?


Përemra lidhorë janë përemrat me të cilët i referohemi një fjale a një fjalie të tërë. Ata zënë vendin e një grupi emëror ose të një përemri dhe shërbejnë për të lidhur dy pjesë të një fjalie të përbërë:

Poshtë urës dukeshin varkat që notonin.

 
Ata janë: që, i cili, e cila, të cilët etj. 

cka jane peremrat lidhor,cka eshte peremri lidhor,ceshte peremri lidhor,per cfare sherben peremri lidhor,peremrat lidhor shqip,cka eshte peremri lidhor,ceshte peremer lidhor,cilet jane peremrat lidhor,peremrat lidhore shqip,peremrat lidhor,

Përemra lidhorë janë përemrat me të cilët i referohemi një fjale a një fjalie të tërë. Ata zënë vendin e një grupi emëror ose të një përemri dhe shërbejnë për të lidhur dy pjesë të një fjalie të përbërë:

Poshtë urës dukeshin varkat që notonin.

 
Ata janë: që, i cili, e cila, të cilët etj. 

cka jane peremrat lidhor,cka eshte peremri lidhor,ceshte peremri lidhor,per cfare sherben peremri lidhor,peremrat lidhor shqip,cka eshte peremri lidhor,ceshte peremer lidhor,cilet jane peremrat lidhor,peremrat lidhore shqip,peremrat lidhor,

Përemri lidhor

Përemra lidhorë janë përemrat me të cilët i referohemi një fjale a një fjalie të tërë. 

Ata zënë vendin e një grupi emëror ose të një përemri dhe shërbejnë për të lidhur dy pjesë të një fjalie të përbërë:

Poshtë urës dukeshin varkat që notonin.

 
Ata janë: që, i cili, e cila, të cilët etj. 

peremri lidhor shqip,cka eshte peremri lidhor,cfare eshte peremri lidhor,peremer lidhor shqip,cka quajme peremer lidhor,cfare eshte peremri lidhor,cilet jane peremrat lidhor,cilat jane peremrat lidhor,peremri lidhor shembuj,peremri lidhor shqip,
Përemra lidhorë janë përemrat me të cilët i referohemi një fjale a një fjalie të tërë. 

Ata zënë vendin e një grupi emëror ose të një përemri dhe shërbejnë për të lidhur dy pjesë të një fjalie të përbërë:

Poshtë urës dukeshin varkat që notonin.

 
Ata janë: që, i cili, e cila, të cilët etj. 

peremri lidhor shqip,cka eshte peremri lidhor,cfare eshte peremri lidhor,peremer lidhor shqip,cka quajme peremer lidhor,cfare eshte peremri lidhor,cilet jane peremrat lidhor,cilat jane peremrat lidhor,peremri lidhor shembuj,peremri lidhor shqip,

Cilët janë përemrat pyetës?


Përemrat pyetës janë: kush, cili, ç, çfarë.

Përemrat pyetës janë: kush, cili, ç, çfarë.

Cilët janë përemrat vetor?

Përemrat vetor janë:
 
për njëjës: unë, ti, ai /ajo
 
për shumës: ne, ju, ata /ato
Përemrat vetor janë:
 
për njëjës: unë, ti, ai /ajo
 
për shumës: ne, ju, ata /ato

Çka janë përemrat pyetës ?

 Çka janë përemrat pyetës  ?

Përemrat pyetës përdoren pët të pyetur për frymorë, për sende ose për tipare të tyre.

Në gjuhën shqipe si përemra pyetës përdoren fjalët: kush? cili?ç’? çfarë? sa? me se?

 Përemri pyetës kush përdoret për të pyetur për njerëz ose për sende p.sh.: Kush ishte? Kush mungon?

Përemri pyetës cili përdoret si përcaktues i një emri, p.sh. Cili këngëtar këndoi? Cili erdhi dje?

Përemri pyetës kush ndryshon sipas rasave, pra lakohet.

Përemri cili ka trajta të veçanta të gjinisë, p.sh. Cili trokiti? Cila trokiti?

gjuhe shqipe, cka jane peremrat pyetes, cfare jane peremrat pyetes, cka eshte peremri pyetes, ceshte peremri pyetes, qjane peremrat pyetes, qka eshte peremri pyetes, peremer pyetes, peremri pyetes gjuhe shqipe, gjuha shqipe peremri pyetes
 Çka janë përemrat pyetës  ?

Përemrat pyetës përdoren pët të pyetur për frymorë, për sende ose për tipare të tyre.

Në gjuhën shqipe si përemra pyetës përdoren fjalët: kush? cili?ç’? çfarë? sa? me se?

 Përemri pyetës kush përdoret për të pyetur për njerëz ose për sende p.sh.: Kush ishte? Kush mungon?

Përemri pyetës cili përdoret si përcaktues i një emri, p.sh. Cili këngëtar këndoi? Cili erdhi dje?

Përemri pyetës kush ndryshon sipas rasave, pra lakohet.

Përemri cili ka trajta të veçanta të gjinisë, p.sh. Cili trokiti? Cila trokiti?

gjuhe shqipe, cka jane peremrat pyetes, cfare jane peremrat pyetes, cka eshte peremri pyetes, ceshte peremri pyetes, qjane peremrat pyetes, qka eshte peremri pyetes, peremer pyetes, peremri pyetes gjuhe shqipe, gjuha shqipe peremri pyetes

Çka janë përemrat dëftorë ?

Çka janë përemrat dëftorë ?

Përemrat dëftorë përcaktojnë një emër. 

Ata tregojnë frymorin a sendin që ndodhet afër ose larg folësit. 

Përemrat dëftorë përcaktojnë një emër dhe përshtaten me emrin në numër, gjini dhe rasë.

Përemra dëftorë janë:

a) ky, kjo, këta, këto -për afër
b) ai, ajo, ata, ato - për larg

cka jane peremrat deftore, cilat jane peremrat deftore, cilet jane peremrat deftore, cka eshte peremri deftore, ceshte peremri deftore, c'eshte peremri deftore, cka eshte peremer deftore, peremrat deftore per larg, peremrat deftore per afer.
Çka janë përemrat dëftorë ?

Përemrat dëftorë përcaktojnë një emër. 

Ata tregojnë frymorin a sendin që ndodhet afër ose larg folësit. 

Përemrat dëftorë përcaktojnë një emër dhe përshtaten me emrin në numër, gjini dhe rasë.

Përemra dëftorë janë:

a) ky, kjo, këta, këto -për afër
b) ai, ajo, ata, ato - për larg

cka jane peremrat deftore, cilat jane peremrat deftore, cilet jane peremrat deftore, cka eshte peremri deftore, ceshte peremri deftore, c'eshte peremri deftore, cka eshte peremer deftore, peremrat deftore per larg, peremrat deftore per afer.

Namazi

Syzat