Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Fonemat

Sa shkronja apo fonema i ka gjuha shqipe - sa zanore dhe bashkëtingllore janë tek gjuha shqipe ?

Sa shkronja apo fonema i ka gjuha shqipe - sa zanore dhe bashkëtingllore janë tek gjuha shqipe ? Gjuha shqipe ka 36 shkronja apo  fonema. Prej tyre 7 janë shkronja apo fonema zanore: a, e, ë, i, o, u, y  dhe  29 janë shkronja apo  fonema bashkëtingëllore: b, c, ç, d, dh, f, g, gj, h, j, k, l, ll, m, n, nj, p, q, r, rr, s, sh, t, th, v, x, xh, z, zh. sa shkronja i ka gjuha shqipe, shkronjat e gjuhes shqipe, cilat jane zanoret e gjuhes shqipe, cilat jane bashktinglloret e gjuhes shqipe, zanoret shqip, fonemat shqipe, fonema shqipe, sa zanore jane ne gjuhen shqipe, sa bashketingllore jane ne gjuhen shqipe, cilat jane zanoret e gjuhes shqipe, cilat jane bashktinglloret e gjuhes shqipe, gjuha shqipe shkronjat, shkronjat ne gjuhen shqipe

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more