Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Sa shkronja apo fonema i ka gjuha shqipe - sa zanore dhe bashkëtingllore janë tek gjuha shqipe ?

Sa shkronja apo fonema i ka gjuha shqipe - sa zanore dhe bashkëtingllore janë tek gjuha shqipe ?

Gjuha shqipe ka 36 shkronja apo  fonema.

Prej tyre 7 janë shkronja apo fonema zanore: a, e, ë, i, o, u, y  dhe 

29 janë shkronja apo  fonema bashkëtingëllore: b, c, ç, d, dh, f, g, gj, h, j, k, l, ll, m, n, nj, p, q, r, rr, s, sh, t, th, v, x, xh, z, zh.

sa shkronja i ka gjuha shqipe, shkronjat e gjuhes shqipe, cilat jane zanoret e gjuhes shqipe, cilat jane bashktinglloret e gjuhes shqipe, zanoret shqip, fonemat shqipe, fonema shqipe, sa zanore jane ne gjuhen shqipe, sa bashketingllore jane ne gjuhen shqipe, cilat jane zanoret e gjuhes shqipe, cilat jane bashktinglloret e gjuhes shqipe, gjuha shqipe shkronjat, shkronjat ne gjuhen shqipe
Sa shkronja apo fonema i ka gjuha shqipe - sa zanore dhe bashkëtingllore janë tek gjuha shqipe ?

Gjuha shqipe ka 36 shkronja apo  fonema.

Prej tyre 7 janë shkronja apo fonema zanore: a, e, ë, i, o, u, y  dhe 

29 janë shkronja apo  fonema bashkëtingëllore: b, c, ç, d, dh, f, g, gj, h, j, k, l, ll, m, n, nj, p, q, r, rr, s, sh, t, th, v, x, xh, z, zh.

sa shkronja i ka gjuha shqipe, shkronjat e gjuhes shqipe, cilat jane zanoret e gjuhes shqipe, cilat jane bashktinglloret e gjuhes shqipe, zanoret shqip, fonemat shqipe, fonema shqipe, sa zanore jane ne gjuhen shqipe, sa bashketingllore jane ne gjuhen shqipe, cilat jane zanoret e gjuhes shqipe, cilat jane bashktinglloret e gjuhes shqipe, gjuha shqipe shkronjat, shkronjat ne gjuhen shqipe
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat