Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Folklori. Show all posts
Showing posts with label Folklori. Show all posts

Çka është Folklori ?


Çka është Folklori ?

1.Folklori është tërësia e krijimeve artistike (gojore, muzikore, vallet etj.) të një populli.

Shembuj:Folklori shqiptar. Folklori gojor (muzikor). Folklor i pasur. Folklori i krahinës. Mbledhja e folklorit. Studimi i folklorit.

2.Folklori është tërësia e zakoneve, e riteve etj. të një populli që përcillen brez pas brezi.

3. Folkloristika.

4.Folklori është lëndë mësimore që jep njohuritë e nevojshme të shkencës së folkloristikës  në shkollë; bised. Teksti që përmban këto njohuri. Folklori për shkollën e  mesme. Programi i folklorit.


qka eshte Folklori ,Cka eshte Folklori ,ceshte Folklori,cfare eshte Folklori ,qeshte Folklori,definicioni Folklori, perkufizimi Folklori,shpjegimi Folklori,qka kuptojm me Folklori, qka nenkuptojm me Folklori,nenkuptimi Folklori,kuptimi i fjales Folklor

Çka është Folklori ?

1.Folklori është tërësia e krijimeve artistike (gojore, muzikore, vallet etj.) të një populli.

Shembuj:Folklori shqiptar. Folklori gojor (muzikor). Folklor i pasur. Folklori i krahinës. Mbledhja e folklorit. Studimi i folklorit.

2.Folklori është tërësia e zakoneve, e riteve etj. të një populli që përcillen brez pas brezi.

3. Folkloristika.

4.Folklori është lëndë mësimore që jep njohuritë e nevojshme të shkencës së folkloristikës  në shkollë; bised. Teksti që përmban këto njohuri. Folklori për shkollën e  mesme. Programi i folklorit.


qka eshte Folklori ,Cka eshte Folklori ,ceshte Folklori,cfare eshte Folklori ,qeshte Folklori,definicioni Folklori, perkufizimi Folklori,shpjegimi Folklori,qka kuptojm me Folklori, qka nenkuptojm me Folklori,nenkuptimi Folklori,kuptimi i fjales Folklor

Namazi

Syzat