Skip to main content

Posts

Showing posts with the label World Wide Web

Çfarë është interneti ?

Interneti është sistem global i rrjetave të ndërlidhura kompjuterike të cilat bëjnë shkëmbimin e të dhënave duke përdorur grupet e standardizuara të protokolleve për shkëmbimin elektronik të të dhënave dhe informatave. Ai është “rrjeti i rrjeteve” që përbëhet nga miliona rrjeta private, publike, akademike, të biznesit dhe qeveritare prej nivelit lokal deri në global, dhe të cilat janë të lidhura me anë të kabllove të bakrit, kabllove fiber optike, lidhjeve pa tela dhe teknologjive tjera. Shumë shërbime dhe burime të informatave siq janë: posta elektronike (e-mail), bisedimi online (online chat), transferi i skedarëve (file transfer), ndarja e skedarëve (file sharing), lojërat online dhe hypertext dokumentet (http) janë pjesë e Internetit – World Wide Webit (www). cfare eshte interneti, interneti shqip,cka eshte interneti,internet shqip,cka quajme internet,cfare quajme internet, internet ne shqip,terminologji internet

Çka është WWW(World Wide Web) ?

Çka është WWW( World Wide Web ) ? WWW është një rrjetë kompjuterike e bazuar në Internet e cila lejon që individët nga një kompjuter të qasen në informatat e deponuara në ndonjë kompjuter tjetër. WWW paraqet servisin e rrjetit për organizimin e të dhënave të cialt ju ofrohen shfrytëzuesve   të Internetit në form dokumenti të hipermediave(ang.Web pages). ceshte www, cfare eshte www, cka quajme www, ceshte www, cfare eshte www, www shqip, www ne gjuhen shqip, www ne shqip, www 

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more