Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Fjalia dëftore

Cilat janë format e fjalisë ?

Cilat janë format e fjalisë ? Fjalitë dëftore, pyetëse, nxitëse dhe dëshirore mund të paraqiten në shumë forma: veprore ose pësore, pohore ose mohore dhe thirrmore. Fjalia është në formën veprore, kur folja e saj është e formës veprore dhe është në formën pësore, kur folja e saj është e formës joveprore (ose pësore). Në formën mohore të fjalisë mohohet një pohim. Pra, fjalia e formës pohore pëson një shndërrim mohor. Fjalitë bëhen thirrmore kur shoqërohen me një ndjenjë të fortë kënaqësie, habie, frike, zemërimi etj.  cilat jane format e fjalise, forma veprore, forma joveprore, fjalia ne formen veprore, fjalia pohore, fjalia mohore, fjali thirrmore, fjalia paresore

Çka është fjalia dëftore ?

Çka është fjalia dëftore ? Fjalia dëftore shërben për të treguar diçka, për të dhënë një informacion rreth një fakti, rreth një vëzhgimi, një gjykimi, një opinioni. Fjalia dëftore, kur është e mëvetësishme, shqiptohet me një intonacion tregues.  Toni zbret në fund të fjalisë. Ai ngrihet në fjalën që mban theksin logjik, kur është i dukshëm. Fjalia dëftore ka foljen zakonisht në mënyrën dëftore, por mund ta ketë edhe në mënyrën lidhore, habitore e kushtore.  Postime të ngjashme: Fjalia pyetëse Fjalia nxitëse Fjalia dëshirore Fjalia e thjeshtë dhe fjalia e përbërë Fjalia dhe cilët/cilat janë përbërësit e saj   Fjalia e përbërë ceshte fjalia deftore, cka eshte fjalia deftore, cfare eshte fjalia deftore, cka eshte fjali deftore, ceshte fjalia deftore, qka eshte fjalia deftore, per cfare sherben fjalia deftore, per cfare duhet fjalia deftore, cfare kuptimi ka fjalia deftore, ca eshte fjalia deftore, fjalia deftore gramatike, fjalia deftore shqip 

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more