Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Fjalia dëftore. Show all posts
Showing posts with label Fjalia dëftore. Show all posts

Cilat janë format e fjalisë ?

Cilat janë format e fjalisë ?

Fjalitë dëftore, pyetëse, nxitëse dhe dëshirore mund të paraqiten në shumë forma: veprore ose pësore, pohore ose mohore dhe thirrmore.


Fjalia është në formën veprore, kur folja e saj është e formës veprore dhe është në formën pësore, kur folja e saj është e formës joveprore (ose pësore).


Në formën mohore të fjalisë mohohet një pohim. Pra, fjalia e formës pohore pëson një shndërrim mohor.


Fjalitë bëhen thirrmore kur shoqërohen me një ndjenjë të fortë kënaqësie, habie, frike, zemërimi etj. 


cilat jane format e fjalise, forma veprore, forma joveprore, fjalia ne formen veprore, fjalia pohore, fjalia mohore, fjali thirrmore, fjalia paresore
Cilat janë format e fjalisë ?

Fjalitë dëftore, pyetëse, nxitëse dhe dëshirore mund të paraqiten në shumë forma: veprore ose pësore, pohore ose mohore dhe thirrmore.


Fjalia është në formën veprore, kur folja e saj është e formës veprore dhe është në formën pësore, kur folja e saj është e formës joveprore (ose pësore).


Në formën mohore të fjalisë mohohet një pohim. Pra, fjalia e formës pohore pëson një shndërrim mohor.


Fjalitë bëhen thirrmore kur shoqërohen me një ndjenjë të fortë kënaqësie, habie, frike, zemërimi etj. 


cilat jane format e fjalise, forma veprore, forma joveprore, fjalia ne formen veprore, fjalia pohore, fjalia mohore, fjali thirrmore, fjalia paresore

Çka është fjalia dëftore ?

Çka është fjalia dëftore ?

Fjalia dëftore shërben për të treguar diçka, për të dhënë një informacion rreth një fakti, rreth një vëzhgimi, një gjykimi, një opinioni.

Fjalia dëftore, kur është e mëvetësishme, shqiptohet me një intonacion tregues. 


Toni zbret në fund të fjalisë. Ai ngrihet në fjalën që mban theksin logjik, kur është i dukshëm.

Fjalia dëftore ka foljen zakonisht në mënyrën dëftore, por mund ta ketë edhe në mënyrën lidhore, habitore e kushtore. 


Postime të ngjashme:

Fjalia pyetëse
ceshte fjalia deftore, cka eshte fjalia deftore, cfare eshte fjalia deftore, cka eshte fjali deftore, ceshte fjalia deftore, qka eshte fjalia deftore, per cfare sherben fjalia deftore, per cfare duhet fjalia deftore, cfare kuptimi ka fjalia deftore, ca eshte fjalia deftore, fjalia deftore gramatike, fjalia deftore shqip 
Çka është fjalia dëftore ?

Fjalia dëftore shërben për të treguar diçka, për të dhënë një informacion rreth një fakti, rreth një vëzhgimi, një gjykimi, një opinioni.

Fjalia dëftore, kur është e mëvetësishme, shqiptohet me një intonacion tregues. 


Toni zbret në fund të fjalisë. Ai ngrihet në fjalën që mban theksin logjik, kur është i dukshëm.

Fjalia dëftore ka foljen zakonisht në mënyrën dëftore, por mund ta ketë edhe në mënyrën lidhore, habitore e kushtore. 


Postime të ngjashme:

Fjalia pyetëse
ceshte fjalia deftore, cka eshte fjalia deftore, cfare eshte fjalia deftore, cka eshte fjali deftore, ceshte fjalia deftore, qka eshte fjalia deftore, per cfare sherben fjalia deftore, per cfare duhet fjalia deftore, cfare kuptimi ka fjalia deftore, ca eshte fjalia deftore, fjalia deftore gramatike, fjalia deftore shqip 

Namazi

Syzat