Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Epidemiologjia. Show all posts
Showing posts with label Epidemiologjia. Show all posts

Si mjekohet Tifoja Abdominale ?


Terapia tek tifo abdominale është etiologjike dhe simptomatike.

Perdoret kloramfenikol 50-100 mg/kg për 24 orë i ndarë në 4 doza.

Mjekimi i tifos abdominale zgjat 14-21 ditë.

Lexo me shume: Tifoja Abdominale 

Si mjekohet Tifoja Abdominale ?,si trajtohet tifo abdominale, mjekimi i tifos abdominale,si mjekohet tifo abdominale,trajtimi medikamentoz,cilat barna perdoren tek tifoja abdominale

Terapia tek tifo abdominale është etiologjike dhe simptomatike.

Perdoret kloramfenikol 50-100 mg/kg për 24 orë i ndarë në 4 doza.

Mjekimi i tifos abdominale zgjat 14-21 ditë.

Lexo me shume: Tifoja Abdominale 

Si mjekohet Tifoja Abdominale ?,si trajtohet tifo abdominale, mjekimi i tifos abdominale,si mjekohet tifo abdominale,trajtimi medikamentoz,cilat barna perdoren tek tifoja abdominale

Kush është portë hyrëse tek tifoja abdominale ?


Kush eshte portë hyrëse tek tifoja abdominale ?

Portë hyrëse tek tifoja abdominale është mukoza e traktit gastro-intestinal.

Lexo me shume: Tifoja Abdominale

Kush eshte portë hyrëse tek tifoja abdominale ?,porta hyrese tek tifoja abdominale,tifoja dhe porta hyrese,

Kush eshte portë hyrëse tek tifoja abdominale ?

Portë hyrëse tek tifoja abdominale është mukoza e traktit gastro-intestinal.

Lexo me shume: Tifoja Abdominale

Kush eshte portë hyrëse tek tifoja abdominale ?,porta hyrese tek tifoja abdominale,tifoja dhe porta hyrese,

Si mjekohet Kolera ?Mjekimi i Koleres është specifik.

Lëngjet dhe elektrolitët duhet zëvendësuar sa më parë.

Antibiotikët e serisë së tetraciklinave zbusin intensitetin e diarresë.

Lexo me shume: Kolera 

Si mjekohet Kolera ?,kolera dhe mjekimi i saj,si behet mjekimi i koleres,si trajtohet kolera,kolera dhe mjekimi i saj


Mjekimi i Koleres është specifik.

Lëngjet dhe elektrolitët duhet zëvendësuar sa më parë.

Antibiotikët e serisë së tetraciklinave zbusin intensitetin e diarresë.

Lexo me shume: Kolera 

Si mjekohet Kolera ?,kolera dhe mjekimi i saj,si behet mjekimi i koleres,si trajtohet kolera,kolera dhe mjekimi i saj

Çfare imuniteti kemi pas kalimit te Koleres ?


Pas kalimit të sëmundjes se Koleres mbetet imuniteti që nuk zgjat në shumë se 1-2 vjet dhe është tip specifik.

Lexo me shume: Kolera 

Çfare imuniteti kemi pas kalimit te Koleres ?,Kolera dhe imuniteti  pas kalimit te semundjes,semundja dhe kalimi i saj

Pas kalimit të sëmundjes se Koleres mbetet imuniteti që nuk zgjat në shumë se 1-2 vjet dhe është tip specifik.

Lexo me shume: Kolera 

Çfare imuniteti kemi pas kalimit te Koleres ?,Kolera dhe imuniteti  pas kalimit te semundjes,semundja dhe kalimi i saj

Si perhapet Kolera ?


Kolera perhapet përmes ujit të kontaminuar e shumë më rrallë nga ushqimet.

Lexo me shume: Kolera 


Si perhapet Kolera ?,Kolera dhe rruga e perhapjes se saj,qysh perhapet kolera,cilat jane format e perhapjes se Koleres

Kolera perhapet përmes ujit të kontaminuar e shumë më rrallë nga ushqimet.

Lexo me shume: Kolera 


Si perhapet Kolera ?,Kolera dhe rruga e perhapjes se saj,qysh perhapet kolera,cilat jane format e perhapjes se Koleres

Sa eshte inkubacioni tek Kolera ?


Sa eshte inkubacioni tek Kolera ?

Inkubacioni tek kolera sillet prej disa orëve deri në 5 ditë.

Lexo me shume: Kolera

Sa eshte inkubacioni tek Kolera ?,Inkubacioni kolera,kolera dhe inkubacioni i saj

Sa eshte inkubacioni tek Kolera ?

Inkubacioni tek kolera sillet prej disa orëve deri në 5 ditë.

Lexo me shume: Kolera

Sa eshte inkubacioni tek Kolera ?,Inkubacioni kolera,kolera dhe inkubacioni i saj

Kush e shkakton Koleren ?


Kolera shkaktohet nga Vibrio Cholera.

Keto janë baktere gram negative, kane formë presje,kanë flagjel polar dhe nuk formojnë spore.


Lexo me shume: Kolera

Kush e shkakton Koleren ?,nga kush shkaktohet kolera,cili bakter e shkakton koleren, kolera dhe bakteri i saj,cili e shkakton koleren,etiologjia e koleres,kolera etiologjia,sëmundja e kolerës

Kolera shkaktohet nga Vibrio Cholera.

Keto janë baktere gram negative, kane formë presje,kanë flagjel polar dhe nuk formojnë spore.


Lexo me shume: Kolera

Kush e shkakton Koleren ?,nga kush shkaktohet kolera,cili bakter e shkakton koleren, kolera dhe bakteri i saj,cili e shkakton koleren,etiologjia e koleres,kolera etiologjia,sëmundja e kolerës

Cilat janë rrugët e përhapjes së infeksionit tek brucelloza ?


Rruget e perhapjes se infeksionit tek brucelloza behet nga kafsha tek njeriu dhe nga kafsha ne kafshe

Rruget e perhapjes se infeksionit tek brucelloza behet nga kafsha tek njeriu dhe nga kafsha ne kafshe

Çka është endemia ?


 Çka është endemia ?
Me endemi kuptojmë praninë e një sëmundjeje ngjitëse për një kohë të gjatë në një regjion të caktuar dhe në rrethana të caktuara, e cila në kushte të favorshme, mund të përhapet në masë në formë epidemie. 

cka eshte endemia, cfare eshte endemia, ceshte endemia, qka eshte endemia, qeshte endemia, qka osht endemia, qka kuptojm me endemi, endemia shqip, cfare eshte endemi, endemi shqip, endemia definicioni, qfare eshte endemia, cka kuptojm me endemi,

 Çka është endemia ?
Me endemi kuptojmë praninë e një sëmundjeje ngjitëse për një kohë të gjatë në një regjion të caktuar dhe në rrethana të caktuara, e cila në kushte të favorshme, mund të përhapet në masë në formë epidemie. 

cka eshte endemia, cfare eshte endemia, ceshte endemia, qka eshte endemia, qeshte endemia, qka osht endemia, qka kuptojm me endemi, endemia shqip, cfare eshte endemi, endemi shqip, endemia definicioni, qfare eshte endemia, cka kuptojm me endemi,

Çka është epidemia ?

Çka është epidemia ?

Epidemia është paraqitja e dy apo më shumë rasteve të një sëmundjeje ngjitëse të lidhura ngushtë mes vehte me kohën dhe territorin apo epidemia është rritja enorme e një sëmundje ngjitëse. 

cka eshte epidemia, cfare eshte epidemia, qka osht epidemia, c'eshte epidemia, ceshte epidemia, kuptimi i epidemise, epidemia definicioni, epidemi definicioni, fjala epidemi definicion, cfare eshte epidemi, epidemia shqip, epidemi shqip
Çka është epidemia ?

Epidemia është paraqitja e dy apo më shumë rasteve të një sëmundjeje ngjitëse të lidhura ngushtë mes vehte me kohën dhe territorin apo epidemia është rritja enorme e një sëmundje ngjitëse. 

cka eshte epidemia, cfare eshte epidemia, qka osht epidemia, c'eshte epidemia, ceshte epidemia, kuptimi i epidemise, epidemia definicioni, epidemi definicioni, fjala epidemi definicion, cfare eshte epidemi, epidemia shqip, epidemi shqip

Çka është eradikimi?

Çka është eradikimi?

Me eradikim kuptojmë çrrënjosjen totale të një sëmundjeje ngjitëse në një hapësirë gjeografike, do të thotë se pos zhdukjes së sëmundjes zhduket apo shkatërrohet tërësisht edhe shkaktari. 

ceshte eradikimi , qka osht eradikimi, c'eshte eradikimi, qka kuptojme me fjale eradikim, eradikimi dallimi, fjala eradikim, kuptimi i eradikimit, fjala eradikim, qfare eshte eradikimi, qka eshte eradikimi, terminologji mjekesore, terma mjekesore
Çka është eradikimi?

Me eradikim kuptojmë çrrënjosjen totale të një sëmundjeje ngjitëse në një hapësirë gjeografike, do të thotë se pos zhdukjes së sëmundjes zhduket apo shkatërrohet tërësisht edhe shkaktari. 

ceshte eradikimi , qka osht eradikimi, c'eshte eradikimi, qka kuptojme me fjale eradikim, eradikimi dallimi, fjala eradikim, kuptimi i eradikimit, fjala eradikim, qfare eshte eradikimi, qka eshte eradikimi, terminologji mjekesore, terma mjekesore

Çka është fumigacioni?

Çka është fumigacioni?
Fumigacioni  është metodë për asgjësimin e artropodeve, e sidomos insekteve, me  mjete kimike në formë të gazrave.
Fumigantet në këtë mënyrë mund të shërbejnë edhe për zhdukjen e brejtësve të vegjël sepse veprimi i tyre është në formë të helmeve kimike respiratore. 
 ceshte fumigacioni, qka eshte fumigacioni, cfare eshte fumigacioni, qka osht fumigacioni, cka eshte fumigacion, c'eshte fumigacioni, fumigacion, metodat kunderepidemike,qfare eshte fumigacioni, fumigacioni definicion,  
Çka është fumigacioni?
Fumigacioni  është metodë për asgjësimin e artropodeve, e sidomos insekteve, me  mjete kimike në formë të gazrave.
Fumigantet në këtë mënyrë mund të shërbejnë edhe për zhdukjen e brejtësve të vegjël sepse veprimi i tyre është në formë të helmeve kimike respiratore. 
 ceshte fumigacioni, qka eshte fumigacioni, cfare eshte fumigacioni, qka osht fumigacioni, cka eshte fumigacion, c'eshte fumigacioni, fumigacion, metodat kunderepidemike,qfare eshte fumigacioni, fumigacioni definicion,  

Çka është burimi i infeksionit?


 Çka është burimi i infeksionit?
Burim i infeksionit është ai objekt që shërben si vend natyral për ndodhjen dhe shumëzimin e mikrobeve dhe prej ku ata, duke u nxjerrë me rrugë të ndryshme në ambientin e jashtëm, infektojnë njerëzit e tjerë receptivë.

Në këtë mënyrë sigurohet përjetësimi i këtyre mikrobeve si lloje.
Burim i vetëm i infeksionit është njeriu apo kafsha dhe atë gjatë inkubacionit, manifestimit klinik, rekonvaleshencës, në formë latente apo inaparente si dhe mikrobartësit e shëndoshë apo të  sëmurë, akut dhe kronik. Përjashtim bëjnë disa sëmundje rikeciale, ku, si burim mund të konsiderohen edhe disa artropode sepse infeksionin e përhapin me rrugë transovariale prej gjenerate në gjeneratë.
 Rriqëra është në të njëjtën kohë edhe burimi edhe rrugë transmetimi e infeksionit për disa sëmundje rikeciale. 


qka eshte burimi i infeksionit, ceshte burimi i infeksionit, cka eshte burimi i infeksionit, burim i infeksionit, burimi infektiv, c'eshte burimi i infeksionit, ceshte burimi, kush mund te jete burim i infeksionit

 Çka është burimi i infeksionit?
Burim i infeksionit është ai objekt që shërben si vend natyral për ndodhjen dhe shumëzimin e mikrobeve dhe prej ku ata, duke u nxjerrë me rrugë të ndryshme në ambientin e jashtëm, infektojnë njerëzit e tjerë receptivë.

Në këtë mënyrë sigurohet përjetësimi i këtyre mikrobeve si lloje.
Burim i vetëm i infeksionit është njeriu apo kafsha dhe atë gjatë inkubacionit, manifestimit klinik, rekonvaleshencës, në formë latente apo inaparente si dhe mikrobartësit e shëndoshë apo të  sëmurë, akut dhe kronik. Përjashtim bëjnë disa sëmundje rikeciale, ku, si burim mund të konsiderohen edhe disa artropode sepse infeksionin e përhapin me rrugë transovariale prej gjenerate në gjeneratë.
 Rriqëra është në të njëjtën kohë edhe burimi edhe rrugë transmetimi e infeksionit për disa sëmundje rikeciale. 


qka eshte burimi i infeksionit, ceshte burimi i infeksionit, cka eshte burimi i infeksionit, burim i infeksionit, burimi infektiv, c'eshte burimi i infeksionit, ceshte burimi, kush mund te jete burim i infeksionit

Çka është procesi epidemik ?


Çka është procesi epidemik ?

Me proces epidemik kuptojmë përhapjen e procesit infektiv në vendbanime dhe në shoqërinë njerëzore.

cka eshte procesi epidemik, epidemia,qka osht procesi epidemik, ceshte procesi epidemik 

Çka është procesi epidemik ?

Me proces epidemik kuptojmë përhapjen e procesit infektiv në vendbanime dhe në shoqërinë njerëzore.

cka eshte procesi epidemik, epidemia,qka osht procesi epidemik, ceshte procesi epidemik 

Çka është infeksioni kriptogjen ?


 Çka është infeksioni kriptogjen ?

Infeksioni kriptogjen është infeksion bakteror pa portë hyrëse të dukshme.

 infeksioni kriptogjen, qka osht infeksioni kriptogjen, cka osht infeksion kriptogjen, infeksione kriptogjene, ceshte infeksioni kriptogjen, qka eshte infeksioni kriptogjen

 Çka është infeksioni kriptogjen ?

Infeksioni kriptogjen është infeksion bakteror pa portë hyrëse të dukshme.

 infeksioni kriptogjen, qka osht infeksioni kriptogjen, cka osht infeksion kriptogjen, infeksione kriptogjene, ceshte infeksioni kriptogjen, qka eshte infeksioni kriptogjen

Çka është parazitizmi ?


Çka është parazitizmi ?

Parazitizmi është formë e jetesës në kurriz dhe dëm të organizmit tjetër duke i sjellë organizmit dëme dhe paraqitjen e sëmundjeve të ndryshme.

Mikroorganizmi apo organizmi qe jeton në këtë formë quhet parazit.

cka eshte parazitizmi, cka eshte parazit, cka eshte eshte fjala parazit, qka eshte parazit, qka eshte parazitizmi, cka eshte paraziti, ceshte paraziti, c'eshte parazit, c'eshte parazitizmi, parazit shqip, paraziti shqip, parazitizmi shqip,terminologji shqip, terminologji mjekesore shqip

Çka është parazitizmi ?

Parazitizmi është formë e jetesës në kurriz dhe dëm të organizmit tjetër duke i sjellë organizmit dëme dhe paraqitjen e sëmundjeve të ndryshme.

Mikroorganizmi apo organizmi qe jeton në këtë formë quhet parazit.

cka eshte parazitizmi, cka eshte parazit, cka eshte eshte fjala parazit, qka eshte parazit, qka eshte parazitizmi, cka eshte paraziti, ceshte paraziti, c'eshte parazit, c'eshte parazitizmi, parazit shqip, paraziti shqip, parazitizmi shqip,terminologji shqip, terminologji mjekesore shqip

Çka është saprofitizmi ?


Çka është saprofitizmi ?

Saprofitizmi paraqet mënyrën e jetesës kur një mikroorganizëm jeton në llogari të materieve finale të organizmit tjetër të bashkësisë.

ceshte saprofitizmi, cka osht saprofitizmi, cka eshte saprofit, fjala saprofit, saprofit shqip, qka osht saprofitizmi, c'eshte saprofitizmi, cka eshte fjala saprofite, saprofitizmi shqip, cfare eshte saprofitizmi

Çka është saprofitizmi ?

Saprofitizmi paraqet mënyrën e jetesës kur një mikroorganizëm jeton në llogari të materieve finale të organizmit tjetër të bashkësisë.

ceshte saprofitizmi, cka osht saprofitizmi, cka eshte saprofit, fjala saprofit, saprofit shqip, qka osht saprofitizmi, c'eshte saprofitizmi, cka eshte fjala saprofite, saprofitizmi shqip, cfare eshte saprofitizmi

Çka është biocenoza


Biocenozë Quajmë bashkësinë jetësore mes shkaktarit infeksionit (mikroparazitit), artropodit (makroparazitit) dhe njeriut apo kafshës.
 Këto bashkësi mund të jenë thjeshta dhe të perbera, të forta apo dobëta.
Biocenozën e hasim në vendet e banuara me njerëz (vendet urbane) dhe në natyrë (natyra e lirë).
Sipas Bushatit biocenozë quhet kompleksi i bimëve dhe kafshëve që jetojnë në një ambient dhënë me kushte ekzistence pak a shumë njëllojta.
Ky kompleks i formuar nga natyra ose nën ndikimin e veprirntarisë së njeriut zhvillohet vazhdimisht dhe karakterizohet nga marrëdhënie reciproke caktuara midis anëtarëve biocenozës si dhe midis kësaj të fundit dhe ambientit njeriut.

cka eshte biocenoza, cka eshte biocenoze, fjala biocenoze, cfare eshte biocenoza, qka eshte biocenoza, biocenoza shqip, ceshte biocenoza, c'eshte biocenoza

Biocenozë Quajmë bashkësinë jetësore mes shkaktarit infeksionit (mikroparazitit), artropodit (makroparazitit) dhe njeriut apo kafshës.
 Këto bashkësi mund të jenë thjeshta dhe të perbera, të forta apo dobëta.
Biocenozën e hasim në vendet e banuara me njerëz (vendet urbane) dhe në natyrë (natyra e lirë).
Sipas Bushatit biocenozë quhet kompleksi i bimëve dhe kafshëve që jetojnë në një ambient dhënë me kushte ekzistence pak a shumë njëllojta.
Ky kompleks i formuar nga natyra ose nën ndikimin e veprirntarisë së njeriut zhvillohet vazhdimisht dhe karakterizohet nga marrëdhënie reciproke caktuara midis anëtarëve biocenozës si dhe midis kësaj të fundit dhe ambientit njeriut.

cka eshte biocenoza, cka eshte biocenoze, fjala biocenoze, cfare eshte biocenoza, qka eshte biocenoza, biocenoza shqip, ceshte biocenoza, c'eshte biocenoza

Çka janë antropozoonozat


Çka janë antropozoonozat

Antropozoonozat janë sumundjet ngjitëse të përbashkëta edhe për njerëzit edhe për kafshët(anropos-njeri, zoon-kafshë, nosos-sëmundje) si psh: Tërbimi(çartja), Antraksi(Plasja), Leishmaniaza, Tifoja murine etj.

Këto sëmundje barten prej kafshëve tek njeriu.

Zoonozat nuk barten prej njeriut tek njeriu.

cka jane antropozoonozat, zoonozat, cfare eshte antropozoonoza, cfare eshte antropozoonoza, qka eshte antropozoonoza, çka eshte antropozonoza  

Çka janë antropozoonozat

Antropozoonozat janë sumundjet ngjitëse të përbashkëta edhe për njerëzit edhe për kafshët(anropos-njeri, zoon-kafshë, nosos-sëmundje) si psh: Tërbimi(çartja), Antraksi(Plasja), Leishmaniaza, Tifoja murine etj.

Këto sëmundje barten prej kafshëve tek njeriu.

Zoonozat nuk barten prej njeriut tek njeriu.

cka jane antropozoonozat, zoonozat, cfare eshte antropozoonoza, cfare eshte antropozoonoza, qka eshte antropozoonoza, çka eshte antropozonoza  

Çka është antroponoza


 Çka është antroponoza

Me antroponozë kuptojmë grupin e sëmundjeve ngjitëse që atakojnë apo prekin  vetëm njeriun apo qenien njerëzore.

Disa prej këtyre sëmundjeve janë: fruthi, kolla e bardhë,meningjitet, lia natyrale, tifoja e morrit, rekurensi, tifoja abdominale etj.

cka jane antroponozat,qka eshte antroponoza, fjale antroponoze, qka eshte fjala antroponoze, ceshte antroponoza, c eshte antroponoza, ceshte fjala antroponoze, antroponozat,qfare eshte antroponoza, cfare eshte antroponoza, qka osht antroponoza, antroponoza shqip 

 Çka është antroponoza

Me antroponozë kuptojmë grupin e sëmundjeve ngjitëse që atakojnë apo prekin  vetëm njeriun apo qenien njerëzore.

Disa prej këtyre sëmundjeve janë: fruthi, kolla e bardhë,meningjitet, lia natyrale, tifoja e morrit, rekurensi, tifoja abdominale etj.

cka jane antroponozat,qka eshte antroponoza, fjale antroponoze, qka eshte fjala antroponoze, ceshte antroponoza, c eshte antroponoza, ceshte fjala antroponoze, antroponozat,qfare eshte antroponoza, cfare eshte antroponoza, qka osht antroponoza, antroponoza shqip 

Namazi

Syzat