Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Qeliza

Qeliza mbështetëse në SNQ janë:

Qeliza mbështetëse në SNQ janë:   a) neuroni, astrocitet, mikroglia b) qelizat e Golxhit, oligodendrocitet c) astrocitet, oligodendrocitet, mikroglia dhe qelilat ependimale  d) qelizat e Purkinjeut, oligdendrocitet

Dëmtimi qelizor dhe adaptimi

 Dëmtimi qelizor dhe adaptimi Qelizat mund të dëmtohen nga një numër mekanizmash.   Çka shkakton hipoksia dhe nga kush shkaktohet hipoksia ? Hipoksia shkakton mungesë të prodhimit të ATP-së si pasojë e deficiencës së oksigjenit dhe mund të shkaktohet nga iskemia , insuficienca kardiopulmonare apo zvogëlimi i kapacitetit oksigjen bartës të gjakut .   Cilat janë shkaktarët kongjenitalë të dëmtimit qelizor ? Në shkaktarët kongjenitalë të dëmtimit qelizor përfshihen defektet enzimatike , defektet e proteinave strukturale , çrregullimet kromozomale dhe malformacionet kongjenitale .   Kush mund t'i dëmtojë gjithashtu qelizat ? Agjentët kimikë , fizikë dhe disbalanset e ushqyeshmërisë gjithashtu mund të dëmtojnë qelizat .   Nga kush varet reagimi i qelizave ndaj ndonjë traume ?  Reagimi i qelizave ndaj ndonjë traume varet nga gjendja e qelizës dhe lloji i traumës apo atakut .  Si mund të shkojë reagimi i qelizave ndaj ndonjë traume ? Reagimi mund të shko

Çka janë trombocitet ose pllakëzat e gjakut ?

Trombocitet ose pllakëzat e gjakut Trombocitet ose pllakëzat e gjakut janë qeliza në formë të pllakës të cilat për nga madhësia janë shumë më të vogla se eritrocitet , madhësia e tyre është diku rreth 4,5 mikrometër. Trombocitet ose pllakëzat e gjakut luajnë një rol të rëndësishëm fiziologjik në koagulimin e gjakut , gjegjësisht në parandalimin e gjakderdhjes . P.sh. gjatë prerjes, trombocitet e bëjnë ngjizjen e gjakut kështu që në këtë mënyrë mundëson që të ndërpritet gjakderdhja . Numri i përgjithshëm i trombociteve në gjak është diku 150.000 -380.000/µl. Trombocitet ose pllakëzat e gjakut prodhohen në këto organe: shpretkë , mëlçi dhe mushkëri. Trombocitet jetojnë në gjak prej 8 deri 12 ditë. qka jane trombocitet,cka jane trombocitet,cfare jane trombocitet,trombocitet shqip,cka eshte trombociti,cfare forme kane trombocitet,sa eshte madhesia e trombociteve,cili eshte funksioni i trombociteve,cfare roli luajne trombocitet,sa eshte numri i trombo

Çka janë eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut ?

Eritrocitet Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke erythros që do të thotë "kuq" dhe kytos do të thotë '' qelizë ''. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut janë qeliza të imta të cilat nuk kanë bërthamë , nuk ndahen dhe vazhdimisht formohen apo krijohen në palcën e kuqe të eshtrave. Nën minkroskop mund të shohim se eritrocitet kanë pothuajse një madhësi të njejtë, formë të pllakëzave të rrumbullakëta bikonkave. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut shërbejn për transportimin e oksigjenit nga mushkëritë në inde si dhe bëjnë transportimin e dioksidit të karbonit nga indet në mushkëri. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë hekur .  Është konstatuar se për 1 sekond tek njeriu mund të krijohen 2 milion deri 3 milion eritrocite . Mesatarisht kemi rreth 5.000.000 eritrocite per nje milimeter kub. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën e cila ësh

Çka eshte muri qelizor ?

Çka eshte muri qelizor ? Mur qelizor eshte strukturë jo e gjallë e cila vesh membranën qelizore të algave, bimëve të gjelbra, kërpudhave dhe baktereve. Muri qelizor i bimëve të gjelbra është i ndërtuar kryesisht nga fibra apo fije celuloze. Muri qelizor i kërpudhave është i ndërtuar nga kitina. Muri qelizor baktereve është i ndërtuar nga peptidoglikani. qka eshte muri qelizor,cka eshte muri qelizor,nga kush ndertohet muri qelizor,muri qelizor dhe ndertimi i tij,kush e nderton murin qelizor te bimeve te gjelbra te algave,te kerpudhave dhe bakterieve,baktereve,nga kush ndertohet muri qelizor i bakterieve

Çka eshte diferencimi i qelizave tumorale ?

Çka eshte diferencimi i qelizave tumorale ? Diferencimi nenkupton shkallen e ngjashmerise strukturale dhe funksionale te qelizave tumorale me qelizen ame. Sa me e madhe te jete kjo ngjashmeri aq me beninj do te jete tumori dhe anasjelltas. qka eshte diferencimi i tumoreve,tumori dhe diferencimi i tij,diferencimi i qelizave tumorale

Qelizat prokariote

Qelizat prokariote nuk kanë bërthamë të krijuar, edhe pse ekziston materiali bërthamor i shpërndarë në citoplazmë. Në këtë grupë bëjnë pjesë bakteret dhe algat blu të gjelbra. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,qelizat prokariote, a kane berthame, a kane material berthamor, kush bene pjese ne qeliza prokariote,qeliza prokariote perberesit, cila organizma bejne pjese ne qelizat prokariote,

Organizmat njëqelizorë dhe organizmat shumëqelizorë

Organizmat njëqelizorë përbëhen vetëm nga një qelizë,ndërsa ata shumëqelizorë nga shumë qeliza. Tek organizmat njëqelizorë qeliza kryen të gjitha proceset themelore jetësore:ushqehet, shumohet dhe pranon zeglat e ambientit jetësor. Tek organizmat shumëqelizorë qelizat specializohen sipas nevojës për procese të ndryshme jetësore. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,organizmat njeqelizore,organizmat shumeqelizore,organizem njeqelizore,organizmat shumeqelizore,organizem njeqelizore

Qeliza

Qeliza është njesia më e vogël ndërtuese e materies së gjallë, e cila ushqehet, krijon energjinë dhe produktet e fundit të këmbimit të materieve apo metabolizmit.  Kështu qeliza rritet, shumohet dhe më në fund vdes.

Çfarë është qeliza ?

Çfarë është qeliza ? Qeliza është njesia më e vogël ndërtuese e materies së gjallë, e cila ushqehet, krijon energjinë dhe produktet e fundit të këmbimit të materieve apo metabolizmit. Kështu qeliza rritet, shumohet dhe më në fund vdes. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,qelizat,qelizat,qelize,cili eshte roli i qelizes,qeliza funksioni i saj,cili eshte funksioni i saj,roli qelizore,  

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more