Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Qeliza. Show all posts
Showing posts with label Qeliza. Show all posts

Qelizat osteogjene nuk janë të pranishme në:

Qelizat osteogjene nuk janë të pranishme në:

a. periost

b. endost

c. lamelat kockore
loading...
Qelizat osteogjene nuk janë të pranishme në:

a. periost

b. endost

c. lamelat kockore

Cilat janë qelizat kryesore në indin nervor ?

Qelizat kryesore në indin nervor janë: neuronet dhe qelizat e neuroglisë.
loading...
Qelizat kryesore në indin nervor janë: neuronet dhe qelizat e neuroglisë.

Qelizat e ngopura me uje quhen:

Qelizat e ngopura me uje quhen:

A.izotonike
B.tyrgescente
C.barotonike
loading...
Qelizat e ngopura me uje quhen:

A.izotonike
B.tyrgescente
C.barotonike

Qeliza mbështetëse në SNQ janë:

Qeliza mbështetëse në SNQ janë:
 

a) neuroni, astrocitet, mikroglia
b) qelizat e Golxhit, oligodendrocitet
c) astrocitet, oligodendrocitet, mikroglia dhe qelilat ependimale 
d) qelizat e Purkinjeut, oligdendrocitet
loading...
Qeliza mbështetëse në SNQ janë:
 

a) neuroni, astrocitet, mikroglia
b) qelizat e Golxhit, oligodendrocitet
c) astrocitet, oligodendrocitet, mikroglia dhe qelilat ependimale 
d) qelizat e Purkinjeut, oligdendrocitet

Dëmtimi qelizor dhe adaptimi

Dëmtimi qelizor dhe adaptimi
 Dëmtimi qelizor dhe adaptimi

Qelizat mund të dëmtohen nga një numër mekanizmash.

 

Çka shkakton hipoksia dhe nga kush shkaktohet hipoksia ?

Hipoksia shkakton mungesë të prodhimit të ATP-së si pasojë e deficiencës së oksigjenit dhe mund të shkaktohet nga iskemia, insuficienca kardiopulmonare apo zvogëlimi i kapacitetit oksigjen bartës të gjakut.

 

Cilat janë shkaktarët kongjenitalë të dëmtimit qelizor ?

shkaktarët kongjenitalë të dëmtimit qelizor përfshihen defektet enzimatike, defektet e proteinave strukturale, çrregullimet kromozomale dhe malformacionet kongjenitale.

 

Kush mund t'i dëmtojë gjithashtu qelizat ?

Agjentët kimikë, fizikë dhe disbalanset e ushqyeshmërisë gjithashtu mund të dëmtojnë qelizat.

 

Nga kush varet reagimi i qelizave ndaj ndonjë traume

Reagimi i qelizave ndaj ndonjë traume varet nga gjendja e qelizës dhe lloji i traumës apo atakut


Si mund të shkojë reagimi i qelizave ndaj ndonjë traume ?

Reagimi mund të shkojë nga adaptimi→dëmtim reverzibil→dëmtim ireverzibil deri me vdekje të qelizës.

 

Cilat vende intraqelizore dhe sisteme janë veçanërisht të ndjeshme nga dëmtimit ?

Vendet intraqelizore dhe sistemet që janë në veçanti të ndjeshme ndaj dëmtimit përfshijnë ADN, prodhimin e ATP-së, membranat qelizore dhe sintezën e proteinave.

 

Me kënd lidhet dëmtimi reverzibil i qelizës ?

Dëmtimi reverzibil qelizor fillimisht është i lidhur me zvogëlimin e sintezës së ATP-së nga fosforilimi oksidativ duke quar kështu deri te ënjtja qelizore dhe sinteza joadekuate e proteinave.

 

Çka përfshinë dëmtimi ireverzibil qelizor ?

Dëmtimi ireverzibil përveq tjerash përfshin mjaft shpesh edhe dëmtimet e rënda membranore, të lizozomeve, mitokondrieve dhe nukleusit.

 

Çka mund të prodhojë vdekja e indeve ?

Vdekja e indeve mund të prodhojë një shumllojshmëri të formave histologjike duke përfshirë këtu nekrozën koagulative, nekrozën likuefaktive, nekrozën kazeoze, nekrozën fibrinoide dhe nekrozën gangrenoze.

 

Çka është apoptoza ?

Apoptoza është formë e specializuar e vdekjes së programuar qelizore e cila mund të rregullohet gjenetikisht apo me anë të ndonjë nxitësi qelizor apo indor


qka eshte apoptoza,cka eshte apoptoza,ceshte apoptoza,cfare eshte apoptoza,apoptoza shqip
loading...
Dëmtimi qelizor dhe adaptimi
 Dëmtimi qelizor dhe adaptimi

Qelizat mund të dëmtohen nga një numër mekanizmash.

 

Çka shkakton hipoksia dhe nga kush shkaktohet hipoksia ?

Hipoksia shkakton mungesë të prodhimit të ATP-së si pasojë e deficiencës së oksigjenit dhe mund të shkaktohet nga iskemia, insuficienca kardiopulmonare apo zvogëlimi i kapacitetit oksigjen bartës të gjakut.

 

Cilat janë shkaktarët kongjenitalë të dëmtimit qelizor ?

shkaktarët kongjenitalë të dëmtimit qelizor përfshihen defektet enzimatike, defektet e proteinave strukturale, çrregullimet kromozomale dhe malformacionet kongjenitale.

 

Kush mund t'i dëmtojë gjithashtu qelizat ?

Agjentët kimikë, fizikë dhe disbalanset e ushqyeshmërisë gjithashtu mund të dëmtojnë qelizat.

 

Nga kush varet reagimi i qelizave ndaj ndonjë traume

Reagimi i qelizave ndaj ndonjë traume varet nga gjendja e qelizës dhe lloji i traumës apo atakut


Si mund të shkojë reagimi i qelizave ndaj ndonjë traume ?

Reagimi mund të shkojë nga adaptimi→dëmtim reverzibil→dëmtim ireverzibil deri me vdekje të qelizës.

 

Cilat vende intraqelizore dhe sisteme janë veçanërisht të ndjeshme nga dëmtimit ?

Vendet intraqelizore dhe sistemet që janë në veçanti të ndjeshme ndaj dëmtimit përfshijnë ADN, prodhimin e ATP-së, membranat qelizore dhe sintezën e proteinave.

 

Me kënd lidhet dëmtimi reverzibil i qelizës ?

Dëmtimi reverzibil qelizor fillimisht është i lidhur me zvogëlimin e sintezës së ATP-së nga fosforilimi oksidativ duke quar kështu deri te ënjtja qelizore dhe sinteza joadekuate e proteinave.

 

Çka përfshinë dëmtimi ireverzibil qelizor ?

Dëmtimi ireverzibil përveq tjerash përfshin mjaft shpesh edhe dëmtimet e rënda membranore, të lizozomeve, mitokondrieve dhe nukleusit.

 

Çka mund të prodhojë vdekja e indeve ?

Vdekja e indeve mund të prodhojë një shumllojshmëri të formave histologjike duke përfshirë këtu nekrozën koagulative, nekrozën likuefaktive, nekrozën kazeoze, nekrozën fibrinoide dhe nekrozën gangrenoze.

 

Çka është apoptoza ?

Apoptoza është formë e specializuar e vdekjes së programuar qelizore e cila mund të rregullohet gjenetikisht apo me anë të ndonjë nxitësi qelizor apo indor


qka eshte apoptoza,cka eshte apoptoza,ceshte apoptoza,cfare eshte apoptoza,apoptoza shqip

Çka janë trombocitet ose pllakëzat e gjakut ?

Trombocitet ose pllakëzat e gjakut,cka jane trombocitet,qka jane trombocitet,cka eshte trombociti,qka eshte trombociti
Trombocitet ose pllakëzat e gjakut


Trombocitet ose pllakëzat e gjakut janë qelizaformë të pllakës të cilat për nga madhësia janë shumë më të vogla se eritrocitet, madhësia e tyre është diku rreth 4,5 mikrometër.

Trombocitet ose pllakëzat e gjakut luajnë një rol të rëndësishëm fiziologjik në koagulimin e gjakut, gjegjësisht në parandalimin e gjakderdhjes. P.sh. gjatë prerjes, trombocitet e bëjnë ngjizjen e gjakut kështu që në këtë mënyrë mundëson që të ndërpritet gjakderdhja.

Numri i përgjithshëm i trombocitevegjak është diku 150.000 -380.000/µl.

Trombocitet ose pllakëzat e gjakut prodhohen në këto organe: shpretkë, mëlçi dhe mushkëri.

Trombocitet jetojnë në gjak prej 8 deri 12 ditë.

qka jane trombocitet,cka jane trombocitet,cfare jane trombocitet,trombocitet shqip,cka eshte trombociti,cfare forme kane trombocitet,sa eshte madhesia e trombociteve,cili eshte funksioni i trombociteve,cfare roli luajne trombocitet,sa eshte numri i trombociteve ne gjak,ku prodhohen trombocitet,ku krijohen trombocitet,sa jetojne trombocitet
loading...
Trombocitet ose pllakëzat e gjakut,cka jane trombocitet,qka jane trombocitet,cka eshte trombociti,qka eshte trombociti
Trombocitet ose pllakëzat e gjakut


Trombocitet ose pllakëzat e gjakut janë qelizaformë të pllakës të cilat për nga madhësia janë shumë më të vogla se eritrocitet, madhësia e tyre është diku rreth 4,5 mikrometër.

Trombocitet ose pllakëzat e gjakut luajnë një rol të rëndësishëm fiziologjik në koagulimin e gjakut, gjegjësisht në parandalimin e gjakderdhjes. P.sh. gjatë prerjes, trombocitet e bëjnë ngjizjen e gjakut kështu që në këtë mënyrë mundëson që të ndërpritet gjakderdhja.

Numri i përgjithshëm i trombocitevegjak është diku 150.000 -380.000/µl.

Trombocitet ose pllakëzat e gjakut prodhohen në këto organe: shpretkë, mëlçi dhe mushkëri.

Trombocitet jetojnë në gjak prej 8 deri 12 ditë.

qka jane trombocitet,cka jane trombocitet,cfare jane trombocitet,trombocitet shqip,cka eshte trombociti,cfare forme kane trombocitet,sa eshte madhesia e trombociteve,cili eshte funksioni i trombociteve,cfare roli luajne trombocitet,sa eshte numri i trombociteve ne gjak,ku prodhohen trombocitet,ku krijohen trombocitet,sa jetojne trombocitet

Çka janë eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut ?


Eritrocitet,eritrociti
Eritrocitet

Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke erythros që do të thotë "kuq" dhe kytos do të thotë ''qelizë''.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut janë qeliza të imta të cilat nuk kanë bërthamë , nuk ndahen dhe vazhdimisht formohen apo krijohen në palcën e kuqe të eshtrave.

Nën minkroskop mund të shohim se eritrocitet kanë pothuajse një madhësi të njejtë, formë të pllakëzave të rrumbullakëta bikonkave.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut shërbejn për transportimin e oksigjenit nga mushkëritë në inde si dhe bëjnë transportimin e dioksidit të karbonit nga indet në mushkëri.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë hekur.

 Është konstatuar se për 1 sekond tek njeriu mund të krijohen 2 milion deri 3 milion eritrocite.

Mesatarisht kemi rreth 5.000.000 eritrocite per nje milimeter kub.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën e cila është një komponent i hekurit, me një afinitet për oksigjenin. Pra bazuar ne aftesine e hemoglobinës për të “kapur” e transportuar oksigjenin nga mushkeritë në inde, gjaku bëhet një nga komponentet bazë të trupit njerëzor.

Çdo qelizë e kuqe ka një jetegjatesi të shkurter(120 ditë), kur “lodhet” ose më sakt kur e humb elasticitetin e strukturës së saj(humb funksionin proteina e quajtur spektrina e cila e mban formën e saj elastike) gjatë kalimit nëpër kapilarët e shpretkës dhe mëlçisë atëherë ajo ngec në ato struktura ku edhe fillon shkatërrimi i saj.

qka jane eritrocitet,cka ajne eritrocitet,cfare jane eritrocitet,qfare jane eritrocitet,cka eshte eritrociti,cfare eshte eritrociti,qka quajme eritrocit,cfare jane eritrocitet ne shqip,kuptimi i fjales eritrocit,qelizat e kuqe te gjakut,rruazat e kuqe te gjakut,a kane berthame qelizat e kuqe apo eritrocitet a ndahen eritrocitet,ku formohen eritrocitet,ku krijohen eritrocitet apo qelizat e kuqe,pse cka sherbejn eritrocitet,cili eshte roli i eritrociteve,cfare roli apo funksioni luajne eritrocitet,sa eshte numri i eritrociteve ne gjak,eritrocitet numri i tyre,cka permbajne eritrocitet,cka transportojne eritrocitet,sa jetojne eritrocitet,pse shkatrrohen eritrocitet
loading...

Eritrocitet,eritrociti
Eritrocitet

Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke erythros që do të thotë "kuq" dhe kytos do të thotë ''qelizë''.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut janë qeliza të imta të cilat nuk kanë bërthamë , nuk ndahen dhe vazhdimisht formohen apo krijohen në palcën e kuqe të eshtrave.

Nën minkroskop mund të shohim se eritrocitet kanë pothuajse një madhësi të njejtë, formë të pllakëzave të rrumbullakëta bikonkave.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut shërbejn për transportimin e oksigjenit nga mushkëritë në inde si dhe bëjnë transportimin e dioksidit të karbonit nga indet në mushkëri.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë hekur.

 Është konstatuar se për 1 sekond tek njeriu mund të krijohen 2 milion deri 3 milion eritrocite.

Mesatarisht kemi rreth 5.000.000 eritrocite per nje milimeter kub.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën e cila është një komponent i hekurit, me një afinitet për oksigjenin. Pra bazuar ne aftesine e hemoglobinës për të “kapur” e transportuar oksigjenin nga mushkeritë në inde, gjaku bëhet një nga komponentet bazë të trupit njerëzor.

Çdo qelizë e kuqe ka një jetegjatesi të shkurter(120 ditë), kur “lodhet” ose më sakt kur e humb elasticitetin e strukturës së saj(humb funksionin proteina e quajtur spektrina e cila e mban formën e saj elastike) gjatë kalimit nëpër kapilarët e shpretkës dhe mëlçisë atëherë ajo ngec në ato struktura ku edhe fillon shkatërrimi i saj.

qka jane eritrocitet,cka ajne eritrocitet,cfare jane eritrocitet,qfare jane eritrocitet,cka eshte eritrociti,cfare eshte eritrociti,qka quajme eritrocit,cfare jane eritrocitet ne shqip,kuptimi i fjales eritrocit,qelizat e kuqe te gjakut,rruazat e kuqe te gjakut,a kane berthame qelizat e kuqe apo eritrocitet a ndahen eritrocitet,ku formohen eritrocitet,ku krijohen eritrocitet apo qelizat e kuqe,pse cka sherbejn eritrocitet,cili eshte roli i eritrociteve,cfare roli apo funksioni luajne eritrocitet,sa eshte numri i eritrociteve ne gjak,eritrocitet numri i tyre,cka permbajne eritrocitet,cka transportojne eritrocitet,sa jetojne eritrocitet,pse shkatrrohen eritrocitet

Çka eshte muri qelizor ?


Çka eshte muri qelizor ?


Mur qelizor eshte strukturë jo e gjallë e cila vesh membranën qelizore të algave, bimëve të gjelbra, kërpudhave dhe baktereve.

Muri qelizor i bimëve të gjelbra është i ndërtuar kryesisht nga fibra apo fije celuloze.

Muri qelizor i kërpudhave është i ndërtuar nga kitina.

Muri qelizor baktereve është i ndërtuar nga peptidoglikani.


qka eshte muri qelizor,cka eshte muri qelizor,nga kush ndertohet muri qelizor,muri qelizor dhe ndertimi i tij,kush e nderton murin qelizor te bimeve te gjelbra te algave,te kerpudhave dhe bakterieve,baktereve,nga kush ndertohet muri qelizor i bakterieve
loading...

Çka eshte muri qelizor ?


Mur qelizor eshte strukturë jo e gjallë e cila vesh membranën qelizore të algave, bimëve të gjelbra, kërpudhave dhe baktereve.

Muri qelizor i bimëve të gjelbra është i ndërtuar kryesisht nga fibra apo fije celuloze.

Muri qelizor i kërpudhave është i ndërtuar nga kitina.

Muri qelizor baktereve është i ndërtuar nga peptidoglikani.


qka eshte muri qelizor,cka eshte muri qelizor,nga kush ndertohet muri qelizor,muri qelizor dhe ndertimi i tij,kush e nderton murin qelizor te bimeve te gjelbra te algave,te kerpudhave dhe bakterieve,baktereve,nga kush ndertohet muri qelizor i bakterieve

Çka eshte diferencimi i qelizave tumorale ?


Çka eshte diferencimi i qelizave tumorale ?

Diferencimi nenkupton shkallen e ngjashmerise strukturale dhe funksionale te qelizave tumorale me qelizen ame.

Sa me e madhe te jete kjo ngjashmeri aq me beninj do te jete tumori dhe anasjelltas.

qka eshte diferencimi i tumoreve,tumori dhe diferencimi i tij,diferencimi i qelizave tumorale
loading...

Çka eshte diferencimi i qelizave tumorale ?

Diferencimi nenkupton shkallen e ngjashmerise strukturale dhe funksionale te qelizave tumorale me qelizen ame.

Sa me e madhe te jete kjo ngjashmeri aq me beninj do te jete tumori dhe anasjelltas.

qka eshte diferencimi i tumoreve,tumori dhe diferencimi i tij,diferencimi i qelizave tumorale

Çfare demtimi qelizor kemi ?


Çfare demtimi qelizor kemi ?

Kemi demtim qelizor:reverzibil,ireverzibil dhe adaptiv.

llojet e demtimit qelizor,demtimi qelizor shqip,kush jane demtimet qelizore kryesore
loading...

Çfare demtimi qelizor kemi ?

Kemi demtim qelizor:reverzibil,ireverzibil dhe adaptiv.

llojet e demtimit qelizor,demtimi qelizor shqip,kush jane demtimet qelizore kryesore

Pse hipetrofohet qeliza ?


Pse hipetrofohet qeliza ?

Qeliza hipertrofohet sepse nuk posedon aftesi proliferative.
loading...

Pse hipetrofohet qeliza ?

Qeliza hipertrofohet sepse nuk posedon aftesi proliferative.

Cilat jane faktoret qe shkaktojne demtimin e qelizes ?


Faktoret qe shkaktojne demtimin e qelizes jane:

Hipoksia
Faktoret kimik dhe ilaçet
Faktoret fizik
Reaksionet imunologjike
Mungesat gjenetike
Çrregullimet ne ushqim.
Mplakja e tyre

demtimi i qelizes shkaqet,kush e shkakton demtimin e qelizes,qeliza dhe demtimi i saj
loading...

Faktoret qe shkaktojne demtimin e qelizes jane:

Hipoksia
Faktoret kimik dhe ilaçet
Faktoret fizik
Reaksionet imunologjike
Mungesat gjenetike
Çrregullimet ne ushqim.
Mplakja e tyre

demtimi i qelizes shkaqet,kush e shkakton demtimin e qelizes,qeliza dhe demtimi i saj

Cilat qeliza i shkatërron virusi i imunodeficiences ?
Cilat qeliza i shkatërron virusi i imunodeficiences ?

Virusi i imunodeficiencës shkatërron Limfocitet T ndihmëse.

virusi hiv cilat qeliza i prek
loading...Cilat qeliza i shkatërron virusi i imunodeficiences ?

Virusi i imunodeficiencës shkatërron Limfocitet T ndihmëse.

virusi hiv cilat qeliza i prek

Cilat qeliza e krijojnë melaninën ?
Cilat qeliza e krijojnë melaninën ?


Melaninën e krijojnë qelizat e quajtura melanocite.


 

loading...Cilat qeliza e krijojnë melaninën ?


Melaninën e krijojnë qelizat e quajtura melanocite.


 

Kush bënë pjesë në qeliza prokariote ?

Kush bënë pjesë në qeliza prokariote ?Në qeliza prokariote bëjnë pjesë bakteret dhe algat blu të gjelbra.

qelizat prokariote kush bene pjese,cilat struktura bejne pjese ne qeliza prokariote
loading...
Kush bënë pjesë në qeliza prokariote ?Në qeliza prokariote bëjnë pjesë bakteret dhe algat blu të gjelbra.

qelizat prokariote kush bene pjese,cilat struktura bejne pjese ne qeliza prokariote

Qelizat prokarioteQelizat prokariote nuk kanë bërthamë të krijuar, edhe pse ekziston materiali bërthamor i shpërndarë në citoplazmë.
Në këtë grupë bëjnë pjesë bakteret dhe algat blu të gjelbra.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,qelizat prokariote, a kane berthame, a kane material berthamor, kush bene pjese ne qeliza prokariote,qeliza prokariote perberesit, cila organizma bejne pjese ne qelizat prokariote,
loading...


Qelizat prokariote nuk kanë bërthamë të krijuar, edhe pse ekziston materiali bërthamor i shpërndarë në citoplazmë.
Në këtë grupë bëjnë pjesë bakteret dhe algat blu të gjelbra.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,qelizat prokariote, a kane berthame, a kane material berthamor, kush bene pjese ne qeliza prokariote,qeliza prokariote perberesit, cila organizma bejne pjese ne qelizat prokariote,

Organizmat njëqelizorë dhe organizmat shumëqelizorëOrganizmat njëqelizorë përbëhen vetëm nga një qelizë,ndërsa ata shumëqelizorë nga shumë qeliza.
Tek organizmat njëqelizorë qeliza kryen të gjitha proceset themelore jetësore:ushqehet, shumohet dhe pranon zeglat e ambientit jetësor.
Tek organizmat shumëqelizorë qelizat specializohen sipas nevojës për procese të ndryshme jetësore.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,organizmat njeqelizore,organizmat shumeqelizore,organizem njeqelizore,organizmat shumeqelizore,organizem njeqelizore

loading...


Organizmat njëqelizorë përbëhen vetëm nga një qelizë,ndërsa ata shumëqelizorë nga shumë qeliza.
Tek organizmat njëqelizorë qeliza kryen të gjitha proceset themelore jetësore:ushqehet, shumohet dhe pranon zeglat e ambientit jetësor.
Tek organizmat shumëqelizorë qelizat specializohen sipas nevojës për procese të ndryshme jetësore.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,organizmat njeqelizore,organizmat shumeqelizore,organizem njeqelizore,organizmat shumeqelizore,organizem njeqelizore

QelizaQeliza është njesia më e vogël ndërtuese e materies së gjallë, e cila ushqehet, krijon energjinë dhe produktet e fundit të këmbimit të materieve apo metabolizmit.
 Kështu qeliza rritet, shumohet dhe më në fund vdes.
loading...


Qeliza është njesia më e vogël ndërtuese e materies së gjallë, e cila ushqehet, krijon energjinë dhe produktet e fundit të këmbimit të materieve apo metabolizmit.
 Kështu qeliza rritet, shumohet dhe më në fund vdes.

Çfarë është qeliza ?Qeliza është njesia më e vogël ndërtuese e materies së gjallë, e cila ushqehet, krijon energjinë dhe produktet e fundit të këmbimit të materieve apo metabolizmit.
Kështu qeliza rritet, shumohet dhe më në fund vdes.


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,qelizat,qelizat,qelize,cili eshte roli i qelizes,qeliza funksioni i saj,cili eshte funksioni i saj,roli qelizore,  
loading...


Qeliza është njesia më e vogël ndërtuese e materies së gjallë, e cila ushqehet, krijon energjinë dhe produktet e fundit të këmbimit të materieve apo metabolizmit.
Kështu qeliza rritet, shumohet dhe më në fund vdes.


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,qelizat,qelizat,qelize,cili eshte roli i qelizes,qeliza funksioni i saj,cili eshte funksioni i saj,roli qelizore,  

Qeliza tumorale

Qeliza tumorale ?

Qeliza tumorale hargjon më shumë glukozë

qeliza tumorale dhe glukoza,qelizat tumorale dhe glukozat,sheqeri,hargjimi
loading...
Qeliza tumorale ?

Qeliza tumorale hargjon më shumë glukozë

qeliza tumorale dhe glukoza,qelizat tumorale dhe glukozat,sheqeri,hargjimi

Namazi

Syzat