Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Intervista

Çka është intervista ?

Çka është intervista ?

Intervista paraqet një ndër format kryesore të komunikimit shoqërore anën e së cilës hulumtuesi i bënë pyetje të ndryshme individit mbi dukuritë e caktuara shoqërore gojarisht ose me shkrim.

Intervista veçmas luan rol në planin e grumbullimit të materialeve faktike.

Metoda e intervistës përdoret edhe në sociologjinë bashkëkohore për verifikimin dhe themelimin e shënimeve të cilat më parë janë fituar me ndihmën e metodave të tjera hulumtuese.

Intervista përbëhet prej bisedës dhe prej mbledhjes së shënimeve nga ana e intervistuesit.

Intervistat mund të jenë:

- Të lira dhe të mbyllura,

- Të organizuara dhe të paorganizuara.

Intervistat e organizuara – janë intervista të atilla, kur pyetja e pyetësit drejtohet me një mënyrë të fiksuar më parë.

Ndërsa te intervistat e paorganizuara – pyetjet nuk vihen në bazë të skemës së parapërgatitur, por në mënyrë spontane dhe të lirë.Liri të madhe japin intervistat e ashtuquajtura intervistat e thella, të cila…

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more