Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Intervista. Show all posts
Showing posts with label Intervista. Show all posts

Çka është intervista ?

  Çka është intervista ?

Intervista paraqet një ndër format kryesore të komunikimit shoqërore anën e së cilës hulumtuesi i bënë pyetje të ndryshme individit mbi dukuritë e caktuara shoqërore gojarisht ose me shkrim.

Intervista veçmas luan rol në planin e grumbullimit të materialeve faktike.

Metoda e intervistës përdoret edhe në sociologjinë bashkëkohore për verifikimin dhe themelimin e shënimeve të cilat më parë janë fituar me ndihmën e metodave të tjera hulumtuese.

Intervista përbëhet prej bisedës dhe prej mbledhjes së shënimeve nga ana e intervistuesit.

Intervistat mund të jenë:

- Të lira dhe të mbyllura,

- Të organizuara dhe të paorganizuara.

Intervistat e organizuara – janë intervista të atilla, kur pyetja e pyetësit drejtohet me një mënyrë të fiksuar më parë.

Ndërsa te intervistat e paorganizuara – pyetjet nuk vihen në bazë të skemës së parapërgatitur, por në mënyrë spontane dhe të lirë.Liri të madhe japin intervistat e ashtuquajtura intervistat e thella, të cilat ia bëjnë të mundshme të pyeturit që të përgjigjet në mënyrën më të themeltë dhe më të gjerë e më detajisht.

Ndër format e intervistës është intervista panël. 


Ajo është intervistë që në disa intervale të kohës përsëritet. 

Detyra e saj është të konstatoj ndryshimet të cilat janë shfaqur te dukuritë e caktuara në intervalet në mes të intervistës së mëparshme dhe intervistës që vjen. 

Me ndihmën e intervistës panël dukuritë përcillen për një periudhë të gjatë. 

ceshte intervista, cka eshte intervista, qka kuptojme me interviste, qka quajme interviste, c'eshte intervista, cfare c'eshte intervista, qka kuptojme me fjalen interviste, intervista shqip, interviste shqip, intervista definicioni 
  Çka është intervista ?

Intervista paraqet një ndër format kryesore të komunikimit shoqërore anën e së cilës hulumtuesi i bënë pyetje të ndryshme individit mbi dukuritë e caktuara shoqërore gojarisht ose me shkrim.

Intervista veçmas luan rol në planin e grumbullimit të materialeve faktike.

Metoda e intervistës përdoret edhe në sociologjinë bashkëkohore për verifikimin dhe themelimin e shënimeve të cilat më parë janë fituar me ndihmën e metodave të tjera hulumtuese.

Intervista përbëhet prej bisedës dhe prej mbledhjes së shënimeve nga ana e intervistuesit.

Intervistat mund të jenë:

- Të lira dhe të mbyllura,

- Të organizuara dhe të paorganizuara.

Intervistat e organizuara – janë intervista të atilla, kur pyetja e pyetësit drejtohet me një mënyrë të fiksuar më parë.

Ndërsa te intervistat e paorganizuara – pyetjet nuk vihen në bazë të skemës së parapërgatitur, por në mënyrë spontane dhe të lirë.Liri të madhe japin intervistat e ashtuquajtura intervistat e thella, të cilat ia bëjnë të mundshme të pyeturit që të përgjigjet në mënyrën më të themeltë dhe më të gjerë e më detajisht.

Ndër format e intervistës është intervista panël. 


Ajo është intervistë që në disa intervale të kohës përsëritet. 

Detyra e saj është të konstatoj ndryshimet të cilat janë shfaqur te dukuritë e caktuara në intervalet në mes të intervistës së mëparshme dhe intervistës që vjen. 

Me ndihmën e intervistës panël dukuritë përcillen për një periudhë të gjatë. 

ceshte intervista, cka eshte intervista, qka kuptojme me interviste, qka quajme interviste, c'eshte intervista, cfare c'eshte intervista, qka kuptojme me fjalen interviste, intervista shqip, interviste shqip, intervista definicioni 

Namazi

Syzat