Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Intervista

Çka është intervista ?

  Çka është intervista ? Intervista paraqet një ndër format kryesore të komunikimit shoqërore anën e së cilës hulumtuesi i bënë pyetje të ndryshme individit mbi dukuritë e caktuara shoqërore gojarisht ose me shkrim. Intervista veçmas luan rol në planin e grumbullimit të materialeve faktike. Metoda e intervistës përdoret edhe në sociologjinë bashkëkohore për verifikimin dhe themelimin e shënimeve të cilat më parë janë fituar me ndihmën e metodave të tjera hulumtuese. Intervista përbëhet prej bisedës dhe prej mbledhjes së shënimeve nga ana e intervistuesit . Intervistat mund të jenë: - Të lira dhe të mbyllura, - Të organizuara dhe të paorganizuara. Intervistat e organizuara – janë intervista të atilla, kur pyetja e pyetësit drejtohet me një mënyrë të fiksuar më parë. Ndërsa te intervistat e paorganizuara – pyetjet nuk vihen në bazë të skemës së parapërgatitur, por në mënyrë spontane dhe të lirë. Liri të madhe japin intervistat e ashtuquajtura intervi

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more