Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Ese per Arsimin

Ese për Arsimin

Ese për Arsimin Arsimi Arsimi është shtylla kryesore e një kombi . Edhe e një vendi!... Pa arsim nuk mund të zhvillohet e përparohet vendi. Arsimi është ai i cili i bën njerëzit më të aftë ,më të dijshëm ,më të mençur,më të dashur... Dijetarët ,filozofët,mendimtarët kanë thënë njeriu i paarsimuar është i magët,i përngjet një mulliri pa ujë.Pra,nuk mund të funksionojë dhe përparojë. Prandaj,edhe këta njerëz që janë sot nëpër botë pa arsim nuk do të kishin mundur të korrnin kaq rezultate dhe përparime për ta zhvilluar vendin dhe mbarë njerëzimin. Arsimi i bën njerëzit më të angazhuar,të futen në inovacione(zbulime) e profesione të ndryshme e që të gjithë në shërbim të jetës dhe njerëzimit. Arsimi është shtylla e parë e një bote të civilizuar. ese per arsimin,ese arsimi,hartim per arsimin,arsimi i nje vendi ese,shkrime per arsimin e nje vendi,arsimimi ese,ese per arsimimin,hartim per arsimimin,arsimimi ese shqip

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more