Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Havarixhet

Njohje e shkurtër rreth cilësive të havarixhëve.

Shkëputur nga broshura me titull: " El Mesailul Muntekah min sifatil hauarixhil gula " Broshurën e ka lexuar dijetari i madh Salih el Feuzan dhe Muhamed el Humejis. Përkufizimi i havarixhëve: Havarixh është shumësi i fjalës harixhij (i dalur) që do të thotë: Ai i cili ka hequr dorë nga bindja e prijësit të muslimanëve, duke shfaqur mosbindjen, kundërshtimin dhe duke ngritur krye ndaj tij. Ose në një peërkufizim tjetër: Havarixhët janeë ata që i konsiderojnë muslimanët kafira n.q.s. bëjnë gjynahe të medha si dhe dalin kundra prijësve muslimanë. Si t’i njohim havarixhet? Shejh Salih El Feuzani thotë: N.q.s. shfaq mosbindjen dhe ngre krye ndaj prijësve musliman ose i konsideron muslimanët jobesimtarë, n.q.s. bëjnë gjynahe që nuk e arrijne gradën e shirkut ose e aprovon dhe e sheh si te saktë rrugën e havarixhëve, ose e bën të lejuar gjakun e muslimanëve (vrasjen e tyre) në emër të xhihadit ose në emër të ndryshimit të së keqes. Ky sekt i humbur njihet me d

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more