Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Bashkëtingëlloret

Si bëhet klasifikimi i bashkëtingëlloreve në gjuhën shqipe ?

Si bëhet klasifikimi i bashkëtingëlloreve  në gjuhën shqipe ?

Gjuha shqipe ka  29 bashkëtingëllore dhe ato janë : b, c, ç, d, dh, f, g, gj, h, j, k, l, ll, m, n, nj, p, q, r, rr, s, sh, t, th, v, x, xh, z, zh    të cilat klasifikohen:
Sipas mënyrës së formimit: mbylltore, shtegore, hundore, anësore dhe dridhëse;

Sipas vendit të formimit: buzore, dhëmbore, alveolare, paraqiellzore, qiellzore;

Sipas pjesëmarrjes së zërit dhe të zhurmës: të shurdhta ose të pazëshme dhe të zëshme.


bashketinglloret e gjuhes shqipe, cilat jane bashketinglloret e gjuhes shqipe,si klasifikohen bashketinglloret e gjuhes shqipe, si behet klasifikimi i bashktinglloreve te gjuhes shqipe, cilat jane bashketinglloret e gjuhes shqipe, gjuha shqipe bashketinglloret, sa bashketingllore ka gjuha shqipe, qysh behet klasifikimi i bashktinglloreve tek gjuha shqipe

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more