Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Afazia përçuese

Çka është afazia

Çka është afazia Kjo është paaftësia e plotë e të folurit. Nocion më i saktë është disfazia , i cili shënon secilin, edhe më të voglin ndryshim dhe çrregullim të të folurit, gjegësisht të krijimit apo zëvendësimit të fjalëve si simbole. Afazitë dhe disfazitë manifestohen me forma dhe intensitet të ndryshëm, varësisht nga vendosja dhe gjerësia e dëmtimit të trurit. Afazitë ndahet në: a) Senzore, për shkak të lezionit të qendrës së Wernicke -ut, b) Motorike, për shkak të lezionit të qendrës së Broca -s dhe c) Përçuese, shkaku i të cilave janë çrregullimet e përçuarjes midis dy qendrave të përmendura. Përveç këtyre llojeve kryesore të afazive, përmenden edhe afazia globale apo totale, afazia e pasme (asociative) me dy nënlloje: 1) Afazia e izoluar e të folurit dhe 2) Afazia nominale, anomike apo amnestike. Përfundimisht, atyre u përkasin edhe çrregullimet e lidhura me të folur - agrafia, aleksia, akalkulia, amuzia etj. (pamundësia e shkruarjes, leximit, llogaritjes, ku

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more