Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Etiologjia. Show all posts
Showing posts with label Etiologjia. Show all posts

Cila është etiologjia e kalkulozës së qeskës biliare dhe rrugëve biliare?

Cila është etiologjia e kalkulozës së qeskës biliare dhe rrugëve biliare?

Vlera normale ndërmjet kripërave biliare dhe kolesterolit në bilë është 20:1 deri 30:1.

Konsiderohet se çrregullimi i këtij raporti nën 13:1 çon deri te fundërrimi i kolesterolit dhe formimi i gurëve biliar.

Lexo më shumë: Kalkuloza e qeskës biliare dhe rrugëve biliare
Cila është etiologjia e kalkulozës së qeskës biliare dhe rrugëve biliare?

Vlera normale ndërmjet kripërave biliare dhe kolesterolit në bilë është 20:1 deri 30:1.

Konsiderohet se çrregullimi i këtij raporti nën 13:1 çon deri te fundërrimi i kolesterolit dhe formimi i gurëve biliar.

Lexo më shumë: Kalkuloza e qeskës biliare dhe rrugëve biliare

Si paraqiten klinikisht tumoret e mëlçisë?

Si paraqiten klinikisht tumoret e mëlçisë?

Humbje e apetitit dhe peshës trupore, dhembje nën harkun brinjor të djathtë, ikteri, asciti, metastazimi etj. 
Si paraqiten klinikisht tumoret e mëlçisë?

Humbje e apetitit dhe peshës trupore, dhembje nën harkun brinjor të djathtë, ikteri, asciti, metastazimi etj. 

Cila është etiologjia e tumoreve të mëlçisë?

Cila është etiologjia e tumoreve të mëlçisë?

Tumoret e mëlçisë i shkakton infeksioni me virusin e hepatitit B, alkooli, terapia me kontraceptiv me ndihmën e hormoneve seksuale.

Lexo më shumë: Tumoret primare malinje të mëlçisë
Cila është etiologjia e tumoreve të mëlçisë?

Tumoret e mëlçisë i shkakton infeksioni me virusin e hepatitit B, alkooli, terapia me kontraceptiv me ndihmën e hormoneve seksuale.

Lexo më shumë: Tumoret primare malinje të mëlçisë

Cilët janë shkaktarët e meningjitit bakterial dhe viral ?

Shkaktarët kryesorë të meningjitit bakterial janë Streptococcus pneumoniae (pneumokoku) dhe Neisseria meningitidis (meningokoku); e në raste më të rralla shkaktar mund të jenë edhe Haemophilus infl uenzae i tipit B (Hib).

Tipi viral zakonisht shkaktohet nga ndonjëri prej enterovirusëve - viruset të cilët zakonisht shkaktojnë vështirësi në traktin e tretjes.

Sidoqoftë edhe shumë lloje të tjera të viruseve mund ta shkaktojnë meningjitin, p.sh. herpes viruset.

Vërehet rritje e rasteve të meningjitit nga eneterovirusët sidomos në fund të verës dhe fillim të vjeshtës.

Meningjiti, Etiologjia, 
Shkaktarët kryesorë të meningjitit bakterial janë Streptococcus pneumoniae (pneumokoku) dhe Neisseria meningitidis (meningokoku); e në raste më të rralla shkaktar mund të jenë edhe Haemophilus infl uenzae i tipit B (Hib).

Tipi viral zakonisht shkaktohet nga ndonjëri prej enterovirusëve - viruset të cilët zakonisht shkaktojnë vështirësi në traktin e tretjes.

Sidoqoftë edhe shumë lloje të tjera të viruseve mund ta shkaktojnë meningjitin, p.sh. herpes viruset.

Vërehet rritje e rasteve të meningjitit nga eneterovirusët sidomos në fund të verës dhe fillim të vjeshtës.

Meningjiti, Etiologjia, 

Pse paraqitet hipertensioni arterial ?

Hipertensioni arterial paraqitet si pasojë e çrregullimeve të veshkëve, gjëndrave dhe enëve të gjakut, kurse mund të jetë edhe shenjë e hipertensionit esencial, sëmundje kjo me etiologji dhe patogjenezë ende të panjohur. 

pse shfaqet tensioni i rritur i gjakut,pse paraqitet shtypja e larte e gjakut,etiologjia e shtypjes se larte te gjakut,shtypja e larte e gjakut shkaqet
Hipertensioni arterial paraqitet si pasojë e çrregullimeve të veshkëve, gjëndrave dhe enëve të gjakut, kurse mund të jetë edhe shenjë e hipertensionit esencial, sëmundje kjo me etiologji dhe patogjenezë ende të panjohur. 

pse shfaqet tensioni i rritur i gjakut,pse paraqitet shtypja e larte e gjakut,etiologjia e shtypjes se larte te gjakut,shtypja e larte e gjakut shkaqet

Konjunktiviti bakterial më së shpeshti shkaktohet nga :


Konjunktiviti bakterial më së shpeshti shkaktohet nga :

a.    Pneumokoku , haemophilusi, stafilokoku
b.    Neiseria gonorrhoeae
c.    Neiseria meningitis

Konjunktiviti bakterial më së shpeshti shkaktohet nga :

a.    Pneumokoku , haemophilusi, stafilokoku
b.    Neiseria gonorrhoeae
c.    Neiseria meningitis

Shkaktari i flegmonës së orbitës është :


Shkaktari i flegmonës së orbitës është :

a.    Vetëm egzogjen
b.    Vetëm endogjen
c.    Endogjen dhe egzogjen pas lëndimeve

Shkaktari i flegmonës së orbitës është :

a.    Vetëm egzogjen
b.    Vetëm endogjen
c.    Endogjen dhe egzogjen pas lëndimeve

Nga kush shkaktohen dhimbjet në lëkurë ?Nga kush shkaktohen dhimbjet në lëkurë ?

Dhimbjet janë të shkaktuara nga ngacmimi i mbaresave të shumta nervore në lëkurën e dëmtuar.


Nga kush shkaktohen dhimbjet në lëkurë ?

Dhimbjet janë të shkaktuara nga ngacmimi i mbaresave të shumta nervore në lëkurën e dëmtuar.

Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë infekcioneve në spital ?

Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë infekcioneve në spital ?

Shkaktarët më të shpeshtë të infekcioneve në spital janë:

- mikroorganirorganizmat gram- negativ janë shkaktar në 75% të rasteve të infekcioneve hospitalore.

Në mesin e tyre janë: E. Coli 37%, Klebsiela 16%, Proteus 13%, Pseudomonas aeruginosa 17%, llojet e tjera të Pseudomonave 2%, Enterobacter 9%, Serratia

4%,

- Staphylococcus aureus lajmërohet në 20% të rasteve; në rritje janë Staphylococcus aureus rrezistent në Methicillin,

- Fungjet, më të shpeshtat janë Candida dhe Aspergillus,

- Virusët; hepatitis është infekcion virusal më i shpeshti i fituar në spital.

shkaktaret e infeksioneve hospitalore,kush jane shkaktart e infeksioneve nozokomiale
Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë infekcioneve në spital ?

Shkaktarët më të shpeshtë të infekcioneve në spital janë:

- mikroorganirorganizmat gram- negativ janë shkaktar në 75% të rasteve të infekcioneve hospitalore.

Në mesin e tyre janë: E. Coli 37%, Klebsiela 16%, Proteus 13%, Pseudomonas aeruginosa 17%, llojet e tjera të Pseudomonave 2%, Enterobacter 9%, Serratia

4%,

- Staphylococcus aureus lajmërohet në 20% të rasteve; në rritje janë Staphylococcus aureus rrezistent në Methicillin,

- Fungjet, më të shpeshtat janë Candida dhe Aspergillus,

- Virusët; hepatitis është infekcion virusal më i shpeshti i fituar në spital.

shkaktaret e infeksioneve hospitalore,kush jane shkaktart e infeksioneve nozokomiale

Cilat jane shkaqet e tumoreve ?


Cilat jane shkaqet e tumoreve ?

Shkaqet e tumoreve jane:

Faktoret endogjen: si trashegimia,raca,mosha,gjinia,hormonet etj.

Faktoret ekzogjen:si fizik,kimik,ineksioz,disontogjenetik etj.
kush jane shkaqet e kancereve,kanceri dhe shkaqet e tij,pse shfaqet kanceri,kanceri dhe shkaku,pse shfaqet kanceri,pse paraqitet kanceri,paraqitja e kancerit dhe shkaqet,pse ndodh kanceri

Cilat jane shkaqet e tumoreve ?

Shkaqet e tumoreve jane:

Faktoret endogjen: si trashegimia,raca,mosha,gjinia,hormonet etj.

Faktoret ekzogjen:si fizik,kimik,ineksioz,disontogjenetik etj.
kush jane shkaqet e kancereve,kanceri dhe shkaqet e tij,pse shfaqet kanceri,kanceri dhe shkaku,pse shfaqet kanceri,pse paraqitet kanceri,paraqitja e kancerit dhe shkaqet,pse ndodh kanceri

Cilat jane tipet e shokut per nga pikepamja etiopatologjike ?


Cilat jane tipet e shokut per nga pikepamja etiopatologjike ?

Tipet e shokut per nga pikepamja etiopatologjike jane: kardiogjen, hipovolemik, septik dhe neurogjen.

llojet e shokut nga etiologji,shoku dhe tipet e shokut,kush jane llojet e shokutCilat jane tipet e shokut per nga pikepamja etiopatologjike ?

Tipet e shokut per nga pikepamja etiopatologjike jane: kardiogjen, hipovolemik, septik dhe neurogjen.

llojet e shokut nga etiologji,shoku dhe tipet e shokut,kush jane llojet e shokut


Cilet jane faktoret qe luajne rol ne formimin e trombit ?


Cilet jane faktoret qe luajne rol ne formimin e trombit ?

Faktoret qe luajne rol ne formimin e trombit jane: demtimet e endotelit te enes se gjakut,staza dhe levizja rrethore e gjakut si dhe hiperkoagulabiliteti.

kush luan rol ne formimin e trombit,trombi dhe hiperkoagulabiliteti,kush e formon trombin,formimi i trombit,trombi dhe formimi i saj


Cilet jane faktoret qe luajne rol ne formimin e trombit ?

Faktoret qe luajne rol ne formimin e trombit jane: demtimet e endotelit te enes se gjakut,staza dhe levizja rrethore e gjakut si dhe hiperkoagulabiliteti.

kush luan rol ne formimin e trombit,trombi dhe hiperkoagulabiliteti,kush e formon trombin,formimi i trombit,trombi dhe formimi i saj

Rezultat i kujt eshte nekroza ?


Rezultat i kujt eshte nekroza ?

Rezultat i iskemise kronike eshte nekroza.

pse paraqitet nekroza,pse shfaqet nekroza,nekroza shqip

Rezultat i kujt eshte nekroza ?

Rezultat i iskemise kronike eshte nekroza.

pse paraqitet nekroza,pse shfaqet nekroza,nekroza shqip

Pse paraqitet eritroblastoza fetale ?


Pse paraqitet eritroblastoza fetale ?

Eritroblastoza fetale paraqitet si pasoje e hemolizes se eritrociteve nga grupet inkopatibile te gjakut.

Pse paraqitet eritroblastoza fetale ?

Eritroblastoza fetale paraqitet si pasoje e hemolizes se eritrociteve nga grupet inkopatibile te gjakut.

Cilat jane shkaqet e neoplazmave ?


Cilat jane shkaqet e neoplazmave ?

Shkaqet e neoplazmave jane multifaktoriale si:kimike,irradiative,virale,mekanike etj.

pse paraqiten neoplazmat,neoplazmat shqip,shkaqet e neoplazmave

Cilat jane shkaqet e neoplazmave ?

Shkaqet e neoplazmave jane multifaktoriale si:kimike,irradiative,virale,mekanike etj.

pse paraqiten neoplazmat,neoplazmat shqip,shkaqet e neoplazmave

Cilat jane shkaqet e mutacionit te gjeneve ?


Cilat jane shkaqet e mutacionit te gjeneve ?

Shkaqet e mutacionit te gjeneve jane: faktoret kimik,rrezatimi dhe viruset onkogjen,

Cilat jane shkaqet e mutacionit te gjeneve ?

Shkaqet e mutacionit te gjeneve jane: faktoret kimik,rrezatimi dhe viruset onkogjen,

Cilat jane faktoret qe shkaktojne demtimin e qelizes ?


Faktoret qe shkaktojne demtimin e qelizes jane:

Hipoksia
Faktoret kimik dhe ilaçet
Faktoret fizik
Reaksionet imunologjike
Mungesat gjenetike
Çrregullimet ne ushqim.
Mplakja e tyre

demtimi i qelizes shkaqet,kush e shkakton demtimin e qelizes,qeliza dhe demtimi i saj

Faktoret qe shkaktojne demtimin e qelizes jane:

Hipoksia
Faktoret kimik dhe ilaçet
Faktoret fizik
Reaksionet imunologjike
Mungesat gjenetike
Çrregullimet ne ushqim.
Mplakja e tyre

demtimi i qelizes shkaqet,kush e shkakton demtimin e qelizes,qeliza dhe demtimi i saj

Cilat jane shkaqet e atrofise se organit ?


Cilat jane shkaqet e atrofise se organit ?

Shkaqet e atrofise se organit jane: hipoksia, iskemia, mungesa e stimuluesve neurohormonal etj.

pse shkaktohet atrofia e organit,atrofia pse paraqitet

Cilat jane shkaqet e atrofise se organit ?

Shkaqet e atrofise se organit jane: hipoksia, iskemia, mungesa e stimuluesve neurohormonal etj.

pse shkaktohet atrofia e organit,atrofia pse paraqitet

Kush e shkakton Koleren ?


Kolera shkaktohet nga Vibrio Cholera.

Keto janë baktere gram negative, kane formë presje,kanë flagjel polar dhe nuk formojnë spore.


Lexo me shume: Kolera

Kush e shkakton Koleren ?,nga kush shkaktohet kolera,cili bakter e shkakton koleren, kolera dhe bakteri i saj,cili e shkakton koleren,etiologjia e koleres,kolera etiologjia,sëmundja e kolerës

Kolera shkaktohet nga Vibrio Cholera.

Keto janë baktere gram negative, kane formë presje,kanë flagjel polar dhe nuk formojnë spore.


Lexo me shume: Kolera

Kush e shkakton Koleren ?,nga kush shkaktohet kolera,cili bakter e shkakton koleren, kolera dhe bakteri i saj,cili e shkakton koleren,etiologjia e koleres,kolera etiologjia,sëmundja e kolerës

Prej kujt shkaktohet meningjiti bakterial ?


Meningjiti bakterial shkaktohet nga neisseria meningitides, s.pneumonie, h.influenze,staphilococus

kush e shkakton meningjitin bakterial,meningjiti bakterial shkaktaret,meniningjiti bakterial,shqip,meningjiti bakterial etiologjia,

Meningjiti bakterial shkaktohet nga neisseria meningitides, s.pneumonie, h.influenze,staphilococus

kush e shkakton meningjitin bakterial,meningjiti bakterial shkaktaret,meniningjiti bakterial,shqip,meningjiti bakterial etiologjia,

Namazi

Syzat