Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Indikacionet

Cilat janë indikacionet e Dantrolenit ?

Cilat janë indikacionet e Dantrolenit ? 

Indikacionet e Dantrolenit janë:relaksimi muskulor në ndërhyrjet kirurgjike, gjendja spastike kronike e muskujve të vullnetshëm, hipertermia malinje.

kur perdoret dantroleni,ne cilat raste perdoret dantroleni,dantroleni perdorimet,indikimet,

Cilat janë indikacionet e Alfentanilit ?

Cilat janë indikacionet e Alfentanilit ? 

Indikacionet e alfentanilit janë:analgjezia, veçanërisht gjatë ndërhyrjeve të shkurta kirurgjike dhe në ndërhyrjet kirurgjike jashtë spitalit; thellimi i anestezionit; analgjezia dhe suprimimi i aktivitetit frymëmarrës te pacientët e njësisë intensive me frymëmarje të ndihmuar.

kur perdoret alfenatinili,alfentanili indikimet,perdorimet

Cilat janë indikacionet për anaskopi dhe rektoskopi ?

Indikacionet për anaskopi dhe rektoskopi janë:

- Gjakderdhja e freskët nga zorra e trashë ( gjaku i pastërt apo fekaliet e përlyera me gjak).

- gjakderdhja okulte (Haemoccult – test pozitiv),

- ndryshimet në defekim (diarretë apo obstipacionet, gjegjësisht herë diarre e herë obstipacion),

- fekaliet e holla sikur lapsi,

- nyja e prolabuar nga vrima anale,

- diarretë jargore-gjakderdhëse,

- fistulat anale,

- pengesat subjektive në regjionin e zorrës së trashë me etiologji të paspjegueshme.

Cilat janë indikacionet për shiqimin proktologjik ?

Cilat janë indikacionet për shiqimin proktologjik ?

Indikacionet për shiqimin proktologjik janë:

- dhimbjet në regjionin anal,

- gjakderdhjet nga anusi,

- ndryshimet në defekim (obstipacioni i papritur apo diarretë gjegjësisht paraqitja e herë obstipacionit e herë diarresë), jashtëqitja e hollë.

- gjaku dhe jargët në jashtëqitje

dhe

- shtangimet ( tenezmat).


Cilat janë indikacionet për aplikimin e përgjithshëm të termoterapisë ?

Cilat janë indikacionet për aplikimin e përgjithshëm të termoterapisë ?

Indikacionet për aplikimin e përgjithshëm të termoterapisë janë:

Intoksikacionet me kryprat e metaleve të rënda

Sëmundjet reumatizmale të gjeneralizuara

Me qëllim të rekreacionit etj.

indikacionet e termoterapise,termoterapia dhe indikacionit,kur aplikohet termoterapia,aplikimi i termoterapise

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more