Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Poligamia. Show all posts
Showing posts with label Poligamia. Show all posts

Çka është Poligamia?

Çka është Poligamia?

Poligamia është formë e martesës me grupe, karakteristike për periudhën e egërsisë dhe më pas edhe për familjen patriarkale, kur një burrë mund të kishte në të njëjtën kohë disa gra.

qka eshte Poligamia ,Cka eshte Poligamia ,ceshte Poligamia,cfare eshte Poligamia ,qeshte Poligamia ,definicioni Poligamia, perkufizimi Poligamia,shpjegimi Poligamia,qka kuptojm me Poligami, qka nenkuptojm me Poligami,nenkuptimi Poligamia,kuptimi i fjales Poligami
loading...
Çka është Poligamia?

Poligamia është formë e martesës me grupe, karakteristike për periudhën e egërsisë dhe më pas edhe për familjen patriarkale, kur një burrë mund të kishte në të njëjtën kohë disa gra.

qka eshte Poligamia ,Cka eshte Poligamia ,ceshte Poligamia,cfare eshte Poligamia ,qeshte Poligamia ,definicioni Poligamia, perkufizimi Poligamia,shpjegimi Poligamia,qka kuptojm me Poligami, qka nenkuptojm me Poligami,nenkuptimi Poligamia,kuptimi i fjales Poligami

Martesa dhe llojet e saj ?

Martesa dhe llojet e saj ?

Me kalimin ne monogami martesa merr formen e plote te institucionit shoqëror.

Martesa e parahistorise ka kaluar ne etapa:

Martesa grupore (endogamia, ekzogamia), Martesa poligamike (Poligonia, poliandria) dhe Martesa monogamike. 

Me endogami nënkuptojmë marrëdhëniet martesore brenda fisit dikur gjinisë apo klasit. 

Egzogamia është formë e marrëdhënieve të mashkullit dhe femrës që nuk i takojnë një fisi. 

Me martesën poligamike nënkuptojmë formën martesore kur burri ka shumë partnere për të hyrë në marrëdhënie martesore. Poligamia është martesë e një mashkulli me shumë gra.

Poliandrior është martesa e një gruaje me shumë burra.

Bigamia është institucion martesor i një burri me dy gra. 

Biandria është institucion martesor i një gruaje me dy burra.

Sororati është institucion martesor kur burri martohet me motren e gruas.

Lavirati është institucion martesor kur vëllai i gjallë apo mashkulli i familjes së vëllait të vdekur “kthen gruan” martohet me gruan e vëllait të vdekur.
loading...
Martesa dhe llojet e saj ?

Me kalimin ne monogami martesa merr formen e plote te institucionit shoqëror.

Martesa e parahistorise ka kaluar ne etapa:

Martesa grupore (endogamia, ekzogamia), Martesa poligamike (Poligonia, poliandria) dhe Martesa monogamike. 

Me endogami nënkuptojmë marrëdhëniet martesore brenda fisit dikur gjinisë apo klasit. 

Egzogamia është formë e marrëdhënieve të mashkullit dhe femrës që nuk i takojnë një fisi. 

Me martesën poligamike nënkuptojmë formën martesore kur burri ka shumë partnere për të hyrë në marrëdhënie martesore. Poligamia është martesë e një mashkulli me shumë gra.

Poliandrior është martesa e një gruaje me shumë burra.

Bigamia është institucion martesor i një burri me dy gra. 

Biandria është institucion martesor i një gruaje me dy burra.

Sororati është institucion martesor kur burri martohet me motren e gruas.

Lavirati është institucion martesor kur vëllai i gjallë apo mashkulli i familjes së vëllait të vdekur “kthen gruan” martohet me gruan e vëllait të vdekur.

Cilat janë llojet e martesave ?


Cilat janë llojet e martesave ?


EGZOGAMI – është martesë e cila lidhet jashtë fisit.

ENDOGAMIA – është marrëdhënie martesore brenda fisit.

POLIGAMIA – është formë martesore, kur buri ka shumë partnere për të hyrë në marrëdhënie martesore.

PLOIGJINIA – është martesa e një mashkulli me shumë gra.

POLIANDRIA – është lidhja e bashkësisë seksuale e një gruaje me shumë burra.

BIGAMIA – është martesa e një burri me dy gra.

BIANDRIA – është martesa e një gruaje me dy burra.

SORORATI – është institucion i tillë martesor, kur burri martohet me motrën e gruas.

LEVIRATI – është institucion martesor, kur vëllai i gjallë apo ndonjë mashkull tjetër i familjes së vëllait të vdekur, “Kthen gruan” martohet me gruan e vëllait të vdekur.


cka eshte egzogamia, ceshte egzogamia, cfare eshte egzogamia,cfare eshte egzogami, egzogamia definicioni, qka eshte endogamia, cka eshte endogami, cfare eshte endogamia, endogamia shqip,cka eshte poligamia, cfare eshte poligamia, qka osht poligamia, qeshte poligamia,cka eshte ploigjinia, cfare eshte ploigjinia, ceshte ploigjinia, cka eshte poliandria, cfare eshte poliandria, cka eshte bigamia, cka eshte bigami, ceshte bigamia, cfare eshte bigamia, qka osht bigamia, qka eshte biandria, ceshte biandria, cfare eshte biandria, ceshte sororati, ceshte levirati,cfare eshte levirati, cka eshte levirati, ceshte levirati, qka eshte levirati, qeshte levirat 
loading...

Cilat janë llojet e martesave ?


EGZOGAMI – është martesë e cila lidhet jashtë fisit.

ENDOGAMIA – është marrëdhënie martesore brenda fisit.

POLIGAMIA – është formë martesore, kur buri ka shumë partnere për të hyrë në marrëdhënie martesore.

PLOIGJINIA – është martesa e një mashkulli me shumë gra.

POLIANDRIA – është lidhja e bashkësisë seksuale e një gruaje me shumë burra.

BIGAMIA – është martesa e një burri me dy gra.

BIANDRIA – është martesa e një gruaje me dy burra.

SORORATI – është institucion i tillë martesor, kur burri martohet me motrën e gruas.

LEVIRATI – është institucion martesor, kur vëllai i gjallë apo ndonjë mashkull tjetër i familjes së vëllait të vdekur, “Kthen gruan” martohet me gruan e vëllait të vdekur.


cka eshte egzogamia, ceshte egzogamia, cfare eshte egzogamia,cfare eshte egzogami, egzogamia definicioni, qka eshte endogamia, cka eshte endogami, cfare eshte endogamia, endogamia shqip,cka eshte poligamia, cfare eshte poligamia, qka osht poligamia, qeshte poligamia,cka eshte ploigjinia, cfare eshte ploigjinia, ceshte ploigjinia, cka eshte poliandria, cfare eshte poliandria, cka eshte bigamia, cka eshte bigami, ceshte bigamia, cfare eshte bigamia, qka osht bigamia, qka eshte biandria, ceshte biandria, cfare eshte biandria, ceshte sororati, ceshte levirati,cfare eshte levirati, cka eshte levirati, ceshte levirati, qka eshte levirati, qeshte levirat 

Namazi

Syzat