Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Paradoksi

Katër Paradokset e Drejtimit

J anë disa paradokset të cilat në rast se i analizojmë dhe arrijmë ti praktikojmë gjatë punës do të na japin një rezultat të favorshëm dhe të dukshëm. Sigurisht që rezultatet nuk janë aq të dukshem siç edhe një pjesë e njerëzve dhe e drejtuesve mendojnë. Asnjëherë nuk mund të thuhet se një teknikë ose një strategji nuk pati rezultate nëse ne i presim ato brenda një periudhe të shkurtër dhe në një formë të prerë ku në shumicën e rasteve drejtuesit e kompanive këtë rezultat e kërkojnë në të ardhura financiare të menjëhershme. 1. Që të arrish më shumë, ngadalëso. Sigurisht që edhe po të shpejtosh mund të arrish dicka, do lodhesh. Të shpejtosh është e nevojshme vetëm kur objektivi është i përcaktuar shumë qartë dhe rruga që do të përshkruhet është e qartë në formën më të përpiktë mundshme. Por kur bëhet fjalë për biznes dhe për drejtimin e një kompanie është mirë të ngadalsojmë që të arrijmë më shumë. Çfarë përfitojmë? Nesë ngadalsojmë do të mund të shikojmë fakt

Çka është paradoksal ?

Paradoksal ka dy kuptime: 1. Që bie në kundërshtim me mendimin e përgjithshëm a me përvojën e zakonshme, që ka natyrën e një paradoksi. Ide paradoksale . Arsyetim paradoksal .   2. I papritur dhe jo i zakonshëm, i çuditshëm dhe i pabesueshëm. Ngjarje paradoksale . Rast paradoksal . Duket paradoksale .  Shih edhe: Paradoksi qka eshte paradoksal,cka eshte paradoksal,qka kuptojm me termin paradoksal,fjala paradoksal,

Çka është paradoksi ?

1. Paradoksi është mendim që bie në kundërshtim me atë që dihet a që është pranuar përgjithësisht si e vërtetë; ide pak e çuditshme në vështrimin e parë, që duket se bie në kundërshtim me arsyen e shëndoshë, por që mund të jetë e vërtetë. Flet me paradokse . Paradoksi : «kush ecën ngadalë, shkon larg».  2. Paradoksi është dukuri e çuditshme, që bie në kundërshtim me njohuritë shkencore ose me përvojën e zakonshme, por që ka arsyen e vet; diçka e papritur dhe e pabesueshme. Paradokset e natyrës .  Shih edhe: Paradoksal qka eshte Paradoksi ,Cka eshte Paradoksi ,ceshte Paradoksi,cfare eshte Paradoksi ,qeshte Paradoksi ,definicioni Paradoksi, perkufizimi Paradoksi,shpjegimi Paradoksi,qka kuptojm me Paradoks, qka nenkuptojm me Paradoks,nenkuptimi Paradoksi,kuptimi i fjales Paradoks

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more