Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Pasthirrma

Çka janë fjalët e ndryshueshme dhe të pandryshueshme ?

Fjalët që ndryshojnë formën gjatë përdorimit në fjali i quajmë pjesë të ndryshueshme  .  Fjalët që nuk e ndyshojnë formën kur i përdorim në fjali të tjera i quajmë fjalë të pandryshueshme .  Të ndryshueshme janë: emri , mbiemri , përemri , nyja, folja dhe numërori .  Të pandryshueshme janë: ndajfoljet , parafjalët , lidhëzat , pjesëzat dhe pasthirrmat . pjesë të ndryshueshme fjalë të pandryshueshme

Si ndahen pasthirrmat ?

Si ndahen pasthirrmat ? Pasthirrmat ndahen në: pasthirrma emocionale , pasthirrma thirrore dhe pasthirrma onomatopeike . Shih edhe: Pasthirrma Pasthirrma, llojet e saj dhe shembuj  

Pasthirrma, llojet e saj dhe shembuj

Pasthirrma është pjesë e pandryshueshme e ligjëratës , që shërben për të treguar ndjenjat e folësit ose përdoret për të tërhequr vëmendjen e dëgjuesve: O, sa mirë që erdhët! Ishim bërë merak për ju. • Pasthirrmat janë karakteristike për gjuhën e folur dhe kuptimi i tyre shpesh qartësohet nga intonacioni. • Pasthirrmat grupohen në pasthirrma emocionale – që shprehin ndjenja dhe në pasthirrma urdhërore – që shprehin dëshirën ose vullnetin e folësit. • Pasthirrma emocionale që shprehin: • Ndjenja të gëzuara: o, oh, oho, hoho, të lumtë, urra etj.; • Frikë, tmerr: bobo, kuku, obobo etj.; • Habi: au, oj, u, ua, uh etj.; • Mosbesim, mospërfillje, përbuzje: aha, ahu, i, ptu etj.; • Pakënaqësi, keqardhje, mërzi, dhembje: a, ah, of, uf etj.; • Nxitje (thirrje, urdhër, lutje): hej, o, ore, pëst, forca, hop, hë, shët etj.; • Përshëndetje, mirënjohje, mallkime, sharje, ngushëllime etj: faleminderit, lamtumirë, mirëmëngjes,

Çka është pasthirrma ?

Çka është pasthirrma Pasthirrma është pjesë e pandryshueshme e ligjëratës, që shërben për të treguar ndjenjat e folësit ose përdoret për të tërhequr vëmendjen e dëgjuesve: O, sa mirë që erdhët! Ishim bërë merak për ju. Shih edhe:   Pasthirrma, llojet e saj dhe shembuj Si ndahen pasthirrmat ? cka eshte pasthirrma, pasthirrma shembuj, ceshte pasthirrma, cka eshte pasithirrme, cfare eshte pasthirrma, qka osht pasthirrma,

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more