Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Kuvendi i Arbërit

Gjimnazi "Kuvendi i Arbërit" Ferizaj

Historiku i gjimnazit ''Kuvendi i Arbërit''
Gjimnazi "Kuvendi i Arbërit" është themeluar në vitin 1967.

Në vitin e parë të veprimit si gjimnaz kishte 7 paralele.

Gjatë historisë së tij ky gjimnaz disa herë ka pësuar ndryshime në strukturën organizative dhe përmbajtësore.

Një kohë ishte shëndrruar në Qendër shkollore, pastaj në kohën e shuvarizmit, në vitin shkollor 1975/76 ishte shëndrruar në arsimin e mesëm të orientuar dhe bënte përgatitjen e nxënësve për arsimimin e përgjithshëm në Fazën e Parë të Bazave të Përbashkëta.

Ishte ndër shkollat e para të mesme ku është eksperimentuar me këtë reformë, pastaj një vit më vonë arsimi i mesëm i orientuar është aplikuar edhe në shkollat tjera të mesme të Kosovës.

Gjimnazi "Kuvendi i Arbërit" rritej së bashku me numrin e nxënësve.

Kështu në vitin shkollor 1990/91 në këtë gjimnaz ishin përfshirë gjithsej 1.394 nxënës, shkolla kishte një ndërtesë shkollore me 27 mësonjëtore me 1500m2, kishte sallë …

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more