Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Ortopedia dhe Traumatologjia

Çka janë skoliozat ?

Çka janë skoliozat ? Skoliozat janë deformitete të boshtit kurrizor që karakterizohen me lakimin e boshtit kurrizor në planin sagjital. cka eshte skolioza,ceshte skolioza,cfare eshte skolioza,qfare eshte skolioza,qka eshte skolioza,me qka merret skolioza,qka ajne skoliozat,cfare jane skoliozat

Çka është osteogenesis imperfecta ?

Çka është osteogenesis imperfecta ? Osteogenesis imperfecta është sëmundje në të cilën kocka është e mangët në aspektin struktural dhe me ndieshmëri të lartë për thyerje. cka eshte osteogenesis imperfecta,qka eshte osteogenesis imperfecta,cfare eshte osteogenesis imperfecta,ceshte osteogenesis imperfecta,qka eshte osteogenesis imperfecta

Çka është Ortopedia pediatrike ?

Çka është Ortopedia pediatrike ? Ortopedia pediatrike është degë subspecialistike e ortopedisë e cila merret me studimin,parandalimin dhe mjekimin e sëmundjeve,deformimeve dhe lëndimeve të sistemit osteomuskular te fëmijët. qka eshte Ortopedia pediatrike,cfare eshte Ortopedia pediatrike,ceshte Ortopedia pediatrike,qka quajme Ortopedi pediatrike,Ortopedia pediatrike shqip

Çka është artroplastika ?

Çka është artroplastika ? Ndërhyrja operatore me të cilën formohet nyja që morfologjikisht dhe në aspektin funksional i përgjigjet nyjës normale quhet atroplastika. qka eshte artroplastika,ceshte artroplastika,cfare eshte artroplastika,qka quajme artroplastike,qfare eshte artroplastika,me qka merret artroplastika,

Çka është artrodeza ?

Çka është artrodeza ? Artrodeza është ndërhyrje operatore me të cilën bëhet koçitja e nyjës.Pas artrodezës së suksesshme rezulton apo vjen ankiloza ose urëzimi apo kockëzimi i nyjës. cka eshte artrodeza,qka eshte artrodeza,cfare eshte artrodeza,ceshte artrodeza,artrodeza shqip,me qka merret artrodeza,perkufizimi,definicioni

Çka është osteosinteza ?

Çka është osteosinteza ? Me osteosintezë nënkuptojmë ndërhyrjen operatore me të cilën bëhet repozicioni i fragmenteve pas frakturave dhe osteotomive nën mbikqyrjen direkte(reduksioni i hapur i frakturës dhe poashtu fiksimi i fragmenteve kockore në mes veti me anë të materialit osteosintetik siç janë vidat,kapëseve,telave,pllakave ose shiftit intramedular(fiksimi i brendshëm skeletor),fiksatorët e jashtëm etj. cka eshte osteosinteza,qka eshte osteosinteza,cfare eshte osteosinteza,me qka merret osteosinteza,osteosinteza shqip,qfare eshte osteosinteza,osteosinteza perkufizimi,osteosinteza definicioni

Çka është tenodeza ?

Çka është tenodeza ? Me tenodezë nënkuptojmë koçitjen e plotë ose të pjesshme(kufizimin e lëvizshmërisë) të nyjës me anë të tetivës. Kjo ndërhyrje sot përdoret rrallëherë,kryesisht në rastet kur për shkaqe të ndryshme nuk mund të bëhet artrodeza. qka eshte tenodeza,cka eshte tenodeza,ceshte tenodeza,cfare eshte tenodeza,qfare eshte tenodeza,perkufizimi,definicioni

Çka është osteoklaza ?

Thyerja manuele e mbyllur në vendin ku kocka është më së shumti e lakuar nën anestezion quhet osteoklazë. Osteoklaza është ndërhyrje që në të kaluarën është përdorur shumë në korigjimin e deformimeve por sot përdoret rrallëherë me përjashtim në kockat me dobësi abnormale. qka eshte osteoklaza,cka eshte osteoklaza,ceshte osteoklaza,cfare eshte osteoklaza,qfare eshte osteoklaza,qeshte osteoklaza,osteoklaza shqip,kuptimi i fjales osteoklaze

Çka është repozicioni ?

Çka është repozicioni ? Repozicioni është ndërhyrje ortopedike me të cilën pjesët e thyera(fragmentet) kockore ose nyjës së luksuar vëhen në vend. Pas repozicionit të sukseshëm bëhet imobilizimi i fragmenteve të reponuara me anë të gips imobilizimit. qka eshte repozicioni,cka eshte repozicioni,ceshte repozicioni,cfare eshte,qfare eshte repozicioni,qka osht repozicioni,repozicioni ortopedi

Çka është redresmani ?

Çka është redresmani ? Redresmani është ndërhyrje ortopedike jo e përgjakshme ku me forcë drejtohet ndonjë deformitet i sistemit muskuloskeletor.Redresmani kryhet me duar ose me aparate speciale për këtë qëllim-redreserëve ose osteoklastëve. qka eshte redresmani,cka eshte redresmani,ceshte redresmani,cfare eshte redresmani,qeshte redresmani,qka quajme redresman,redresmani shqip,ortopedi redresman i

Çka eshte ortoza ?

Ortoza eshte mjet që korigjon ose plotëson deficiencën (mungesën), kompenzim për dëmtimin (psh. Syzat, patericat, karroca). qka eshte ortoza,cka eshte ortoza,ceshte ortoza,cfare eshte ortoza,qka quajme ortoze,qka jane ortozat,

Çka eshte proteza ?

Çka eshte proteza ? Proteza eshte mjet ose aparat e cila përdoret për të zëvendësuar gjymtyrën, një pjesë të gjymtyrës së amputuar, ose organi i cili është rëndë i dëmtuar ose i shkatëruar. qka eshte proteza,cka eshte proteza,ceshte proteza,cfare eshte proteza

Çka është amputacioni ?

Çka është amputacioni ? Amputacioni është ndërhyrje operatore ireverzibile dhe radikale që nënkupton heqjen e një pjese të një anësie në vazhdim të kockës. qka eshte amputimi,cka eshte amputacioni,qfare eshte amputacioni,qka jane amputacionet,ceshte amputacioni,qfare quajme amputacion,amputimi shqip,definicioni,perkufizimi,

Çka është osteoporoza ?

Çka është osteoporoza ? Me osteoporozë nënkuptojmë humbjen e indit kockor si në pikpamjen kualitative ashtu edhe strukturale. qka eshte osteporoza,qfare eshte osteoporoza,osteoporoza shqip,osteoporozat definicioni,perkufizimi,cka eshte osteporoza,qka ostoporoza

Çka janë endostozat ?

Çka janë endostozat ? Endostoza paraqiten me rindërtimin kockor brenda substancës kockore. Këto janë trashje të kompaktës të cilat mund të përfshinë tërë skeletin sikurse te sëmundja e mermertë, ose paraqitet e kufizuar në formë të ishujve të kompaktë. Endostozat e kufizuara mund të formojnë formacionin kockor ekspanziv-osteonin. Metastazat osteoblastike dhe infarkti kockor poashtu formojnë pamjen e endostozave. qka eshte endostoza,cka eshte endostoza,endostoza shqip,cfare jane endostozat,endostoza shqip

Çka është spongioskleroza ?

Çka është spongioskleroza ? Spongioskleroza paraqet trabekulat kockore të zgjeruara,të trashura,të renditura dendur,kurse shpeshherë paraqiten me trashje të kompaktës ose kortikalisit. Format e gjeneralizuara të spongiosklerozës tregojnë ndryshime në tërë skeletin. Këto janë rastet e osteopatisë netrogjene,helmimeve me flor,metaplazisë mieloide etj. Spongiosklerozat lokale paraqiten vetëm në kocka ose pjesë të veçanta të kockave dhe më së shpeshti janë shprehje e metastazave osteoplastike,limfomës malinje dhe sëmundjes së Pagetit. Më shpesh takohet në kockën iliake në afërsi të nyjës sakro-iliakale në formë të të ashtuquajturit ostitis kondensans. qka eshte spongioskleroza,cka eshte spongioskleroza,spongiosklerozat shqip,qka jane spongiosklerozat,spongiosclerosis shqip,definicioni,perkufizimi

Çka janë periostozat ?

Çka janë periostozat ? Periostozat janë trashje që paraqiten për shkak të osifikimit periostal që çon në trashjen e përgjithshme ose të kufizuar të kompaktës. Periostozat e përgjitshme ose sistemike paraqiten te intoksikimi me vitaminën A si dhe në disa gjendje tjera toksike. Periostozat e kufizuara më së shpeshti takohen në vendin e inserimit të tetivave dhe muskujve,pastaj si periostoza reaktive gjatë traumave,gjakderdhjeve subperiostale,proçeseve inflamatore,ndryshimeve degjenerative etj. qka eshte periostoza,cka eshte periostoza,qka jane periostozat,periostosis,definicioni,perkufizimi ,pse paraqiten periostozat,pse shfaqet periostoza

Çka është osteoskleroza ?

Çka është osteoskleroza ? Te osteoskleroza kemi të bëjmë me rritjen e substancës kockore minerale, pa marrë paraysh se a është rezultat i shtimit të ndërtimit kockor ose zvogëlimit të shkatërrimit të kockës. Në të dy rastet kjo rezulton me balansin pozitiv kockor.Radiografia tregon strukturën e dendur kockore në kuptim të hiperostozës. qka eshte osteoskleroza,qeshte osteoskleroza,cka eshte osteoskleroza,osteosklerozat shqip,osteoskleroze,perkufizimi,shqip,definicioni,osteoslerosis

Çka është ortopedia ?

Çka është ortopedia ? Ortopedia është specialitet që merret me hulumtimin,parandalimin dhe mjekimin e sëmundjeve,deformimeve dhe lëndimeve të sistemit lokomotor(eshtrave dhe muskujve). qka eshte ortopedia,qeshte ortopedia,ortopedia shqip,qfare eshte ortopedia,cka eshte ortopedia,ortopedia shqip,ortopedi shqip,ortopedia ne shqip,perkufizimi,definicioni

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more