Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Logopedia

Ç'është Logopedia?

1. Ç'është Logopedia? Logopedia është shkencë e cila merret me parandalimin, zbulimin, diagnostikimin dhe trajtimin e çrregullimeve të gjuhës, të folurit, zërit, gëlltitjes, leximit dhe shkrimit. 2. Ç'është Logopedi? Logopedi është profesionist i specializuar për të punuar me fëmijët dhe të rriturit të cilët kanë lloje të ndryshme të problemeve në të folur, gjuhë dhe komunikim,me ata të cilët kanë vështirësi në ngrënje, pirje dhe gëlltitje, si dhe në shkrim dhe lexim. 3. Kur duhet që të kërkoni ndihmë nga logopedi ? Ja disa arsye pse duhet që fëmijën tuaj ta dërgoni të logopedi: • Kur fëmija juaj është 3 vjeçarë dhe ju e keni të vështirë të kuptoni të folurit e tij/saj; • Kur artikulon tingujt, fjalët në mënyrë jo të drejtë; • Kur fëmija juaj ka vështirësi në përcjelljen e udhëzimeve në krahasim me fëmijët tjerë; • Kur fëmija juaj vonon në zhvillimin e gjuhës; • Kur fëmija juaj ka zë të ngjirur; • Kur belbëzon; • Kur kundërshton të luajë me moshata

Çka është Logopedia? - Dr. Agon Bislimi

Mjekesia nukleare, Mjekesia ligjore, Onkologjia, Mjekesia Urgjente, Radiologjia, Biokimia Mjekesore, Biokimia Klinike, Fiziatria, Mjekesi fizikale me rehabilitim, Pulmologjia, Anesteziologjia, Neonatologjia, Pediatria, Dermatologjia, Neurologjia, Psikiatria, Infektiva, Infektologjia, Kirurgjia maksillo-faciale, Oftalmologjia, Otorinolaringologjia, Gjinekologjia, Gastroenterologjia, Endokrinologjia, Reumatologjia, Kardiologjia, Nefrologjia, Hematologjia, Urologjia, Ortopedia, Kirurgjia e fëmijëve, Fiziologjia, Patologjia, Anatomia, Anatomia Patologjike,Mjekesi dhe Shkence, Mjekesia, Shkenca, Teknologjia, Letersia, Gjuha shqipe, Analiza, Referate, Komente letrare,qka eshte logopedia, logopedia definicion, logopedia ligjerata, logopedia praktike, logopedia seminare, logopedia konferenca, logopedia simpoziume, logopedia libra, libra logopedia, logopedi shkence, logopedia praktike, praktika e logopedise, ushtrime nga logopedia, me qka merret logopedia, qka studion logopedia,

500 GjENE NDIKOJNË NË DËGJIMIN TONË

Sqarimi për humbjen e dëgjimit ,në të shumtën e rasteve ,mund të gjendet arsyeja në gjenet tona.Më shumë se 500 prej gjithësej 30.000 gjene tek njeriu mund të ndikojnë në dëgjim.Organizmi i njeriut përmban 30.000 gjene të cilat i kontrollojnë funksionet e qelizave,duke formuar proteina të ndryshme.Sipas Claes Möller(profesor i audiologjisë në Örebro pranë Univerzitetit të Zvicrës) pohoet se prej gjithësej 30.000 gjeneve tona ,më së paku 5 .000 ndikojnë në procesin e dëgjimit. •Mutacionet e gjeneve shkaktojnë humbje të dëgjimit Nëse një gjen i caktuar posedon çrregullime ,mund të sjellë deri tek joprodhimi i proteinave të duhura ose të prodhohen shumë më pak se sa është e nevojshme.Kjo gjendje ndodhë si rezultat i mutacioneve gjenetike.Prej gjithë njerëzve ,të lindur me dëgjim të dëmtuar ,sëpaku 2 prej 3 rasteve janë të shkaktuara prej mutacioneve të njërit prej atyre 500 gjeneve.Prej humbjes së dëgjimit ,i shkaktuar nga mutacioni i gjenit ,1/3 e rasteve posedojn

KUR ËSHTË KOHA E DUHUR PËR LOGOPED ?

Qoftë edhe nëse bëhet fjalë për të folurit jo të zhvilluar mirë ,pengesa gjatë shprehjes ,leximit ose të shkruarit ,prindërit dhe personat që çdo ditë kanë kontakt me fëmijët ,shpesh herë nuk e dinë se kur duhet kërkuar ndihmë nga Logopedi (terapisti i të folurit). Çrregullimi i parë ndodhë në formë të një të folure jo aq të zhvilluar dhe zakonishtë parashtrohet pyetja : “Përse femiju im nuk flet”? Kur vërreni se femiju ka ngecje në të zh villuarit normal (rritjen),shprehet me gabime ose rënd shprehet në krahasim me moshatarët ,prindërit shpesh i kaplon stresi.   Kur fëmiju arrin moshën 3 vjecare dhe fillon të shkon në çerdhe ,prindërit përfitojnë mundësi për të bërë krahasimin mes fëmijës së tyre dhe fëmijëve të tjerë dhe atëherë ju bëhet e vetëdijshme se fëmiju posedon çregullim . Atëherë është e duhur që të konsultoheni me logopedin për këshillë. E rëndësishme është që sa më herët të fillohet me tretmanet apo këshillat ,sepse fëmiju në atë periudhë bëhet i vetë

Definimi i Logopedisë

Logopedia është shkencë e cila merret me parandalimin, zbulimin, diagnostikimin dhe trajtimin e çrregullimeve në komunikim human me të cilën nënkuptohet të gjitha ato procese dhe funksione të cilat janë të lidhura me produksionin e të folurit me percepcion dhe produksionin e gjuhës verbale dhe të shkruar, si dhe formave joverbale të komunikimit. (Definicioni i Shoqatës Evropiane të Logopedëve, CPLOL)

Çka është afonia

Çka është afonia Afonia është humbja e aftësisë së fonacionit (krijimit të zërit), pranë mundësisë së ruajtur të artikulimit.   Manifestohet me pëshpëritje.  Shkak i afonisë mund të jenë sëmundjet organike të laringut dhe telave të zërit (tumorët, inflamacionet , parezat, paralizat), por edhe mekanizmat psikogjenë (neuroza histerike). cka eshte afonia, ceshte afonia, cka eshte fjala afoni, cfare eshte afonia, afonia shqip, cfare eshte afoni, qka osht afonia, cka eshte fjala afoni, afonia kuptimi, c'eshte afonia, çeshte afonia, afonia semundje, afonia kuptim

Çka është Anartria (dizartria)

Çka është Anartria (dizartria) Anatria është humbja e plotë apo e pjesërishme e funksionit të të folurit, për shkak të çrregullimit në mekanizmin neuromuskular të artikulimit.  Pacienti plotësisht e kupton të folurit dhe mund të shkruaj dhe të lexojë, por nuk mund të flas, meqë muskujtë e buzëve dhe gjuhës nuk mund të kontrollojnë ekspiriumin me të cilin kishin për t’u formuluar fjalët.  Të folurit dizartrik është i pakuptueshëm, por përdorimi i fjalëve apo kuptimi i tyre janë të paprekur. Për artikulim janë përgjegjës muskujtë e fytyrës (i inervon n. facialis), laringut dhe grykës (n. vagus), nofullave (n. trigeminus) dhe gjuhës (n. hypoglosus). Dizartritë , mund të zënë fill për shkak të:  a) Dëmtimit të neuronit të sipërm motorik,  b) Çrregullimit të harmonizimit të sistemit ekstrapiramidal,  c) Dëmtimit të neuronit të poshtëm motorik,  d) Dëmtimit të lidhjeve mioneurale dhe  e) miopative. ceshte anartria, qka osht anartria, cka eshte dizartria, c'esh

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more