Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Xhindet

Situatat kur ndodhin sulmet e shejtanëve

Prekja e xhinëve mund të ndodhë në rastet që vijojnë: 1. kur xhini irritohet nga ndonjë sjellje e pakontrolluar që e godet, sepse xhini është i padukshëm ( e përvëlon me ujë valë kur e derdh ujin, bie mbi të e te ngjashme). 2. kur xhini ose xhinesha dashurohet në krijesën njerëzore. 3. kur xhini i lig bën zullum e padrejtësi, madje edhe pa kurrfarë arsye, e që paraqitet tek njerëzit në njërën prej këtyre katër gjendjeve që vijojnë: a) në gjendje hidhërimi b) në gjendje frike, c) në gjednje kënaqësie dhe d) në gjendje depresioni. Hyrja dhe ngjitja e xhinit me njeriun mund të ndodhë për shkak të natyrës dhe karakterit të xhinëve, të cilët janë të pamaterializuar, në realitet të krijuar “nga flaka e zjarrit”. Muharem Shtullanoviq

Bota e xhinëve

Bota e xhinëve Kur’ani dhe Sunneti na tregojnë se xhinnët ekzistojnë dhe ekzistenca e tyre ka një qëllim në këtë jetë, i cili është që ta adhurojnë vetëm All-llahun Një, pa i shoqëruar shok apo ortak. All-llahu thotë në Kur’an: “ Unë nuk i krijova xhinnët dhe njerëzit për tjetër pos që të më adhurojnë’’  (EDH-DHARIJAT 56) “ O grumbull i xhinnëve dhe i njerëzve! A nuk ju erdhën nga mesi juaj të dërguar t’ju rrëfejnë argumentet e Mija ...?”  (EL-EN’AME 130) Bota e xhinnëve është një botë e pavarur dhe separate, që ka natyrën dhe tiparet e saja që janë të fshehura nga bota e njerëzve. Xhinnët dhe njerëzit kanë disa gjëra të përbashkëta, siq janë zotërimi i të kuptuarit dhe zgjedhja mes rrugës së mirë dhe rrugës së keqe. Fjala Xhinn vjen nga arabishtja që d.m.th.”i fshehur nga shikimi”. All-llahu thotë: “ Vërtetë ai  (shejtani)  dhe shoqëria e tij ju sheh, ndërsa ju nuk i shihni.”  (EL-A’RAFE 27) All-llahu na ka treguar në librin e Tij për esencen nga e cila janë kr

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more