Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Mjekësi test. Show all posts
Showing posts with label Mjekësi test. Show all posts

Pjesë përbërëse e kujt është kobalti ?

Kobalti eshte pjese perberse e:

a. FAD-it

b. piridoksal fosfatit e. NAD+

c. CoA


d. konzimes B12.
Kobalti eshte pjese perberse e:

a. FAD-it

b. piridoksal fosfatit e. NAD+

c. CoA


d. konzimes B12.

Çka është vitamina ?

Vitamina është lëndë organike, që është e domosdoshme për veprimtarinë jetësore të njeriut e të kafshëve dhe që merret në sasi të vogla bashkë me ushqimin ose e përpunuar në mënyrë kimike.

qka eshte vitamina,cka eshte vitamina,cfare eshte vitamina,qka quajme vitamine,cka jane vitaminat,vitamina shqip,cfare jane vitaminat,vitamina ne shqip,qka jane vitaminat,
Vitamina është lëndë organike, që është e domosdoshme për veprimtarinë jetësore të njeriut e të kafshëve dhe që merret në sasi të vogla bashkë me ushqimin ose e përpunuar në mënyrë kimike.

qka eshte vitamina,cka eshte vitamina,cfare eshte vitamina,qka quajme vitamine,cka jane vitaminat,vitamina shqip,cfare jane vitaminat,vitamina ne shqip,qka jane vitaminat,

Çka është shtypja pulsore ?

Shtypja pulsore është diferenca në mes shtypjes sistolike dhe shtypjes diastolike: Tp=Ts TD=120-80=40 mmHg

qka eshte shtypja pulsore,cka eshte shtypja pulsore,ceshte shtypja pulsore,cfare eshte shtypja pulsore,qka quajme shtypje pulsore
Shtypja pulsore është diferenca në mes shtypjes sistolike dhe shtypjes diastolike: Tp=Ts TD=120-80=40 mmHg

qka eshte shtypja pulsore,cka eshte shtypja pulsore,ceshte shtypja pulsore,cfare eshte shtypja pulsore,qka quajme shtypje pulsore

Gjate potencialit të aksonit në nerva, hyrja e joneve të natriumit në qelizë bënë që potenciali membranor të:

Gjate potencialit të aksonit në nerva, hyrja e joneve të natriumit në qelizë bënë që potenciali membranor të:

- të rritet të bëhet më pozitiv.
Gjate potencialit të aksonit në nerva, hyrja e joneve të natriumit në qelizë bënë që potenciali membranor të:

- të rritet të bëhet më pozitiv.

Cili është funksioni i hapsirës nazale ?

Cili është funksioni i hapsirës nazale ?

Funksioni i hapsires nazale është:

-lagështimi, ngrohja e ajrit dhe ndalimi i grimcave të pluhurit

cili eshte funksioni i hundes,roli i hundes
Cili është funksioni i hapsirës nazale ?

Funksioni i hapsires nazale është:

-lagështimi, ngrohja e ajrit dhe ndalimi i grimcave të pluhurit

cili eshte funksioni i hundes,roli i hundes

Me prerjen sagjitale tëchiasmës optike ndodhë

Me prerjen sagjitale tëchiasmës optike ndodhë :

-verbërimi i pjesëve temporale të retinës
Me prerjen sagjitale tëchiasmës optike ndodhë :

-verbërimi i pjesëve temporale të retinës

Shumica e qelizave nervore komunikojnë në mes veti permes

Shumica e qelizave nervore komunikojnë në mes veti permes :

- sinapsave


Lexo më shumë:Çka është sinapsa ?
Shumica e qelizave nervore komunikojnë në mes veti permes :

- sinapsave


Lexo më shumë:Çka është sinapsa ?

Karcinoma e buzës së poshtme ku jep metastaza ?

Karcinoma e buzës së poshtme ku jep metastaza ?

Karcinoma e buzës së poshtme jep metastaza në gjëndrat submentale dhe submandibulare.
Karcinoma e buzës së poshtme ku jep metastaza ?

Karcinoma e buzës së poshtme jep metastaza në gjëndrat submentale dhe submandibulare.

Cilat janë masat provizore te lëndimi i indeve të buta ?

Cilat janë masat provizore te lëndimi i indeve të buta ?

Masat provizore te lëndimi i indeve të buta janë:ndërprerja e gjakderdhjes nga plaga,mbrojtja e plagës me fashë sterile,mbrojtja kundër tetanusit,terapia antibiotike dhe antishok terapia te lëndimet më të rënda.
Cilat janë masat provizore te lëndimi i indeve të buta ?

Masat provizore te lëndimi i indeve të buta janë:ndërprerja e gjakderdhjes nga plaga,mbrojtja e plagës me fashë sterile,mbrojtja kundër tetanusit,terapia antibiotike dhe antishok terapia te lëndimet më të rënda.

Si arrihet reanimimi i zemrës ?Reanimimi i zemrës arrihet:
-në mënyrë mekanike
-në mënyrë medikamentoze
-me elektrostimulim
-me ringjalljen permanente


Reanimimi i zemrës arrihet:
-në mënyrë mekanike
-në mënyrë medikamentoze
-me elektrostimulim
-me ringjalljen permanente

Si arrihet reanimimi i sistemit respirator ?

Reanimimi i sistemit respirator arrihet:
-me pastrimin e rrugëve
-me tejkalueshmërinë e rrugëve
-me frymëmarrje plotësuese
-me frymëmarrjen dirigjuese
Reanimimi i sistemit respirator arrihet:
-me pastrimin e rrugëve
-me tejkalueshmërinë e rrugëve
-me frymëmarrje plotësuese
-me frymëmarrjen dirigjuese

Çka është koma hepatike ?


Koma hepatike është një gjendje e cila zhvillohet në encefallopatinë e rëndë hepatike,çrregullimin e funksionit trunor të cilin e shkakton insuficienca e mëlçisë.

Në zhvillimin e komës hepatike bashkëveprojnë shumë faktorë.

Faktorët që ndikojnë në shfaqjen e komës hepatike janë:

Rritja e përqëndrimit të amoniakut në gjak, rritja e përqëndrimit të acidit γ−aminobutirik (GABA), çrregullimi i përqëndrimit të shumë aminoacideve, rritja e përqëndrimit të acideve të lira yndyrore dhe acideve biliare, pastaj e substancave të panjohura mirë me masë molekulare relative mesatare.

Këta faktorë veprojnë duke shkaktuar hipenergozën, çrregullimin e ekuilibrit të sekretimit të transmitorëve nervorë dhe ndikojnë në ngacmueshmërinë e membranave të neuroneve.

qka eshte koma hepatike,cka eshte koma hepatike,ceshte koma hepatike,cfare eshte koma hepatike,qka quajme kome hepatike,definicioni,perkufizimi,kuptimi i komes hepatike,pse shfaqet koma hepatike,kush e shkakton komen hepatike,faktoret e komes hepatike

Koma hepatike është një gjendje e cila zhvillohet në encefallopatinë e rëndë hepatike,çrregullimin e funksionit trunor të cilin e shkakton insuficienca e mëlçisë.

Në zhvillimin e komës hepatike bashkëveprojnë shumë faktorë.

Faktorët që ndikojnë në shfaqjen e komës hepatike janë:

Rritja e përqëndrimit të amoniakut në gjak, rritja e përqëndrimit të acidit γ−aminobutirik (GABA), çrregullimi i përqëndrimit të shumë aminoacideve, rritja e përqëndrimit të acideve të lira yndyrore dhe acideve biliare, pastaj e substancave të panjohura mirë me masë molekulare relative mesatare.

Këta faktorë veprojnë duke shkaktuar hipenergozën, çrregullimin e ekuilibrit të sekretimit të transmitorëve nervorë dhe ndikojnë në ngacmueshmërinë e membranave të neuroneve.

qka eshte koma hepatike,cka eshte koma hepatike,ceshte koma hepatike,cfare eshte koma hepatike,qka quajme kome hepatike,definicioni,perkufizimi,kuptimi i komes hepatike,pse shfaqet koma hepatike,kush e shkakton komen hepatike,faktoret e komes hepatike

Çka është situata urgjente ?

Situata urgjente është shkallëzim i sëmundjes akute, e veprimit të helmeve dhe traumës, e cila me kahjen e çrregullimit të funksionit të organeve dhe zhvillimin e dhimbjeve,nuk ndikon në mënyrë direkte në funksionet vitale.

qka eshte situata urgjente,cka eshte situata urgjente,cfare eshte situata urgjente,ceshte situata urgjente,situatat urgjente
Situata urgjente është shkallëzim i sëmundjes akute, e veprimit të helmeve dhe traumës, e cila me kahjen e çrregullimit të funksionit të organeve dhe zhvillimin e dhimbjeve,nuk ndikon në mënyrë direkte në funksionet vitale.

qka eshte situata urgjente,cka eshte situata urgjente,cfare eshte situata urgjente,ceshte situata urgjente,situatat urgjente

Çka është gjendja urgjente ?


Gjendja urgjente është perioda kur jeta e të sëmurit është e rrezikuar nga sëmundja akute,nga helmimi a lëndimi trupor dhe reperkutohet në çrregullimet vitale.

qka eshte gjendja urgjente,cka eshte gjendja urgjente,ceshte gjendja urgjente,cfare eshte gjendja urgjente,gjendja urgjente definicioni,perkufizimi

Gjendja urgjente është perioda kur jeta e të sëmurit është e rrezikuar nga sëmundja akute,nga helmimi a lëndimi trupor dhe reperkutohet në çrregullimet vitale.

qka eshte gjendja urgjente,cka eshte gjendja urgjente,ceshte gjendja urgjente,cfare eshte gjendja urgjente,gjendja urgjente definicioni,perkufizimi

Çka është autopsia ?


Autopsia është shqyrtim i organizmit të hapur pas vdekjes.Shërben për hulumtimin apo caktimin e shkakut dhe mekanizmit të vdekjes.

qka eshte autopsia,cka eshte autopsia,ceshte autopsia,cfare eshte autopsia,qka quajme autopsi,cka quajme autopsi,autopsi shqip,pse behet autopsia,

Autopsia është shqyrtim i organizmit të hapur pas vdekjes.Shërben për hulumtimin apo caktimin e shkakut dhe mekanizmit të vdekjes.

qka eshte autopsia,cka eshte autopsia,ceshte autopsia,cfare eshte autopsia,qka quajme autopsi,cka quajme autopsi,autopsi shqip,pse behet autopsia,

Çka janë neurotransmiterët ?


Neurotransmiterët janë substanca kimike të cilat bëjnë përcjelljen e impulseve në mes neuroneve.Këta lidhen për receptorë specifik në membranën postsinaptike.

qka jane neurotransmiteret,cka jane neurotransmiteret,cka eshte neurotransmetuesi,qka eshte neurotransmetuesi,cfare eshte neurotransmetuesi,neurotransmetueset

Neurotransmiterët janë substanca kimike të cilat bëjnë përcjelljen e impulseve në mes neuroneve.Këta lidhen për receptorë specifik në membranën postsinaptike.

qka jane neurotransmiteret,cka jane neurotransmiteret,cka eshte neurotransmetuesi,qka eshte neurotransmetuesi,cfare eshte neurotransmetuesi,neurotransmetueset

Çka janë ganglionet ?

Ganglionet janë struktura komplekse që përmbajnë sinapsa aksodentritike,pra është vendi i lidhjes së neuroneve preganglionare dhe atyre postganglionare.

qka jane ganglionet,cka jane ganglionet,ceshte ganglioni,cka eshte ganglioni,cfare eshte ganglioni,qka quajme ganglion
Ganglionet janë struktura komplekse që përmbajnë sinapsa aksodentritike,pra është vendi i lidhjes së neuroneve preganglionare dhe atyre postganglionare.

qka jane ganglionet,cka jane ganglionet,ceshte ganglioni,cka eshte ganglioni,cfare eshte ganglioni,qka quajme ganglion

Cila është penicilina orale ?


Penicilina orale është Penicilina V apo fenoksimetilpenicilina.

kush eshte penicilina orale,cila peniciline jepet nga goja,ne menyre orale

Penicilina orale është Penicilina V apo fenoksimetilpenicilina.

kush eshte penicilina orale,cila peniciline jepet nga goja,ne menyre orale

Pse nuk jepet adrenalina intravenoz ?


Sepse nëse jepet intravenoz mund të shkaktojë fibrilacion ventrikular që është fatal.

Prandaj adrenalina jepet intramuskular.

pse adrenalina nuk ipet intranvenoz,pse nuk jepet ne vene adrenalina

Sepse nëse jepet intravenoz mund të shkaktojë fibrilacion ventrikular që është fatal.

Prandaj adrenalina jepet intramuskular.

pse adrenalina nuk ipet intranvenoz,pse nuk jepet ne vene adrenalina

Çka janë barnat teratogjene ?

Çka janë barnat teratogjene ?

Barnat të cilat e dëmtojnë embrionin,por që nuk e mbysin,quhen barna teratogjene.

Këto janë disa barna për të cilat është bërë identifikimi pozitiv teratogjen, si talidomidi, androgjenet , tetraciklinat.Shumë barna tjerë janë suspekte apo të dyshimta për teratogjenitet të mundshëm, si p.sh.fenitoina.

qka jane barnat teratogjene,cka jane barnat teratogjene,cfare jane barnat teratogjene,cka eshte bari teratogjen,qka quajme teratogjen

Çka janë barnat teratogjene ?

Barnat të cilat e dëmtojnë embrionin,por që nuk e mbysin,quhen barna teratogjene.

Këto janë disa barna për të cilat është bërë identifikimi pozitiv teratogjen, si talidomidi, androgjenet , tetraciklinat.Shumë barna tjerë janë suspekte apo të dyshimta për teratogjenitet të mundshëm, si p.sh.fenitoina.

qka jane barnat teratogjene,cka jane barnat teratogjene,cfare jane barnat teratogjene,cka eshte bari teratogjen,qka quajme teratogjen

Namazi

Syzat