Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Mjekësi test

Çka është vitamina ?

Vitamina është lëndë organike, që është e domosdoshme për veprimtarinë jetësore të njeriut e të kafshëve dhe që merret në sasi të vogla bashkë me ushqimin ose e përpunuar në mënyrë kimike. qka eshte vitamina,cka eshte vitamina,cfare eshte vitamina,qka quajme vitamine,cka jane vitaminat,vitamina shqip,cfare jane vitaminat,vitamina ne shqip,qka jane vitaminat,

Çka është shtypja pulsore ?

Shtypja pulsore është diferenca në mes shtypjes sistolike dhe shtypjes diastolike: Tp=Ts TD=120-80=40 mmHg qka eshte shtypja pulsore,cka eshte shtypja pulsore,ceshte shtypja pulsore,cfare eshte shtypja pulsore,qka quajme shtypje pulsore

Çka është koma hepatike ?

Koma hepatike është një gjendje e cila zhvillohet në encefallopatinë e rëndë hepatike,çrregullimin e funksionit trunor të cilin e shkakton insuficienca e mëlçisë. Në zhvillimin e komës hepatike bashkëveprojnë shumë faktorë. Faktorët që ndikojnë në shfaqjen e komës hepatike janë: Rritja e përqëndrimit të amoniakut në gjak, rritja e përqëndrimit të acidit γ−aminobutirik (GABA), çrregullimi i përqëndrimit të shumë aminoacideve, rritja e përqëndrimit të acideve të lira yndyrore dhe acideve biliare, pastaj e substancave të panjohura mirë me masë molekulare relative mesatare. Këta faktorë veprojnë duke shkaktuar hipenergozën, çrregullimin e ekuilibrit të sekretimit të transmitorëve nervorë dhe ndikojnë në ngacmueshmërinë e membranave të neuroneve. qka eshte koma hepatike,cka eshte koma hepatike,ceshte koma hepatike,cfare eshte koma hepatike,qka quajme kome hepatike,definicioni,perkufizimi,kuptimi i komes hepatike,pse shfaqet koma hepatike,kush e shkakton komen hepatike,faktoret e

Çka është situata urgjente ?

Situata urgjente është shkallëzim i sëmundjes akute, e veprimit të helmeve dhe traumës, e cila me kahjen e çrregullimit të funksionit të organeve dhe zhvillimin e dhimbjeve,nuk ndikon në mënyrë direkte në funksionet vitale. qka eshte situata urgjente,cka eshte situata urgjente,cfare eshte situata urgjente,ceshte situata urgjente,situatat urgjente

Çka është gjendja urgjente ?

Gjendja urgjente është perioda kur jeta e të sëmurit është e rrezikuar nga sëmundja akute,nga helmimi a lëndimi trupor dhe reperkutohet në çrregullimet vitale. qka eshte gjendja urgjente,cka eshte gjendja urgjente,ceshte gjendja urgjente,cfare eshte gjendja urgjente,gjendja urgjente definicioni,perkufizimi

Çka është autopsia ?

Autopsia është shqyrtim i organizmit të hapur pas vdekjes.Shërben për hulumtimin apo caktimin e shkakut dhe mekanizmit të vdekjes. qka eshte autopsia,cka eshte autopsia,ceshte autopsia,cfare eshte autopsia,qka quajme autopsi,cka quajme autopsi,autopsi shqip,pse behet autopsia,

Çka janë neurotransmiterët ?

Neurotransmiterët janë substanca kimike të cilat bëjnë përcjelljen e impulseve në mes neuroneve.Këta lidhen për receptorë specifik në membranën postsinaptike. qka jane neurotransmiteret,cka jane neurotransmiteret,cka eshte neurotransmetuesi,qka eshte neurotransmetuesi,cfare eshte neurotransmetuesi,neurotransmetueset

Çka janë ganglionet ?

Ganglionet janë struktura komplekse që përmbajnë sinapsa aksodentritike,pra është vendi i lidhjes së neuroneve preganglionare dhe atyre postganglionare. qka jane ganglionet,cka jane ganglionet,ceshte ganglioni,cka eshte ganglioni,cfare eshte ganglioni,qka quajme ganglion

Çka janë barnat teratogjene ?

Çka janë barnat teratogjene ? Barnat të cilat e dëmtojnë embrionin,por që nuk e mbysin,quhen barna teratogjene. Këto janë disa barna për të cilat është bërë identifikimi pozitiv teratogjen, si talidomidi, androgjenet , tetraciklinat.Shumë barna tjerë janë suspekte apo të dyshimta për teratogjenitet të mundshëm, si p.sh.fenitoina. qka jane barnat teratogjene,cka jane barnat teratogjene,cfare jane barnat teratogjene,cka eshte bari teratogjen,qka quajme teratogjen

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more