Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Elektronet

Ku lëvizin elektronet në atom ?

Ku lëvizin elektronet në atom ?   Elektronet në atom mund të lëvizin në 7 nivele energjetike (shtresa elektronike).   Këto nivele gjenden në largësi të ndryshme prej bërthamës së atomit.  Niveli i parë është më afër bërthamës dhe ka energji më të ulët, i dyti më larg, i treti edhe më larg e kështu me rradhë.  Së pari mbushet me elektrone niveli i parë, pastaj i dyti, i treti, i katërti, i pesti, i gjashti dhe në fund i shtati që ka energji më të lartë.   Nivelet energjetike shënohen me numra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ose me shkronja të mëdha: K, L, M, N, O, P dhe Q.  Secili nivel energjetik mund të ketë maksimalisht numër të caktuar elektronesh.  Kështu niveli K përmban maksimalisht 2 elektrone, ai L përmban 8, M përmban 8, N përmban 18, O përmban 18, P përmban 32 dhe Q përmban 32 elektrone maksimalisht. levizja e elektroneve ne atom,nivelet energjetike ne atom,levizja e elektroneve ne shtresat elektronike

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more