Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Kultura. Show all posts
Showing posts with label Kultura. Show all posts

Çfarë është kultura ?


Kultura është:

1. Tërësia e arritjeve të një populli dhe të gjithë njerëzit, në fushën e prodhimit dhe në zhvillimin shoqëroi e mendor; shkalla e këtyre arritjeve dhe e këtij zhvillimi në një etapë të caktuar; fusha e zhvillimit shoqëror që përfshin krijimtarinë e gjithanshme në gjuhë, në art, në letërsi, në shkencë dhe në tërë jetën shpirtërore. 

Kultura kombëtare. Kultura shqiptare. Kultura popullore. Kultura e lashtë (mesjetare). Kultura e re socialiste. Thesari i kulturës botërore. Zhvillimi i ekonomisë dhe i kulturës.
 
2. Shkalla e zhvillimit që ka arritur një popull, një grup shoqëror a një njeri në një fushë të caktuar të veprimtarisë. Kultura shëndetësore. Kultura muzikore. Kultura gjuhësore (e gjuhës).
 
3. Tërësia e njohurive dhe e shprehive të sjelljes a të edukatës që përvetësuar a e përvetëson një njeri në shkollë ose në jetë; zhvillimi i veprimtarisë kulturore e artistike. 

Njeri me kulturë. Pallati i kulturës. Vatra e kulturës. Shtëpia e kulturës. Seksioni i arsimit dhe i kulturës. Lëndë të kulturës së përgjithshme. Ka kulturë të madhe.
 
4.Puna që bëhet për rritjen e bimëve, të pemëve etj., kultivim; bimë a pemë që kultivohet. Kulturat pranverore. Kulturat perimore (bishtajore, vajore, drufrutore).
 
Kultura e grurit (e misrit, e duhanit, e patates). Kulturat e arave. Tokë nën kulturë
tokë e mbjellë. Vë nën kulturë mbjell.   Kultura fizike fizkultura. Monument kulture


cka eshte kultura,cfare eshte kultura,kultura shqip,ceshte kultura,kultura ne shqip,kulture shqip,cka quajme kulture,kulture shqip

Kultura është:

1. Tërësia e arritjeve të një populli dhe të gjithë njerëzit, në fushën e prodhimit dhe në zhvillimin shoqëroi e mendor; shkalla e këtyre arritjeve dhe e këtij zhvillimi në një etapë të caktuar; fusha e zhvillimit shoqëror që përfshin krijimtarinë e gjithanshme në gjuhë, në art, në letërsi, në shkencë dhe në tërë jetën shpirtërore. 

Kultura kombëtare. Kultura shqiptare. Kultura popullore. Kultura e lashtë (mesjetare). Kultura e re socialiste. Thesari i kulturës botërore. Zhvillimi i ekonomisë dhe i kulturës.
 
2. Shkalla e zhvillimit që ka arritur një popull, një grup shoqëror a një njeri në një fushë të caktuar të veprimtarisë. Kultura shëndetësore. Kultura muzikore. Kultura gjuhësore (e gjuhës).
 
3. Tërësia e njohurive dhe e shprehive të sjelljes a të edukatës që përvetësuar a e përvetëson një njeri në shkollë ose në jetë; zhvillimi i veprimtarisë kulturore e artistike. 

Njeri me kulturë. Pallati i kulturës. Vatra e kulturës. Shtëpia e kulturës. Seksioni i arsimit dhe i kulturës. Lëndë të kulturës së përgjithshme. Ka kulturë të madhe.
 
4.Puna që bëhet për rritjen e bimëve, të pemëve etj., kultivim; bimë a pemë që kultivohet. Kulturat pranverore. Kulturat perimore (bishtajore, vajore, drufrutore).
 
Kultura e grurit (e misrit, e duhanit, e patates). Kulturat e arave. Tokë nën kulturë
tokë e mbjellë. Vë nën kulturë mbjell.   Kultura fizike fizkultura. Monument kulture


cka eshte kultura,cfare eshte kultura,kultura shqip,ceshte kultura,kultura ne shqip,kulture shqip,cka quajme kulture,kulture shqip

Çka është kultura ?

Çka është kultura ?

Kultura eshte teresi e parimeve materiale ideore te cilat njeriu  ka ne anen e vet.

Kulturë materiale kuptojme te gjitha te ashtuqujaturit objekte shoqerore te cilat shfaqen ne procesin e perpunimit te natyres. 

Kultura ideore paraqet punimet e veprimtarise mendore te njeriut prej koheve me te hershme e gjerë me sot ose format, normat e sjelljes, religjioni, shkenca, edukimi idelogjia etj.

cka eshte kultura, ceshte kultura, cfare eshte kultura, qfar eshte kultura, kultura shqip, kulture shqip, qka kuptojme me kulture, qka quajme kulture
Çka është kultura ?

Kultura eshte teresi e parimeve materiale ideore te cilat njeriu  ka ne anen e vet.

Kulturë materiale kuptojme te gjitha te ashtuqujaturit objekte shoqerore te cilat shfaqen ne procesin e perpunimit te natyres. 

Kultura ideore paraqet punimet e veprimtarise mendore te njeriut prej koheve me te hershme e gjerë me sot ose format, normat e sjelljes, religjioni, shkenca, edukimi idelogjia etj.

cka eshte kultura, ceshte kultura, cfare eshte kultura, qfar eshte kultura, kultura shqip, kulture shqip, qka kuptojme me kulture, qka quajme kulture

Namazi

Syzat