Takvimi 2016 I Autoshkolla I Ese I Analiza I Vjersha I Lojra I Blej I Mëso Gjermanisht I Mëso shqip I

Merrni njoftime per postimet e reja

Çfarë është kultura ?


Kultura është:

1. Tërësia e arritjeve të një populli dhe të gjithë njerëzit, në fushën e prodhimit dhe në zhvillimin shoqëroi e mendor; shkalla e këtyre arritjeve dhe e këtij zhvillimi në një etapë të caktuar; fusha e zhvillimit shoqëror që përfshin krijimtarinë e gjithanshme në gjuhë, në art, në letërsi, në shkencë dhe në tërë jetën shpirtërore. 

Kultura kombëtare. Kultura shqiptare. Kultura popullore. Kultura e lashtë (mesjetare). Kultura e re socialiste. Thesari i kulturës botërore. Zhvillimi i ekonomisë dhe i kulturës.
 
2. Shkalla e zhvillimit që ka arritur një popull, një grup shoqëror a një njeri në një fushë të caktuar të veprimtarisë. Kultura shëndetësore. Kultura muzikore. Kultura gjuhësore (e gjuhës).
 
3. Tërësia e njohurive dhe e shprehive të sjelljes a të edukatës që përvetësuar a e përvetëson një njeri në shkollë ose në jetë; zhvillimi i veprimtarisë kulturore e artistike. 

Njeri me kulturë. Pallati i kulturës. Vatra e kulturës. Shtëpia e kulturës. Seksioni i arsimit dhe i kulturës. Lëndë të kulturës së përgjithshme. Ka kulturë të madhe.
 
4.Puna që bëhet për rritjen e bimëve, të pemëve etj., kultivim; bimë a pemë që kultivohet. Kulturat pranverore. Kulturat perimore (bishtajore, vajore, drufrutore).
 
Kultura e grurit (e misrit, e duhanit, e patates). Kulturat e arave. Tokë nën kulturë
tokë e mbjellë. Vë nën kulturë mbjell.   Kultura fizike fizkultura. Monument kulture


cka eshte kultura,cfare eshte kultura,kultura shqip,ceshte kultura,kultura ne shqip,kulture shqip,cka quajme kulture,kulture shqip
Ruaje këtë faqe

Arkiva e postimeve

Na ndiqni me email për postimet e reja

Analiza, Referate, Vjersha dhe Poezi si dhe Thënie