Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Teknologjia farmaceutike

Çfarë pohon ligji i Stoksit?

A) që shpejtësia e sedimentimit të një grimce në një mjedis të lëngët është në përpjestim të drejtë me nxitimin e forcës së rëndesës   B) që shpejtësia e sedimentimit të një grimce në një mjedis të lëngët është në përpjestim të zhdrejtë me nxitimin e forcës së rëndesës C) që shpejtësia e sedimentimit të një grimce në një mjedis të lëngët është në përpjestim të zhdrejtë me katrorin e diametrit të saj D) që shpejtësia e sedimentimit të një grimce në një mjedis të lëngët është në përpjestim të drejtë me viskozitetin e mjedisit

Sipas farmakopesë proçesi i sterilizimit duhet të garantojë një probabilitet të mbijetesës mikrobike jo më të madh sesa një mikroorganizëm për:

Sipas farmakopesë proçesi i sterilizimit duhet të garantojë një probabilitet të mbijetesës mikrobike jo më të madh sesa një mikroorganizëm për: A) 103 njësi të produktit B) 105 njësi të produktit C) 106 njësi të produktit D) 107 njësi të produktit

Format farmaceutike më të përdorura me përmbajtje insuline janë:

Format farmaceutike më të përdorura me përmbajtje insuline janë: A) ngjitëse transdermike B) pezulli të insulinës (të kompleksuara ose jo me zink) me kohëzgjatje të ndryshme veprimi C) pezulli të insulinës (të kompleksuara ose jo me kalcium) me kohëzgjatje të ndryshme veprimi D) tretësira të insulinës të kripëzuara me zink

Cili nga përkufizimet e mëposhtme në lidhje me sapunet është i gabuar ?

Cili nga përkufizimet e mëposhtme në lidhje me sapunet është i gabuar ? A) sapunet modifikojnë tensionin sipërfaqësor të ujit B) sapunet anionikë që përmbajnë potasium quhen sapune të buta C) sapuni i zakonshëm është një sapun kationik që nuk përmban azot D) tensioaktivët janë lëndë kationike ose anionike

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more