Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Ese për diturinë

Ese:Ditura - Ese për Diturinë

Ese: Dituria  Dituria është drita e jetës sonë. Ajo është thesar i vërtetë. Dituria i nevoitet çdo njeriu sikurse buka dhe uji, sepse sikur nuk mund të rrish pa ta, edhe pa dituri nuk mund të rrish. Pa dituri ke një të ardhme të keqe, dhe nuk ke asgjë në jetë.  Ajo i bën njerëzit e ditur dhe ajo është shkak që njerëzit t’i rrespektojmë më shumë ata që dinë se sa i rrespektojmë të tjerët (njerëzit e zakonshëm). Dituria është thesar i çmuar që duhet ta ketë çdo njeri që dëshiron të arrij suksese në jetë.  Pra, fjala dituri është fjalë me domethënie të madhe, ajo shumë lehtë shqiptohet, por me shumë mund fitohet.  Dituria e bën njeriun e pasur, sepse ajo ka vlerë më të madhe se paraja. Ajo fitohet duke mësuar, kurse paraja fitohet dhe është diç që shkon e kthehet. Nëse ke para e s’ke dituri, ato i harxhon vend e pa vend, kurse kur ke dituri i ke të gjitha.  Jetlire Zeqiri  Kl-IX-2 Ese per diturine,dituria ese, ese per ditunine, dituria ese

Ese për Diturinë

Injoranca e tij ishte e mrekullueshme sikur dituria e tij. Natyra e mire është më e vlefshme se dituria, më shumë se paraja, më shumë se nderi, për personin që e posedon. Dituria nuk ka vlerë përveç nëse e fut në praktikë.Dituria njerëzore është prind i dyshimit. Dituria është burimi më demokratik i fuqisë.E gjithë dituria jonë na sjell më afër injorancës sonë. Dituria rritet në mënyrë eksponenciale. Sa më shumë që dimë, është më e madhe aftësia jonë për të mësuar dhe më shpejtë zgjerojmë bazën e diturisë sonë. Shumë dituri nuk bën për vendime të thjeshta.Sa më pak që dimë, më i gjatë sqarimi. Ese për diturinë, ese per diturine, dituria ese, ese per dituri, ese per njohurite, ese per intelegjencen, ese per ditunine, ese per dituni

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more