Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Energjia. Show all posts
Showing posts with label Energjia. Show all posts

Si prodhohet energjia elektrike ?

Si prodhohet energjia elektrike ? 

 Energjia elektrike prodhohet me transformimin e formave tjera të energjisë në energji elektrike.
Si prodhohet energjia elektrike ? 

 Energjia elektrike prodhohet me transformimin e formave tjera të energjisë në energji elektrike.

Cilat janë burimet primare të energjisë ?

Cilat janë burimet primare të energjisë ?

burime që përtrihen dhe

burime që nuk përtrihen

Cilat janë burimet primare të energjisë ?

burime që përtrihen dhe

burime që nuk përtrihen

Nga cili burim i energjisë furnizohen aparatet e anijeve kozmike ?

Nga cili burim i energjisë furnizohen aparatet e anijeve kozmike ? 

Pasi të jenë larguar nga Toka anijet kozmike përdorin energjinë e Diellit ose të reaktorëve bërthamorë për të furnizuar me energji aparatet që gjenden në bord.
Nga cili burim i energjisë furnizohen aparatet e anijeve kozmike ? 

Pasi të jenë larguar nga Toka anijet kozmike përdorin energjinë e Diellit ose të reaktorëve bërthamorë për të furnizuar me energji aparatet që gjenden në bord.

Çfarë është energjia ?


Çfarë është energjia ?

Energjia është formë e materies, e cila është e pandashme prej saj.Energjia është veti e materies, e cila shkakton ndryshime fizike dhe kimike të materies.Energjia paraqet aftësi(kapacitet) për të kryerë punë(veprim, reaksion etj.)
Cka eshte energjia,qka eshte energjia,ceshte energjia,cfare eshte energjia,qeshte energjia,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi,energjia,energji,energjite kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,  


Çfarë është energjia ?

Energjia është formë e materies, e cila është e pandashme prej saj.Energjia është veti e materies, e cila shkakton ndryshime fizike dhe kimike të materies.Energjia paraqet aftësi(kapacitet) për të kryerë punë(veprim, reaksion etj.)
Cka eshte energjia,qka eshte energjia,ceshte energjia,cfare eshte energjia,qeshte energjia,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi,energjia,energji,energjite kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,  

Namazi

Syzat