Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Fjalia

Çka është fjalia?

Fjalia është një grup fjalësh të lidhura në mes vete sipas kuptimit dhe rregullave gramatikore të gjuhës. Fjalia kumton diçka. Në gjuhën e folur fjalitë karakterizohen nga një intonacion ose vijë melodike e veçantë (zbritëse, ngjitëse etj.). Në gjuhën e shkruar ato përcaktohen nga shenjat e pikësimit (pikë, pikëpyetje, pikëpresje, pikëçuditje). Një fjali mund të jetë e thjeshtë ose e përbërë. Fjalia është e thjeshtë kur ka vetëm një folje. Fjalia është e përbërë kur ka më shumë se një folje. qka eshte fjalia, cka eshte fjalia, fjalia shqip, cka jane fjalite, fjalia shqip

Çka është fjalia e përbërë ?

Çka është fjalia e përbërë ? Fjalia që ka disa grupe fjalësh që kanë secili nga një  folje të zgjedhuar në një nga mënyrat vetore, është fjali e përbërë .   Pjesët e një fjalie të përbërë mund të jenë të pavarura, kryesore, dhe të nënrenditura.   Pjesët e pavarura dhe pjesa kryesore mund të qëndrojnë më vete , kurse pjesa e nënrenditur nuk mund të qëndrojë më vete, as nga ndërtimi, as nga kuptimi.  Ajo është e varur nga pjesa kryesore.  Fjalitë e përbëra me bashkërenditje janë shtuese, veçuese, përmbyllëse  dhe kundërshtore.

Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese ?

Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese ? Pjesët e fjalive të përbëra me bashkërenditje veçuese lidhen me lidhëza bashkërenditëse veçuese: ose, apo, a, ose…ose, o…o, ja…ja, qoftë…qoftë, herë…herë. Para lidhëzave bashkërenditëse veçuese nuk vihet presje. Kur përdoren lidhëzat e përsëritura para pjesës së dytë vihet presje.   Ose ia arrijmë qëllimit, ose vdesim. Ja i   arrijmë shokët,   ja plasim.

Cilat janë format e fjalisë ?

Cilat janë format e fjalisë ? Fjalitë dëftore, pyetëse, nxitëse dhe dëshirore mund të paraqiten në shumë forma: veprore ose pësore, pohore ose mohore dhe thirrmore. Fjalia është në formën veprore, kur folja e saj është e formës veprore dhe është në formën pësore, kur folja e saj është e formës joveprore (ose pësore). Në formën mohore të fjalisë mohohet një pohim. Pra, fjalia e formës pohore pëson një shndërrim mohor. Fjalitë bëhen thirrmore kur shoqërohen me një ndjenjë të fortë kënaqësie, habie, frike, zemërimi etj.  cilat jane format e fjalise, forma veprore, forma joveprore, fjalia ne formen veprore, fjalia pohore, fjalia mohore, fjali thirrmore, fjalia paresore

Çka është fjalia nxitëse ?

Çka është fjalia nxitëse ? Fjalia nxitëse shërben për të nxitur dikë që të zbatojë një urdhër, një këshillë, një sugjerim, një ftesë. Në fjalitë nxitëse foljet janë zakonisht në mënyrën urdhërore, lidhore e dëftore.  ceshte fjalia nxitese, cka eshte fjalia nxitese, cfare eshte fjalia nxitese, ceshte fjalia nxitese, cka eshte fjalia nxitse, fjali nxitse shqip, fjalia nxitese shqip, cfare eshte fjalia nxitse, qka eshte fjalia nxitese, fjalia nxitese gramatike shqip, gramatika shqip 

Çka është fjalia dhe cilët/cilat janë përbërësit e saj ?

Çka është fjalia dhe cilët/cilat janë përbërësit e saj ? Fjalia është një grup fjalësh të lidhura në mes vete sipas kuptimit dhe rregullave gramatikore të gjuhës.  Fjalia kumton diçka.  Në gjuhën e folur fjalitë karakterizohen nga një intonacion ose vijë melodike e veçantë (zbritëse, ngjitëse etj.).  Në gjuhën e shkruar ato përcaktohen nga shenjat e pikësimit (pikë, pikëpyetje, pikëpresje, pikëçuditje).   Një fjali mund të jetë e thjeshtë ose e përbërë.  Fjalia është e thjeshtë kur ka vetëm një folje.  Fjalia është e përbërë kur ka më shumë se një folje.  cka eshte fjalia, ceshte fjalia, cfare eshte fjalia, fjalia shqip, cka eshte fjalia e thjeshte, cka eshte fjalia e perbere, cfare eshte fjalia e thjeshte, cfare eshte fjalia e perbere, cfare kuptimi ka fjalia e thjeshte, cka eshte fjali e perbere, cilet jane perbersit e fjalise, fjalia definicioni shqip, fjalia gramatike shqip, fjali shqip, kuptimi i fjalise shqip, 

Cilët / Cilat janë përbërësit kryesorë të fjalisë ?

Cilët / Cilat  janë përbërësit kryesorë të fjalisë  ? Dallohen dy grupe përbërëse të fjalisë: Grupi emëror (kryefjala); Grupi foljor (kallëzuesi); Grupi emëror tregon për personat për të cilët flitet . Grupi foljor tregon çfarë thuhet për ta. Të gjithë fëmijët rrinin të qetë.                           I                      I                                                           Grup emëror          Grup foljor cilet jane perberesit kryesore te fjalise, grupi emeror ne fjali, grupi foljor ne fjali, grupet kryesor ne fjali, cka eshte grupi emeror ne fjali, cka eshte grupi foljor ne fjali, cfare eshte grupi emeror, cfare eshte grupi foljor,

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more