Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Çka është fjalia e përbërë ?

Çka është fjalia e përbërë ?

Fjalia që ka disa grupe fjalësh që kanë secili nga një  folje të zgjedhuar në një nga mënyrat vetore, është fjali e përbërë

 Pjesët e një fjalie të përbërë mund të jenë të pavarura, kryesore, dhe të nënrenditura. 

Pjesët e pavarura dhe pjesa kryesore mund të qëndrojnë më vete, kurse pjesa e nënrenditur nuk mund të qëndrojë më vete, as nga ndërtimi, as nga kuptimi. 

Ajo është e varur nga pjesa kryesore. 

Fjalitë e përbëra me bashkërenditje janë shtuese, veçuese, përmbyllëse  dhe kundërshtore.

loading...

Çka është fjalia e përbërë ?

Fjalia që ka disa grupe fjalësh që kanë secili nga një  folje të zgjedhuar në një nga mënyrat vetore, është fjali e përbërë

 Pjesët e një fjalie të përbërë mund të jenë të pavarura, kryesore, dhe të nënrenditura. 

Pjesët e pavarura dhe pjesa kryesore mund të qëndrojnë më vete, kurse pjesa e nënrenditur nuk mund të qëndrojë më vete, as nga ndërtimi, as nga kuptimi. 

Ajo është e varur nga pjesa kryesore. 

Fjalitë e përbëra me bashkërenditje janë shtuese, veçuese, përmbyllëse  dhe kundërshtore.

loading...

Related Posts :Namazi

Syzat