Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Informatika

Cilat janë elementet e qarkut rregullues?

Elementet e qarkut rregullues janë: Inputet madhësia hyrëse(I) Pengesat inputet e pa pritura(P) Njësia qeverisëse (X) Sinjalet qeverisëse (SQ) Sinjalet korrektuese(SQ) Njesia e qeverisur (SK) Procesi transformues(Y) Outputet madhësia dalëse(O) Lidhja e sërishme prapavajtëse(LSP)

Çfarë është interneti?

Çfarë është interneti?    Interneti është rrjet kompjuterik, i cili përbëhet nga qindra mijë rrjete kompjuterike, të madhësive të ndryshme të cilat janë të lidhura ndërmjet dhe kanë shtrirje gati në gjithë rruzullin tokësor. Fjala internet rrjedh nga fjala angleze International Network që do të thotë rrjet ndërkombëtar.

Çka quajmë protokol ?

Çka quajmë protokol ?  Tërësia e rregullave në bazë të të cilave kompjuterët e ndryshëm mund të komunikojnë në rrjet quhet protokoll. Ekzistojnë dy lloje të protokoleve:protkoli TCP dhe Protokoli IP.

Çka ka për detyrë protokoli IP ?

Çka ka për detyrë protokoli IP ?  Protokoli IP ka për detyrë bartjen e të dhënave nëpër rrjet, siguron adresat e kompjuterëve, si dhe rrugëtimin e paketeve, që në terminologjinë kompjuterike quhet rutim (ang. routing).  Secili kompjuter në internet ka adresën e vet në formë të katër numrave të ndarë me pika si p.sh. 130.30.0.0 dhe rëndom quhet adresa IP (ajpi).

Çka është virusi kompjuterik ?

Virusi është një program që aktivizohet dhe krijon kopje të vetvetës në kompjuterin tuaj pa pyetur për leje.  Virusi mund ta dëmtoj kompjuterin tuaj me payload.  Defekti në harduerin apo softuerin në kompjuterin tuaj mund të vijë si pasojë e veprimeve të hakerëve apo malware që mundësojnë qasje të paautorizuar. Burimi: mesime24 Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,virusi kompjuterik,virusi ne pc,virus ne laptop,virusi kompjuter

Çka është procesori ?

PROCESORI Procesori ështe pjesa kryesore ku behet përpunimi i informatave hyrese-dalëse dhe ai përcakton kompjuterin se me cfar kompjuteri kemi te bejme, kemi disa lloje procesoresh si psh AMD.Cirix,Pentium etj, (Standardi i tanishem eshte Intel-PENTIUM IV)..  cka eshte procesori,procesori shqip,procesori roli,qka eshte procesori,procesori definicion,procesori, procesor quajme

Çka është Hard Disku ?

  HDD ( hard disku ) hard disku eshte njesi hardwerike ku ruhen të dhenat , programet, shenimet e ndryshme etj, thjeshte paraqet nje magazinë te madhe, kapacitetet e HDD maten me GB apo gigabajt.  cka eshte hard disku,cfare eshte hard disku,qka eshte hard disku,hard disku shqip,qka quajme hard disk,hard disku roli,hard disk definicion

Çka është RAM memorja ?

  RAM (Random access memory) memoria për lexim dhe shkrim e cila aktivizohet me kyqjen e kompjuterit dhe është aktive deri sa është aktiv edhe kompjuteri, me çkyqjen e kompjuterit kjo memori fshyhet, ndërsa kapaciteti i saj matet me MB. cka eshte ram memorja,ceshte ram memorja,qka eshte ram memorja,qfare eshte ram memorja,ram memorja shqip,ram memoria shqip,qfare eshte ram memorja,Ram memorja definicion roli