Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Informatika. Show all posts
Showing posts with label Informatika. Show all posts

Çka kuptojmë me shprehjen komunikim?

Çka kuptojmë me shprehjen komunikim?

Kuptojmë komunikimin e njerëzve me të dhëna.
Çka kuptojmë me shprehjen komunikim?

Kuptojmë komunikimin e njerëzve me të dhëna.

Çka është karakteristikë për informatën?

Çka është karakteristikë për informatën?


Karakteristikë për informatën  është procesi kryesor i informatave është sistem kompjuterik.
Çka është karakteristikë për informatën?


Karakteristikë për informatën  është procesi kryesor i informatave është sistem kompjuterik.

Cilat janë profesionet më të zakonshme të informatikës së biznesit?

Profesionet më të zakonshme të informatikës së biznesit janë:

Prodhuesit e informatave

Përdoruesit e informatave

Shpërndarësit e informatave

Punëtoret e infrastrukturës informative
Profesionet më të zakonshme të informatikës së biznesit janë:

Prodhuesit e informatave

Përdoruesit e informatave

Shpërndarësit e informatave

Punëtoret e infrastrukturës informative

Çka paraqet algoritmi?


Algortimi, paraqet rendin rregullin dhe teknologjin përzgjedhjen graduale të problemmit të caktuar.

algoritmi shqip, qfare eshte algoritmi

Algortimi, paraqet rendin rregullin dhe teknologjin përzgjedhjen graduale të problemmit të caktuar.

algoritmi shqip, qfare eshte algoritmi

Cilat janë elementet e qarkut rregullues?

Elementet e qarkut rregullues janë:

Inputet madhësia hyrëse(I)

Pengesat inputet e pa pritura(P)

Njësia qeverisëse (X)

Sinjalet qeverisëse (SQ)

Sinjalet korrektuese(SQ)

Njesia e qeverisur (SK)

Procesi transformues(Y)

Outputet madhësia dalëse(O)

Lidhja e sërishme prapavajtëse(LSP)
Elementet e qarkut rregullues janë:

Inputet madhësia hyrëse(I)

Pengesat inputet e pa pritura(P)

Njësia qeverisëse (X)

Sinjalet qeverisëse (SQ)

Sinjalet korrektuese(SQ)

Njesia e qeverisur (SK)

Procesi transformues(Y)

Outputet madhësia dalëse(O)

Lidhja e sërishme prapavajtëse(LSP)

Çfarë është interneti?

Çfarë është interneti? 

 Interneti është rrjet kompjuterik, i cili përbëhet nga qindra mijë rrjete kompjuterike, të madhësive të ndryshme të cilat janë të lidhura ndërmjet dhe kanë shtrirje gati në gjithë rruzullin tokësor. Fjala internet rrjedh nga fjala angleze International Network që do të thotë rrjet ndërkombëtar.
Çfarë është interneti? 

 Interneti është rrjet kompjuterik, i cili përbëhet nga qindra mijë rrjete kompjuterike, të madhësive të ndryshme të cilat janë të lidhura ndërmjet dhe kanë shtrirje gati në gjithë rruzullin tokësor. Fjala internet rrjedh nga fjala angleze International Network që do të thotë rrjet ndërkombëtar.

Çka quajmë protokol ?

Çka quajmë protokol ? 

Tërësia e rregullave në bazë të të cilave kompjuterët e ndryshëm mund të komunikojnë në rrjet quhet protokoll.

Ekzistojnë dy lloje të protokoleve:protkoli TCP dhe Protokoli IP.
Çka quajmë protokol ? 

Tërësia e rregullave në bazë të të cilave kompjuterët e ndryshëm mund të komunikojnë në rrjet quhet protokoll.

Ekzistojnë dy lloje të protokoleve:protkoli TCP dhe Protokoli IP.

Çka është karakteristik kryesore e protokollit TCP/IP ?

Çka është karakteristik kryesore e protokollit TCP/IP ? 

Karakteristika kryesore e protokollit TCP/IP është copëzimi i informacionit në njësi të vogla të cilat quhen pakete, të cilat transmetohen si të pavarura.
Çka është karakteristik kryesore e protokollit TCP/IP ? 

Karakteristika kryesore e protokollit TCP/IP është copëzimi i informacionit në njësi të vogla të cilat quhen pakete, të cilat transmetohen si të pavarura.

Çka ka për detyrë protokoli TCP ?

Çka ka për detyrë protokoli TCP ? 

Protokoli TCP ka për detyrë organizimin dhe shpërndarjen e të dhënave në pakete të cilat duhen dërguar në rrjet.
Çka ka për detyrë protokoli TCP ? 

Protokoli TCP ka për detyrë organizimin dhe shpërndarjen e të dhënave në pakete të cilat duhen dërguar në rrjet.

Çka ka për detyrë protokoli IP ?

Çka ka për detyrë protokoli IP ? 

Protokoli IP ka për detyrë bartjen e të dhënave nëpër rrjet, siguron adresat e kompjuterëve, si dhe rrugëtimin e paketeve, që në terminologjinë kompjuterike quhet rutim (ang. routing). 

Secili kompjuter në internet ka adresën e vet në formë të katër numrave të ndarë me pika si p.sh. 130.30.0.0 dhe rëndom quhet adresa IP (ajpi).
Çka ka për detyrë protokoli IP ? 

Protokoli IP ka për detyrë bartjen e të dhënave nëpër rrjet, siguron adresat e kompjuterëve, si dhe rrugëtimin e paketeve, që në terminologjinë kompjuterike quhet rutim (ang. routing). 

Secili kompjuter në internet ka adresën e vet në formë të katër numrave të ndarë me pika si p.sh. 130.30.0.0 dhe rëndom quhet adresa IP (ajpi).

Cilat jane llojet e memorieve në kompjuter ?

Cilat jane llojet e memorieve në kompjuter ?

-
RAM, ROM dhe ROM BIOS
Cilat jane llojet e memorieve në kompjuter ?

-
RAM, ROM dhe ROM BIOS

Nga kush varet shpejtesia e kompjuterit ?

Nga kush varet shpejtesia e kompjuterit ?

Shpejtesia e kompjuterit kryesisht varet nga procesori.
Nga kush varet shpejtesia e kompjuterit ?

Shpejtesia e kompjuterit kryesisht varet nga procesori.

Cilet numra e vazhdojne vargun : 4,9,14,19 ...

Cilet numra e vazhdojne vargun : 4,9,14,19 ...
 
a)22,29,34...
b)23,29,35...
c)24,29,34...
Cilet numra e vazhdojne vargun : 4,9,14,19 ...
 
a)22,29,34...
b)23,29,35...
c)24,29,34...

Cilat janë elementet bazë të komunikimit ?Elementet bazë të komunikimit janë:

dhenesi
Kanali/Kanalet
referati
marresi
kodi
mesazhi


Elementet bazë të komunikimit janë:

dhenesi
Kanali/Kanalet
referati
marresi
kodi
mesazhi

Çka është virusi kompjuterik ?

Virusi është një program që aktivizohet dhe krijon kopje të vetvetës në kompjuterin tuaj pa pyetur për leje. 

Virusi mund ta dëmtoj kompjuterin tuaj me payload. 

Defekti në harduerin apo softuerin në kompjuterin tuaj mund të vijë si pasojë e veprimeve të hakerëve apo malware që mundësojnë qasje të paautorizuar.

Burimi:mesime24

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,virusi kompjuterik,virusi ne pc,virus ne laptop,virusi kompjuter

Virusi është një program që aktivizohet dhe krijon kopje të vetvetës në kompjuterin tuaj pa pyetur për leje. 

Virusi mund ta dëmtoj kompjuterin tuaj me payload. 

Defekti në harduerin apo softuerin në kompjuterin tuaj mund të vijë si pasojë e veprimeve të hakerëve apo malware që mundësojnë qasje të paautorizuar.

Burimi:mesime24

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,virusi kompjuterik,virusi ne pc,virus ne laptop,virusi kompjuter

Çka është procesori ?

procesori,procesor,procesori
PROCESORI


Procesori ështe pjesa kryesore ku behet përpunimi i informatave hyrese-dalëse dhe ai përcakton kompjuterin se me cfar kompjuteri kemi te bejme, kemi disa lloje procesoresh si psh AMD.Cirix,Pentium etj, (Standardi i tanishem eshte Intel-PENTIUM IV).. 

cka eshte procesori,procesori shqip,procesori roli,qka eshte procesori,procesori definicion,procesori, procesor quajme
procesori,procesor,procesori
PROCESORI


Procesori ështe pjesa kryesore ku behet përpunimi i informatave hyrese-dalëse dhe ai përcakton kompjuterin se me cfar kompjuteri kemi te bejme, kemi disa lloje procesoresh si psh AMD.Cirix,Pentium etj, (Standardi i tanishem eshte Intel-PENTIUM IV).. 

cka eshte procesori,procesori shqip,procesori roli,qka eshte procesori,procesori definicion,procesori, procesor quajme

Çka është Hard Disku ?

 


HDD (hard disku) hard disku eshte njesi hardwerike ku ruhen të dhenat , programet, shenimet e ndryshme etj, thjeshte paraqet nje magazinë te madhe, kapacitetet e HDD maten me GB apo gigabajt. 

cka eshte hard disku,cfare eshte hard disku,qka eshte hard disku,hard disku shqip,qka quajme hard disk,hard disku roli,hard disk definicion
 


HDD (hard disku) hard disku eshte njesi hardwerike ku ruhen të dhenat , programet, shenimet e ndryshme etj, thjeshte paraqet nje magazinë te madhe, kapacitetet e HDD maten me GB apo gigabajt. 

cka eshte hard disku,cfare eshte hard disku,qka eshte hard disku,hard disku shqip,qka quajme hard disk,hard disku roli,hard disk definicion

Çka është RAM memorja ?

 ram memorja,ram memore,


RAM (Random access memory) memoria për lexim dhe shkrim e cila aktivizohet me kyqjen e kompjuterit dhe është aktive deri sa është aktiv edhe kompjuteri, me çkyqjen e kompjuterit kjo memori fshyhet, ndërsa kapaciteti i saj matet me MB.

cka eshte ram memorja,ceshte ram memorja,qka eshte ram memorja,qfare eshte ram memorja,ram memorja shqip,ram memoria shqip,qfare eshte ram memorja,Ram memorja definicion roli
 ram memorja,ram memore,


RAM (Random access memory) memoria për lexim dhe shkrim e cila aktivizohet me kyqjen e kompjuterit dhe është aktive deri sa është aktiv edhe kompjuteri, me çkyqjen e kompjuterit kjo memori fshyhet, ndërsa kapaciteti i saj matet me MB.

cka eshte ram memorja,ceshte ram memorja,qka eshte ram memorja,qfare eshte ram memorja,ram memorja shqip,ram memoria shqip,qfare eshte ram memorja,Ram memorja definicion roli

Çka është Rom memorja apo Rom Kujtesa ?