Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Anatomia. Show all posts
Showing posts with label Anatomia. Show all posts

Çka është Injektimi?


Injektimi është futja e masave te ndryshme në organet tubulare (vazat, kanalet ... etj.) dhe pas kësaj bëhet ose preparimi ose ndriçimi, domethënë pregatitja e preparateve transparente të shnderritshëm duke i futur organet ne lëngjet që kanë indeks reflektimi drite të barabartë me to, ose korrozionin d.m.th pregatitja e mulazheve të sistemeve tubulare; për këtë qellim, organet që janë të mbushur me masë të ngrirëshme, futen në acide ose baza të forta që e zhdukin indin e organeve dhe lënë të paprekur masën e ngrirë, e cila ka marrë formën e vazave ose të kanaleve, ose roentgenografia – domethënë filmi roentgenologjik i organit, sistemet tubulare të të cilit janë të mbushur me masë kontraste;

qka eshte Injektimi ,Cka eshte Injektimi ,ceshte Injektimi,cfare eshte Injektimi ,qeshte Injektimi,definicioni Injektimi, perkufizimi Injektimi,shpjegimi Injektimi,qka kuptojm me Injektim, qka nenkuptojm me Injektim,nenkuptimi Injektim,kuptimi i fjales Injektim
loading...

Kuizi ''Muret e kanalit inguinal''

 
Ky eshte nje kuiz i shkurte rreth mureve te kanalit inguinal.Pra testoni veten se sa dini rreth mureve te kanalit inguinal ose anatomise se kanalit inguinal.

Luani kete kuiz duke klikuar ketu


kanali inguinal kuiz,kuiz nga anatomia, anatomia kuiz, muret e kanalit inguinal, kanali inguinal shqip, kuiz anatomia shqip
loading...

Ku ndodhet me lokacion dhe çfarë funksione ushtron palca e zgjatur (medula oblongata) ?

Ku ndodhet me lokacion dhe çfarë funksione ushtron palca e zgjatur (medula oblongata) ?

Palca e zgjatur (medulla oblongata) ndodhet ndërmjet urës (pons) dhe palcës kurrizore.

Ka funksion përcjellës sepse nëpër të kalojnë të gjitha rrugët ngjitëse (ndijore) e zbritëse (motore) si dhe ka funksion reflektor.
loading...

Cilat bërthama e përbëjnë grupin medial të thalamusit ?

Cilat bërthama e përbëjnë grupin medial të thalamusit ?

nc. medialis dorsalis dhe

nuclei mediani thalami
loading...

Në mes të kujt ndodhet bërthama retikulare e thalamusit ?

Në mes të kujt ndodhet bërthama retikulare e thalamusit ?

Bërthama retikulare e thalamusit ndodhet ndërmjet capsulae internae dhe laminae medullaris externae.
loading...

Cilat janë pjesët përbërëse të metathalamusit ?

Cilat janë pjesët përbërëse të metathalamusit ?
Pjesët përbërëse të metathalamusit janë:

1.corpus geniculatum laterale dhe 
2.corpus geniculatum mediale
loading...

Çka paraqet nc. corporis geniculati lateralis ?Çka paraqet nc. corporis geniculati lateralis ?


Nc. corporis geniculati lateralis është qendra rele subkortikale e rrugës së të pamunit.
loading...

Çka paraqet nc. corporis geniculati medialis ?

Çka paraqet nc. corporis geniculati medialis ?

Nc. corporis geniculati medialis është qendra rele subkortikale e rrugës akustike.


loading...

Në përbërjen e epithalamusit hyjnë të gjitha në vijim përveq:Në përbërjen e epithalamusit hyjnë të gjitha në vijim përveq:

a) habenulae
b) commissura habenularum
c) commissura anterior
d) striae medullares
e) corpus pinealae
loading...

Në përbërjen e subthalamusit hyjnë të gjitha strukturat e mëposhtme përveq:Në përbërjen e subthalamusit hyjnë të gjitha strukturat e mëposhtme përveq:

a) nc. subthalamicus
b) crus cerebri
c) nc. ruber
d) substantia nigra
e) zona incerta
loading...

Nuk është bërthamë e pjesës preoptike të hipothalamusit:Nuk është bërthamë e pjesës preoptike të hipothalamusit:

a) nc. preopticus periventricularis
b) nc. preopticus medialis
c) nc. preopticus lateralis
d) nc. supraopticus
loading...

Grupin supraoptik të bërthamave të hipothalamusit e përbëjnë të gjitha përveq:Grupin supraoptik të bërthamave të hipothalamusit e përbëjnë të gjitha përveq:

a) nc. suprachiasmaticus
b) nc. supraopticus
c) nc. paraventricularis
d) nc. hypothlamicus anterior
e) nc. preopticus medialis
loading...

Bërthama të pjesës tuberoinfundibulare janë të gjitha përveq:Bërthama të pjesës tuberoinfundibulare janë të gjitha përveq:

a) nc. hypothalamicus dorsomedialis
b) nc. paraventricularis
c) nc. hypothalamicus ventromedialis
d) nc. infundibularis seu arcuatus
loading...

Bërthama të zonës së pasme hipotalamike janë të gjitha përveq:Bërthama të zonës së pasme hipotalamike janë të gjitha përveq:

a) nuclei premamillares (dorsalis et ventralis)
b) nuclei corpores mamillares (lateralis et medialis)
c) nc. paraventricularis
d) nc. hypothalamicus posterior
loading...

Cilat janë muret e ventriculus tertius ?Muret e ventriculus tertius janë:

a) i përparëm, dy anësorë,  i sipërm dhe i poshtëm
b) i pasëm, dy anësorë, i sipërm dhe i poshtëm
c) i përparëm, i pasëm, i sipërm, i poshtëm dhe dy anësorë
loading...

Murin e përparëm të ventrikulit të tretë trunor e përbëjnë të gjitha elementet e mëposhtme përveq:

Murin e përparëm të ventrikulit të tretë trunor e përbëjnë të gjitha elementet e mëposhtme përveq:

a) columnae fornicis

b) commissura posterior

c) commissura anterior

d) lamina terminalis
loading...

Kush e formon murin e pasëm të ventriculus III ?

Kush e formon murin e pasëm të ventriculus III ?Murin e pasëm të ventriculus III e formon  epithalamus dhe mesencephalon.


loading...

Kush e formon murin e poshtëm të ventriculus III ?

Kush e formon murin e poshtëm të ventriculus III ?

Murin e poshtëm të ventriculus III e formon hypothalamus.


loading...

Kush e fomon murin e sipërm të ventriculus III ?

Kush e fomon murin e sipërm të ventriculus III ?

Murin e sipërm të ventriculus III e formon lamina epithelialis .


loading...

Kush i formon muret anësore të ventriculus III ?Kush i formon muret anësore të ventriculus III ?

Muret anësore të ventriculus III i formon thalamus dhe hypothalamus.

loading...

Namazi

Syzat