Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Test nga Fizika

Prej cilave grimca përbëhet rrezatimi radioaktiv i burimeve natyrore çfarë ngarkese kanë dhe çka ndodhë në fushën magnetike ?

Prej cilave grimca përbëhet rrezatimi radioaktiv i burimeve natyrore çfarë ngarkese kanë dhe çka ndodhë në fushën magnetike ?

Rrezatimi radioaktiv përbëhet prej grimcave α(eletricitet pozitiv) ,grimcave-β(elektricitet negativ), grimcave- γ(fotone me energji te madhe).

Rrezet- α  dhe Rrezet - β    ne fushen magnetike devijojn ne kahje të ndryshme njëra nga tjetra. Në anën tjetër rrezet - γ   nuk devijojn kahjen ne fushen magnetike.

Çka është elektronegativiteti ?

Çka është elektronegativiteti ?

Aftësia e atomeve të një molekule për ta tërhequr çiftin e përbashkët elektronik quhet elektronegativitet

qka eshte elektronegativiteti ,Cka eshte elektronegativiteti ,ceshte elektronegativiteti, cfare eshte elektronegativiteti ,qeshte elektronegativiteti, definicioni elektronegativiteti, perkufizimi elektronegativiteti,shpjegimi elektronegativiteti

Çka është rezistenca elektrike ?

Çka është rezistenca elektrike ? 

Rezistenca që një përçues i bën kalimit të rrymës elektrike nëpër të quhet rezistenc elektrike

qka eshte rezistenca elektrike,ceshte rezistenca elektrike,cfare eshte rezistenca elektrike,qka quajme  rezistence elektrike

Çka është numri i masës atomike ?

Çka është numri i masës atomike ?

Përveç numrit atomik atomi i elementit kimik ka edhe numrin e masës, që shënohet me A.

A = Nr(p) + Nr(n)

Për shembull numri i masës së atomit të natriumit është 23, d.m.th. A(Na)

= 11 + 12 = 23. Nga kjo kuptuat se atomi i natriumit në bërthamë ka 11

protone dhe 12 neutrone. Nëse e dini numrin e masës dhe numrin e protoneve mund ta gjeni numrin e neutroneve të një elementi kimik.

Nr(n) = A - Nr(p)

Për shembull tek atomi i natriumit numri i neutroneve gjendet në këtë

mënyrë:

Nr(n) = 23 - 11 = 12

që don të thotë se atomi i natriumit në bërthamë ka 12 protone.


qka eshte masa atomike,ceshte masa atomike,cfare eshte masa atomike,qeshte massa atomike,qka quajme mase atomike,masa atomike shqip

Çka është numri atomik (rendor) ?

Çka është numri atomik (rendor) ?
Numri atomik është numri i protoneve që gjendet në bërthamën  e një elementi.

Atomi i elementit kimik karakterizohet me numrin e atomik (Z) dhe numrin e masës (A).

Z = Nr(p)

P.sh.:

Z (H) = 1, pasi atomi i hidrogjenit në bërthamë ka 1 proton.

Z (N) = 7, pasi atomi i azotit në bërthamë ka 7 protone.

Z (O) = 8, pasi atomi i oksigjenit ka në bërthamë 8 protone.

Z (U) = 92, pasi atomi i uranit në bërthamë ka 92 protone.

Nga kjo del se numri atomik i hidrogjenit është 1, i azotit 7, i oksigjenit 8, i uranit 92 etj.

qka eshte numri atomik,ceshte numri atomik,cka eshte numri atomik,cfare eshte numri atomik,qka quajme numer atomik,qka jane numrat atomik

Ku lëvizin elektronet në atom ?

Ku lëvizin elektronet në atom ?

Elektronet në atom mund të lëvizin në 7 nivele energjetike (shtresa elektronike).

Këto nivele gjenden në largësi të ndryshme prej bërthamës së atomit. 

Niveli i parë është më afër bërthamës dhe ka energji më të ulët, i dyti më larg, i treti edhe më larg e kështu me rradhë. 

Së pari mbushet me elektrone niveli i parë, pastaj i dyti, i treti, i katërti, i pesti, i gjashti dhe në fund i shtati që ka energji më të lartë.

Nivelet energjetike shënohen me numra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ose me shkronja të mëdha: K, L, M, N, O, P dhe Q. 

Secili nivel energjetik mund të ketë maksimalisht numër të caktuar elektronesh. 

Kështu niveli K përmban maksimalisht 2 elektrone, ai L përmban 8, M përmban 8, N përmban 18, O përmban 18, P përmban 32 dhe Q përmban 32 elektrone maksimalisht.
levizja e elektroneve ne atom,nivelet energjetike ne atom,levizja e elektroneve ne shtresat elektronike

Prej çka përbëhet atomi?

Prej çka përbëhet atomi?
Atomi përbëhet prej bërthamës dhe mbështjellës elektronike që përbëhet prej një numri të caktuar të elektroneve (e). 
Në mbështjellën elektronike gjenden dy lloje të elektroneve: elektronet e brendshme që janë më afër bërthamës dhe elektronet e jashtme ose elektronet valentore që janë më larg prej bërthamës dhe prej të cilave varen vetitë kimike të një elementi kimik.

perberja e atomi,prej kujt perbehet atomi,perberja e atomit

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more