Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Test nga Fizika

Prej cilave grimca përbëhet rrezatimi radioaktiv i burimeve natyrore çfarë ngarkese kanë dhe çka ndodhë në fushën magnetike ?

Prej cilave grimca përbëhet rrezatimi radioaktiv i burimeve natyrore çfarë ngarkese kanë dhe çka ndodhë në fushën magnetike ? Rrezatimi radioaktiv përbëhet prej grimcave α(eletricitet pozitiv) ,grimcave-β(elektricitet negativ), grimcave- γ(fotone me energji te madhe). Rrezet- α  dhe Rrezet - β    ne fushen magnetike devijojn ne kahje të ndryshme njëra nga tjetra. Në anën tjetër rrezet - γ   nuk devijojn kahjen ne fushen magnetike.

Çka është elektronegativiteti ?

Çka është elektronegativiteti ? Aftësia e atomeve të një molekule për ta tërhequr çiftin e përbashkët elektronik quhet elektronegativitet .  qka eshte elektronegativiteti ,Cka eshte elektronegativiteti ,ceshte elektronegativiteti , cfare eshte elektronegativiteti ,qeshte elektronegativiteti , definicioni elektronegativiteti , perkufizimi elektronegativiteti ,shpjegimi elektronegativiteti

Çka është rezistenca elektrike ?

Çka është rezistenca elektrike ?  Rezistenca që një përçues i bën kalimit të rrymës elektrike nëpër të quhet rezistenc elektrike .  qka eshte rezistenca elektrike,ceshte rezistenca elektrike,cfare eshte rezistenca elektrike,qka quajme  rezistence elektrike

Çka është numri i masës atomike ?

Çka është numri i masës atomike ? Përveç numrit atomik atomi i elementit kimik ka edhe numrin e masës, që shënohet me A. A = Nr(p) + Nr(n) Për shembull numri i masës së atomit të natriumit është 23, d.m.th. A(Na) = 11 + 12 = 23. Nga kjo kuptuat se atomi i natriumit në bërthamë ka 11 protone dhe 12 neutrone. Nëse e dini numrin e masës dhe numrin e protoneve mund ta gjeni numrin e neutroneve të një elementi kimik. Nr(n) = A - Nr(p) Për shembull tek atomi i natriumit numri i neutroneve gjendet në këtë mënyrë: Nr(n) = 23 - 11 = 12 që don të thotë se atomi i natriumit në bërthamë ka 12 protone. qka eshte masa atomike,ceshte masa atomike,cfare eshte masa atomike,qeshte massa atomike,qka quajme mase atomike,masa atomike shqip

Çka është numri atomik (rendor) ?

Çka është numri atomik (rendor) ? Numri atomik është numri i protoneve që gjendet në bërthamën  e një elementi. Atomi i elementit kimik karakterizohet me numrin e atomik (Z) dhe numrin e masës (A). Z = Nr(p) P.sh.: Z (H) = 1, pasi atomi i hidrogjenit në bërthamë ka 1 proton. Z (N) = 7, pasi atomi i azotit në bërthamë ka 7 protone. Z (O) = 8, pasi atomi i oksigjenit ka në bërthamë 8 protone. Z (U) = 92, pasi atomi i uranit në bërthamë ka 92 protone. Nga kjo del se numri atomik i hidrogjenit është 1, i azotit 7, i oksigjenit 8, i uranit 92 etj. qka eshte numri atomik,ceshte numri atomik,cka eshte numri atomik,cfare eshte numri atomik,qka quajme numer atomik,qka jane numrat atomik

Ku lëvizin elektronet në atom ?

Ku lëvizin elektronet në atom ?   Elektronet në atom mund të lëvizin në 7 nivele energjetike (shtresa elektronike).   Këto nivele gjenden në largësi të ndryshme prej bërthamës së atomit.  Niveli i parë është më afër bërthamës dhe ka energji më të ulët, i dyti më larg, i treti edhe më larg e kështu me rradhë.  Së pari mbushet me elektrone niveli i parë, pastaj i dyti, i treti, i katërti, i pesti, i gjashti dhe në fund i shtati që ka energji më të lartë.   Nivelet energjetike shënohen me numra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ose me shkronja të mëdha: K, L, M, N, O, P dhe Q.  Secili nivel energjetik mund të ketë maksimalisht numër të caktuar elektronesh.  Kështu niveli K përmban maksimalisht 2 elektrone, ai L përmban 8, M përmban 8, N përmban 18, O përmban 18, P përmban 32 dhe Q përmban 32 elektrone maksimalisht. levizja e elektroneve ne atom,nivelet energjetike ne atom,levizja e elektroneve ne shtresat elektronike

Prej çka përbëhet atomi?

Prej çka përbëhet atomi? Atomi përbëhet prej bërthamës dhe mbështjellës elektronike që përb ëhet prej një numri të caktuar të elektroneve ( e ).  Në mbështjellën elektronike gjenden dy lloje të elektroneve: elektronet e brendshme që janë më afër bërthamës dhe elektronet e jashtme ose elektronet valentore që janë më larg prej bërthamës dhe prej të cilave varen vetitë kimike të një elementi kimik. perberja e atomi,prej kujt perbehet atomi,perberja e atomit

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more