Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Atomi

Ku lëvizin elektronet në atom ?

Ku lëvizin elektronet në atom ?

Elektronet në atom mund të lëvizin në 7 nivele energjetike (shtresa elektronike).

Këto nivele gjenden në largësi të ndryshme prej bërthamës së atomit. 

Niveli i parë është më afër bërthamës dhe ka energji më të ulët, i dyti më larg, i treti edhe më larg e kështu me rradhë. 

Së pari mbushet me elektrone niveli i parë, pastaj i dyti, i treti, i katërti, i pesti, i gjashti dhe në fund i shtati që ka energji më të lartë.

Nivelet energjetike shënohen me numra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ose me shkronja të mëdha: K, L, M, N, O, P dhe Q. 

Secili nivel energjetik mund të ketë maksimalisht numër të caktuar elektronesh. 

Kështu niveli K përmban maksimalisht 2 elektrone, ai L përmban 8, M përmban 8, N përmban 18, O përmban 18, P përmban 32 dhe Q përmban 32 elektrone maksimalisht.
levizja e elektroneve ne atom,nivelet energjetike ne atom,levizja e elektroneve ne shtresat elektronike

Prej çka përbëhet atomi?

Prej çka përbëhet atomi?
Atomi përbëhet prej bërthamës dhe mbështjellës elektronike që përbëhet prej një numri të caktuar të elektroneve (e). 
Në mbështjellën elektronike gjenden dy lloje të elektroneve: elektronet e brendshme që janë më afër bërthamës dhe elektronet e jashtme ose elektronet valentore që janë më larg prej bërthamës dhe prej të cilave varen vetitë kimike të një elementi kimik.

perberja e atomi,prej kujt perbehet atomi,perberja e atomit

Çka janë atomet ?

Çka janë atomet ? Atomet janë pjesët më të imëta të elementit, të cilat i ruajnë vetitë karakteristike të tyre. cka jane atomet,atomet cfare jane,cjane atomet,Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,


Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more