Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Atomi

Ku lëvizin elektronet në atom ?

Ku lëvizin elektronet në atom ?   Elektronet në atom mund të lëvizin në 7 nivele energjetike (shtresa elektronike).   Këto nivele gjenden në largësi të ndryshme prej bërthamës së atomit.  Niveli i parë është më afër bërthamës dhe ka energji më të ulët, i dyti më larg, i treti edhe më larg e kështu me rradhë.  Së pari mbushet me elektrone niveli i parë, pastaj i dyti, i treti, i katërti, i pesti, i gjashti dhe në fund i shtati që ka energji më të lartë.   Nivelet energjetike shënohen me numra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ose me shkronja të mëdha: K, L, M, N, O, P dhe Q.  Secili nivel energjetik mund të ketë maksimalisht numër të caktuar elektronesh.  Kështu niveli K përmban maksimalisht 2 elektrone, ai L përmban 8, M përmban 8, N përmban 18, O përmban 18, P përmban 32 dhe Q përmban 32 elektrone maksimalisht. levizja e elektroneve ne atom,nivelet energjetike ne atom,levizja e elektroneve ne shtresat elektronike

Prej çka përbëhet atomi?

Prej çka përbëhet atomi? Atomi përbëhet prej bërthamës dhe mbështjellës elektronike që përb ëhet prej një numri të caktuar të elektroneve ( e ).  Në mbështjellën elektronike gjenden dy lloje të elektroneve: elektronet e brendshme që janë më afër bërthamës dhe elektronet e jashtme ose elektronet valentore që janë më larg prej bërthamës dhe prej të cilave varen vetitë kimike të një elementi kimik. perberja e atomi,prej kujt perbehet atomi,perberja e atomit

Çka janë atomet ?

Çka janë atomet ? Atomet janë pjesët më të imëta të elementit, të cilat i ruajnë vetitë karakteristike të tyre. cka jane atomet,atomet cfare jane,cjane atomet, Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,  

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more