Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Test nga kimia. Show all posts
Showing posts with label Test nga kimia. Show all posts

Si prodhohet giza në furrënaltë?

Si prodhohet giza në furrënaltë?

Giza prodhohet në furrënaltë me anë të shkrirjes së përzierjes së lëndëve të para të përbëra nga a)xehja e hekurit , b)lënda shkrirëse c) lënda e djegshme.
loading...
Si prodhohet giza në furrënaltë?

Giza prodhohet në furrënaltë me anë të shkrirjes së përzierjes së lëndëve të para të përbëra nga a)xehja e hekurit , b)lënda shkrirëse c) lënda e djegshme.

Cilat janë xehet kryesore të hekurit ( shëno emrat dhe formulat)?

Cilat janë xehet kryesore të hekurit ( shëno emrat dhe formulat)?

Xehet kryesore të tij janë magnetiti (Fe3O4) , hematiti Fe2O3, limoniti (Fe2O3 X XH2O) ,sideriti (FeCO3) dhe piriti (FeS2).
loading...
Cilat janë xehet kryesore të hekurit ( shëno emrat dhe formulat)?

Xehet kryesore të tij janë magnetiti (Fe3O4) , hematiti Fe2O3, limoniti (Fe2O3 X XH2O) ,sideriti (FeCO3) dhe piriti (FeS2).

Cilat janë aliazhet e hekurit dhe çfarë është sasia e karbonit në këto aliazhe ?

Cilat janë aliazhet e hekurit dhe çfarë është sasia e karbonit në këto aliazhe ?

Giza është aliazh i hekurit i cili përmban më tepër se 1,7%karbon. Çeliku është aliazh i hekurit i cili përmban me pak se 1,7% karbon.
loading...
Cilat janë aliazhet e hekurit dhe çfarë është sasia e karbonit në këto aliazhe ?

Giza është aliazh i hekurit i cili përmban më tepër se 1,7%karbon. Çeliku është aliazh i hekurit i cili përmban me pak se 1,7% karbon.

Ç'janë aliazhet ?

Ç'janë aliazhet ?

Metalet treten në njëri tjetrin me ç'rast formojn aliazhet.

Po ashtu aliazhet mund te formohen edhe me perzierje te metaleve me jometale. Konsiderohen si komponime ndermetalike me perberje jostekiometrike.
loading...
Ç'janë aliazhet ?

Metalet treten në njëri tjetrin me ç'rast formojn aliazhet.

Po ashtu aliazhet mund te formohen edhe me perzierje te metaleve me jometale. Konsiderohen si komponime ndermetalike me perberje jostekiometrike.

Çfarë lloj rrjetash kristalore formojn metalet ?

Çfarë lloj rrjetash kristalore formojn metalet ?

Formon rrjetash kubike me perqendrim vëllimor , kubike me perqendrim sipërfaqësor dhe heksagonale .
loading...
Çfarë lloj rrjetash kristalore formojn metalet ?

Formon rrjetash kubike me perqendrim vëllimor , kubike me perqendrim sipërfaqësor dhe heksagonale .

Si mund të sqarohen vetit të metaleve ?

Si mund të sqarohen vetit të metaleve ?

Vetitë fizike të metaleve nuk mund të sqarohen vetëm në bazë të teoris së lidhjes metalike por është e nevojshme të njihet edhe struktura kristalore e tyre.
loading...
Si mund të sqarohen vetit të metaleve ?

Vetitë fizike të metaleve nuk mund të sqarohen vetëm në bazë të teoris së lidhjes metalike por është e nevojshme të njihet edhe struktura kristalore e tyre.

Çka është procesi i flotimit?

Çka është procesi i flotimit?

Procesi i flotimit bën ndarjen e mineralit të dobishëm nga pjesa shterpë dmth nga xehja e varfër oërfitohet nxehja me përqendrim të lart te metalit-koncetrati flotues.
loading...
Çka është procesi i flotimit?

Procesi i flotimit bën ndarjen e mineralit të dobishëm nga pjesa shterpë dmth nga xehja e varfër oërfitohet nxehja me përqendrim të lart te metalit-koncetrati flotues.

Si quhet shkenca e cila merret me përfitimin dhe përpunimin e metaleve dhe si ndahen ?

Si quhet shkenca e cila merret me përfitimin dhe përpunimin e metaleve dhe si ndahen ?

Quhet Metalurgji e cila ndahen ne dy degë të mëdha : Metalurgji të zezë që është metalurgjia e hekurit dhe aliazheve metalike te tij si gizë,celik,ferrokrom etj dhe metalurgji e metaleve me ngjyrë (Cu,Ni,Al,Zn,Pb etj) dhe metaleve te rralla fisnike .
loading...
Si quhet shkenca e cila merret me përfitimin dhe përpunimin e metaleve dhe si ndahen ?

Quhet Metalurgji e cila ndahen ne dy degë të mëdha : Metalurgji të zezë që është metalurgjia e hekurit dhe aliazheve metalike te tij si gizë,celik,ferrokrom etj dhe metalurgji e metaleve me ngjyrë (Cu,Ni,Al,Zn,Pb etj) dhe metaleve te rralla fisnike .

Cilat janë vetitë karakteristike të metaleve ?

Cilat janë vetitë karakteristike të metaleve ?

Kanë shkëlqim metalik , përkatësisht kanë aftësi të mira të reflektimit, nuk janë të tejdukshëm (me përjashtim të folieve shumë të holla të arit dhe të argjendit) në temperaturë të mjedisit janë në gjendje agregate të ngurtë (me përjashtim të merkurit) kanë fortësi të theksuar dhe pika të larta të vlimit (me përjashtim të merkurit,ceziumit,franciumit dhe galiumit) janë përcues të mirë të rrymës elektrike dhe farkohen lehtë.
loading...
Cilat janë vetitë karakteristike të metaleve ?

Kanë shkëlqim metalik , përkatësisht kanë aftësi të mira të reflektimit, nuk janë të tejdukshëm (me përjashtim të folieve shumë të holla të arit dhe të argjendit) në temperaturë të mjedisit janë në gjendje agregate të ngurtë (me përjashtim të merkurit) kanë fortësi të theksuar dhe pika të larta të vlimit (me përjashtim të merkurit,ceziumit,franciumit dhe galiumit) janë përcues të mirë të rrymës elektrike dhe farkohen lehtë.

Çka janë metalet dhe aliazhet ?

Çka janë metalet dhe aliazhet ?

Metalet dhe aliazhet janë materiale të rëndësishme të cilat për shkak të vetive të tyre dhe përdorimit janë faktor kryesor i zhvillimit të civilizimit qysh nga kohët parahistorike e deri sot.
loading...
Çka janë metalet dhe aliazhet ?

Metalet dhe aliazhet janë materiale të rëndësishme të cilat për shkak të vetive të tyre dhe përdorimit janë faktor kryesor i zhvillimit të civilizimit qysh nga kohët parahistorike e deri sot.

Për çka përdoret më së tepërmi rrezatimi radioaktiv ?

Për çka përdoret më së tepërmi rrezatimi radioaktiv ?

Rrezatimi radioaktiv përdoret për përfitimin e energjis elektrike ne centralet berthamore.

Gjithashtu ka gjetur përdorum edhe ne fushën mjeksore tek veprimtaria e njeriut . psh jodi radioaktiv përdoret për shërimin e gjëndrrave tiroide.
loading...
Për çka përdoret më së tepërmi rrezatimi radioaktiv ?

Rrezatimi radioaktiv përdoret për përfitimin e energjis elektrike ne centralet berthamore.

Gjithashtu ka gjetur përdorum edhe ne fushën mjeksore tek veprimtaria e njeriut . psh jodi radioaktiv përdoret për shërimin e gjëndrrave tiroide.

Për çka përdoren shufrat kontrolluese ?

Për çka përdoren shufrat kontrolluese ?

Me ndihmën e shufrave kontrolluese përcillet puna e reaktorit dhe pengohet tejnxehja e tij . Më së shpeshti përdoren shufrat e ndërtuara nga bori dhe kadmiumi.
loading...
Për çka përdoren shufrat kontrolluese ?

Me ndihmën e shufrave kontrolluese përcillet puna e reaktorit dhe pengohet tejnxehja e tij . Më së shpeshti përdoren shufrat e ndërtuara nga bori dhe kadmiumi.

Për çka përdoret moderatori dhe kush përdoret si moderator

Për çka përdoret moderatori dhe kush përdoret si moderator ?

Moderatori përdoret për të zvogëluar energjin e neutroneve te cilat emitohen gjatë procesit të fisionit. Si moderator përdoret grafiti,deuteriumi ,komponimet e beriliumit etj.
loading...
Për çka përdoret moderatori dhe kush përdoret si moderator ?

Moderatori përdoret për të zvogëluar energjin e neutroneve te cilat emitohen gjatë procesit të fisionit. Si moderator përdoret grafiti,deuteriumi ,komponimet e beriliumit etj.

Si ndahen reaktorët bërthamor dhe si ndodhet lënda djegëse në to ?

Si ndahen reaktorët bërthamor dhe si ndodhet lënda djegëse në to ?

Reaktorët bërthamorë ndahen në homogjenë dhe heterogjenë. Lënda e djegshme ndodhet në formë të tretësirës ose të pluhurit ndërsa në ata heterogjenë në formë të shufrave të posacme.
loading...
Si ndahen reaktorët bërthamor dhe si ndodhet lënda djegëse në to ?

Reaktorët bërthamorë ndahen në homogjenë dhe heterogjenë. Lënda e djegshme ndodhet në formë të tretësirës ose të pluhurit ndërsa në ata heterogjenë në formë të shufrave të posacme.

Cilat janë pjesët përbërse të reaktorit ?

Cilat janë pjesët përbërse të reaktorit ?

 Lënda e djegshme bërthamore , moderatori (ngadalësuesi) shufrat e lëndës së djegshme radioaktive,shufrat kontrolluese ,sistemi për ftohje dhe sistemi mbrojtës.
loading...
Cilat janë pjesët përbërse të reaktorit ?

 Lënda e djegshme bërthamore , moderatori (ngadalësuesi) shufrat e lëndës së djegshme radioaktive,shufrat kontrolluese ,sistemi për ftohje dhe sistemi mbrojtës.

Çfarë elementi është mangani ku ndodhet në organizmin e njeriut dhe si ndikon në organizëm?

Çfarë elementi është mangani ku ndodhet në organizmin e njeriut dhe si ndikon në organizëm?

Mangani është element biogjen.

Në organizmin e njeriut ,mangani ndodhet në zemër në mëlçi dhe veshkë. Ai ndikon në rritjen normale të organizmit, në funksionin e gjëndrrave seksuale dhe ndihmon prodhimin e gjakut.
loading...
Çfarë elementi është mangani ku ndodhet në organizmin e njeriut dhe si ndikon në organizëm?

Mangani është element biogjen.

Në organizmin e njeriut ,mangani ndodhet në zemër në mëlçi dhe veshkë. Ai ndikon në rritjen normale të organizmit, në funksionin e gjëndrrave seksuale dhe ndihmon prodhimin e gjakut.

Si gjendet Mangani në natyrë dhe cilat janë xehet më të rëndësishme (shëno emrat dhe formulat)?

Si gjendet Mangani në natyrë dhe cilat janë xehet më të rëndësishme (shëno emrat dhe formulat)?

Mangani është mjaftë i përhapur në natyrë. Ai nuk gjendet i lirë por në formë të komponimeve të tij. Xehet e tij më të rëndësishme janë: piroluziti MnO2, BRAUNITI Mn2O3, hauzmaniti Mn3O4 dhe manganiti Mn2O3 x H2O .
loading...
Si gjendet Mangani në natyrë dhe cilat janë xehet më të rëndësishme (shëno emrat dhe formulat)?

Mangani është mjaftë i përhapur në natyrë. Ai nuk gjendet i lirë por në formë të komponimeve të tij. Xehet e tij më të rëndësishme janë: piroluziti MnO2, BRAUNITI Mn2O3, hauzmaniti Mn3O4 dhe manganiti Mn2O3 x H2O .

Me çfarë veti karakterizohen elementet e bllokut (d)?

Me çfarë veti karakterizohen  elementet e bllokut (d)?

Te gjitha elementet e bllokut d jan metale. Eshtë e njohur se elementet e te njejtit grup te sistemit periodik kanë veti të njëjta .Për dallim nga vetitë e elementeve s dhe atyre p ,përvec në kuadër të grupit elementet d kanë veti të njëjta edhe në kuadër të periodës së njëjtë.

Vetitë kimike te tyre nuk ndryshojnë me rritjen e numrit atomik sic ndodh tek elementet s dhe p. Kjo mund te shpjegohet nga fakti se keto elemente dallohen midis vete vetem per nga plotësimi i shtresës së parafundit elektronike. Disa prej elementeve të d në kripërat e tyra kanë numërat oksidues të lartë.Formojn komponime komplekse, tregojn veprime te theksuara katalitike . etj.
loading...
Me çfarë veti karakterizohen  elementet e bllokut (d)?

Te gjitha elementet e bllokut d jan metale. Eshtë e njohur se elementet e te njejtit grup te sistemit periodik kanë veti të njëjta .Për dallim nga vetitë e elementeve s dhe atyre p ,përvec në kuadër të grupit elementet d kanë veti të njëjta edhe në kuadër të periodës së njëjtë.

Vetitë kimike te tyre nuk ndryshojnë me rritjen e numrit atomik sic ndodh tek elementet s dhe p. Kjo mund te shpjegohet nga fakti se keto elemente dallohen midis vete vetem per nga plotësimi i shtresës së parafundit elektronike. Disa prej elementeve të d në kripërat e tyra kanë numërat oksidues të lartë.Formojn komponime komplekse, tregojn veprime te theksuara katalitike . etj.

Cilat emente quhen të bllokut (d), ku janë të vendosura në tabelën e sistemit periodik dhe si quhen ndryshe ?

Cilat emente quhen të bllokut (d), ku janë të vendosura në tabelën e sistemit periodik dhe si quhen ndryshe ?


Elementet kimike te cilat elektronet valente i kanë të vendosura në orbitalet d quhen elemente të bllokut (d).

Në tabelën e sistemit periodik këto elemente janë të vendosura në mes te elementeve të bllokut s dhe atyre të bllokut p.

Për këtë arsye quhen elemente Kalimtare.
loading...
Cilat emente quhen të bllokut (d), ku janë të vendosura në tabelën e sistemit periodik dhe si quhen ndryshe ?


Elementet kimike te cilat elektronet valente i kanë të vendosura në orbitalet d quhen elemente të bllokut (d).

Në tabelën e sistemit periodik këto elemente janë të vendosura në mes te elementeve të bllokut s dhe atyre të bllokut p.

Për këtë arsye quhen elemente Kalimtare.

Për cka përdoren gazrat fisnike ?

Për cka përdoren gazrat fisnike ?

Gazrat fisnike përdoren për mbushen e pocave elektrikë,për fryemarrje artificjale,  për krijimin e atmosferës inerte gjatë procesit të ngjitjes autogjene dhe në procese metalurgjike që zhvillohen në temperatura të larta.
loading...
Për cka përdoren gazrat fisnike ?

Gazrat fisnike përdoren për mbushen e pocave elektrikë,për fryemarrje artificjale,  për krijimin e atmosferës inerte gjatë procesit të ngjitjes autogjene dhe në procese metalurgjike që zhvillohen në temperatura të larta.

Namazi

Syzat