Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Keshilla Islame. Show all posts
Showing posts with label Keshilla Islame. Show all posts

Më habit fakti pse ngurojmë të lutemi, kur kemi kush na përgjigjet !!!

#‎këshillë‬

Më habit fakti pse ngurojmë të lutemi, kur kemi kush na përgjigjet !!!

Thotë Muhamedi alejhi selam:"Vërtetë që Zoti juaj i Lartëmadhërishëm është i Turpshëm dhe Bujar, turpërohet nga robi i Tij kur t'i ngritë ai duart e tij t'ia kthejë bosh. (Ahmedi, EbuDavudi)Burimi: Senad Ramadani
 
loading...
#‎këshillë‬

Më habit fakti pse ngurojmë të lutemi, kur kemi kush na përgjigjet !!!

Thotë Muhamedi alejhi selam:"Vërtetë që Zoti juaj i Lartëmadhërishëm është i Turpshëm dhe Bujar, turpërohet nga robi i Tij kur t'i ngritë ai duart e tij t'ia kthejë bosh. (Ahmedi, EbuDavudi)Burimi: Senad Ramadani
 

Bën lutje - nuk të pranohen , ke dëshira - nuk të realizohen

#‎këshillë‬
Bën lutje - nuk të pranohen , ke dëshira - nuk të realizohen
kujto këtë hadith të Muhamedit alejhi selam - defektet do të qartësohen

"... Pastaj e përmendi njeriun, i cili ka udhëtuar gjatë me flokë të shpupuritura dhe të pluhurosura dhe i cili i shtriu duart e tij kah qielli: 'O Krijues, o Krijues!' Kurse ushqimi i tij është haram, dhe pija e tij haram, dhe veshmbathja e tij haram, dhe është ushqyer me haram. E si do t'i pranohet lutja e tij! " (Muslimi)Burimi: Senad Ramadani
 
loading...
#‎këshillë‬
Bën lutje - nuk të pranohen , ke dëshira - nuk të realizohen
kujto këtë hadith të Muhamedit alejhi selam - defektet do të qartësohen

"... Pastaj e përmendi njeriun, i cili ka udhëtuar gjatë me flokë të shpupuritura dhe të pluhurosura dhe i cili i shtriu duart e tij kah qielli: 'O Krijues, o Krijues!' Kurse ushqimi i tij është haram, dhe pija e tij haram, dhe veshmbathja e tij haram, dhe është ushqyer me haram. E si do t'i pranohet lutja e tij! " (Muslimi)Burimi: Senad Ramadani
 

Mos u bëni shkaktarë që të shkatërroni jetën e vajzës suaj duke e martuar me dikë që ajo nuk do

Prindër të nderuar:
Mos u bëni shkaktarë që të shkatërroni jetën e vajzës suaj duke e martuar me dikë që ajo nuk do.
Thotë Muhamedi alejhi selam:" Martohuni me ato që i doni"
Mashkulli mund ti posedoj vetëm dy mangësi: Mungesë të besimit dhe mungesë të edukatës dhe moralit.
Varfëria, origjina, nacionaliteti, shkollimi, pozita,martesa,..., në Islam nuk llogariten mangësi.
Më mirë e varfër dhe e lumtur
se e pasur gjithnjë duke vuajtur !!!


Burimi: Senad Ramadani
loading...
Prindër të nderuar:
Mos u bëni shkaktarë që të shkatërroni jetën e vajzës suaj duke e martuar me dikë që ajo nuk do.
Thotë Muhamedi alejhi selam:" Martohuni me ato që i doni"
Mashkulli mund ti posedoj vetëm dy mangësi: Mungesë të besimit dhe mungesë të edukatës dhe moralit.
Varfëria, origjina, nacionaliteti, shkollimi, pozita,martesa,..., në Islam nuk llogariten mangësi.
Më mirë e varfër dhe e lumtur
se e pasur gjithnjë duke vuajtur !!!


Burimi: Senad Ramadani

Edukoni fëmijët tuaj më këto tri cilësi

"Edukoni fëmijët tuaj më këto tri cilësi: - Ta duan Pejgamberin sal Allahu alejhi we selem - ta duan famijlen e tyre dhe të mësojnë Kur'anin".
-Muhamedi sal Allahu alejhi we selem
loading...
"Edukoni fëmijët tuaj më këto tri cilësi: - Ta duan Pejgamberin sal Allahu alejhi we selem - ta duan famijlen e tyre dhe të mësojnë Kur'anin".
-Muhamedi sal Allahu alejhi we selem

Bëhu i butë por jo i...

“Bëhu i butë por jo i dobët (të të shkelin të tjerët), dhe bëhu i fortë por jo i vrazhdë (t'i shkelësh të tjerët).”
Shejh ibën Uthejmini, Allahu e mëshiroftë!
loading...
“Bëhu i butë por jo i dobët (të të shkelin të tjerët), dhe bëhu i fortë por jo i vrazhdë (t'i shkelësh të tjerët).”
Shejh ibën Uthejmini, Allahu e mëshiroftë!

Mos lakmo atë që kanë njerëzit

"Mos lakmo atë që kanë njerëzit, ngase njerëzit dhe gjithë ajo që kanë në dorë, janë në Dorën e Allahut."
(Abdulaziz et-Tarifi)
loading...
"Mos lakmo atë që kanë njerëzit, ngase njerëzit dhe gjithë ajo që kanë në dorë, janë në Dorën e Allahut."
(Abdulaziz et-Tarifi)

O ti që nuk falesh !!!

O ti që nuk falesh !!!
"Allahu ju bën të keni gajle derisa nuk faleni"

Burimi: Valdet Kamberi
loading...
O ti që nuk falesh !!!
"Allahu ju bën të keni gajle derisa nuk faleni"

Burimi: Valdet Kamberi

O ti qe rrine zgjuar ne facebook, twiter dhe rrjete tjera sociale

O ti qe rrine zgjuar ne facebook, twiter dhe rrjete tjera sociale, a nuk i jep lemoshe vetes tende dy rekate namaz ne pjesen e trete te fundit te nates...?
Do te ishte me mire per ty se kjo bote me gjithe cka ka ne te.
Perkthim.

Burimi: Valdet Kamberi

loading...
O ti qe rrine zgjuar ne facebook, twiter dhe rrjete tjera sociale, a nuk i jep lemoshe vetes tende dy rekate namaz ne pjesen e trete te fundit te nates...?
Do te ishte me mire per ty se kjo bote me gjithe cka ka ne te.
Perkthim.

Burimi: Valdet Kamberi

MBROJE VETEN MË KËTO FJALË!


- Nëse donë që shejtani të mos afrohet, thuaj kur të dalësh nga shtëpia apo makina apo puna: Bismilah tevekultu ala Allahi, ve la havle ve la kuvete il-la bil-lah (Me emrin e Allahut, në Allahun u mbështeta nuk ka ndryshim e as forcë pa ndihmën e Allahut).
- Nëse donë që Allahu të mjafton gjatë çdo brenge e vështirësie, thuaj shtatë herë: Hasbij Allahu la ilahe il-la huve Alejhi tevekeltu ve Huve Rabul arshil adhim (Më mjafton mua Allahu, nuk i takon adhurimi askujt tjetër përveç Allahut, Atij i mbështetem dhe ai është Zoti i Arshit të Madh).
- Fjala, la il-lahe il-lAllah, është e dashur për zemrat dhe është drita e atyre zemrave dhe përmendja e saj i fshin gjynahet.
- Kur ndjen ngushtim dhe zbrazëtirë në gjoks përsërite: La ilahe il-la Ente Subhaneke in-ni kuntu minedh-dhalimin (Nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Teje që je i Madhëruar. Vërtetë, unë jam prej mëkatarëve).
- Kur hulumton dritën në kohën e errësirës lexoje suren Kehf ditën e Xhuma!
- Kush donë jetë në zemrën e tij, le të kapet për fjalën: Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she’ni kul-lehu ve la tekilni ila nefsi tasrfete ajnin (O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmisoi tërë gjendjen time dhe mos më lër të mbështetem në veten time, as sa një përpëlitje e syrit).
- Nëse donë që Allahu të jetë i kënaqur me ty Ditën e Kiametit, thuaj nga tri herë, në mëngjes dhe në mbrëmje: Redijtu bil-lahi Rabben ve bil islami dinën, ve bi Muhamedin nebijjen (Jam i kënaqur që Zoti im është Allahu, feja ime është Islami dhe Pejgamberi im është Muhamedi, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të).
- Shejtani thotë: E shkatërrova të birin e Ademit me gjynahe dhe ai më shkatërroi me istigfar dhe me fjalën la ilahe il-lAllah!
loading...

- Nëse donë që shejtani të mos afrohet, thuaj kur të dalësh nga shtëpia apo makina apo puna: Bismilah tevekultu ala Allahi, ve la havle ve la kuvete il-la bil-lah (Me emrin e Allahut, në Allahun u mbështeta nuk ka ndryshim e as forcë pa ndihmën e Allahut).
- Nëse donë që Allahu të mjafton gjatë çdo brenge e vështirësie, thuaj shtatë herë: Hasbij Allahu la ilahe il-la huve Alejhi tevekeltu ve Huve Rabul arshil adhim (Më mjafton mua Allahu, nuk i takon adhurimi askujt tjetër përveç Allahut, Atij i mbështetem dhe ai është Zoti i Arshit të Madh).
- Fjala, la il-lahe il-lAllah, është e dashur për zemrat dhe është drita e atyre zemrave dhe përmendja e saj i fshin gjynahet.
- Kur ndjen ngushtim dhe zbrazëtirë në gjoks përsërite: La ilahe il-la Ente Subhaneke in-ni kuntu minedh-dhalimin (Nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Teje që je i Madhëruar. Vërtetë, unë jam prej mëkatarëve).
- Kur hulumton dritën në kohën e errësirës lexoje suren Kehf ditën e Xhuma!
- Kush donë jetë në zemrën e tij, le të kapet për fjalën: Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she’ni kul-lehu ve la tekilni ila nefsi tasrfete ajnin (O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmisoi tërë gjendjen time dhe mos më lër të mbështetem në veten time, as sa një përpëlitje e syrit).
- Nëse donë që Allahu të jetë i kënaqur me ty Ditën e Kiametit, thuaj nga tri herë, në mëngjes dhe në mbrëmje: Redijtu bil-lahi Rabben ve bil islami dinën, ve bi Muhamedin nebijjen (Jam i kënaqur që Zoti im është Allahu, feja ime është Islami dhe Pejgamberi im është Muhamedi, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të).
- Shejtani thotë: E shkatërrova të birin e Ademit me gjynahe dhe ai më shkatërroi me istigfar dhe me fjalën la ilahe il-lAllah!

Ndaj tre minuta nga koha jote qe te thuash...

Ndaj tre minuta nga koha jote qe te thuash njeqind here SubhanAllahi ue bihamdihi. Sepse do te te bien gabimet e juaja edhe nese jane si shkuma e detit.
Ahmed el Axhmi.

Burimi: Valdet Kamberi
loading...
Ndaj tre minuta nga koha jote qe te thuash njeqind here SubhanAllahi ue bihamdihi. Sepse do te te bien gabimet e juaja edhe nese jane si shkuma e detit.
Ahmed el Axhmi.

Burimi: Valdet Kamberi

Jemi dëshmitar se kohën e fundit është shtuar fenomeni i KANCERIT NË GJI tek femrat

Jemi dëshmitar se kohën e fundit është shtuar fenomeni i KANCERIT NË GJI tek femrat dhe sipas rukjexhive eminent në shumicën e rasteve kjo ndodh si shkak i prekjeve nga xhinët.

Do të ju ofroj një audio inçizim të cilin duhet ta dëgjojnë gratë në përgjithësi dhe të sëmurat nga kjo sëmundje në vecanti.

Rukje kundër kancerit në gji !!!

(Për ta ruajtur: klikim i djatht me mause dhe save as)
 

http://www.alroqya.com/snd/canser.mp3


Burimi: Senad Ramadani
loading...
Jemi dëshmitar se kohën e fundit është shtuar fenomeni i KANCERIT NË GJI tek femrat dhe sipas rukjexhive eminent në shumicën e rasteve kjo ndodh si shkak i prekjeve nga xhinët.

Do të ju ofroj një audio inçizim të cilin duhet ta dëgjojnë gratë në përgjithësi dhe të sëmurat nga kjo sëmundje në vecanti.

Rukje kundër kancerit në gji !!!

(Për ta ruajtur: klikim i djatht me mause dhe save as)
 

http://www.alroqya.com/snd/canser.mp3


Burimi: Senad Ramadani

Kur të biesh në gjumë, lexo ajetul-Kursinë deri në fund.

Kur të biesh në gjumë, lexo ajetul-Kursinë deri në fund.
Dhe nëse ti e vepron këtë, gjatë tërë kohës do të kesh mburojë nga Allahu e shejtani nuk do të afrohet ty derisa ta arrish mëngjesin.
(Transmeton EbuHurejra)

Burimi: Senad Ramadani
loading...
Kur të biesh në gjumë, lexo ajetul-Kursinë deri në fund.
Dhe nëse ti e vepron këtë, gjatë tërë kohës do të kesh mburojë nga Allahu e shejtani nuk do të afrohet ty derisa ta arrish mëngjesin.
(Transmeton EbuHurejra)

Burimi: Senad Ramadani

Korigjoje veten dhe bëhu prej atyreve...

"Korigjoje veten dhe bëhu prej atyreve që të shohim së bashku me ne në saffet e Xhamisë duke madhëru duke e lut dhe duke kërku falje Allahut për gabimet dhe mangësitë tona, Koha është me fillu Namazin, O sot o kurrë?!."
Hoxhë Bekir Halimi
loading...
"Korigjoje veten dhe bëhu prej atyreve që të shohim së bashku me ne në saffet e Xhamisë duke madhëru duke e lut dhe duke kërku falje Allahut për gabimet dhe mangësitë tona, Koha është me fillu Namazin, O sot o kurrë?!."
Hoxhë Bekir Halimi

Përmbaju sunetit

Përmbaju sunetit
Nga Seid bin el Musejib ,- Allahu e mëshiroftë!:
Sunetet e festës së fitër bajramit janë tre:
1. Ecja në këmbë për në musal-la
2. Ngrënia (e hurmave) para daljes (nga shtëpia).
3. Larja (gusuli).

Irvaul Galil vëll.

Burimi: Valdet Kamberi
loading...
Përmbaju sunetit
Nga Seid bin el Musejib ,- Allahu e mëshiroftë!:
Sunetet e festës së fitër bajramit janë tre:
1. Ecja në këmbë për në musal-la
2. Ngrënia (e hurmave) para daljes (nga shtëpia).
3. Larja (gusuli).

Irvaul Galil vëll.

Burimi: Valdet Kamberi

Ndalo pak dhe merru me veten

Ndalo pak dhe merru me veten:

Thotë IbnTejmije: "Është e domosdoshme që njeriu të veçohet me veten e tij dhe atë duke bërë lutje, duke përmendur Allahun, duke falur namaz, duke medituar, duke llogaritur veten, dhe duke përmirsuar zemrën e tij".

Burimi: Senad Ramadani
loading...
Ndalo pak dhe merru me veten:

Thotë IbnTejmije: "Është e domosdoshme që njeriu të veçohet me veten e tij dhe atë duke bërë lutje, duke përmendur Allahun, duke falur namaz, duke medituar, duke llogaritur veten, dhe duke përmirsuar zemrën e tij".

Burimi: Senad Ramadani

GJUMI DITËN ËSHTË I DËMSHËM!Gjumi ditën është i dëmshëm, shkakton sëmundje, e bën njeriun përtac prandaj duhet shmangur, përveç kur është fjala për vapët e mëdha, në bazë të fjalëve të Pejgamberit alejhi selam: “Flini në drekë, sespe shejtanët nuk flenë në drekë.”

I Dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selam ka thënë : “Përdoreni syfyrin për ta agjëruar ditën, dhe gjumin e drekës për ta falur namazin e nates.”

Transmetohet nga Pejgameri salallahu alejhi ue selam të ketë thënë: “Gjumi pas sabahut e pengon furnizimin.


Burimi:Dr. Kosovare Kelmendi
loading...


Gjumi ditën është i dëmshëm, shkakton sëmundje, e bën njeriun përtac prandaj duhet shmangur, përveç kur është fjala për vapët e mëdha, në bazë të fjalëve të Pejgamberit alejhi selam: “Flini në drekë, sespe shejtanët nuk flenë në drekë.”

I Dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selam ka thënë : “Përdoreni syfyrin për ta agjëruar ditën, dhe gjumin e drekës për ta falur namazin e nates.”

Transmetohet nga Pejgameri salallahu alejhi ue selam të ketë thënë: “Gjumi pas sabahut e pengon furnizimin.


Burimi:Dr. Kosovare Kelmendi

Mbylle telefonin në Xhami - Hoxhë Bekir Halimi - Këndi

loading...

Kujdes, druajtje dhe jini të vëmedshëm, përndryshe i dogjëm edhe pak ato vepra të mira!

Kujdes, druajtje dhe jini të vëmedshëm, përndryshe i dogjëm edhe pak ato vepra të mira!
Disa gjësende Zoti i krijoi që ato të mbahen të fshehta, jo vetëm për nga aspekti i pamjes së gjymtyrëve, por edhe për nga shqiptimi me gojë. Muhamedi alejhi selam thotë: "Më garantoni se do ta ruani atë që gjendet ndërmjet dy buzëve dhe atë që gjendet ndërmejt dy këmbëve, unë ia garantoj Xhenetin"!

Ky hadith është universitet më vete. Sikur ta kishim mësuar përmendsh, pastaj ta analizonim çdo ditë, njëherësh duke i dhënë shtrirje të prekshme në përditshmëritë tona kësaj thënie, atëherë nuk dyshoj se shoqëria jonë do të ishte më e ngritur në aspektin moral.

Sot, ato që gjenden ndërmjet dy këmbëve, lirshëm përmenden prej asaj që gjendet ndërmjet dy buzëve.

Fatkeqësisht, goja që shqipton shehadetin, shqipton edhe fjalë që janë të përcaktuara të jenë intime.

Prandaj, shok, miq e dashamirë, të kemi kujdes se çfarë fjalë shqiptojmë, aq më tepër haptaz, ngase disa gjëra, pavarësisht kohës dhe arritjeve teknologjike, Zoti i krijoi që ato të jenë të fshehta, të rezervuara për veten dhe vetëm për atë që ndanë të fshehtat e trupit dhe të fjalëve, përndryshe, besoj se të gjithë ju që jeni besimtar, besoni se nuk hidhet fjalë që engjulli të mos e shënojë!Burimi:Iljasa Salihu
 
loading...
Kujdes, druajtje dhe jini të vëmedshëm, përndryshe i dogjëm edhe pak ato vepra të mira!
Disa gjësende Zoti i krijoi që ato të mbahen të fshehta, jo vetëm për nga aspekti i pamjes së gjymtyrëve, por edhe për nga shqiptimi me gojë. Muhamedi alejhi selam thotë: "Më garantoni se do ta ruani atë që gjendet ndërmjet dy buzëve dhe atë që gjendet ndërmejt dy këmbëve, unë ia garantoj Xhenetin"!

Ky hadith është universitet më vete. Sikur ta kishim mësuar përmendsh, pastaj ta analizonim çdo ditë, njëherësh duke i dhënë shtrirje të prekshme në përditshmëritë tona kësaj thënie, atëherë nuk dyshoj se shoqëria jonë do të ishte më e ngritur në aspektin moral.

Sot, ato që gjenden ndërmjet dy këmbëve, lirshëm përmenden prej asaj që gjendet ndërmjet dy buzëve.

Fatkeqësisht, goja që shqipton shehadetin, shqipton edhe fjalë që janë të përcaktuara të jenë intime.

Prandaj, shok, miq e dashamirë, të kemi kujdes se çfarë fjalë shqiptojmë, aq më tepër haptaz, ngase disa gjëra, pavarësisht kohës dhe arritjeve teknologjike, Zoti i krijoi që ato të jenë të fshehta, të rezervuara për veten dhe vetëm për atë që ndanë të fshehtat e trupit dhe të fjalëve, përndryshe, besoj se të gjithë ju që jeni besimtar, besoni se nuk hidhet fjalë që engjulli të mos e shënojë!Burimi:Iljasa Salihu
 

Nëse e takon dijetarin...

Nëse e takon dijetarin bëhu shërbëtor i tij.
PërkthimBurimi: Valdet Kamberi
 
loading...
Nëse e takon dijetarin bëhu shërbëtor i tij.
PërkthimBurimi: Valdet Kamberi
 

Ai që dëshiron të ngjitet në gradën e burrave të devotshëm (ebrar)

“Ai që dëshiron të ngjitet në gradën e burrave të devotshëm (ebrar) dhe tu përngjajë burrave të zgjedhur (ahjar) çdo ditë që lind dielli le të bëjë nijet tu bëjë dobi njerëzve”.
Imam Ibën Tejmiu, rahimehullahBurimi:Bekir Halimi
 
loading...
“Ai që dëshiron të ngjitet në gradën e burrave të devotshëm (ebrar) dhe tu përngjajë burrave të zgjedhur (ahjar) çdo ditë që lind dielli le të bëjë nijet tu bëjë dobi njerëzve”.
Imam Ibën Tejmiu, rahimehullahBurimi:Bekir Halimi
 

Namazi

Syzat