Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Keshilla Islame

Bën lutje - nuk të pranohen , ke dëshira - nuk të realizohen

#‎ këshillë‬ Bën lutje - nuk të pranohen , ke dëshira - nuk të realizohen kujto këtë hadith të Muhamedit alejhi selam - defektet do të qartësohen "... Pastaj e përmendi njeriun, i cili ka udhëtuar gjatë me flokë të shpupuritura dhe të pluhurosura dhe i cili i shtriu duart e tij kah qielli: 'O Krijues, o Krijues!' Kurse ushqimi i tij është haram, dhe pija e tij haram, dhe veshmbathja e tij haram, dhe është ushqyer me haram. E si do t'i pranohet lutja e tij! " (Muslimi) Burimi: Senad Ramadani  

Mos u bëni shkaktarë që të shkatërroni jetën e vajzës suaj duke e martuar me dikë që ajo nuk do

Prindër të nderuar: Mos u bëni shkaktarë që të shkatërroni jetën e vajzës suaj duke e martuar me dikë që ajo nuk do. Thotë Muhamedi alejhi selam:" Martohuni me ato që i doni" Mashkulli mund ti posedoj vetëm dy mangësi: Mungesë të besimit dhe mungesë të edukatës dhe moralit. Varfëria, origjina, nacionaliteti, shkollimi, pozita,martesa,..., në Islam nuk llogariten mangësi. Më mirë e varfër dhe e lumtur se e pasur gjithnjë duke vuajtur !!! Burimi: Senad Ramadani

MBROJE VETEN MË KËTO FJALË!

- Nëse donë që shejtani të mos afrohet, thuaj kur të dalësh nga shtëpia apo makina apo puna: Bismilah tevekultu ala Allahi, ve la havle ve la kuvete il-la bil-lah (Me emrin e Allahut, në Allahun u mbështeta nuk ka ndryshim e as forcë pa ndihmën e Allahut). - Nëse donë që Allahu të mjafton gjatë çdo brenge e vështirësie, thuaj shtatë herë: Hasbij Allahu la ilahe il-la huve Alejhi tevekeltu ve Huve Rabul arshil adhim (Më mjafton mua Allahu, nuk i tak on adhurimi askujt tjetër përveç Allahut, Atij i mbështetem dhe ai është Zoti i Arshit të Madh). - Fjala, la il-lahe il-lAllah, është e dashur për zemrat dhe është drita e atyre zemrave dhe përmendja e saj i fshin gjynahet. - Kur ndjen ngushtim dhe zbrazëtirë në gjoks përsërite: La ilahe il-la Ente Subhaneke in-ni kuntu minedh-dhalimin (Nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Teje që je i Madhëruar. Vërtetë, unë jam prej mëkatarëve). - Kur hulumton dritën në kohën e errësirës lexoje suren Kehf ditën e Xhuma! -

Jemi dëshmitar se kohën e fundit është shtuar fenomeni i KANCERIT NË GJI tek femrat

Jemi dëshmitar se kohën e fundit është shtuar fenomeni i KANCERIT NË GJI tek femrat dhe sipas rukjexhive eminent në shumicën e rasteve kjo ndodh si shkak i prekjeve nga xhinët. Do të ju ofroj një audio inçizim të cilin duhet ta dëgjojnë gratë në përgjithësi dhe të sëmurat nga kjo sëmundje në vecanti. Rukje kundër kancerit në gji !!! (Për ta ruajtur: klikim i djatht me mause dhe save as)   http://www.alroqya.com/snd/canser.mp3 Burimi: Senad Ramadani

Përmbaju sunetit

Përmbaju sunetit Nga Seid bin el Musejib ,- Allahu e mëshiroftë!: Sunetet e festës së fitër bajramit janë tre: 1. Ecja në këmbë për në musal-la 2. Ngrënia (e hurmave) para daljes (nga shtëpia). 3. Larja (gusuli). Irvaul Galil vëll. Burimi: Valdet Kamberi

Ndalo pak dhe merru me veten

Ndalo pak dhe merru me veten: Thotë IbnTejmije: "Është e domosdoshme që njeriu të veçohet me veten e tij dhe atë duke bërë lutje, duke përmendur Allahun, duke falur namaz, duke medituar, duke llogaritur veten, dhe duke përmirsuar zemrën e tij". Burimi: Senad Ramadani

GJUMI DITËN ËSHTË I DËMSHËM!

Gjumi ditën është i dëmshëm, shkakton sëmundje, e bën njeriun përtac prandaj duhet shmangur, përveç kur është fjala për vapët e mëdha, në bazë të fjalëve të Pejgamberit alejhi selam: “Flini në drekë, sespe shej tanët nuk flenë në drekë.” I Dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selam ka thënë : “Përdoreni syfyrin për ta agjëruar ditën, dhe gjumin e drekës për ta falur namazin e nates.” Transmetohet nga Pejgameri salallahu alejhi ue selam të ketë thënë: “Gjumi pas sabahut e pengon furnizimin. Burimi: Dr. Kosovare Kelmendi

Kujdes, druajtje dhe jini të vëmedshëm, përndryshe i dogjëm edhe pak ato vepra të mira!

Kujdes, druajtje dhe jini të vëmedshëm, përndryshe i dogjëm edhe pak ato vepra të mira! Disa gjësende Zoti i krijoi që ato të mbahen të fshehta, jo vetëm për nga aspekti i pamjes së gjymtyrëve, por edhe për nga shqiptimi me gojë. Muhamedi alejhi selam thotë: "Më garantoni se do ta ruani atë që gjendet ndërmjet dy buzëve dhe atë që gjendet ndërmejt dy këmbëve, unë ia garantoj Xhenetin"! Ky hadith është universitet më vete. Sikur ta kishim mësuar përmendsh, pastaj ta analizoni m çdo ditë, njëherësh duke i dhënë shtrirje të prekshme në përditshmëritë tona kësaj thënie, atëherë nuk dyshoj se shoqëria jonë do të ishte më e ngritur në aspektin moral. Sot, ato që gjenden ndërmjet dy këmbëve, lirshëm përmenden prej asaj që gjendet ndërmjet dy buzëve. Fatkeqësisht, goja që shqipton shehadetin, shqipton edhe fjalë që janë të përcaktuara të jenë intime. Prandaj, shok, miq e dashamirë, të kemi kujdes se çfarë fjalë shqiptojmë, aq më tepër haptaz, ngase disa gjëra, pav

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more