Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Islami

Devotshmëria është në tre nivele

"Devotshmëria është në tre nivele: E para, është zelli i zemrës dhe i gjymtyrëve për t’u larguar nga gjynahet dhe ndalesat. E dyta, është zelli i zemrës dhe i gjymtyrëve për t’u larguar nga të papëlqyeshmet. E treta, është zelli i zemrës dhe i gjymtyrëve për t’u larguar nga gjërat e tepërta dhe ato që nuk i interesojnë. E para i jep njeriut jetë, e dyta i jep forcë dhe shëndet, ndërsa e treta i jep kënaqësi, lumturi dhe gëzim." Ibn Kajim el Xheuzije. Burimi: Valdet Kamberi

Kush krenohet me...

Kush krenohet me pozitë - le ta kujton Firaunin që e fundosi deti Kush krenohet me pasuri - le ta kujton Karunin që e fundosi toka Kush krenohet me origjinën e tij - le ta kujton EbuLehebin që e mallkoj Kur'ani Kush krenohet se posedon shumë njohuri por me të nuk punon- le ti kujtohet shejtani që nga mëshira e dëboj Zoti   Kush krenohet me bukurin e tij - le ti kujtohet pleqëria   Dhe në fund e kuptova se: Pa besim të sinqertë - asgjë nuk vlente krenaria. Burimi: Senad Ramadani

Është për tu habitur se si njerëzit bëjnë vlerësime

Është për tu habitur se si njerëzit bëjnë vlerësime. Çuditërisht për njeriun, i cili është i mirë me njerëzit, shokët e ti, miqtë, e i dëgjueshëm ndaj punëdhënësit e shefave, i sjellshëm me të gjithë, të tjerët krijojnë mendime shumë të mira për të. Pas një kohe kur dëgjojnë se këto veti nuk i ka ndaj prindërve të vet, me automatizëm e ndryshojnë mendimin për të. Edhe mendimi ndryshon radikalisht! Nga "i miri" në "i keqi". Pse?! Nëse nga të gjithë njerëzit vetëm ndaj dy perso nave nuk qenka i mirë, ai mbetet me të gjithë të tjerët i mirë! Pse tani ky ndryshim mendimi për të?   A ndodhë ky "ri-pozicionim" vetëm se bëhet fjalë për personat (prindërit) të cilët kanë qenë shkaktarë të krijimit të tij, e të cilët janë kujdesur një pjesë tē jetës së tyre për të?   Po atëherë si mundet njeriu, i cili është i padëgjueshëm, i pasjellshëm, bile shpesh refuzues ndaj Krijuesit të tij, Krijuesit të prindërve të tij, të shokëve të tij, miqëve, shefave, të k

Shikimi i Allahut subhanehu ve teala në ëndërr(Komentimi i ëndrrave)

 Shikimi i Allahut subhanehu ve teala në ëndërr (Komentimi i ëndrrave) Shikimi i Allahut subhanehu ve teala në ëndërr, por jo në ndonjë formë (pa e përngjarë Atë me askënd), komentohet në shtatë forma të ndryshme, si: arritja e ndonjë dhuntie në këtë botë dhe pushim në botën e amshuar, siguri, pushim, dritë, udhëzim, fuqi në fe, falje dhe futje në xhenet me bujarinë e Tij, përhapje e drejtësisë dhe mposhtje e zullumit në atë vend, Allahu subhanehu ve teala e bën krenar njeriun që ka parë ëndrrën, e nderon dhe e mëshiron. E, ai që e ka parë në ndonjë formë, atëherë ajo komentohet si ëndërr e keqe. komentimi i endrrave, endrrat, komentimi i ondrrave, endrrat dhe komentimi i tyre, komentimi endrrat, Allahu subhanehu ve teala

Etika Islame

                      Etika Islame etika islame, etika islame, morali islam, feja islame, RREGULLAT E DUASË (LUTJES), BINDJA E MIRË NDAJ ALLAHUT TË LARTË PRANIMI IMËKATIT VENDOSMËRIA NË LUTJE VRULLSHMËRIA NË DUA (LUTJE) LUTJA TË BËHET TRI HERË DUAJA (LUTJA) TË BËHET ME FJALË QË KANË KUPTIM PËRMBLEDHËS LUTËSI TË FILLOJË PREJ VETESTË ZGJEDHË KOHË TË PËRSHTATSHME PËR LUTJE RREGULLAT TË CILAVE DUHET T’U PËRMBAHET MUSLIMANI PARA NGRËNIES RREGULLAT GJATË NGRËNIES RREGULLAT PAS NGRËNIES RREGULLAT E THIRRJES NË GOSTI. RREGULLAT E PRANIMIT TË THIRRJESRREGULLAT E SJELLJES NË GOSTI RREGULLAT PARA UDHËTIMIT RREGULLAT GJATË UDHËTIMIT DISA RREGULLA PAS UDHËTIMIT  KUR TË SHOHIM ËNDËRRHAPJA E GOJËS (NGA GJUMI, LODHJARREGULLAT GJATË TESHTITJESRREGULLAT PËR TË SËMURIN DHE VIZITUESIT RREGULLAT QË DUHET T’U PËRMBAHET I SËMURI RREGULLAT PËR VIZITUESIT RREGULLAT E NGUSHËLLIMIT, FALJES SË NAMAZIT TË XHENAZES DHE VARROSJES SË SAJ RREGULLAT E VESHJES NXËNËSIVIRTYTET E MËSUESIT VIRTYTET E NXËNËSIT RREGULL

TRE PYETJE PËR ATEISTËT (PABESIMTARËT)

TRE PYETJE PËR ATEISTËT (PABESIMTARËT) 1. Kush krijoi asgjënë (apo ajo ekzistonte gjithëherë?) Sigurisht që një hapësirë aq e madhe siç është Universi duhet të ketë patur ndonjë paraardhës? Ose nuk pati aspak paraardhës? Sido që të jetë, hapësira e Universit nuk u gjet aty vetë, rastësisht. Ne besimtarët besojmë që All-llahu e krijoi atë. 2. Kush krijoi materien (prej asgjësë?) Po e supozojmë që hapësira që folëm në pikën e parë ka ekzistuar. Po prej saj si u krijua e gjithë ajo masë e materieve të ngurta që formojnë planetet , yjet dhe trupat tjerë qiellorë? Keni përgjigje për këtë? 3. Kush krijoi jetën e parë (a thua ajo u krijua nga materia e pajetë?) A thua prej materies së pajetë do të mund të ngjallej jeta e parë? Cilat ishin qelizat e para që funksionuan? U bë veza ose pula e para? Për ne besimtarët është shumë qartë. Kjo s’mund të ndodhte pa komandën e të Lartmadhëruarit Zot . Edhe diçka, përgjigja e "vezës ose pulës"

Udhezues i Ilustruar Mbi Islamin

Udhezues i Ilustruar Mbi Islamin libra islame, liber islamik, libra shqipe islame, libra per islamin, libra per fejen islame, liber mbi islamin, libraria islame, feja islame, udhezues i ilustruar mbi islamin, udhezues per islamin, libra fetar, libra nga feja islame

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more