Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Islami. Show all posts
Showing posts with label Islami. Show all posts

Devotshmëria është në tre nivele

"Devotshmëria është në tre nivele: E para, është zelli i zemrës dhe i gjymtyrëve për t’u larguar nga gjynahet dhe ndalesat. E dyta, është zelli i zemrës dhe i gjymtyrëve për t’u larguar nga të papëlqyeshmet. E treta, është zelli i zemrës dhe i gjymtyrëve për t’u larguar nga gjërat e tepërta dhe ato që nuk i interesojnë. E para i jep njeriut jetë, e dyta i jep forcë dhe shëndet, ndërsa e treta i jep kënaqësi, lumturi dhe gëzim."
Ibn Kajim el Xheuzije.

Burimi: Valdet Kamberi
"Devotshmëria është në tre nivele: E para, është zelli i zemrës dhe i gjymtyrëve për t’u larguar nga gjynahet dhe ndalesat. E dyta, është zelli i zemrës dhe i gjymtyrëve për t’u larguar nga të papëlqyeshmet. E treta, është zelli i zemrës dhe i gjymtyrëve për t’u larguar nga gjërat e tepërta dhe ato që nuk i interesojnë. E para i jep njeriut jetë, e dyta i jep forcë dhe shëndet, ndërsa e treta i jep kënaqësi, lumturi dhe gëzim."
Ibn Kajim el Xheuzije.

Burimi: Valdet Kamberi

Kush krenohet me...

Kush krenohet me pozitë - le ta kujton Firaunin që e fundosi deti

Kush krenohet me pasuri - le ta kujton Karunin që e fundosi toka

Kush krenohet me origjinën e tij - le ta kujton EbuLehebin që e mallkoj Kur'ani

Kush krenohet se posedon shumë njohuri por me të nuk punon- le ti kujtohet shejtani që nga mëshira e dëboj Zoti
 

Kush krenohet me bukurin e tij - le ti kujtohet pleqëria
 

Dhe në fund e kuptova se: Pa besim të sinqertë - asgjë nuk vlente krenaria.

Burimi: Senad Ramadani
Kush krenohet me pozitë - le ta kujton Firaunin që e fundosi deti

Kush krenohet me pasuri - le ta kujton Karunin që e fundosi toka

Kush krenohet me origjinën e tij - le ta kujton EbuLehebin që e mallkoj Kur'ani

Kush krenohet se posedon shumë njohuri por me të nuk punon- le ti kujtohet shejtani që nga mëshira e dëboj Zoti
 

Kush krenohet me bukurin e tij - le ti kujtohet pleqëria
 

Dhe në fund e kuptova se: Pa besim të sinqertë - asgjë nuk vlente krenaria.

Burimi: Senad Ramadani

Është për tu habitur se si njerëzit bëjnë vlerësime

Është për tu habitur se si njerëzit bëjnë vlerësime. Çuditërisht për njeriun, i cili është i mirë me njerëzit, shokët e ti, miqtë, e i dëgjueshëm ndaj punëdhënësit e shefave, i sjellshëm me të gjithë, të tjerët krijojnë mendime shumë të mira për të. Pas një kohe kur dëgjojnë se këto veti nuk i ka ndaj prindërve të vet, me automatizëm e ndryshojnë mendimin për të. Edhe mendimi ndryshon radikalisht! Nga "i miri" në "i keqi". Pse?! Nëse nga të gjithë njerëzit vetëm ndaj dy personave nuk qenka i mirë, ai mbetet me të gjithë të tjerët i mirë! Pse tani ky ndryshim mendimi për të?
 

A ndodhë ky "ri-pozicionim" vetëm se bëhet fjalë për personat (prindërit) të cilët kanë qenë shkaktarë të krijimit të tij, e të cilët janë kujdesur një pjesë tē jetës së tyre për të?
 

Po atëherë si mundet njeriu, i cili është i padëgjueshëm, i pasjellshëm, bile shpesh refuzues ndaj Krijuesit të tij, Krijuesit të prindërve të tij, të shokëve të tij, miqëve, shefave, të kombit të tij, të gjuhës së tij, racës, të njerëzimit... Furnizuesit të të gjithave që ka personi në dispozicion, shëndetit, familjes, pasurisë, pozitës, inteligjecës, lumturisë... të llogaritet njeri i mirë?!
 

Çfarë kriteri përdorin njerëzit kur krijojnë kësi mendime pēr dikë? Si mundet krijesa me qenë më me rëndësi për ne, se Krijuesi?
 

Si është e mundur që sjelljen ndaj Të Madhërishmit të mos e bëjmë pjesë në vendosjen e kritereve kur bëjmë vlerësimin e sjelljeve të dikujt. Çfarë edukate është kjo??!! E të gjithë flasin për edukatë të mirë. A është e drejt të thuhet për dikë që ka edukatë të mirë, nëse nuk ka edukatë ndaj Të Madhërishmit, pa të cilin asgjë, apsolutisht asgjë nuk do ekzistojë. Në çfarë krijesash jemi shëndruar kështu?!!
Pasha Allahun, Krijuesin e çdo gjëje pa përjashtim, nuk do e kuptojmë çka është edukatë e mirë pa njohjen dhe përmisimin e raporteve me Atë, krijesë e tē cilit është edhe vet edukata.


Burimi:Enis Presheva
Është për tu habitur se si njerëzit bëjnë vlerësime. Çuditërisht për njeriun, i cili është i mirë me njerëzit, shokët e ti, miqtë, e i dëgjueshëm ndaj punëdhënësit e shefave, i sjellshëm me të gjithë, të tjerët krijojnë mendime shumë të mira për të. Pas një kohe kur dëgjojnë se këto veti nuk i ka ndaj prindërve të vet, me automatizëm e ndryshojnë mendimin për të. Edhe mendimi ndryshon radikalisht! Nga "i miri" në "i keqi". Pse?! Nëse nga të gjithë njerëzit vetëm ndaj dy personave nuk qenka i mirë, ai mbetet me të gjithë të tjerët i mirë! Pse tani ky ndryshim mendimi për të?
 

A ndodhë ky "ri-pozicionim" vetëm se bëhet fjalë për personat (prindërit) të cilët kanë qenë shkaktarë të krijimit të tij, e të cilët janë kujdesur një pjesë tē jetës së tyre për të?
 

Po atëherë si mundet njeriu, i cili është i padëgjueshëm, i pasjellshëm, bile shpesh refuzues ndaj Krijuesit të tij, Krijuesit të prindërve të tij, të shokëve të tij, miqëve, shefave, të kombit të tij, të gjuhës së tij, racës, të njerëzimit... Furnizuesit të të gjithave që ka personi në dispozicion, shëndetit, familjes, pasurisë, pozitës, inteligjecës, lumturisë... të llogaritet njeri i mirë?!
 

Çfarë kriteri përdorin njerëzit kur krijojnë kësi mendime pēr dikë? Si mundet krijesa me qenë më me rëndësi për ne, se Krijuesi?
 

Si është e mundur që sjelljen ndaj Të Madhërishmit të mos e bëjmë pjesë në vendosjen e kritereve kur bëjmë vlerësimin e sjelljeve të dikujt. Çfarë edukate është kjo??!! E të gjithë flasin për edukatë të mirë. A është e drejt të thuhet për dikë që ka edukatë të mirë, nëse nuk ka edukatë ndaj Të Madhërishmit, pa të cilin asgjë, apsolutisht asgjë nuk do ekzistojë. Në çfarë krijesash jemi shëndruar kështu?!!
Pasha Allahun, Krijuesin e çdo gjëje pa përjashtim, nuk do e kuptojmë çka është edukatë e mirë pa njohjen dhe përmisimin e raporteve me Atë, krijesë e tē cilit është edhe vet edukata.


Burimi:Enis Presheva

Iblisi, pse refuzoi vetëm një sexhde

Iblisi, pse refuzoi vetëm një sexhde u dëbua nga Xheneti...
A thua vallë ai që i refuzon 34 sexhde gjatë ditës, çka ndodh me te?!

"O Allah! Na bë neve dhe pasardhësit tanë falës të namazit".

Burimi:Bekir Halimi
Iblisi, pse refuzoi vetëm një sexhde u dëbua nga Xheneti...
A thua vallë ai që i refuzon 34 sexhde gjatë ditës, çka ndodh me te?!

"O Allah! Na bë neve dhe pasardhësit tanë falës të namazit".

Burimi:Bekir Halimi

Shikimi i Allahut subhanehu ve teala në ëndërr(Komentimi i ëndrrave)

 Shikimi i Allahut subhanehu ve teala në ëndërr (Komentimi i ëndrrave)


Shikimi i Allahut subhanehu ve teala në ëndërr, por jo në ndonjë formë (pa e përngjarë Atë me askënd), komentohet në shtatë forma të ndryshme, si: arritja e ndonjë dhuntie në këtë botë dhe pushim në botën e amshuar, siguri, pushim, dritë, udhëzim, fuqi në fe, falje dhe futje në xhenet me bujarinë e Tij, përhapje e drejtësisë dhe mposhtje e zullumit në atë vend, Allahu subhanehu ve teala e bën krenar njeriun që ka parë ëndrrën, e nderon dhe e mëshiron. E, ai që e ka parë në ndonjë formë, atëherë ajo komentohet si ëndërr e keqe.

komentimi i endrrave, endrrat, komentimi i ondrrave, endrrat dhe komentimi i tyre, komentimi endrrat, Allahu subhanehu ve teala
 Shikimi i Allahut subhanehu ve teala në ëndërr (Komentimi i ëndrrave)


Shikimi i Allahut subhanehu ve teala në ëndërr, por jo në ndonjë formë (pa e përngjarë Atë me askënd), komentohet në shtatë forma të ndryshme, si: arritja e ndonjë dhuntie në këtë botë dhe pushim në botën e amshuar, siguri, pushim, dritë, udhëzim, fuqi në fe, falje dhe futje në xhenet me bujarinë e Tij, përhapje e drejtësisë dhe mposhtje e zullumit në atë vend, Allahu subhanehu ve teala e bën krenar njeriun që ka parë ëndrrën, e nderon dhe e mëshiron. E, ai që e ka parë në ndonjë formë, atëherë ajo komentohet si ëndërr e keqe.

komentimi i endrrave, endrrat, komentimi i ondrrave, endrrat dhe komentimi i tyre, komentimi endrrat, Allahu subhanehu ve teala

Etika Islame

                      Etika Islame
etika islame, etika islame, morali islam, feja islame, RREGULLAT E DUASË (LUTJES), BINDJA E MIRË NDAJ ALLAHUT TË LARTË PRANIMI IMËKATIT VENDOSMËRIA NË LUTJE VRULLSHMËRIA NË DUA (LUTJE) LUTJA TË BËHET TRI HERË DUAJA (LUTJA) TË BËHET ME FJALË QË KANË KUPTIM PËRMBLEDHËS LUTËSI TË FILLOJË PREJ VETESTË ZGJEDHË KOHË TË PËRSHTATSHME PËR LUTJE RREGULLAT TË CILAVE DUHET T’U PËRMBAHET MUSLIMANI PARA NGRËNIES RREGULLAT GJATË NGRËNIES RREGULLAT PAS NGRËNIES RREGULLAT E THIRRJES NË GOSTI. RREGULLAT E PRANIMIT TË THIRRJESRREGULLAT E SJELLJES NË GOSTI RREGULLAT PARA UDHËTIMIT RREGULLAT GJATË UDHËTIMIT DISA RREGULLA PAS UDHËTIMIT  KUR TË SHOHIM ËNDËRRHAPJA E GOJËS (NGA GJUMI, LODHJARREGULLAT GJATË TESHTITJESRREGULLAT PËR TË SËMURIN DHE VIZITUESIT RREGULLAT QË DUHET T’U PËRMBAHET I SËMURI RREGULLAT PËR VIZITUESIT RREGULLAT E NGUSHËLLIMIT, FALJES SË NAMAZIT TË XHENAZES DHE VARROSJES SË SAJ RREGULLAT E VESHJES NXËNËSIVIRTYTET E MËSUESIT VIRTYTET E NXËNËSIT RREGULLAT E KËRKIMIT TË LEJES RREGULLAT E SHOQËRIMIT  NGA MË TË RËNDËSISHMET JANË RREGULLAT E SJELLJES NË XHAMI  RREGULLAT NË DITËN E XHUMA RREGULLAT E SADAKASË (LËMOSHËS RREGULLAT E DURIMIT RREGULLAT E HYRJES NË SHTËPIRREGULLAT E AGJËRIMITRREGULLAT E HAXHIT
                      Etika Islame
etika islame, etika islame, morali islam, feja islame, RREGULLAT E DUASË (LUTJES), BINDJA E MIRË NDAJ ALLAHUT TË LARTË PRANIMI IMËKATIT VENDOSMËRIA NË LUTJE VRULLSHMËRIA NË DUA (LUTJE) LUTJA TË BËHET TRI HERË DUAJA (LUTJA) TË BËHET ME FJALË QË KANË KUPTIM PËRMBLEDHËS LUTËSI TË FILLOJË PREJ VETESTË ZGJEDHË KOHË TË PËRSHTATSHME PËR LUTJE RREGULLAT TË CILAVE DUHET T’U PËRMBAHET MUSLIMANI PARA NGRËNIES RREGULLAT GJATË NGRËNIES RREGULLAT PAS NGRËNIES RREGULLAT E THIRRJES NË GOSTI. RREGULLAT E PRANIMIT TË THIRRJESRREGULLAT E SJELLJES NË GOSTI RREGULLAT PARA UDHËTIMIT RREGULLAT GJATË UDHËTIMIT DISA RREGULLA PAS UDHËTIMIT  KUR TË SHOHIM ËNDËRRHAPJA E GOJËS (NGA GJUMI, LODHJARREGULLAT GJATË TESHTITJESRREGULLAT PËR TË SËMURIN DHE VIZITUESIT RREGULLAT QË DUHET T’U PËRMBAHET I SËMURI RREGULLAT PËR VIZITUESIT RREGULLAT E NGUSHËLLIMIT, FALJES SË NAMAZIT TË XHENAZES DHE VARROSJES SË SAJ RREGULLAT E VESHJES NXËNËSIVIRTYTET E MËSUESIT VIRTYTET E NXËNËSIT RREGULLAT E KËRKIMIT TË LEJES RREGULLAT E SHOQËRIMIT  NGA MË TË RËNDËSISHMET JANË RREGULLAT E SJELLJES NË XHAMI  RREGULLAT NË DITËN E XHUMA RREGULLAT E SADAKASË (LËMOSHËS RREGULLAT E DURIMIT RREGULLAT E HYRJES NË SHTËPIRREGULLAT E AGJËRIMITRREGULLAT E HAXHIT

TRE PYETJE PËR ATEISTËT (PABESIMTARËT)

TRE PYETJE PËR ATEISTËT (PABESIMTARËT)

1. Kush krijoi asgjënë (apo ajo ekzistonte gjithëherë?)

Sigurisht që një hapësirë aq e madhe siç është Universi duhet të ketë patur ndonjë paraardhës? Ose nuk pati aspak paraardhës? Sido që të jetë, hapësira e Universit nuk u gjet aty vetë, rastësisht.
Ne besimtarët besojmë që All-llahu e krijoi atë.

2. Kush krijoi materien (prej asgjësë?)

Po e supozojmë që hapësira që folëm në pikën e parë ka ekzistuar. Po prej saj si u krijua e gjithë ajo masë e materieve të ngurta që formojnë planetet, yjet dhe trupat tjerë qiellorë? Keni përgjigje për këtë?

3. Kush krijoi jetën e parë (a thua ajo u krijua nga materia e pajetë?)

A thua prej materies së pajetë do të mund të ngjallej jeta e parë? Cilat ishin qelizat e para që funksionuan? U bë veza ose pula e para?

Për ne besimtarët është shumë qartë. Kjo s’mund të ndodhte pa komandën e të Lartmadhëruarit Zot.

Edhe diçka, përgjigja e "vezës ose pulës" gjendet në Kur'an:

35:11. All-llahu ju krijoi prej dheu, mandej prej një pike uji, e pastaj ju bëri çift.
42:11. Ai (Zoti) është Krijues i qiejve e i tokës. Ai nga lloji juaj krijoi për ju bashkëshorte, edhe nga kafshët krijoi çifte, ashtu që t'ju shumojë.


pytje per pabesimtaret, mosbesimi ne Zot, ateizmi, pytje rreth ateizmit, pytje per ateizmin, pytje rreth fese, pytje per ateista, krijimi i materies, krijimi i gjithesise, asgjeja, kush e krijoi asgjen, kush e krijoi jeten e pare, krijimi i krijesave, jeta dhe vdekja, krijimi i jetes, si u krijua jeta ne toke, kush e krijoi jeten ne tok, kush e krijoi gjithesine, krijimi i universit, kush e krijoi universin, univeri si u krijua, si u krijua gjithesia, pytje per pabesimtaret, pytje per qafiret, pytje per qafirin, pytje per ate qe sbeson ne Zot, krijimi i Allahut te madherishem, krijimi nga Allahu, 
TRE PYETJE PËR ATEISTËT (PABESIMTARËT)

1. Kush krijoi asgjënë (apo ajo ekzistonte gjithëherë?)

Sigurisht që një hapësirë aq e madhe siç është Universi duhet të ketë patur ndonjë paraardhës? Ose nuk pati aspak paraardhës? Sido që të jetë, hapësira e Universit nuk u gjet aty vetë, rastësisht.
Ne besimtarët besojmë që All-llahu e krijoi atë.

2. Kush krijoi materien (prej asgjësë?)

Po e supozojmë që hapësira që folëm në pikën e parë ka ekzistuar. Po prej saj si u krijua e gjithë ajo masë e materieve të ngurta që formojnë planetet, yjet dhe trupat tjerë qiellorë? Keni përgjigje për këtë?

3. Kush krijoi jetën e parë (a thua ajo u krijua nga materia e pajetë?)

A thua prej materies së pajetë do të mund të ngjallej jeta e parë? Cilat ishin qelizat e para që funksionuan? U bë veza ose pula e para?

Për ne besimtarët është shumë qartë. Kjo s’mund të ndodhte pa komandën e të Lartmadhëruarit Zot.

Edhe diçka, përgjigja e "vezës ose pulës" gjendet në Kur'an:

35:11. All-llahu ju krijoi prej dheu, mandej prej një pike uji, e pastaj ju bëri çift.
42:11. Ai (Zoti) është Krijues i qiejve e i tokës. Ai nga lloji juaj krijoi për ju bashkëshorte, edhe nga kafshët krijoi çifte, ashtu që t'ju shumojë.


pytje per pabesimtaret, mosbesimi ne Zot, ateizmi, pytje rreth ateizmit, pytje per ateizmin, pytje rreth fese, pytje per ateista, krijimi i materies, krijimi i gjithesise, asgjeja, kush e krijoi asgjen, kush e krijoi jeten e pare, krijimi i krijesave, jeta dhe vdekja, krijimi i jetes, si u krijua jeta ne toke, kush e krijoi jeten ne tok, kush e krijoi gjithesine, krijimi i universit, kush e krijoi universin, univeri si u krijua, si u krijua gjithesia, pytje per pabesimtaret, pytje per qafiret, pytje per qafirin, pytje per ate qe sbeson ne Zot, krijimi i Allahut te madherishem, krijimi nga Allahu, 

Udhezues i Ilustruar Mbi Islamin

Udhezues i Ilustruar Mbi Islamin

libra islame, liber islamik, libra shqipe islame, libra per islamin, libra per fejen islame, liber mbi islamin, libraria islame, feja islame, udhezues i ilustruar mbi islamin, udhezues per islamin, libra fetar, libra nga feja islame
Udhezues i Ilustruar Mbi Islamin

libra islame, liber islamik, libra shqipe islame, libra per islamin, libra per fejen islame, liber mbi islamin, libraria islame, feja islame, udhezues i ilustruar mbi islamin, udhezues per islamin, libra fetar, libra nga feja islame

Namazi

Syzat