Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Folja. Show all posts
Showing posts with label Folja. Show all posts

Çka janë fjalët e ndryshueshme dhe të pandryshueshme ?


Fjalët që ndryshojnë formën gjatë përdorimit në fjali i quajmë pjesë të ndryshueshme . 

Fjalët që nuk e ndyshojnë formën kur i përdorim në fjali të tjera i quajmë fjalë të pandryshueshme

Të ndryshueshme janë: emri , mbiemri , përemri, nyja, folja dhe numërori

Të pandryshueshme janë: ndajfoljet, parafjalët , lidhëzat, pjesëzat dhe pasthirrmat. pjesë të ndryshueshme fjalë të pandryshueshme

Fjalët që ndryshojnë formën gjatë përdorimit në fjali i quajmë pjesë të ndryshueshme . 

Fjalët që nuk e ndyshojnë formën kur i përdorim në fjali të tjera i quajmë fjalë të pandryshueshme

Të ndryshueshme janë: emri , mbiemri , përemri, nyja, folja dhe numërori

Të pandryshueshme janë: ndajfoljet, parafjalët , lidhëzat, pjesëzat dhe pasthirrmat. pjesë të ndryshueshme fjalë të pandryshueshme

Llojet e foljes

Dallojmë lloje të ndryshme të foljes:

• Foljet ndihmëse (kam dhe jam) dhe gjysmëndihmëse (mund, duhet…);

• Foljet kalimtare dhe jokalimtare. 

Kalimtare janë ato që kanë një kundrinor, ndërsa jokalimtare janë ato që nuk kanë kundrinor. 

Foljet kalimtare ndahen në: kalimtare të drejta, ato që kanë një kundrinor të drejtë dhe në kalimtare të zhdrejta, ato që kanë një kundrinor të zhdrejtë.

• Foljet pavetore ( ato që tregojnë një dukuri atmosferike ..p.sh.vetëtimë, bubullimë etj.) dhe njëvetore (ato që kanë vetëm vetën e tretë ..p.sh.bie shi-ai bie…)
.

folja dhe llojet, llojet e foljeve shqip,folja dhe llojet,llojet e foljeve,cilat jane llojet e foljeve,folja llojet,sa lloje i ka folja, llojet e foljes gramatike shqip,gramatika shqip llojet e foljes
Dallojmë lloje të ndryshme të foljes:

• Foljet ndihmëse (kam dhe jam) dhe gjysmëndihmëse (mund, duhet…);

• Foljet kalimtare dhe jokalimtare. 

Kalimtare janë ato që kanë një kundrinor, ndërsa jokalimtare janë ato që nuk kanë kundrinor. 

Foljet kalimtare ndahen në: kalimtare të drejta, ato që kanë një kundrinor të drejtë dhe në kalimtare të zhdrejta, ato që kanë një kundrinor të zhdrejtë.

• Foljet pavetore ( ato që tregojnë një dukuri atmosferike ..p.sh.vetëtimë, bubullimë etj.) dhe njëvetore (ato që kanë vetëm vetën e tretë ..p.sh.bie shi-ai bie…)
.

folja dhe llojet, llojet e foljeve shqip,folja dhe llojet,llojet e foljeve,cilat jane llojet e foljeve,folja llojet,sa lloje i ka folja, llojet e foljes gramatike shqip,gramatika shqip llojet e foljes

Zgjedhimi i foljes


 Zgjedhimi i foljes

Folja ka tri zgjedhime:

• Zgjedhimi i parë, i cili mbaron me (J);

• Zgjedhimi i dytë, i cili mbaron me bashkëtingëllore;


• Zgjedhimi i tretë, i cili mbaron me zanore.


folja zgjedhimi,zgjedimi i foljes,folja dhe zgjedhimi,zgjedhimi i foljes,folja e zgjedhuar,zgjedimi folja,folja ne zgjedhimi,sa zgjedhime i ka folja,zgjedhimet e foljes,folja zgjedhimet,cilat jane zgjedhimet e foljes 

 Zgjedhimi i foljes

Folja ka tri zgjedhime:

• Zgjedhimi i parë, i cili mbaron me (J);

• Zgjedhimi i dytë, i cili mbaron me bashkëtingëllore;


• Zgjedhimi i tretë, i cili mbaron me zanore.


folja zgjedhimi,zgjedimi i foljes,folja dhe zgjedhimi,zgjedhimi i foljes,folja e zgjedhuar,zgjedimi folja,folja ne zgjedhimi,sa zgjedhime i ka folja,zgjedhimet e foljes,folja zgjedhimet,cilat jane zgjedhimet e foljes 

Folja

Folja është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës, e cila tregon një veprim.

Ajo zë vendin qëndror në fjali.


Folja zgjedhohet, i ka kategoritë e saj gramatikore. 


Shih edhe:

Çka është folja?


Si ndryshon folja ?


A zgjedhohet folja ?


Zgjedhimi i foljes


Llojet e foljes


Çka janë foljet joveprore ?


Mënyrat e foljes


Çka janë foljet veprore ?


Cilat janë format e fjalisë ?


Çka tregojnë foljet veprore dhe joveprore ?


Forma, veta dhe numri i foljes


Çka tregojn mënyrat e foljes ?
cka eshte folja,ceshte folja,folja shqip,kuptimi i foljes,cfare eshte folja,folje shqip 
Folja është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës, e cila tregon një veprim.

Ajo zë vendin qëndror në fjali.


Folja zgjedhohet, i ka kategoritë e saj gramatikore. 


Shih edhe:

Çka është folja?


Si ndryshon folja ?


A zgjedhohet folja ?


Zgjedhimi i foljes


Llojet e foljes


Çka janë foljet joveprore ?


Mënyrat e foljes


Çka janë foljet veprore ?


Cilat janë format e fjalisë ?


Çka tregojnë foljet veprore dhe joveprore ?


Forma, veta dhe numri i foljes


Çka tregojn mënyrat e foljes ?
cka eshte folja,ceshte folja,folja shqip,kuptimi i foljes,cfare eshte folja,folje shqip 

Cilët / Cilat janë pjesët e pandryshueshme dhe të ndryshueshme të fjalisë?

Cilët / Cilat  janë pjesët e pandryshueshme dhe të ndryshueshme të fjalisë?

Fjalët që ndryshojnë formën gjatë përdorimit në fjali i quajmë pjesë të ndryshueshme.

Fjalët që nuk e ndyshojnë formën kur i përdorim në fjali të tjera i quajmë fjalë të pandryshueshme.

Të ndryshueshme janë: emri, mbiemri, përemri, nyja, folja dhe numërori.

Të pandryshueshme janë: ndajfoljet, parafjalët, lidhëzat, pjesëzat dhe pasthirrmat.


pjeset e fjalise, pjeset e ndryshueshme te fjalise, pjeset e pandryshueshme te fjalise, cilet jane pjest e pandryshueshme ne fjali, cilat pjese ndryshojne ne fjali, gjuhe shqipe dhe letersi
Cilët / Cilat  janë pjesët e pandryshueshme dhe të ndryshueshme të fjalisë?

Fjalët që ndryshojnë formën gjatë përdorimit në fjali i quajmë pjesë të ndryshueshme.

Fjalët që nuk e ndyshojnë formën kur i përdorim në fjali të tjera i quajmë fjalë të pandryshueshme.

Të ndryshueshme janë: emri, mbiemri, përemri, nyja, folja dhe numërori.

Të pandryshueshme janë: ndajfoljet, parafjalët, lidhëzat, pjesëzat dhe pasthirrmat.


pjeset e fjalise, pjeset e ndryshueshme te fjalise, pjeset e pandryshueshme te fjalise, cilet jane pjest e pandryshueshme ne fjali, cilat pjese ndryshojne ne fjali, gjuhe shqipe dhe letersi

Çka është folja ?

Çka është folja ?


Folja është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës, e cila tregon një veprim.

Shih edhe:

Folja

Si ndryshon folja ?

A zgjedhohet folja ?

Zgjedhimi i foljes

Llojet e foljes

Çka janë foljet joveprore ?

Mënyrat e foljes

Çka janë foljet veprore ?

Cilat janë format e fjalisë ?

Çka tregojnë foljet veprore dhe joveprore ?

Forma, veta dhe numri i foljes

Çka tregojn mënyrat e foljes ?
ceshte folja, qka eshte folja, cfare eshte folja, cka eshte folja, c'eshte folja, qka osht folja

Namazi

Syzat