Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Folja

Çka janë fjalët e ndryshueshme dhe të pandryshueshme ?

Fjalët që ndryshojnë formën gjatë përdorimit në fjali i quajmë pjesë të ndryshueshme  .  Fjalët që nuk e ndyshojnë formën kur i përdorim në fjali të tjera i quajmë fjalë të pandryshueshme .  Të ndryshueshme janë: emri , mbiemri , përemri , nyja, folja dhe numërori .  Të pandryshueshme janë: ndajfoljet , parafjalët , lidhëzat , pjesëzat dhe pasthirrmat . pjesë të ndryshueshme fjalë të pandryshueshme

Llojet e foljes

Dallojmë lloje të ndryshme të foljes: • Foljet ndihmëse (kam dhe jam) dhe gjysmëndihmëse (mund, duhet…); • Foljet kalimtare dhe jokalimtare.  Kalimtare janë ato që kanë një kundrinor, ndërsa jokalimtare janë ato që nuk kanë kundrinor.  Foljet kalimtare ndahen në: kalimtare të drejta, ato që kanë një kundrinor të drejtë dhe në kalimtare të zhdrejta, ato që kanë një kundrinor të zhdrejtë. • Foljet pavetore ( ato që tregojnë një dukuri atmosferike ..p.sh.vetëtimë, bubullimë etj.) dhe njëvetore (ato që kanë vetëm vetën e tretë ..p.sh.bie shi-ai bie…) . folja dhe llojet, llojet e foljeve shqip,folja dhe llojet,llojet e foljeve,cilat jane llojet e foljeve,folja llojet,sa lloje i ka folja, llojet e foljes gramatike shqip,gramatika shqip llojet e foljes

Zgjedhimi i foljes

  Zgjedhimi i foljes Folja ka tri zgjedhime: • Zgjedhimi i parë, i cili mbaron me (J); • Zgjedhimi i dytë, i cili mbaron me bashkëtingëllore; • Zgjedhimi i tretë, i cili mbaron me zanore. folja zgjedhimi,zgjedimi i foljes,folja dhe zgjedhimi,zgjedhimi i foljes,folja e zgjedhuar,zgjedimi folja,folja ne zgjedhimi,sa zgjedhime i ka folja,zgjedhimet e foljes,folja zgjedhimet,cilat jane zgjedhimet e foljes 

Folja

Folja është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës , e cila tregon një veprim. Ajo zë vendin qëndror në fjali. Folja zgjedhohet, i ka kategoritë e saj gramatikore.  Shih edhe: Çka është folj a? Si ndryshon folja ? A zgjedhohet folja ? Zgjedhimi i foljes Llojet e foljes Çka janë foljet joveprore ? Mënyrat e foljes Çka janë foljet veprore ? Cilat janë format e fjalisë ? Çka tregojnë foljet veprore dhe joveprore ? Forma, veta dhe numri i foljes Çka tregojn mënyrat e foljes ? cka eshte folja,ceshte folja,folja shqip,kuptimi i foljes,cfare eshte folja,folje shqip  

Cilët / Cilat janë pjesët e pandryshueshme dhe të ndryshueshme të fjalisë?

Cilët / Cilat  janë pjesët e pandryshueshme dhe të ndryshueshme të fjalisë? Fjalët që ndryshojnë formën gjatë përdorimit në fjali i quajmë pjesë të ndryshueshme. Fjalët që nuk e ndyshojnë formën kur i përdorim në fjali të tjera i quajmë fjalë të pandryshueshme. Të ndryshueshme janë: emri , mbiemri , përemri , nyja, folja dhe numërori. Të pandryshueshme janë: ndajfoljet , parafjalët, lidhëzat, pjesëzat dhe pasthirrmat. pjeset e fjalise, pjeset e ndryshueshme te fjalise, pjeset e pandryshueshme te fjalise, cilet jane pjest e pandryshueshme ne fjali, cilat pjese ndryshojne ne fjali, gjuhe shqipe dhe letersi

Çka është folja ?

Çka është folja ? Folja është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës , e cila tregon një veprim. Shih edhe: Folja Si ndryshon folja ? A zgjedhohet folja ? Zgjedhimi i foljes Llojet e foljes Çka janë foljet joveprore ? Mënyrat e foljes Çka janë foljet veprore ? Cilat janë format e fjalisë ? Çka tregojnë foljet veprore dhe joveprore ? Forma, veta dhe numri i foljes Çka tregojn mënyrat e foljes ? ceshte folja, qka eshte folja, cfare eshte folja, cka eshte folja, c'eshte folja, qka osht folja

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more