Takvimi 2016 I Autoshkolla I Ese I Analiza I Vjersha I Lojra I Blej I Mëso Gjermanisht I Mëso shqip I

Merrni njoftime per postimet e reja

Përemri vetvetor

• Përemri vetvetor tregon se i njëjti person vepron dhe i njëjti pëson:

Flas me vete.

• Përemri vetvetor përdoret në kuptimin e përemrave vetorë të çdo vete e të çdo numri.


• Zakonisht vetvetori përdoret për të treguar persona.

Për të treguar sende ai përdoret shumë rrallë.

• Përemri vetvetor ka kuptim përemëror dhe strukturë emërore. Ai përdoret me dhe pa parafjalë:


Ai e ndjente veten më mirë. Ai fliste me vete.


• Përemrat vetvetorë përdoren në të njëjtën formë për të dyja gjinitë dhe për të dy numrat.


• Përemri vetvetor përdoret edhe si një emër në trajtë të pashquar me parafjalët: në, më mbi, për etj.


Erdhi në vete. 


peremri vetvetor shqip,peremrat vetvetor shqip,peremri shqip,peremrat vetvetor shqip 
Ruaje këtë faqe

Arkiva e postimeve

Na ndiqni me email për postimet e reja

Analiza, Referate, Vjersha dhe Poezi si dhe Thënie